Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Уголовный процесс Уголовный процесс

Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти України Запорізький державний університет До захисту допущений Зав. кафедрою кримінального права та кримінології (підпис) Дудоров О. О. 25 травня 1999 року Дипломна робота на тему: «Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання» Виконав Мягченко Андрій Олегович 5 травня 1999 р. (підпис) Керівник канд. юр. наук С. О. Тіщенкова (посада) (ім`я, по батькові, (підпис) прізвище) Нормоконтролер Т. О. Коломоєць (підпис) (ім`я, по батькові, прізвище) Перелік скорочень, умовних символів абз. – абзац; ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність; ІРЛ – індивідуальний режим ліцензування; КпАП – кодекс про адміністративні порушення; КК – кримінальний кодекс; КМ – Кабінет Міністрів; МЗЕЗ – Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків; МВБУ – Міжбанківська валютна біржа України; НБУ – Національний банк України; п. – пункт; пп. – підпункт; ст. – стаття; США – Сполучені Штати Америки; ч. – частина; Реферат Дана робота складається із сторінок, у тексті зустрічаються скорочення типу ЗЕД, КК. При написанні дипломної роботи було використано джерела. Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, перелік посилань, список використаної літератури. Мета роботи: висвітлення та аналіз юридичної відповідальності в сфері валютного законодавства; виявлення недоліків та проблем застосування на практиці норм, що регулюють валютні відносини. Задачі роботи: 1) дослідити розвиток нормативної бази, регулюючій валютні відносини; 2) проаналізувати чинне законодавство в сфері валютного регулювання; 3) дати характеристику основним нормативним актам валютного регулювання; 4) дати характеристику кримінальної відповідальності в сфері валютного регулювання; 5) дати характеристику адмінистративної відповідальності в сфері валютного регулювання; 6) висвитити спеціальні санкції за порушення зовнішньоекономічної діяльності. Об`єкт дослідження: юридична відповідальність в сфері валютного регулювання. Предмет дослідження: різноманітних видів юридичної відповідальності, котрі застосовуються до порушників валютного законодавства. Методи дослідження: логіко-правовий, системний, порівняльно-правовий, метод аналізу та синтезу, співставлення. Основні терміни: зовнішньоекономічна діяльність, юридична відповідальність, валютне законодавство, резиденти, нерезиденти, уповноважені банки, валюта, валютні цінності. Зміст Вступ .5 Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання I Правові засади валютного регулювання в Україні 7 I.1 Розвиток та формування нормативної бази регулюючої валютні відносини 7 I.2 Аналіз юридичної відповідальності по діючому законодавству в сфері валютного регулювання . 15 II Відповідальність за порушення валютного законодавства .20 II.1 Характеристика кримінальної відповідальності . 20 ІІ.2 Адміністративна відповідальність .48 ІІ.3 Спеціальні санкції 51 Висновки . 61 Перелік посилань .63 Перелік літератури . 67 I. Правові засади валютного регулювання в Україні. I.1 Розвиток та формування нормативної бази, регулюючої валютні відносини. Вітчизняна система валютного контролю і валютного регулювання сформована за досить суперечливих і важких соціально-економічних умов.

На процес її становлення впливав ряд негативних чинників, зокрема, розрив традиційних господарських зв'язків між республіками колишнього Радянського Союзу, різке падіння виробництва, постійне зростання інфляції тощо. Нормативно-правові умови управління валютною сферою були закладені ще прийняттям 16 квітня 1991 року Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1). В цьому Законі вперше були сформульовані такі поняття як валютні кошти, валютні цінності, зовнішньоекономічна діяльність (далі — ЗЕД), іноземна валюта та інші. Наприклад, Закон ототожнював поняття валютні кошти і валютні цінності і визначав, що це: - іноземна валюта готівкою; - платіжні документи (чеки, векселі, тратти, акредитиви) в іноземній валюті; - цінні папери (акції, облігації, бони, векселі та інші) в іноземній валюті; - золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також цінні папери номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені. Поняття «іноземна валюта» Закон визначав як: - валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, монети, білети державної скарбниці), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави; - платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та у міжнародних розрахункових одиницях; - кошти у грошових одиницях іноземних держав та у міжнародних розрахункових одиницях, які знаходяться на рахунках, вкладах у банківсько- кредитних установах на території України та за її межами(2). Також цим Законом встановлювались основні принципи, види, основи, ЗЕД, були визначенні суб'єкти, а також органи державного регулювання ЗЕД. Так стаття 9 «Закону про ЗЕД» (3) визначала, що найвищим органом здійснюючим державне регулювання ЗЕД, є Верховна Рада України. Також до органів державного регулювання ЗЕД входили ще: Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державна митна служба України, Антимонопольний комітет, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, а також органи місцевого управління (стаття 10) (4). Треба визначити, що в цей перелік контролюючих органів Антимонопольний комітет і Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі були введені лише у 1995 році. В розділі 6 Закону України «Про ЗЕД» (5) була визначена відповідальність суб'єктів ЗЕД; Згідно із статтею 33 було встановлено, що у сфері ЗЕД, що визначається цим та пов'язаними з ним Законами України, можуть застосовуватися такі види відповідальності: - майнова відповідальність; - кримінальна Згідно із Законом (6) майнова відповідальність застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових санкцій. В результаті прийняття цього Закону первинні господарські ланки отримали право на самостійну участь в галузі валютних відносин. Що до безпосерднього валютного контролю, то він почав здійснюватись в Україні відразу після проголошення її незалежності та виходу з рубльової зони у листопаді 1992 року. Саме з листопада 1992 року по березень 1993 року формувалась правова система валютного регулювання.

Головним документом у цій сфері цього періоду став Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року (далі — Декрет) (7). Він регулює операції з валютними цінностями, визначає статус валюти України, як єдиний законний засіб розрахунків на території України, встановлює загальні принципи валютного регулювання, як-то: обов'язкове ліцензування при здійсненні валютних операцій, а також обов'язкове декларування валютних коштів, функції державних органів та установ кредитно-фінансового характеру при регулюванні та здійсненні валютних операцій, права та обов'язки суб'єктів валютних відносин, відповідальність за порушення валютного законодавства тощо. Стаття 1 Декрету (8) визначає терміни, що в ньому використовуються. Вони дещо відрізняються від тих, що дає Закон України «Про ЗЕД» Так під валютними цінностями Декрет розуміє: - «валюта України»; - «грошові знаки у вигляді банкнот, білетів державної скарбниці, монет, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території України, а також вилученні або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що в обігу, кошти на рахунках, вкладах у банківсько- кредитних установах на території України»; - «платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, векселі (тратти) та інші) в валюті Україні. Таким чином, якщо порівнювати поняття валютних цінностей, котрі дали Закон «Про ЗЕД» та Декрет, то можна побачити, що «головною» цінністю для Декрету є валюта України у будь-якому вираженні, а для Закону — це іноземна валюта теж у будь якому вигляді, але в цих документах ці вигляди спільні, тобто «платіжні документи, цінні папери». Якщо зробити аналіз поняття «іноземна валюта» в Законі «Про ЗЕД» та Декреті, то можна зрозуміти, що взагалі формулювання терміну схожі, тобто і там і там присутні у визначенні «грошові знаки (банкноти, монети, білети державної скарбниці), платіжні документи», але в Законі «Про ЗЕД» це платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях, а у Декреті — це платіжні документи у іноземній валюті або монетарних металах. Абзац 5 частини 1 статті 1 Декрета (9) визначає, що іноземна валюта це також монетарні метали — золото та метали іридієвої-платинової групи у любому вигляді, але не промислові та художні вироби, а також їх лом, чого у визначенні терміну «іноземна валюта» Закону «Про ЗЕД» немає. Щодо органів, що регулюють відношення в сфері валютного контролю Декрет зазначає, що головним державним органом в сфері валютного регулювання є Національний банк України (далі — НБУ). Згідно зі статтею 13 Декрета (10) НБУ здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України, забезпечує виконання уповноваженими банками, тобто банками, які здобули право на здійснення операцій з валютними цінностями на теріторії України та за її межами шляхом отримання ліцензій, які видає НБУ, своїх функцій по здійсненню валютного контролю згідно цього Декрету та інших актів валютного законодавства України. Ця стаття також визначає ще декілька державних органів влади, які виконують функції державного контролю за виконанням вишевказаних актів усіма суб'єктами валютних відносин на всіх рівнях.

Це мав бути тимчасовий орган, поки не буде організована спеціальна прикордонна жандармерія згідно з законом від 28.09.21 р. Організувати роботу Кордонної охорони пропонувалося в такий спосіб, щоб вона в межах своєї компетенції могла виконувати як завдання у сфері фінансово-торговельного обігу, так і політичні, згідно з доданими інструкціями. За невиконання або порушення цього наказу передбачалася відповідальність, як за невиконання бойового наказу [710]. Але, як відомо, через низку об'єктивних причин цей наказ так і не набув чинності. 23 жовтня 1921 р. Ю.Тютюнник видав органзаційний "Наказ Повстанській Армії", де оголосив, що він вступив у командування Повстанською Армією (далі ПА), а начальником штабу призначив полковника Ю.Отмарштайна. ППШ при Головній команді військ УНР розформовується і замість нього залишається Пресово-Інформаційне бюро. Всі командуючі групами та районами в Україні переходять з безпосередньої підлеглості Головному Отаманові в підлеглість командуючому ПА через її штаб. Командуючим 2-ою повстанською групою призначається полковник Л.Ступницький

1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

2. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

3. Юридична відповідальність

4. Юридична відповідальність у підприємництві

5. Відповідальність за порушення податкового законодавства

6. Матераільна відповідальність працівників
7. Відповідальність аудитора
8. Відповідальність бухгалтера

9. Адміністративна відповідальність

10. Адміністративна відповідальність в Україні

11. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

12. Кримінальна відповідальність в Україні

13. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

14. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

15. Кримінальна відповідальність медичних працівників

16. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

17. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

18. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

19. Відповідальність в конституційному праві

20. Відповідальність за згвалтування

21. Відповідальність за податкові правопорушення

22. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
23. Відповідальність у міжнародному праві
24. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

26. Деятельность национального банка Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля

27. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

28. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

29. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

30. Неспроможність ринку і державне регулювання

31. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

32. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

33. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

34. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

35. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

36. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

37. Міжнародна валютна ліквідність

38. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
39. Сутність соціального контролю у сфері праці
40. Валютний ринок та його регулювання

41. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

42. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

43. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

44. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

45. Дальний Восток

46. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

47. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

48. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

49. Политика правительства РФ в области валютных отношений

50. Государственное управление в социально-культурной сфере

51. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

52. Преступность в банковской сфере

53. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

54. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
55. Освоение Сибири и Дальнего Востока
56. Открытие и освоение Дальнего Востока

57. Социальное партнерство в сфере труда

58. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

59. Преступления в сфере таможенного дела

60. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

61. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

62. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

63. Валютное регулирование в РФ

64. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

66. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

67. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

68. Сфера

69. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

70. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти
71. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности
72. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства

73. Преступления в сфере экономической деятельности

74. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

75. Ближнее зарубежье - сфера жизненных интресов России

76. Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

77. Понятие общества. Общество и природа. Взаимодействие основных сфер общественной жизни

78. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

79. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

80. Общество как сложная система. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Важнейшие институты общества

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

81. Информационные технологии в социальной сфере

82. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

83. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке

84. Социальная сфера общественной жизни

85. Валютный кассир

86. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)
87. Валютный риск в деятельности банковской системы
88. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

89. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов

90. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ

91. Учет валютных операций

92. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в сфере оказания юридических услуг

93. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

94. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

95. Международные валютные и кредитные организации

96. Международные валютные отношения

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Европейская валютная единица - ЭКЮ

98. Валютные системы и валютные курсы

99. Международные валютные отношения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.