Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.Є. ЖУКОВСЬКОГО«ХАІ» ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра прикладної лінгвістики АНТРОПОНІМИ ЯК САМОСТІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Курсова робота Студентки 4-го курсу, групи xxxxx xxxxxxxxx Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент xxxxxx Харків 2008 ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АНТРОПОНІМА Проблеми визначення антропоніма Види антропонімів РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 3. АНТРОПОНІМИ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ 3.1 Загальна характеристика антропонімів як інтертекстуальних елементів 3.2 Аналіз антропонімів як інтертекстуальних елементів на матеріалі оповідань С. Фітцджеральда Висновки Список літератури Список джерел ілюстративного матеріалу ВСТУП Актуальність дослідження: У сучасній лінгвістиці спостерігається значний інтерес до проблем ономастики, тобто вивчення власних імен, зокрема антропонімів, які займають особливе місце в українській, англійській та взагалі у будь-якій мові світу. Повноцінне спілкування, тобто правильне сприйняття, оцінювання та інтерпретація інформації, є неможливим без знання певного набору власних імен та їх функцій у мові та тексті. Імена відомих особистостей, літературних персонажів складають значний пласт знань, необхідних для усвідомлення та оцінки культури того-чи іншого народу. Часто антропоніми, які характеризують відомих нам людей чи вигаданих героїв, перекликаються між собою в різних текстах. Так виникає явище інтертекстуальності в тексті. Ключовим питанням даної роботи, яке потребує детального розгляду і також не має єдиного загальноприйнятого визначення, є питання інтертекстуальності – вторгнення у той чи інший текст елементів інших текстів. Дана робота присвячена вивченню антропоніма як інтертекстуального елементу на матеріалі англомовної художньої прози. Метою даної роботи є аналіз антропонімів як інтертекстуальних елементів на матеріалі творів англійської художньої літератури. Завдання: Розглянути поняття антропоніма і види антропонімів. Розглянути поняття інтертекстуальності. Провести аналіз англомовного тексту на предмет виявлення антропонімів як інтертекстуальних елементів. Зробити висновки на базі проведеного дослідження. Об’єктом дослідження обрано англомовні тексти художньої літератури, що досліджуються в аспекті теорії інтертекстуальності. Предмет дослідження – антропоніми як інтертекстуальні елементи у творах американського письменника Ф С. Фіцджеральда. Матеріалом для дослідження слугують оповідання Френсіса Скотта Фіцджеральда (тексти оригіналів) «Алмаз розміром з готель “Ріц”», «Льодовий палац», «Багатий хлопець», «Ніч на ярмарку», «При вході у майстерню меблів», «Плавці», «Десять років у рекламному бізнесі», «Остання з красунь», «Перша кров», «Весілля», «Повернення до Вавілону», «Люди і вітер», «Диявол», «Закип’ятіть води, якомога більше», «Веселощі у майстерні», «Двоє з “колишніх”», «Новини з Парижу – п’ятнадцять років тому», «Ніжно коханий», «Голова і плечі», «Пірат на узбережжі». Добір ілюстративного матеріалу зумовлений тим, що він складається з певної кількості творів автора, що дозволяє зробити об’єктивні висновки про кількість і характер вжитих автором антропонімів, встановити загальну тенденцію їх використання.

Значення дослідження – вивчення проблем антропонімії як в англійській мові так і загалом є актуальним питанням сучасної лінгвістики. Досі ще точиться ряд дискусій стосовно цієї теми. Дана робота покликана висвітлити усі суперечні питання і прийти до певних висновків, що мають бути корисними для інших дослідників. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АНТРОПОНІМА 1.1 Проблеми визначення поняття антропоніма Проблема значення власних імен і їх зв’язок з носіями виникла у вчених із давніх часів. Вивченням проблем антропонімів займається галузь ономастики антропоніміка. Серед великого різноманіття проблем антропоніміки однією з найбільш складних виявилася проблема визначення поняття антропоніма. На даний момент єдиної точки зору стосовно цього питання немає, що свідчить про складність та суперечливість поняття антропоніма. Серед різних думок можна виділити три головних напрямки. Деякі лінгвісти (О. Функе, Ж. Вандріес, Е. Брендаль, Ю.С. Маслов, Н.Д. Артюнова) вважають, що на відміну від загальних імен, здатних не лише називати предмет, а й мати денотативне значення, власні імена виконують лише функцію репрезентації, оскільки є вторинними по відношенню до загальних імен. Інша група вчених вважає, що власні імена мають лексичне значення, і навіть є більш змістовними, ніж загальні імена (А. Нурен, О. Єсперсен). Треті розглядають значення власні імена і з позицій мови, і з позицій мовлення (Л. М. Щетинін, В.А. Ніконов, Н.Г.Комлєв) (тут і далі переклад наш – Глущенко О. В.). «Дискусія про наявність/відсутність лексичного значення у власних іменах в основному зводиться до вирішення того, чи слід включати позамовні чинники у значення слова. Для правильної інтерпретації тексту недостатньо одного лише “мовного знання” – необхідні також і певні знання про фрагмент дійсності, який позначається. Не існує “чистої семантики”, тобто такої, яку можна було б вивчати без опори на “фонові знання” та безвідносно до навколишнього світу». У даній роботі явище антропонімії буде розглянуто з урахуванням дихотомії «мова – мовлення», так як розгляд під таким кутом дозволяє розпізнати компоненти мовленнєвого значення антропонімів, відсутні в системі мови, а також краще зрозуміти функції антропонімів в тексті та інтертексті. 1.2 Види анторопонімів В англійській мові існують такі види антропонімів: Особові імена: Joh , Pe er. Патроніми (імена по батькові). В англійській мові традицію використання патронімів втрачено, з ХVII століття патроніми стали частиною особового імені. Прізвища: Brow , Gregor. Родові імена (вважаються більш важливими, ніж прізища, коли жінка виходить заміж, то вона змінює своє прізвище, а родове ім’я залишається незмінним.): Mc, O’. Прізвиська, псевдоніми, імена тварин: Fiery Face (Джеймс ІІ, мав родиму пляму на пів обличчя), Redhead – людина з рудим волоссям. Криптоніми (приховувані імена), антропоніми літературних творів, героїв фольклору, міфів: i a ia, emesis. Етноніми (назви націй, народів, народностей): E glishma , Lo do er. Техноніми (статусні імена): Ms, Mrs, Mr . Також антропоніми бувають індивідуальні і групові.

Індивідуальні антропоніми виділяють об’єкт з класу подібних (особистість з колективу), а групові даються колективам, групам, етносам тощо, які наділені тими чи іншими ознаками. Слід додати, що проблемним питанням в англійській антропоніміці є визначення прізвиська. Як пише В.В Робустова: «Дане поняття в англійській мові має два означувальних слова – ick ame і sobrique . Прізвисько слід відрізняти від псевдоніму. Псевдонім – це вигадане ім’я, джерелом виникнення якого є сам автор, а прізвисько виникає спонтанно, на базі якої-небудь риси, дії, обставини тощо». Незважаючи на те, що антропоніми позначають назви людей, ми маємо справу з різними категоріями імен, що пояснюється історією культури, особливостями психології людей, традиціями тощо. За Т.С. Олійник Позамовний зміст слова, який відображає національну культуру, називають культурним компонентом значення слова. А власні імена характеризуються певною мірою культурним компонентом значення, тому що вони відображають особливості культури, історичного розвитку, традицій народу-носія мови, а також несуть додаткову інформацію через асоціації. Алюзивність антропонімів пов’язана з тим, що ім’я ототожнюється з особливостями його носія або з певною ситуацією. Загадка алюзивного антропоніма в тексті викликає цілий ланцюг асоціацій, основною відправною точкою яких є початковий (буквальний) образ, відомий читачеві з певного літературного джерела. Ось чому для адекватного сприйняття інформації необхідно перш за все встановити таке джерело. За Т.С. Олійник за джерелом походження алюзивні антропоніми поділяються на: Історичні: Rockefeller (Рокфеллер) «багатство». Літературні: Англійської літератури: La celo – 1. Ланселот (один з лицарів легендарного короля Артура); 2. уособлення краси і мужності; Американської літератури: Simo Legree – 1. Сімон Легрі – торговець «живим товаром» (персонаж повісті Гарріез Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома»(1852), який відрізняється особливою жорстокістю в поводженні з неграми); 2. жорстока, безпощадна людина; Біблійні: Dorcas – 1. бібл. Доркас – ім’я жінки-християнки в «Новому Завіті», яка шила одяг і роздавала його бідним; 2. благодійниця; Міфічні: Deadalus – 1. гр. міф. Дедал, батько Ікара – скульптор і будівничий, який спорудив лабіринт критському цареві Міносу; 2. скульптор, творець . Хоча на сьогодні таку класифікацію, якщо розглядати світ як один великий загальний текст, можна вважати дещо застарілою, адже внаслідок глобалізації й науково-технічного прогресу з’явилися нові способи передавання та зберігання інформації. До них відносяться телебачення, радіомовлення, інтернет. Також неможна забувати і про газети, журнали, часописи та інші періодичні видання, які висвітлюють реальні події людського життя. РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ Поняття «інтертекстуальність» в останні десятиріччя займає дедалі вагоміші позиції у лінгвістиці. Категорія інтертекстуальності – багатомірний зв'язок окремого тексту з іншими текстами , належить поки що до базових, але цілком не вивчених характеристик тексту. «Найбільш уживане значення інтертекстуальності (лат.

Та й навіть у несприятливих умовинах, - коли на українських землях заіснувала нова політична ситуація, український нарід виступав на арену історії як борець за свої національні права, щоб завершити свою боротьбу відновленням української держави, або бодай - заманіфестувати перед світом волю, а для прийдешніх поколінь поставити на закруті історії ясний дороговказ, який вказуватиме їм правильний шлях до великої мети. Так було в часах гетьмана Івана Мазепи, коли Україна ввійшла в круговорот московсько-шведської війни, так було в часах коліївщини, коли на Україну впала тінь нового польсько-московського конфлікту, так було й по розвалі царської Росії, коли над Україною нависло мариво російської "гражданської війни". В усіх випадках український нарід виступив як самостійний чинник, стаючи до збройної боротьби за свої власні інтереси й не дозволяючи чужим силам використовувати Україну, як безвольний об'єкт, чи як засіб своїх дій. І, хоч усі три згадані зриви не увінчались безпосередніми ефектами успіхами, то все ж таки всі три вони відіграли надзвичайно важливу ролю в житті української нації; збройна боротьба Великого Гетьмана зродила "мазепинця", свідомого українця-самостійника; традиція Коліївщини стала праджерелом національно-політичної свідомости та революційних ідей Батька українського відродження Тараса Шевченка; а Визвольні Змагання 1917-23 рр. започаткували нову добу нашої історії

1. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

2. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

3. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

4. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

5. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

6. Основні способи словотвору в сучасній українській мові
7. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові
8. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

9. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

10. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

11. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

12. Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції

13. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

14. Переклад Біблії на англійську мову

15. Практикум з стилістики англійської мови

16. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

17. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

18. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

19. Українські перекладознавці XX сторіччя

20. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

21. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

22. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці
23. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови
24. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

25. Граматика англійської мови

26. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

27. Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

28. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

29. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

30. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

31. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

32. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

33. Українські січові стрільці

34. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

35. Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна

36. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

37. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

38. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови
39. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"
40. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

41. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

42. Українські легендарні оповіді про надприродних істот: Злидні та Уособлення хвороб

43. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

44. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

45. Риси європейського бароко в українській архітектурі

46. Проблема ментальності в українській народознавчій науці

47. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

48. Додаткові українські легенди та перекази про людину

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

50. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

51. Українські легенди та перекази про диких звірів

52. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

53. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

54. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад
55. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками
56. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

57. Подготовка к экзамену по МИ

58. Суржик - проблема української мови

59. Запозичення зі східних мов в українському правописі

60. Розвиток української мови

61. Безопасность ребенка до 7-ми лет

62. Українська мова у медіапросторі

63. Норми сучасної української мови у спілкуванні

64. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

66. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

67. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

68. Українська мова у професійному спілкуванні

69. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

70. Історія розвитку української мови
71. Архаїчне значення слів у словнику української мови
72. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

73. Короткі відомості про компакт-диски, роз’єми та мікросхеми

74. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

75. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

76. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

77. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

78. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

79. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

80. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Підготовка до ЗНО - українська мова

82. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

83. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

84. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

85. Технологическая карта на возведение типового этажа 8-ми этажного монолитного здания

86. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
87. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
88. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

89. Государство и право Англии в средние века

90. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

91. Англия во время правления Георга V

92. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

93. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

94. Громадянство України

95. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

96. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

97. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

98. Политическая система государства /на англ. языке/

99. Династия Плантагенетов в истории Англии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.