Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Українська інженерно-педагогічна академія Гірничий факультет Кафедра інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсової роботи з дисципліни «Проектування та експлуатація інформаційних систем» на тему: «База даних “Теорія та практика прикладного програмування” (Літературне джерело: “Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.& bsp;– 608 с.: ил”. Розділ: “Глава 2. Управляющие сруктуры языка Delphi”, сторінки: 85–123)» Виконав ст. гр. ДГ-К7-1 Куров А. В. Керівник Ушакова І. В. Стаханов 2009 Форма № У-6.01 Затв. наказом Мінвузу УССР від 3 серпня 1984 р. №253 УІПА, гірничий факультет (найменування вищого навчального закладу) Кафедра інформаційних технологій Дисципліна «Проектування та експлуатація інформаційних систем» Спеціальність 6.01010036 Курс 3 Група ДГ-К7- 1 Семестр 5 ЗАВДАННЯ на курсовий проект студента Курова Артема Вiталiйовича (прізвище, ім’я, по батькові) 1. Тема проекту База даних “Теорія та практика прикладного програмування” (Літературне джерело: “Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.: ил”. Розділ: “Глава 2. Управляющие срук-туры языка Delphi”, сторінки: 85–123) 2. Термін здачі студентом закінченого проекту до 5 грудня 200 р. 3. Початкові дані до проекту Загальні вимоги до баз даних: забезпечення функціонування, цілісності та скорочення збитковості. Наявність обгрунтованої кількості віконних форм та таблиць (від 4 до 7). Реалізація семи запитів різного типу, в тому числі обов’язкові запити з використанням розрахунків та з формуванням звіту. Загальна кількість полів в універсальній таблиці (від 20 до 30). В базі даних можуть бути поля з додатковою інформацією розробника. Кількість записів визначається змістом інформації в базі даних. Обов’язкові поля: з операторами, поясненням їх синтаксису та семантики, приклади програм або їх фрагментів, рисунки. 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) Вступ з обов’язковим посиланням на літературу, в якій вказується актуальність і ефективність використання баз даних. Опис предметної області та користувачів бази даних. Проектування бази даних (інфологічне, даталогічне та фізичне проектування). Інструкція з експлуатації інформаційної системи з ілюстраціями (опис використання бази даних різними користувачами системи). Висновки з обов’язковим переліком кількісних даних, що характеризують інформаційну систему. Використані джерела. Додатки. До записки додається диск з програмним продуктом. 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Схема використання інформаційної системи; ER – діаграма - початкова та нормалізована; екранні копії таблиць, бланків запитів за зразком, вікон, звітів, тощо. 6. Дата видачі завдання Дата видачі завдання 17 вересня 2009 р. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № Найменування етапів курсового проектування Термін виконання Примітки 1. Затвердження та підписування завдання. Вступ. Вивчення фактичних даних інформаційної системи за заданою літературою. до 01.10 2. Опис предметної області та користувачів системи.

Заповнення даними універсального відношення. до 08.10 Активна співпраця з керівником проекту 3. Інфологічне проектування. Вихідна ER-діаграма. Нормалізація діаграми до 15.10 Активна співпраця з керівником проекту 4. Даталогічне проектування. Універсальне відношення. Таблиці та зв’язки між ними. Нормалізація таблиць до 29.10 Активна співпраця з керівником проекту 5. Фізичне проектування інформаційної систем в СУБД Access (таблиці, запити, форми, звіти, макроси і т.п.) до 19.11 Активна співпраця з керівником проекту 6. Тестування інформаційної системи. Внесення в систему, при необхідності, змін та доповнень. до 26.11 Активна співпраця з керівником проекту 7. Оформлення тексту пояснювальної записки: титульна сторінка, зміст, етапи проектування, результати тестування, інструкція з експлуатації, висновки, список використаних джерел та додатки до 30.11 Активна співпраця з керівником проекту 8. Представлення керівнику роботи на перевірку до 5.12 9. Робота з зауваженнями керівника. Вилучення неточностй та помилок. Підготовка студентом роботи до захисту до 05.12 10 Захист курсової роботи перед комісією від 05.12 до 10.12 Комісія: завідувач кафедри, керівники проекту Студент (підпис) Керівник Ушакова І. В. (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 17 вересня 2009 р. РЕФЕРАТ Курсовий проект: 41 с., 38 рис., 7 табл., 0 додатків, 10 джерел. Об'єктом дослідження є довідкова інформація, що міститься у певних главах посібника з прикладного програмування («Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.: ил») Предметом дослідження є проектування та експлуатація інформаційних систем. Метою дослідження є закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні навчальної дисципліни «Проектування та експлуатація інформаційних систем» і придбання навичок у використанні сучасних інформаційних технологій для виготовлення програмних продуктів, що підтримують функціонування інформаційних систем. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач застосовані: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; загальнонаукові методи: теоретичного пошуку; концептуально-порівняльного аналізу, визначення теоретичних і прикладних аспектів дослідження, визначення структури і змісту підготовки; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; емпіричні методи: дослідження предметної області, дослідження об’єкту, що вивчається у штучно створених для нього умовах, порівняння об’єкту, що досліджується з аналогом; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; метод створення інформаційної системи довідкового призначення. Введення даних до ІС згідно моделі сутність-зв'язок з обов’язковою нормалізацією даних; створення запитів та форм. Теоретична значущість дослідження: розроблена інформаційна система, на базі якої були засвоєні теоретичні відомості про інформацію, її обробку та зберігання; етапи проектування ІС, алгоритм та необхідність нормалізації; загальні відомості про роботу з базами даних та їх супроводження у середовищі MS Access. Практична значущість була розроблена інформаційна система, що дозволяє отримувати у зручному, простому для сприйняття, та, як наслідок, зрозумілому користувачеві вигляді довідкову інформацію з посібника, яка може бути корисною при вирішенні задач, пов’язаних з прикладним програмуванням.

Результати дослідження можуть бути використані в інженерних та інженерно-педагогічних ВНЗ. БАЗА ДАНИХ, АДМІНІСТРАТОР, КОРИСТУВАЧ, КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ, КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ, ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ, ПРОЕКТУВАННЯ БД, КОНЦЕПУТАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, СУТНІСТЬ, АТРИБУТ, ЗВ'ЯЗОК, ER-ДІАГРАМА, МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК», НОРМАЛІЗАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, СУБД, ТАБЛИЦЯ, ЗАПИТ, ФОРМА, ЗВІТ, МАКРОС, МОДУЛЬ ЗМІСТ & bsp; ВСТУП 7 1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 8 2 ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 10 2.1 Концептуальне (інфологічне) проектування 10 2.1.1 Побудова ER-діаграми 12 2.1.2 Нормалізація даних 14 2.2 Даталогічне проектування баз даних 17 2.3 Фізичне проектування інформаційних систем 20 2.3.1 СУБД Access 20 2.3.2 Об’єкти Access 21 2.3.3 Створення таблиць 22 2.3.4 Створення запитів 27 2.3.5 Створення форм 35 3 ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 40 ВИСНОВКИ 42 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ВСТУП Для прийняття обґрунтованих та ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен уміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, представляючи результат у виді наочних документів. Сучасне життя немислиме без ефективного управління. Важливою категорією є системи обробки інформації, від яких багато в чому залежить ефективність роботи будь-якого підприємства чи установи. Така система повинна: • забезпечувати отримання загальних та / або деталізованих звітів за підсумками роботи; • дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників; • забезпечувати отримання інформації, критичної за часом, без істотних затримок; • виконувати точний і повний аналіз даних. У світі існує безліч систем керування базами даних. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надавати користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний усталений комплекс основних понять. В якості такого об’єкту ми виберемо СУБД Microsof Access, що входить в пакет Microsof Office. У курсовій роботі представлено проектування інформаційної системи «Теорія та практика прикладного програмування». 1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ База даних «Теорія та практика прикладного програмування» призначена для зберігання, обробки та пошуку інформації про зміст окремих глав підручника з програмування. Головним конструктором баз даних є адміністратор. Адміністратор бази даних — особа, що відповідає за вироблення вимог до бази даних, її проектування, реалізацію, ефективне використання та супровід, включаючи управління обліковими записами користувачів БД і захист від несанкціонованого доступу. Не менш важливою функцією адміністратора БД є підтримка цілісності бази даних. Користувач — особа або організація, яка використовує діючу систему для виконання конкретної функції. Зокрема, Користувач АС — особа, яка бере участь у функціонуванні автоматизованої системи або використовує результати її функціонування. З точки зору інформаційної безпеки, користувачем є тільки людина. Програма ж, що працює за її завданням, є вже суб'єктом. З її допомогою користувач взаємодіє з системою, можливо включеною в мережу, і отримує створюване нею робоче середовище.

Триггеры добавляют командой «ADDPFTRG» (Add Physical File Trigger), а удаляют командой «RMVPFTRG» (Remove Physical File Trigger). Ссылочная целостность На практике данные одного физического файла часто зависят от данных другого. Если программа обновляет один файл независимо от другого, то целостность данных может быть нарушена. Часто ответственность за поддержку таких зависимостей ложится на прикладную программу. Ссылочная целостность это средство, встроенное в базу данных AS/400 и позволяющее снять эту ответственность с прикладных программ. Ссылочная целостность обеспечивает непротиворечивость данных двух физических файлов. Она определяет правила или ограничения, гарантирующие, что каждой записи в одном файле будет соответствовать запись в другом. Программа не сможет изменить запись, если такое изменение нарушит заданные правила. В качестве простого примера предположим, что у нас имеется главный файл, содержащий запись для каждого клиента. В качестве ключа в этом файле используется ID клиента. Внутри базы данных имеются также другие файлы, использующие в качестве ключа ID клиента

1. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

2. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

3. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

4. Практика по созданию базы данных для гостиницы

5. Теория проектирования удаленных баз данных

6. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка
7. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект
8. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

9. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

10. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

11. Различные классы баз данных по предметным областям использования

12. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры

13. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

14. База данных "Домашняя библиотека"

15. Работа с Базами данных в Delphi

16. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

17. Базы данных Microsoft Access

18. Разработка базы данных

19. Система управления базами данных ACCESS

20. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

21. Создание базы данных "Библиотека"

22. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access
23. Классификация баз данных
24. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

25. HTML и базы данных

26. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

27. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

28. Поварнин С.: О теории и практике спора

29. Теория и практика применения метода интервью в социологии

30. Фирма: теория и практика в России

31. Москва — третий Рим: теория и практика

32. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

33. Знаки препинания при «как» и синонимичных союзах. Вопросы теории и практики

34. Теория и практика употребления маркетинговой терминологии

35. Ежедневное применение милнаципрана: от теории к практике

36. История развития теории и практики менеджмента

37. Теории и практике взаимной человечности

38. Существенные условия договора: споры, продиктованные теорией и практикой
39. Теория и практика психотерапии в России
40. Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к теории и практике мета-моделирования

41. Фокусы рекламы: теория и практика

42. Реклама: От теорий к практике

43. Теория и практика социальной работы

44. Теория и практика DVD-Video

45. Проблемы управления в международном спортивном движении и его правовое регулирование (теория и практика)

46. О необходимости культурологической ориентированности теории и практики социальной работы

47. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика

48. Монетаризм как теория и практика

Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина

49. Занятость женщин: вопросы теории и практики

50. Торговые пассажи, теория и практика строительства

51. Этюды по теории и практике эволюции

52. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

53. Теория и практика: Полиграфическая кухня и цветовые рецепты успеха

54. Visual C++. Бази даних Укр.
55. Археологический источник и база данных. Выбор модели.
56. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

57. Создание баз данных в InterBase SQL Server

58. Введение в проектирование реляционных баз данных

59. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

60. Базы данных и файловые системы

61. Базы данных по законодательству в интернет и на компакт-дисках

62. Организация баз данных

63. Проектирование и реализация базы данных

64. Excel 97 в качестве базы данных

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

65. База данных Бюро знакомств

66. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)

67. Иерархические структуры в реляционных базах данных

68. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access

69. Организация доступа к базам данных в Интернет

70. Проектирование базы данных Библиотека
71. Разработка баз данных в Delphi
72. Реляционные базы данных-правила формирования отношений

73. Создание базы данных в интегральном пакете Works

74. Создание учебной базы данных Телефонный справочник в Access 97

75. Учет очереди на получение квартир по организациям (база данных)

76. Создание базы данных в Access и работа с ней

77. Реляционные модели базы данных

78. Система баз данных MS Access

79. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

80. Менеджер подключений к базам данных

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

82. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

83. HTML и базы данных

84. Создание базы данных «расписание»

85. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

86. Базы данных в Delphi
87. Становление радиотехнической теории: от теории к практике. На примере технических следствий из открытия Г. Герца
88. Руководитель между теорией и практикой

89. "Обычай" и "обычное" как категории гражданского права: отдельные вопросы теории и практики

90. Педагогическая деятельность: парадоксы теории и практики

91. Теория и практика прекращения длительных отношений

92. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

93. Вопросы естествознания в теории и практике

94. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

95. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

96. Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

97. Право собственности на недвижимость - теория и практика признания, регистрации, защиты

98. Принцип разделения властей в теории и практике федеративных отношений

99. Теория и практика производства следственного эксперимента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.