Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Дипломна робота Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століттяТернопіль - 2009 ЗмістВступ Розділ I. Стильові напрямки та композиційні системи музичної культури ХХ століття 1.1 Критерії оцінки сучасної музичної культури 1.2 Стильові напрямки початку ХХ століття: імпресіонізм, експресіонізм, фонізм Розділ 2. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття 2.1 Авангардизм у музичному мистецтві ХХ століття 2.2 Синтез як композиційний метод сучасної музики 2.3 Традиції та новаторство у творчості А. Шенберга та Ч. Айвза Висновки Список використаної літератури Додатки ВступДіалог кожної національної культури та культурного надбання людства відбувався в умовах драматичних подій сучасної історії та спрямовував художній відгук у творчості музикантів - співаків, інструменталістів, композиторів, диригентів, дослідників музичного мистецтва. Саме у цьому чітко проявляється тенденція, яка охоплює всі визначні композиторські школи різних континентів і складає унікальну специфіку певного історичного етапу музичної культури. Мистецтво ХХ століття містить особливу концентрацію художньо-історичного часу та простору та постає узагальненням сукупного досвіду попередніх епох і різних національних шкіл. Зміщення регіонально-культурних кордонів, розширення асоціативних уявлень про спілкування різних країн і континентів збагатили митців, поглибили їх пізнання сучасного світу, створили умови для вільного вибору стильових орієнтирів та побудови оригінальних авторських композицій. Спільність художніх поглядів, народжена в результаті тісної взаємодії регіональних шкіл у процесі їх культурних контактів, зумовлює необхідність кожної національної культури пошуку свого місця у світовому еволюційному процесі, співвідношення національного специфічного з універсальним загальновизнаним. На художній процес ХХ століття вплинули історичні події двох світових війн, розпад могутніх імперій (Австро-Угорщина, царська Росія та ін.), соціальні буревії революцій (Німеччина, Угорщина, Росія), загострення політичної боротьби, військові конфлікти, кризові явища в економічному, політичному, духовній та інтелектуальній сферах суспільства. Водночас, завдяки урбанізації та нечуваному зростанню найрізноманітніших технічних засобів (електроніка, телефон, кінематограф, радіо, автомобіль, авіація, космос та ін.), а також нової архітектури, живопису, моди та ін. відбулись зміни у середовищі європейської цивілізації. Змінилось і відчуття темпобуття: перебіг подій набув незвичайного прискорення та динаміки. Відбулося переосмислення системи цінностей, що зумовило пошук нових виразових засобів від принципів барокко до надсучасних звукових експериментів. Ці пошуки базувалися на нових філософських течіях та на інше бачення природних і соціальних явищ. У нового покоління з’явились нові вчителі: інтуїтивіст Анрі Бергнсон, екзистенціаліст Мартін Хайдеггер, неотоміст Жан Марітен, засновник психоаналізу Зігмунд Фрейд, футуристи та апологети сучасного урбанізму, прибічники елітарного мистецтва та боротьби з &quo ;високим&quo ; мистецтво, із соціальною ангажованістю художника.

Інтелектуальний клімат, естетику ХХ століття створювали письменники та поети, художники та музиканти. Назвемо деякі найяскравіші постаті: Австрія - Франц Кафка, Карл Краус, Стефан Цвейг; Нововіденська школа на чолі з Арнольдом Шонбергом; Німеччина - Томас Манн, Бертольд Брехт, Ріхард Штраус, Ганс Ейвслер, Курт Вайль; Франція - Поль Клозель, Поль Валері, Анатоль Франц, Гійом Аполінер, Жан Кокто, Пабло Пікассо; Італія - Бенедетто Кроче, Франческо Малін’єрі; Англія - Бернард Шоу, Томас Еліот, Герберт Уельс. Мистецтво ХХ століття епостає надзвичайно складним і яскравим полотном, де представлені найрізноманітніші художні тенденції: пізній романтизм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, реалізм, натуралізм, конструктивізм, кубізм, неопримітивізм, сюрреалізм, дадаїзм та ін. Відносну усталеність розвитку мистецтва у попередньому столітті змінюють численні художні тенденції. Творча еволюція композиторів набуває рис прискорення, динамізму, характеризується інтенсивними пошуками до змін стильових орієнтирів, про що свідчить спадщина І. Стравінського, А. Шонберга, Пауля Хінделіта, Б. Бартока та інших композиторів. Складна та багатоаспектна проблема функціонування та розвитку музичного мистецтва ХХ століття безпосередньо пов’язана з соціально-політичними, економічними, загальнокультурними процесами світової історії та вивчається у контексті філософсько-естетичного, історико-культурологічного, музикознавчого напрямків (М. Друзкін, Ю. Кон, В. Копен, І. Нестір та ін.), пов’язаних з пошуком нових підходів, методів та засобів, необхідних для оволодіння естетичними цінностями музичного мистецтва, поглиблення пізнання сучасного світу, створення умов для вибору стильових орієнтирів та побудови оригінальних авторських концепцій. Особливого значення для розгляду значення художньої стилістики ХХ століття, основних процесів розвитку музичного мистецтва, формування композиторських шкіл мають дослідження С. Павлишин, В. Якимоського, В. Холохова, Г. Філоненко, Л. Колнадської та ін. . Є достатньо підстав вважати, що фахова підготовка майбутніх вчителів музики потребує більш детального розуміння історичних процесів розвитку музичного мистецтва ХХ століття, специфіку його функціонування, формування навичок художньо-педагогічної діяльності. Саме це застереже вчителя від формального засвоєння учнями окремих тем навчальної програми лише як &quo ;ключових знань&quo ;, що призводять до некерованого самоплину або нав’язування школярам стереотипів сприйняття та оцінювання музики, негативно впливає на естетичний досвід особистості. У зв’язку з цим, відповідальним педагогічним завданням постає вироблення у майбутніх вчителів естетичних позицій, необхідних для аналізу музичного матеріалу, формування уявлень про відображення у художніх образах життєвиявлення людського &quo ;Я&quo ;. Разом з тим, у сучасному мистецтві виникає гостра потреба диференціації різноманітних тенденцій і серед однобічно-обмежених виявити мистецькі здобутки. Адже, як зазначає С. Павлишин, однобічне захоплення того чи іншого системою або окремими засобами виразності, що часом трапляється в молоді, і є наслідком дії моди в жанрах легкої музики, може надовго загальмувати розвиток не тільки мистецької індивідуальності, а частково і процесу розвитку всієї музичної культури.

Уникнути цього, на наш погляд, допомагає об’єктивне пізнання ліній розгортання музики ХХ століття, узагальнення цього процесу, визначення його основних тенденцій і наслідків. Таким чином, актуальність і важливість окресленої проблеми для сучасної музичної педагогіки зумовили вибір темидослідження: &quo ;Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття&quo ;. Об’єкт дослідження - музично-історичний процес ХХ століття. Предмет дослідження - процес функціонування та розвитку основних напрямків та течій зарубіжного мистецтва ХХ століття. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні провідних естетичних напрямів та течій зарубіжної музичної культури ХХ століття. Відповідно до мети дослідження необхідно було розв’язати наступні завдання: проаналізувати критерії оцінки сучасної музичної культури; охарактеризувати стильові напрямки та композиторські системи музичної культури ХХ століття; виявити синтез традиції композиторської техніки та новаторства у творчості Ч. Айвза та А. Шонберга; укласти довідник основних естетичних напрямків та течій зарубіжної музичної культури ХХ століття. У процесі реалізації завдань дослідження дуло застосовано комплекс теоретичних та емпіричних методів: аналіз філософської, мистецтвознавчої, навчально-методичної літератури, художньо-естетичний аналіз музичних творів. Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у подальшому вивченні специфіки функціонування і розвитку зарубіжної музичної культури ХХ століття, її провідних стилів та напрямків джерелознавчого аспекту сучасного музичного мистецтва. Укладений довідник може бути використаний у практиці навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл, у фаховій підготовці студентів музично-педагогічних факультетів та інститутів мистецтв вищих навчальних закладів, в інститутах післядипломної освіти для вчителів дисциплін естетичного циклу. Апробація основних положень роботи здійснювалась безпосередньо на уроках музики в ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Довжанка Тернопільського району; висновки основних етапів дослідження обговорювались на звітній науковій конференції на кафедрі мистецтвознавства, методики музичного виховання та акторської майстерності Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (2008-2009 рр). Структура та обсяг роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (позицій), додатків. Загальний обсяг роботи 107 с. Основна частина 88 с. Розділ I. Стильові напрямки та композиційні системи музичної культури ХХ століття 1.1 Критерії оцінки сучасної музичної культуриНе існувало епохи, в якій сучасне мистецтво не було б об’єктом гострих суперечок, незгод і конфліктів. Історія музики пройнята ними від перших зафіксованих фактів у музичній теорії та естетиці - у протистоянні між каноніками й гармоніками у стародавній Греції. З найбільших зіткнень поглядів на сучасну музику далі виділяють рівночасно існуючі пізньоготичний стиль з його церковною ідеологією і виникаючий ренесансний - носій нового часу. Подібно, тільки у щораз тісніших і складніших переплетеннях суперечності виявляються у накладенні різних стилів аж до сьогоднішнього дня.

В по-жюльверновски пластичных описаниях техники он по-чеховски лаконичен. Он выхватывает те броские и типичные детали, в которых выражается «внутренний жест» машиныP главная ее функция (прием, родственный его психологическим портретам). Толстой привил нашей фантастике благородную простоту и изящество классиков, и это не было механическим перенесением приемов реалистической литературы. Вместе с художественной культурой реалистов он принес в советскую фантастику традицию творческого новаторства и разработал принципиально важные элементы фантастической поэтики. 4 Для современников вовсе не было очевидно, что научно-фантастические произведения Алексея Толстого положили начало важной линии советской литературы. М.Горький в письме С.Н.Сергееву-Ценскому объяснил появление «марсианского сочинения» Толстого увлеченностью фабульным романом и сенсационной сюжетностью: «Сейчас в Европах очень увлекаются этим делом. Быт, психологияP надоели».[91] Горький был прав только отчасти. Толстой не чурался литературных веяний своего времени, но искал собственный путь

1. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

2. Драматичний театр та кінематограф Харківщини у ХХ столітті

3. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

4. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

5. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

6. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття
7. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття
8. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

9. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

10. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

11. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

12. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

13. Українське кіно початку ХХ століття

14. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

15. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

16. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы

17. Творці опитувань другої половини ХХ століття

18. Філософія ХХ століття

19. Економіка України на початку ХХІ століття

20. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

21. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

22. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці
23. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.
24. Культура ХХ века: противоречия и проблемы

25. Традиции и новаторство в храмовой архитектуре Реймса

26. Культура ХХ века

27. Традиции и новаторство в творчестве символистов, акмеистов, футуристов

28. Особенности работы терапевтических групп в традиции ТА

29. Традиции и новаторство в творчестве символистов, акмеистов, футуристов

30. Тенденции и традиции развития хачкаров в контексте народной культуры Армении

31. Традиции и новаторство в творчестве символистов, акмеистов, футуристов

32. Реализация традиций обучения истории 60-70-х гг. ХХ века в современной школе

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

33. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

34. Традиції та розвиток народного розпису

35. Кризис культуры ХХ века

36. Опера Генри Пёрселла "Дидона и Эней": проблемы традиций и новаторства

37. Фізкультура та спорт Харківщини у ХХ столітті

38. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття
39. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
40. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

41. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

42. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

43. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

44. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

45. Архітектура ХІХ-ХХ століть

46. Розвиток науки на Харківщині у ХХ столітті

47. Изучение проблемы диалога культур в контексте интерпретации восточной традиции в русской поэзии ХХ века

48. Українська та зарубіжна культура

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Противоречия и катаклизмы ХХ века, и их воздействия на культуру

50. Российская культура в начале ХХ в.

51. Социальные традиции в русской культуре. Корни традиции

52. Полемика как явление культуры: генезис и традиции

53. Традиции и ритуал как элементы культуры

54. Арбат в культуре и литературе второй половины ХХ века
55. Книга Стендаля «О любви» в свете психологических традиций французской культуры XVII века
56. Гитара, виуэла, лютня - история, традиция, культура

57. Георгий Свиридов и традиции русской духовной культуры

58. Видатки бюджетів на науку та культуру

59. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

60. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

61. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

62. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

63. Авторське право та суміжні права

64. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

65. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

66. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

67. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

68. Звичаї, культура та побут запорізьких козаків

69. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

70. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
71. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
72. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

73. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

74. Духовна культура та її структура

75. Культура и традиции Болгарии

76. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

77. Культура мезоліту та неоліту

78. Культура России ХХ века

79. Культура та естетика

80. Культура та мистецтво Сирії

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

81. Лицарська культура та її складові

82. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

83. Русская культура ХIX-начала ХХ века

84. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

85. Традиции и ценности в культуре

86. Українська культура: становлення та розвиток
87. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток
88. Культура Европы XIX–ХХ вв.

89. Культура Европы в ХХ веке

90. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

91. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

92. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

93. Інтереси та культура. Цінності в управлінні

94. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

95. Музыкальное воспитание и обучение дошкольников на традициях народной инструментальной культуры

96. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

97. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

98. Музична освіта в Японії та Україні

99. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.