Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Продуктивність праці на ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика"

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ Розділ 1. Економічна сутність і методи вимірювання продуктивності праці 1.1. Сутність продуктивності праці 1.2. Значення продуктивності Розділ 2. Сучасний стан організації та продуктивності праці на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» м. Ужгорода, Закарпатської області. 2.1. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. 2.3 Склад і структура трудових ресурсів господарства, організація праці та досягнутий рівень її продуктивності на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика». Розділ 3. Шляхи удосконалення організації та підвищення ефективності використання трудових ресурсів на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» 3.1. Виявлення шляхів і резервів підвищення продуктивності праці на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» 3.2. Посилення ролі системи матеріального стимулювання мотивації праці на підприємстві. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ (баланс, графік, звіт про фінансові результати за 2006-2007 рр.) ВСТУП Основною проблемою економічної теорії і господарської практики є аналіз співвідношення результатів і витрат, що в загальному розумінні називається ефективністю. Витрати визначаються обсягом використаних економічних ресурсів. Як відомо, економічні ресурси поділяють на три груп: 1) робоча сила (трудовий потенціал, людський капітал); 2) компоненти природних ресурсів (земля та сировина); 3) компоненти засобів виробництва (фізичний капітал). Результати характеризуються обсягами та вартістю виробленої та реалізованої продукції, показниками конкурентоспроможності, розмірами прибутку. Якщо у розрахунку ефективності результати визначаються обсягом продукції, то одержаний показник називається продуктивністю. Розвиток економіки, підвищення національного добробуту залежить від подальшого підвищення продуктивності. Національний дохід або валовий національний продукт, у разі підвищення продуктивності збільшується швидше, ніж показники витрат. Зниження ж продуктивності призводить до інфляції, пасивного торговельного балансу, повільних темпів зростання або спаду виробництва і до безробіття. Така ситуація нині характерна для України! Рівень продуктивності праці у народному господарстві та промисловості країни досить низький. Останнім часом спостерігається тенденція до його зниження, і згідно з розрахунками він становить у промисловості приблизно 10% від рівня продуктивності праці в США. Кожне підприємство характеризується певним рівнем продуктивності праці, який може зростати або знижуватися під дією різноманітних чинників. Підвищення продуктивності праці є безперечною умовою прогресу і розвитку виробництва. За відомим визначенням К. Маркса, зростання продуктивності праці полягає в тому, що частка затрат живої праці в продуктах зменшується, а частка затрат минулої праці (втіленої в засобах виробництва) — збільшується, але так, що загальна сума праці в кожній одиниці продукту зменшується. На рівень продуктивності праці на підприємстві впливають рівень екстенсивного використання праці, інтенсивність праці та техніко-технологічний стан виробництва. Рівень екстенсивного використання праці показує ступінь її продуктивного використання та тривалість протягом робочого дня при незмінності інших характеристик.

Чим повніше використовується робочий час, чим менше простоїв та інших втрат робочого часу і чим триваліший робочий день, тим вищий рівень екстенсивного використання праці і відповідно продуктивності праці. Однак зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивних характеристик має чіткі межі: законодавче встановлену тривалість робочого дня і робочого тижня. Якщо протягом законодавче встановленої тривалості робочого часу останній цілком витрачається на продуктивну працю, то це і є верхня межа рівня екстенсивного використання праці. Інтенсивність праці характеризує ступінь її напруженості і визначається кількістю фізичної та розумової енергії людини, витраченої за одиницю часу. Підвищення інтенсивності праці також має свої межі, а саме: фізіологічні та психічні можливості людського організму. Нормальна інтенсивність праці означає таку витрату життєвої енергії людини протягом робочого часу, яку можна повністю поновити до початку наступного робочого дня при реально доступній для цієї людини якості харчування, медичного обслуговування, використання вільного часу тощо. Отже, рівень екстенсивного використання праці та інтенсивність праці — це важливі фактори зростання продуктивності праці, які, однак, мають чіткі обмеження, тобто не можуть використовуватися безкінечно. Джерелом зростання продуктивності праці, яке не має меж, є техніко-технологічне вдосконалення виробництва під дією науково-технічного прогресу. За кілька останніх десятиріч у розвинених країнах рівень екстенсивного використання праці зменшився більше ніж удвічі, інтенсивність праці не зростала, а продуктивність збільшилася в кілька разів, що проявилося у значному зростанні добробуту і рівня споживання всіх верств працюючого населення. Тобто саме за рахунок науково-технічного прогресу продуктивність праці зростає так швидко, що дає можливість виробляти все більше споживчих благ меншою кількістю праці. Метою курсової роботи є вивчення економічної суті продуктивності праці, аналіз методів її вимірювання на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» та визначення шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві. Розділ 1. Економічна сутність і методи вимірювання продуктивності праці 1.1 Сутність продуктивності і продуктивності праці Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють поняття «продуктивність» і «продуктивність праці». Продуктивність — це ефективність використання ресурсів — праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації — під час виробництва різних товарів і надання послуг. Вона відбиває взаємозв’язок між кількістю і якістю вироблених товарів або наданих послуг і ресурсами, які були витрачені на їх виробництво. Продуктивність дає змогу порівнювати виробництво на різних рівнях економічної системи (на рівні окремого індивіда, цеху, підприємства, організації, галузі й держави) з використаними ресурсами. Під час їх оцінювання необхідно враховувати зростання вартості енергії, сировини, витрат, пов’язаних з безробіттям тощо. Вища продуктивність означає збільшення обсягу продукції за тих самих витрат, при цьому необхідно враховувати потреби цієї чи іншої продукції на ринку, у суспільстві.

Зауважимо, що на зарубіжних підприємствах оцінюється тільки та продукція, яка куплена, а не просто вироблена. Продуктивність можна розглядати як загальний показник, що характеризує ефективність використання ресурсів для виробництва продукції. Проте сучасна економічна теорія стверджує, що точно визначити роль і частку витрат тих чи інших ресурсів, використаних на виробництво продукції, неможливо. Тому для визначення ефективності виробництва найчастіше використовують показник продуктивності праці, хоча це не означає, що тільки праця є джерелом продуктивності. Продуктивність праці відбиває ступінь ефективності процесу праці. У її визначенні вихідною категорією є праця. З’ясовуючи економічний зміст продуктивності праці, треба мати на увазі, що праця, яка витрачається на виробництво тієї чи іншої продукції, складається з: живої праці, яка витрачається в даний момент безпосередньо в процесі виробництва даної продукції; минулої праці, уречевленої у раніше створеній продукції, яка використовується тією чи іншою мірою для виробництва нової продукції (сировина, матеріали, енергія — повністю; машини, споруди тощо — частково). Продуктивність праці — це ефективність затрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання продуктивності праці означає збільшення кількості продукції, виробленої за одиницю часу, або економію робочого часу, витраченого на одиницю продукції. У процесі виробництва функцією живої конкретної праці є створення нової вартості, а також перенесення робочого часу, матеріалізованого в речових елементах виробництва, на створюваний продукт. Тому продуктивність праці відображає ефективність як живої, так і сукупної (живої та уречевленої) праці. Розрізняють поняття індивідуальної (живої праці) й суспільної (живої та уречевленої ) праці. 2.2 Значення продуктивності Розвиток економіки, підвищення національного добробуту залежить від подальшого підвищення продуктивності. Національний дохід або валовий національний продукт у разі підвищення продуктивності збільшуються швидше, ніж показники витрат. Зниження ж продуктивності призводить до інфляції, пасивного торговельного балансу, повільних темпів зростання або спаду виробництва і до безробіття. Рівень продуктивності праці у народному господарстві та промисловості України досить низький. Згідно з розрахунками він становить у промисловості приблизно 10 % від рівня продуктивності праці в США. Схематично залежність результатів виробництва і ситуації в країні від низької продуктивності відображає модель «пастки» низької продуктивності (рис. 1.). Рис. 1. Модель «пастки» низької продуктивності Модель показує причинний зв’язок між багатьма змінними і чинниками, які впливають на продуктивність. Як свідчить зарубіжний досвід, змінити таке становище можливо лише підвищенням продуктивності не тільки за рахунок оптимального використання ресурсів, а й створенням рівноваги між економічною, соціальною та політичною структурами суспільства. Підвищення продуктивності є вираженням загального економічного закону, економічною необхідністю розвитку суспільства і має такі цілі: стратегічну — підвищення життєвого рівня населення.

Укранський народ займаться землеробством щонайменше 5 тисяч рокв. Московський вд ¶Х ст., коли прийшли укранськ цивлзатори з Кива. Укранц користувалися плугом ще до ¶Х ст. Московський уряд посадив у XVIII ст. на Харквщин клька сл москвинв. Вони дряпали землю сохою ще й у ХХ ст. Газети СРСР пишуть, що в самй лише РРФСР стоять 400 тисяч непридатних до роботи сльськогосподарських машин. Мльйони селян у СРСР марнують мльярди робочих днв через безладдя кервництва. До 1917 р. продуктивнсть селянсько прац становила 32 кг зерна за один робочий день. У СРСР, у механзованих колгоспах, 12 кг, тобто на 266% менша, хоч колгоспники працюють на 80% довше, нж працювали до 1917 р. Держплан визнав найкращим травопльний спосб проф. В. Вльямса. Проф. Д. Пряншнков критикував травоплля, науково доввши, що просапний спосб подвов врожа в ґвроп. В. Вльямс був членом КПРС, а Д. Пряншнков безпартйний. Д. Пряншнкова усунули з посади. Уряд у 1930- роки винищив фахвцв, як подляли погляди Д. Пряншнкова

1. Навчання працівників з питань охорони праці

2. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

3. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

4. Матераільна відповідальність працівників

5. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

6. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
7. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці
8. Умови праці на виробництві

9. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

10. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

11. Кримінальна відповідальність медичних працівників

12. Право працівника на заробітну плату

13. Психологічна підготовка працівника МВС

14. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

15. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

16. Заохочення працівників як метод управління персоналом

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

17. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

18. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

19. Регламентація діяльності облікових працівників

20. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

21. Допомога соціального працівника

22. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою
23. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування
24. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

25. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

26. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

27. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

28. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

29. Організація праці

30. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

31. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

32. Нормування праці на підприємсті

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее

33. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

34. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

35. Оплата праці

36. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

37. Типове положення "Про охорону праці"

38. Форма розподілу праці в цеху
39. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
40. Безпека праці технологічних процесів РЕА

41. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

42. Державна політика в галузі охорони праці

43. Законодавча база України про охорону праці

44. Карта умов праці лікаря-рентгенолога

45. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

46. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

47. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

48. Основи охорони праці

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

49. Охорона праці

50. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

51. Охорона праці в господарстві

52. Охорона праці в машинобудуванні

53. Охорона праці і навколишнього середовища

54. Охорона праці користувачів ПК
55. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева
56. Охорона праці та техніка безпеки

57. Охорона праці у Швейцарії

58. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

59. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

60. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

61. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

62. Облік праці та її оплати

63. Організація праці бухгалтера

64. Дитяча праця і дитячий заробіток

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

65. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

66. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

67. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

68. Автоматизована система обліку праці та зарплати

69. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

70. Характеристика узагальнюючих праць з історії Польщі 1980-2000 рр.
71. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
72. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

73. Аналіз та прогнозування ринку праці

74. Економіка праці та соціально-трудових відносин

75. Ефективність праці

76. Європейські стандарти у сфері праці

77. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

78. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

79. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

80. Планування праці

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

82. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

83. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

84. Ринок праці з неповною конкуренцією

85. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

86. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці
87. Фактори і резерви росту продуктивності праці
88. Форми і системи оплати праці

89. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

90. Технічне мислення на уроках праці

91. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

92. Часовий аналіз праці

93. Сутність соціального контролю у сфері праці

94. Ідеальна держава в працях давньогрецьких мислителів

95. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

96. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

98. Економіка праці

99. Економіка праці й соціально-трудові відносини

100. Закордонні моделі ринку праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.