Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Робота на тему: &quo ;Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України&quo ; 2003Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України  Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції являються основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому. Під час економічної кризи інвестиційна діяльність в Україні значно знизилася. Попит на інвестиції падало значно швидше чим виробництво валового продукту. Однієї з причин цього, було те що інфляція значно знецінювала інвестиційні засоби. Протягом останнього років, незважаючи на значне уповільнення темпів інфляції, зменшується частина довгострокових кредитів, наданих суб'єктам господарювання усіх форм власності в загальному обсязі кредитів в економіці країни. Якщо в 1991 році цей показник був дорівнює 12,8 %, то в 1994 році - 11,3 %, 1996 року - 11,1 %, а за січень-листопад 1997 року - близько 10,0 %. Це свідчить про відсутність у комерційних банків економічних стимулів кредитування виробничих інвестицій, наявності підвищеного ризику при наданні таких кредитів і обтяженні кредитних портфелів банків директивними кредитами, своєчасне повернення яких проблематично. Великі кредитні ресурси банків відтягаються також на ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВГЗ), де відсотки більш привабливі в порівнянні з кредитами для інвестиційних проектів. У нинішньому році для підтримки будівництва великих інфраструктурних і виробничих об'єктів необхідно 2377 млн.грн. Ця сума значно перевищує бюджетні можливості держави і вимагає збалансованості по обсязі, джерелам і часу. 1998 рік може стати роком початку економічного відродження країни за умови відновлення випереджальної інвестиційної активності. З другої половини 1997 року спостерігається зниження темпів падіння валового внутрішнього продукту і промислового виробництва. За 11 місяців минулого року обсяги промислової продукції зменшилися на 1,8 % проти 5,0 % за аналогічний період 1996 року. Рівень інфляції склав 8,6 %. Намітилися позитивні зрушення в структурі капітальних вкладень у напрямку збільшення частини обсягів, спрямованих на розвиток виробничого потенціалу. Уведено нову амортизаційну політику, що дає можливості акумулювати значні інвестиційні ресурси безпосередньо на підприємствах. Український фінансовий ринок має ряд безумовних цінностей: стабільні гроші і стабільний ціни. З визначеною часткою впевненості можна сказати, що Україна, як демократична держава, сформувала свою грошову і банківську систему, а це надійний фундамент для фінансової стабілізації, що формує базові умови для розгортання інвестиційних процесів в Україні. Велике значення має той факт, що стабільність гривни - це результат дії ринкових механізмів саморегуляції економічних процесів суспільства. А результат стабільності гривни - це ряд якісно нових процесів на ринку капіталу, у тому числі реальне збільшення строкових вкладів населення України, що можуть стати важливим джерелом національних інвестицій.

В Україні досягнута нормалізація функціонування банківської системи. З 01 жовтня 2001 українська банківська система перейшла на міжнародні стандарти обліку і звітності. Рівень банківського капіталу на начало жовтня досяг 4,2 млрд.грн., і до кінця 2003 року банківська система країни буде працювати в рамках європейських стандартів щодо норми капіталу на один комерційний банк. Стабільність - це один з основних застав розвитку валютного ринку. У травні 1997 року Україна стала 138-й країною, що підписала статтю 8 Угоди з Міжнародним валютним фондом про повний конвертабельности гривни в рамках поточних операцій. Цим були зняті всі проблеми репатріації виторгу інвесторів будь-якого типу з території України. З метою демонстрації стабільності національних грошей на 1997 рік була обрана тактика підтвердження курсового поводження в рамках валютного коридору 1,7 - 1,9 грн. за долар США. У середині минулого року Національний банк України скасував 50-процентний обов'язковий продаж валюти на українському ринку. Результатом цього з'явився класично організований і відомий для інвесторів валютний ринок. В економічній політиці 1998 року стабільність грошей також буде важливим індикатором загального інвестиційного клімату, частиною відновлення економічного розвитку. Найважливішою складовою частиною економічних реформ є великомасштабна приватизація. Наприкінці 1997 року майже завершилася мала приватизація, у значній мірі приватизовані середні підприємства і більш 50 % всіх активів держави, що підлягають приватизації, уже приватизовані. Зараз у процесі продажу, крім середніх і малих підприємств, знаходяться близько 300 великих підприємств з основним капіталом більш 100 млн. доларів США. Пріоритетними напрямками для залучення і підтримки стратегічних інвесторів можуть бути визначені ті, де Україна має традиційні виробництва, володіє необхідним ресурсним потенціалом і формує значну потребу ринку у відповідній продукції, а саме: виробництво легкових і вантажних автомобілів; тракторо- і комбайнобудування; авiа і ракетобудування; суднобудування; замкнутий цикл виробництва палива для АЕС; розвиток энергогенерирующих потужностей; нефтегазодобича, зокрема на Чорноморському шельфі; упровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій; переробка сільгосппродукції; транспортна інфраструктура. Інвестиції є (в образному змісті) як би воротами науково-технічного прогресу. Науковий потенціал країни, що раніш відрізнявся світовим рівнем досягнень у різних областях фундаментальної науки і техніки, з поновленням інвестиційної активності одержить новий подих. Ефективно вирішити проблему зниження ресурсо- і енергоємності можна тільки шляхом широкого впровадження нових технологій сучасної техніки, зв'язавши воєдино інтереси наукових досліджень і практики через потреби ринку. У ринкових умовах на нових технологіях і новій техніці можна тільки тоді заробити гроші, коли вони сприяють поліпшенню життя. При цьому вченим у новій для них середовищу міжнародної конкуренції на відкритих ринках варто пам'ятати, що час є головним чинником у сучасній економіці. Однак, як не дивно, багато хто розглядають час як нескiнчимий ресурс.

Сучасні умови економічного розвитку вимагають проведення активної політики по залученню прямих іноземних інвестицій. В Україні створена законодавча база в сфері регулювання інвестиційної діяльності, що поступово удосконалюється з метою досягнення більшого припливу іноземних інвестицій і підвищення ефективності їхнього використання. Схваленим 19 березня 1996 року Законом України &quo ;Про режим іноземного інвестування&quo ; для закордонного інвестора в Україні встановлені рівні умови діяльності з вiтчизнянним інвестором. Зазначеним Законом іноземним інвесторам даються державні гарантії захисту їхніх капіталовкладень. Зокрема , іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення надзвичайних заходів при стихійних лихах, аваріях, епідеміях, епізоотіях. При цьому закордонному інвестору гарантується адекватна й ефективна компенсація. Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитку, включаючи упущену вигоду і моральний збиток, заподіяний їм у результаті дій, чи бездіяльності неналежного виконання державними органами України або посадових осіб передбачених законодавством зобов'язань перед іноземним інвестором. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його капіталовкладень у натуральній чи формі у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і терміновий переклад за кордон прибутків і інших засобів в іноземній валюті, отриманих на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій. Якщо надалі спеціальним законодавством про іноземні інвестиції будуть мінятися гарантії захисту закордонних інвестицій, визначені вищевказаним Законом, то протягом десяти років із дня вступу в силу такого законодавства за вимогою іноземного інвестора застосовуються гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені Законом України &quo ;Про режим іноземного інвестування&quo ;. Так говорить Закон. Важливими правовими документами, що регулюють взаємини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є міждержавні угоди &quo ;Про сприяння і взаємний захист інвестицій&quo ;. Такі договори є гарантом додання справедливого статусу інвестиціям і захисту їхній на території іншої держави. Вони підписані з 44 країнами світу. Цілий ряд проектів договорів перебуває в стадії узгодження. Позитивно впливає на залучення іноземних інвестицій співробітництво і допомога Україні з боку Міжнародного валютного фонду й інших міжнародних організацій. З метою підтримки розробки і реалізації державної політики по залученню іноземних інвестицій в економіку України, використання сучасного світового економічного досвіду прискорення інтеграції України в систему міжнародних господарських зв'язків Указом Президента України створена Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україні. Для пошуку фінансових ресурсів і реалізації інвестиційних проектів створена Українська державна кредитно-інвестиційна компанія. Компанія може здійснювати функції супроводу і фінансування інвестиційних проектів.

В КГБ отнеслись к новости по-своему. В «конторе» давно знали, что Н. Д. Солженицына (Светлова) всемерно содействует мужу в «сборе материалов для клеветнических пасквилей, их размножении и распространении». Известна была и её роль в Русском общественном фонде. «Тот факт, — докладывал Андропов, — что она остаётся советской гражданкой, может быть использован супругами Солженицыными в крайне нежелательном для нас направлении, т. К. Солженицына в провокационных целях может обратиться с просьбой о въезде в Советский Союз». Записка Андропова «О лишении гражданства СССР Солженицыной Н. Д.» была поставлена на голосование, и 17 октября 1976 года Политбюро ЦК одобрило проект Указа Президиума Верховного Совета. Через два дня Указ вступил в силу. Подозрения Андропова были, разумеется, лишены всяких оснований — Солженицыны не собирались проситься в СССР «в провокационных целях». Лесное уединение далось Але нелегко. Стройка, безлюдье, быт, который нужно было создавать с нуля, отдалённость всего и вся угнетали. Магазины и аптеки — не ближе 10 миль, значит, всюду только на машине, за любой мелочью, трудности языка, который пришлось заново осваивать им всем и прежде всего Мите — с сентября он уехал в частную школу

1. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

2. Характеристика рекреаційних ресурсів України

3. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

4. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

5. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

6. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України
7. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
8. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

9. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

10. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

11. Економічне районування України

12. Вплив російської кризи на економіку України

13. Роль і значення АПК для господарства України

14. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

15. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

16. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

17. Регіональна економіка сільського господарства України

18. Економіко- і політико-географічне положення України

19. Економічні райони України

20. Місце правової системи України серед правових систем світу

21. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

22. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
23. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
24. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

25. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

26. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

27. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

28. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

29. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

30. Роль України в системі ООН

31. Місце України в світових рейтингах

32. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

34. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

35. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

36. Роль фінансів в економічному розвитку країни

37. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

38. Вплив валютних курсів на економіку України
39. Економіка України на початку ХХІ століття
40. Економічна і національна безпека України

41. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

42. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

43. Основні риси перехідної економіки України

44. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

45. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

46. Атомна енергетика України і РПС

47. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

48. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Політичні права і свободи громадян України

50. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

51. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

52. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

53. Історія України

54. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
55. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
56. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

57. Походження людини та її поява на території України

58. Історія держави та права України

59. Культура України в 30-х рока

60. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

61. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

62. Податкова політика України

63. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

64. Основні напрямки зовнішньої політики України

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Господарське право України

66. Конституційний суд України

67. Цивільне право України

68. Суверенітет України

69. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

70. Проект кримінального кодекса України
71. Бюджетна ситема України
72. Державний бюджет України і бюджетне право

73. Управління фінансами України

74. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

75. Організаційна система управління природокористуванням України

76. Машинобудування України

77. Бідність в України

78. Міжнародний ринок туристичних послуг України

79. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

80. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

81. Грошовий обіг України

82. Роль власності у соціально-економічних процесах

83. Банківська система України

84. Механізм кредитування банками України

85. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

86. Інформаційна політика України
87. Конституційні засади виконавчої влади України
88. Судова система України

89. Грошова система України

90. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

91. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

92. Хімічна промисловість України

93. Чорна i кольорова металургія України

94. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

95. Законодавство України про військову службу

96. Діяльність уряду України в галузі екології

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

98. Легка промисловість України укр

99. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.