Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім.І.Франка Інститут післядипломної освіти Фінансово-економічний факультет КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни „Податки і оподаткування” на тему: „Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід” Слухачки групи ФЕФ – 41 Львів 2005 ЗМІСТ стор. Вступ 4 1. Податкове планування на підприємстві 1.1 Методи податкового планування 6 1.2 Застосування на підприємстві податкового планування 7 1.3 Спрощена система оподаткування 8 1.4 Принципи ефективності податкової політики 11 2. Податкове стимулювання підприємства 2.1 Фонди фінансової підтримки підприємництва в Україні 12 2.2 Податкове стимулювання підприємств у Російській Федерації 13 2.3 Підтримка середніх підприємств з боку міжнародних фінансових організацій 14 3. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності 3.1 Форми стимулювання інвестиційного процесу 19 3.2 Показники ефективності проекту 20 4. Спеціальні економічні зони 4.1 Спеціальна економічна зона &quo ;Донецьк&quo ; 23 4.2 Спеціальна економічна зона &quo ;Азов&quo ; 24 4.3Спеціальна економічна зона &quo ;Закарпаття&quo ; 26 4.4 Спеціальна економічна зона &quo ;Інтерпорт Ковель&quo ; 27 4.5 Спеціальна економічна зона &quo ;Миколаїв&quo ; 28 4.6 Спеціальна (вільна) економічна зона &quo ;Порто-Франко &quo ;&quo ; 30 4.7 Спеціальна економічна зона &quo ;Порт Крим 31 4.8 Спеціальна економічна зона &quo ;Славутич&quo ; 33 4.9 Спеціальна економічна зона &quo ;Курортополіс Трускавець 34 4.10 Спеціальна економічна зона &quo ;Яворів&quo ; 36 4.11 Спеціальна економічна зона &quo ;Рені&quo ; 37 Висновки 39 Список використаних джерел ВСТУП Система оподаткування підприємств є важливим регулятором економіки держави, і може стимулювати виробництво і науково - технічний прогрес, обмежувати зростання та інфляцію. Але, водночас, вона стримує інвестиції, скорочує споживання, уповільнює процеси заощаджень та нагромадження. В сучасних умовах господарювання податки суттєвим фактором впливу на фінансове - господарську діяльність підприємств. Тому забезпечити нормальне функціонування підприємницьких структур у нестабільному соціальне - економічному середовищі, та якісне управління фінансовими ресурсами керівники та бухгалтери можуть лише при наявності розробленої ними концепції управління податками. Ефективна податкова політика підприємства здатна суттєво сприяти удосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого фінансового стану і стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком, контрагентами. Податкова політика підприємства враховує, в першу чергу, особливості його діяльності та динаміку розвитку. Саме тому важливо розуміти, яким чином кожен податок впливає на показники фінансового стану підприємства, тобто досконально володіти об'єктивним аналізом податків. Розділ1. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Основними показниками фінансово - господарської діяльності, на які впливають податки є: - собівартість продукції; - прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг); - прибуток підприємства; - обсяг реалізації; - виручка від реалізації; - платоспроможність підприємства; - фінансова стійкість підприємства; - іммобілізація оборотних коштів; - прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства; - залишки нереалізованої продукції; - чистий прибуток; - обсяг залучених кредитів; - використання прибутку.

Прогнозування податкових відрахувань на мікро рівні передбачене при складанні бізнес плану підприємства. Слід зауважити, що невірний або недостатній облік податкового стану може призвести не лише до несприятливих фінансових наслідків, але й навіть викликати банкрутство підприємства. В той же час застосування на підприємстві податкового планування може забезпечити не тільки збереження капіталу підприємства, але й можливість фінансування і розширення діяльності, нових інвестицій. Можливість і необхідність податкового планування закладені в самому податковому законодавстві. Діюче українське законодавство містить в собі різні податкові режими для різних ситуацій (наприклад, при торгівлі на ринку - один механізм оподаткування, а при торгівлі в магазині він дещо інший) припускає різні методи для визначення податкової бази і пропонує платникам різні податкові пільги. 1.1Методи податкового планування Методами податкового планування є поточний фінансовий контроль, попередня податкова експертиза, порівняльний аналіз. Поточний фінансовий контроль (короткострокове оперативне податкове планування передбачає контроль за податковими платежами при періодичному складанні прогнозів, зміст спостереження проводиться у відповідності з прогнозами реальних платежів податків за ті ж періоди). У випадку суттєвих розбіжностей між прогнозами і реальними платежами з'ясовуються причини розбіжностей і розробляються пропозиції щодо їх усунення. Базою при застосуванні методу виступають нормативні податкові документи, обговорення даних питань податковою інспекцією, придбана література по податках. Попередня податкова експертиза (середньострокове перспективне податкове планування передбачає експертизу нових проектів і найважливіших управлінських рішень). Цей метод передбачає вже в наявності на підприємстві ґрунтовної інформаційно - аналітичної бази по податках: не лише текстів нормативних документів, але й коментарів до них провідних юристів, бухгалтерів, аудиторів, матеріалів державних органів, рішень судів за податковими спорами, матеріалів по податках з періодики, проектів податкового законодавства. Порівняльний аналіз (довгострокове стратегічне податкове планування) передбачає аналіз нових проектів діяльності підприємства в цілому. У відповідності з цим методом проводиться порівняння різних варіантів діяльності підприємства з метою визначення їх податкової ефективності: на короткий період діяльності (при постійних значеннях податкових ставок) і на тривалі періоди (при різних варіантах очікуваних змін у законодавстві та ставках). 1.2Застосування на підприємстві податкового планування При здійсненні податкового планування потрібно усвідомлювати, що використання сприятливих податкових режимів вимагатиме від платника податків у багатьох випадках зміни форми і навіть змісту його діяльності. В першу чергу, такі зміни стосуються тих ознак, на які орієнтується податкове законодавство при визначенні податкових зобов'язань юридичних і фізичних осіб: 1) об'єкта оподаткування (заміна (зміна) об'єкта оподаткування, або перенесення терміну виникнення податкових зобов'язань); 2) суб'єкта оподаткування (заміна самого платника податків); 3) податкової юрисдикції (перехід з однієї на іншу); 4) різноманітні пільги.

Першоосновою при застосуванні на підприємстві податкового планування, звичайно, є досконале знання і належне розуміння податкового законодавства. Крім того, найбільшу ефективність забезпечує послідовне та узгоджене використання різних методів податкового планування, які мають враховувати особливості діяльності підприємства і можуть бути розроблені тільки для кожного окремого платника податків. Податкове планування на підприємстві передбачає можливість вибору пільгового режиму оподаткування, запровадженого державою з метою підтримки пріоритетних секторів економіки видів діяльності або для соціального захисту населення, використовуючи систему наданих законодавством пільг, підприємство може переорієнтувати свою фінансово-господарську діяльність із метою оптимізації оподаткування та збільшення доходів. Отже, прийняттю рішення про здійснення певного пільгового напрямку роботи має передувати відповідний розрахунок доцільності використання податкових пільг. 1.3 Спрощена система оподаткування Крім того, підприємство може оптимізувати порядок справляння податків шляхом застосування спрощених систем оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва (схема 1): Платники Важливим ланцюгом у розрахунку ефективності податкових платежів є використання системи планування та моделювання баз оподаткування. Для цього податкові платежі розраховуються різними варіантами, а потім підставляються результати моделювання. Ефективність обраної податкової політики характеризується такими коефіцієнтами: коефіцієнт податкомісткості, що характеризує суму всіх податкових платежів підприємства, які припадають на одиницю реалізованої продукції: загальна сума податкових платежів підприємства К = обсяг реалізації продукції коефіцієнт частки окремого податку в загальній сумі передбачуваних зборів та податків: сума окремого податку, чи збору К = загальна сума, передбачуваних зборів та податків Важливою виявляється також оцінка зміни питомої ваги податків в обсягах виробництва товарів (робіт, послуг), аналіз співвідношення нарахованих (сплачених) податків та собівартості продукції; валових доходів підприємства; чистого доходу від реалізації; прибутку підприємства. 1.4Принципи ефективності податкової політики Ефективність податкової політики досягається дотриманням наступних принципів: 1. Суворе дотримання діючого законодавства по оподаткуванню. 2. Доцільність застосування на підприємствах малого бізнесу спрощених систем оподаткування. 3. Управління виробничим процесом у залежності від зміни діючої системи оподаткування. 4. Вплив на елементи бази оподаткування в залежності від групи податків, зборів та платежів. Таким чином, система оптимізації податків належним чином сприяє підвищенню економічної ефективності підприємств, що прямо пропорційно впливає на зміцнення економіки країни. Рівень сплати податків та добросовісність обох сторін цього процесу - платників податків і держави - свідчить про цивілізованість суспільства, бо податки - це плата за цивілізацію. Розділ2. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Виняткове значення в системі заходів щодо регулювання підприємницької діяльності та стимулювання до її легалізації має спрощення процедур оподаткування.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

2. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

3. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

4. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

5. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

6. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
7. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області
8. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

9. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

10. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

11. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

12. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

13. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

14. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

15. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

16. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

17. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

18. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

19. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

20. Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики

21. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

22. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
23. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
24. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

25. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

26. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

27. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

28. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

29. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

30. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

31. Ефективність використання ресурсів підприємства

32. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

33. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

34. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

35. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

36. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

37. Інформаційні системи і технології підприємства

38. Планування діяльності підприємства
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
40. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

41. Розробка підприємства LOMAPAK

42. Фінанси підприємства контрольна

43. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

44. Інноваційна діяльність підприємства

45. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

46. Оцінка фінансового стану підприємства

47. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

48. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

49. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

50. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

51. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

52. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

53. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

54. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
55. Автомазація виробничих процесів підприємства
56. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

57. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

58. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

59. Витрати підприємства

60. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

61. Економічна оцінка активу балансу підприємства

62. Облік активної частини балансу підприємства

63. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

64. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Організація і методика аудиту доходів підприємства

66. Організація облікової політики підприємства

67. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

68. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

69. Фінансова звітність підприємства

70. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
71. Аудит підприємства
72. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

73. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

74. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

75. Аналіз програмного забезпечення підприємства

76. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

77. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

78. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

79. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

80. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

82. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

83. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

84. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

85. Непрямі податки підприємства

86. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"
87. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства
88. Розробка маркетингової стратегії підприємства

89. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

90. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

91. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

92. Ціноутворення та цінова політика підприємства

93. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

94. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

95. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

96. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

97. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

98. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

99. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.