Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка Кафедра обліку і аудитуКурсова робота із дисципліни „Організація обліку на підприємствах малого бізнесу”Полтава-2008 ПланРозділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського облікуПроста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), які здійснюють діяльність із виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Вона передбачає використання таких регістрів бухгалтерського обліку, як: Журналу обліку господарських операцій; Відомості 3-м - для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці з дебіторами та кредиторами. У Журналі обліку господарських операцій записи здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів, відомостей про нарахування заробітної плати та амортизації тощо, з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку. Журнал ведеться щомісячно. Дані рядка „Сальдо на кінець місяця” із Журналу за попередній місяць переноситься до рядка „Сальдо на початок місяця” Журналу за звітний місяць по кожному рахунку бухгалтерського обліку. Підсумкові дані в Журналі визначають підрахунком суми оборотів по дебету і по кредиту всіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця (графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі графи 4 „Сума” в рядку „Усього оборотів за місяць”. У Відомості 3-м відображаються аналітичні дані обліку розрахунків з оплати праці, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Підсумкові дані Відомості 3-м без повторення записів, здійснюваних у Журналі, безпосередньо з первинних документів переносяться до Журналу обліку господарських операцій із зазначенням у графі 3 такого запису: „Відомість 3-м”. У розділі I Відомості 3-м записи групуються за зазначеними в ній рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи. Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку. Порядок заповнення розділу I Відомості 3-м залежить від виду відображуваних операцій і полягає в такому: для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків із постачальника-ми та підрядниками, покупцями та замовниками, учасниками та підзвітними особами, з іншими дебіторами та кредиторами в графі 3 розділу І зазначаєть-ся назви (прізвище) дебітора (кредитора). При цьому для відображення розрахунків із дебіторами та кредиторами у Відомості 3-м відводять необхідну кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків по кожному дебітору і кредитору, з продовженням записів на вкладних аркушах.

Сальдо на кінець місяця по кожному дебітору або кредитору визначається розгорнено і переноситься до графи 5 (із графи 21) і графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць; для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне та інші види страхування в графі 3 розділу І зазначаються види податків, платежів і відрахувань щомісячно відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків та платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо по кожному виду податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься до граф 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць; доходи майбутніх періодів відображаються в розділі І Відомості 3-м за видами доходів. У розділі ІІ Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. По кредиту рахунка 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо. По дебету рахунка відображаються всі вирахування із заробітної плати працівників: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування, сум виплачених авансів і заробітної плати, сум утриманих аліментів, утримань за виконавчими листами тощо. Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються в графі 20, з подальшим перенесенням таких сум щодо кожного працівника до графи 4 Відомості 3-м в наступному місяці. Не отримана у встановлений для виплати строк сума оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість із поміткою „Депон” („Депоновано”) у графі 3 із зазначенням дати її депонування. Заповнення графи 13 (64 „Розрахунки за податками й платежами”) розділу ІІ Відомості 3-м не передбачає деталізацію утримань із заробітної плати щодо кожного їх виду, що обліковується в бухгалтерському обліку на рахунку 64 „Розрахунки за податками та платежами”: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування. Така форма цього регістру не дозволяє організувати окремий облік цих утримань, необхідний для ведення обліку в розрізі окремих податків і внесків, і, відповідно, - наявність даних, необхідних для складання відповідної звітності. Завдання 1.1 Записати суми нарахованої заробітної плати працюючих на МП „Мрія” за вересень у відомість 3-М, зробити необхідні утримання, визначити суму до видачі. Таблиця 1. №п/п П.І.П. Нарахована зарплата Відрахування у Пенсійний фонд Відрах. уФонд соц. страх. від непрацездатності Відрах. уФонд соц. страх. на випадок безробіття Пільга Відрах. податок з доходів Всього відраховано Сума до видачі 1 А 1225 15,98 12,25 6,13 - 178,60 212,96 1012,04 2 Б 630 4,08 6,30 3,15 200 62,47 76 554 3 В 718 5,84 7,18 3,59 200 75,21 91,82 626,18 4 Г 742 6,32 7,42 3,71 - 108,68 126,13 615,87 5 Д 1415 19,78 14,15 7,08 - 206,1 247,11 1167,89 6 Е 980 11,08 9,80 4,9 - 143,13 168,91 811,09 7 Є 770 6,88 7,70 3,85 - 112,74 131,17 638,83 8 Ж 960 10,68 9,60 4,8 - 140,24 165,32 794,68 Всього 7440 80,64 74,40 37,2 - 1027,17 1219,42 6220,58 Завдання 1.2

На підставі даних скласти баланс станом на 1 вересня Таблиця 2. Актив Пасив Господарські засоби Сума Заборгованість Сума Товари 1010 Постачальникам 2100 Каса 20 По оплаті праці 3200 Матеріали 100 Перед бюджетом ПДВ 740 Поточний рахунок 23200 По страхуванню 40 Всього 24330 Всього 6080 Статутний капітал 18250 Завдання 1.3 1). Скласти журнал реєстрації господарських операцій, записавши до нього суми на підставі даних завдання 1 та 2, визначити кореспондуючі рахунки. 2). Рознести операції з журналу операцій в Книгу обліку господарських операцій. 3). Підрахувати суми оборотів по дебету і кредиту рахунків, визначити залишки на кінець звітного періоду. Журнал реєстрації господарських операцій №п/п Зміст операції Сума Коресп. рах. Дебет Кредит 1 Отриманий товар від ТОВ „Зміна” 9200 20 631 Крім того ПДВ 1840 641 63 2 Нарахована ЗП 7440 20 66 3 Нараховано: - до Пенсійного фонду 2470,08 20 651 - на соціальне страхування 111,6 20 652 - в фонд сприяння зайнятості 96,72 20 653 4 Утримано із ЗП - податок з фізичних осіб 1027,17 661 643 - до Пенсійного фонду 80,64 661 651 - соцстраху 74,40 661 652 - в фонд сприяння зайнятості 37,2 661 653 5 Перераховано з поточного рахунку борг поточного місяця: - до Пенсійного фонду 80,64 651 311 -на соціальне страхування 74,40 652 311 - до фонду сприяння зайнятості 37,2 653 311 - податок з фізичних осіб 1027,17 643 311 6 Отримано з поточного рахунку на виплату ЗП минулого місяця 6220,68 301 311 7 Видана з каси ЗП 6220,68 661 301 8 Відвантажений товар покупцю (зПДВ) 16500 361 28 9 Відображена сума ПДВ 2750 641 28 10 Списана собівартість товару 13750 20 80 11 Зараховано від покупця борг минулого місяця - 301 36 12 Перераховано з поточного рахунка ТОВ „Зміна” за товар (зПДВ) 9200 36 311 13 Отримана на поточний рахунок від покупця оплата за реалізований товар 16500 311 36 14 Списуються на фінансові результати витрати звітного періоду 22400 79 840 15 Списуються на фінансові результати доходи звітного періоду 25700 701 79 16 Визначається фінансовий результат 3300 79 701 Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємстваСпрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами у разі, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку або на власний вибір суб'єкта господарювання. Вона передбачає узагальнення інформації про господарські операції в таких регістрах бухгалтерського обліку: Регістр бухгал- терського обліку Розділ регістру Рахунок спрощеного Плану рахунків Відображувана інформація (господарська операція) Відомість 1-м Розділ 1. Облік готівки та грошових документів 30 „Каса” Облік і узагальнення інформації про грошову готівку і грошові документи Розділ ІІ(зворотний бік). Облік грошових коштів та їх еквівалентів 31 „Рахунки в банках” Облік і узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів і грошові кошти в дорозі Відомість 2-м „Облік запасів” Немає 20 „Виробничі запаси” Облік і узагальнення інформації про сировину і матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару і тарні матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати 26 „Готова продукція” Облік і узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку Відомість 3-м Розділ 1.

Павлик також допомагає соціалістам революціонерам. У 1878 р. на втіху галицько-українському «істеблішменту» його і Франка судять за підривну діяльність. Незважаючи на легке покарання, українське суспільство відвернулося від Франка, й він був змушений звернутися по допомогу до польських соціалістів. Водночас з'явилися нові послідовники соціалізму, такі як Вячеслав Будзиновський, Микола Ганкевич, Станіслав Козловський і Кирило Триловський. Внаслідок цього у 1880-х роках серед західних українців розвинулося невелике, але активне ліве крило. У 1890 р. ці молоді активісти разом з «ветеранами» Франком і Павликом були готові до організації політичної партії. Це мала бути перша українська політична партія на Західній і Східній Україні, її поява (що на десятиліття випередила східноукраїнську РУП) відкриє новий динамічний період розвитку галицьких українців. Зростання організованості У розглядувану добу українці Галичини здобули репутацію людей високоорганізованих і суспільне дисциплінованих, особливо в порівнянні з їхніми співвітчизниками на сході

1. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

5. Організація обліку запасів на підприємствах

6. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
7. Етапи організації бухгалтерського обліку
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

10. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

11. Організація обліку власного капіталу підприємства України

12. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

13. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

14. Основи організації бухгалтерського обліку

15. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

16. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

18. Організація обліку грошових коштів

19. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

20. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

21. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

22. Організація облікового процесу на підприємстві
23. Організація обліку
24. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

25. Організація обліку доходів

26. Організація обліку орендних операцій

27. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

28. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

29. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

30. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

31. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

32. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

33. Організація обліку грошових коштів в касі

34. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

35. Організація оплати праці на підприємстві

36. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

37. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

38. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
39. Бухгалтерський облік на підприємстві
40. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

41. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

42. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

43. Організація і методика аудиту доходів підприємства

44. Основи бухгалтерського обліку

45. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

46. Рахунки бухгалтерського обліку

47. Ревізійні комісії підприємств і організацій

48. Система та процес бухгалтерського обліку

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

50. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

51. Українська школа бухгалтерського обліку

52. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

53. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

54. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
55. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
56. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

57. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

58. Організація роботи підприємства

59. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

60. Організаційна структура підприємства

61. Організаційна структура управління підприємством

62. Організація виробництва на металургійному підприємстві

63. Організація управління персоналом підприємства

64. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

66. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

67. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

68. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

69. Організаційна і виробнича структура підприємства

70. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)
71. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
72. Основи організації фінансів підприємтсв

73. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

74. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

75. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

76. Організація, планування і керування хімічним підприємством

77. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

78. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

79. Суспільна організація життя слов

80. Організація приймання товару в аптеці

Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

81. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

82. Організація праці менеджера

83. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

84. Організаційна система управління природокористуванням України

85. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

86. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
87. Основи побудови обліку праці та її оплати
88. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

89. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

90. Рельєф та ландшафтна організація

91. Діюча практика обліку операцій з векселями

92. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

93. Організація банківської справи

94. Організація біржової торгівлі

95. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

96. Організація діяльності "ПриватБанку"

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

97. Організація кредитної роботи в комерційному банку

98. Організація та планування кредитування

99. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.