Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологія управління

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

&quo ;&quo ; 1. Визначте, що таке психологія менеджменту, яка основна мета та предмет дисципліни а) Психологія управління – міждисциплінарний науково-практичний напрямок, що розробляє психологічне забезпечення вирішення проблем організації в умовах ринкової системи господарювання. Метою є сприяння формуванню у менеджерів відповідних психологічних якостей як необхідних умов їх повсякденної діяльності, удосконалення психологічних механізмів ділового спілкування. Предмет дисципліни становить психологічні явища організацій. Вивчає традиційні соціально-психологічні явища (соціально-психологічний клімат, спілкування та ін.), психологічні стосунки та поведінку людей в організації (згуртованість, лідерство), психологію праці (функціональні психічні стани), психологічні закономірності управлінської діяльності (особливості прийняття індивідуальних та групових рішень, проблеми мотивації). б) Психологія управління – це постійні регулятори діяльності, що виникають у відповідь на подразники, які діють в даний момент часу (відчуття, сприймання), або ті, які були в минулому досвіді (пам'ять), узагальнюючи ці виливи і передбачаючи результати, до яких вони приведуть (мислення, уява), підсилюючі чи послаблюючі, взагалі активізуючи діяльність під впливом одних чинників і гальмуючі її під впливом інших (почуття, воля), виявляючи відмінність в поведінці людей (темперамент, характер, здібності). Метою є пояснити психічні явища це означає розкрити їх взаємні зв'язки, залежність їх від життєвих умов, що їх породжують, з'ясувати ці закономірності, яким вони підлягають. Предмет дисципліни психічні явища. в) Психологія управління – це сукупність скоординованих заходів, спрямованих на досягнення визначеної мети. Метою є інформація у формі рішень, розпоряджень та інших документів, необхідних для функціонування системи управління і її розвитку. Предмет дисципліни (засоби управління) – усе, що сприяє здійсненню операцій з управлінською інформацією: оргтехніка, обчислювальна техніка, що забезпечують механізацію і автоматизацію управління, канцелярські приналежності, офісні меблі, а також органи людського тіла. г) Психологія управління – це специфічний різновид трудової діяльності. Воно відноситься до категорії розумової праці, що здійснюється людиною і складається зі слухання,читання, спостереження, мислення, говоріння, комунікацій. Метою є уміння домагатися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Предмет дисципліни теорія керівництва, мистецтво управління і практика управління. 2. Визначте, що таке конфлікт, його позитивні та негативні функції А) Конфлікт – пошук протиріч, що, у свою чергу, сприятиме суспільному розвитку Б) Конфлікт – цілісна, порівняно стійка система методів, засобів впливу керівника освітньої установи на колектив з метою виконання управлінських функцій, яка характеризується певними індивідуально-типологічними особливостями. В) Конфлікт — ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони. Г) Конфлікт –особливості акцентуації типів характеру. До негативних (деструктивних) функцій конфлікту належать такі.

У галузі внутрішньо-особистісних конфліктів такий конфлікт призводить до психологічного дискомфорту особистості, її емоційної нестабільності, нервозності, невпевненості в собі, відсутності позитивної життєвої програми, перспективної лінії життя і навіть до &quo ;ламання&quo ; особистості в цілому. Проте конфлікту як психологічному феномену притаманні й інші, позитивні (конструктивні) функції. На цей момент слід звернути особливу увагу, оскільки аналіз лише негативних функцій не вичерпує суті багатьох конфліктів. 3. Сформулюйте основні принципи безконфліктної поведінки а) раціональне переконання (використання фактів і логіки для підтвердження своєї позиції); натиск (вимоги, накази, погрози); апеляція до влади; б) намагайтесь адекватно оцінити власну поведінку в конфліктній ситуації, подивіться на проблемну ситуацію очима іншої людини, уникайте суджень щодо дій та висловлювань іншої людини. контролюйте свої емоції. в) дружелюбна поведінка (створення в опонента враження про наявність у нього позитивних якостей); коаліційна тактика (прохання про підтримку, пропозиції про союз); введення опонента в стан тривоги, розгубленості. г) управління його увагою; створення ефекту несподіванки. 4. Опишіть основні чотири стратегії вирішення конфліктів. Обґрунтуйте, яка з них найбільш конструктивна і чому? 1) попередження розвитку і накопичення відмінностей у оцінках, поглядах, цілях членів колективу — доцільне на ранніх стадіях розвитку конфлікту, коли протиборство виявляється ще не відкрито, а в непрямій, потайній формі (наприклад, &quo ;Чому я повинен працювати за інших?&quo ;, &quo ;Нащо нам ці додаткові проблеми?&quo ; та ін.); 2) досягнення взаєморозуміння — передбачає в основному вплив на розум учасників, коли протиборство вже є очевидним, а кожна сторона прагне навести аргументи на свій захист, вибірково трактуючи ті чи інші факти. Учасників слід спонукати до &quo ;стратегії переговорів&quo ;: розкласти конфлікт на складові, що дозволить знайти елементи збігу оцінок чи перспективної мети. Спочатку згода досягається лише у найбільш загальних чи навіть зовсім часткових моментах, що не є принциповими та болючими для учасників конфлікту, а потім поширюється на інші питання; 3) переведення конфлікту з емоційного на інтелектуальний рівень — виявляється у забороні нетактовних нападок, образ, погроз із метою подолання надмірного збудження сторін та регулювання їх взаємовідносин. Це має здійснюватися спокійним голосом, без упередженості: підкреслюється незначність приводу, через який виник конфлікт, та необхідність його вирішення, робиться спроба переключити увагу учасників на інші аспекти діяльності, не пов'язані з предметом загострення стосунків між ними; 4) трансформація мотивів конфронтації (протиборства) у мотиви пошуку згоди — здійснюється за допомогою роз'яснення небажаних наслідків конфлікту для його учасників та оточення (родичів, близьких, колективу тощо), аморальності боротьби заради задоволення власних егоїстичних інтересів. Зміна позиції та пошук згоди не є проявом слабкості чи поразки, це природний шлях врегулювання взаємовідносин.

5. Опишіть основні види стилів поведінки та їх наслідки А) Стиль конкуренції. Стиль ухилення. Стиль пристосування. Стиль співробітництва. Стиль компромісу. Б) Стиль ситуації. Стиль реалізації. Стиль потенціалу. В) Стиль конфліктної поведінки. Стиль особистості. Г) Стиль тактики особистості. Стиль процесу вирішення проблеми. Стиль ситуації. 6. Визначте основні компоненти формули конфлікту А) КФ= І КС Б) КС1 КС2 КС4= КФ В) КФ= КФГ1 КФГ2 Г) КФГ1 КФГ2 КФГ3 КФГ4. = КФ. КС І = КФ КС1 КС2 КС3 КС4. = КФ 7. Опишіть основні стадії розвитку конфлікту А) Перша стадія - передконфліктна ситуація, яка є процесом виникнення суспільних протиріч, появою взаємозаперечуючих інтересів і тенденцій у яких-небудь явищах. Передконфлікт протікає у латентних і відкритих формах. Друга стадія - безпосередня конфліктна взаємодія. Їй, як правило, передує привід (інцидент) - будь-яка ситуація, яка легалізує перехід до дій. Б) Перша стадія - момент зародження, виникнення і наступний процес розвитку конфлікту. Друга стадія - керівник одержує інформацію про конфлікт із різних каналів. В) Перша стадія - певне місце працівника освітнього закладу в системі управлінських стосунків, що залежить від його професійно-кваліфікаційних характеристик і функціональних обов’язків. Друга стадія - переважно статистична характеристика працівника. Г) Перша стадія - визначені активністю працівника в інших соціальних сферах життєдіяльності. Друга стадія - зміст соціальних ролей в аспекті соціального очікування. 8. Визначте, що таке конфліктогени спілкування, їх види та особливості їх ролі в ескалації конфліктів А) 1) дія конфліктогенів підсумовується, виникає кумулятивний ефект. Що більше конфліктогенів допускає одна зі сторін, то швидше ситуація перейде в конфлікт і сильнішою буде відповідна реакція. Адже іншій стороні може набриднути постійно робити вигляд, що вона не помічає образливих слів та вчинків партнера, і вона також виявить сукупну реакцію (&quo ;помста за попередні образи&quo ;); 2) найчастіше реакція на конфліктогени перевищує &quo ;потрібну та достатню&quo ;, тобто людина, яка відповідає на образу, робить це з певним &quo ;запасом образливості&quo ;. Це призводить до ескалації конфлікту; 3) люди, втягнені в конфліктну ситуацію, неоднаково ставляться до конфліктогенів, які одночасно сприймають та видають: те, що йде від опонента, оцінюється за іншими критеріями, ніж те, що належить самому собі. Тобто будь-яка людина значно чутливіша до слів, дій, вчинків інших людей, ніж до того, що робить сама. Б) 1) фактори, які впливають на виконання функціонально-професійних ролей. 2) чітке визначення змісту ролей та їх адекватного відображення у відповідних документах. 3) індивідуально-психологічні особливості менеджерів, пов’язаних із виконанням певної соціальної ролі (їхніх потреб, інтересів, значущості самої ролі). В) 1)мотивація як процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей організації. 2) потреба як усвідомлення і переживання матеріальних і духовних засад, необхідних для підтримання життя організму та розвитку особистості (фізіологічна, в безпеці захисту, соціальна, у повазі,у самовираженні) 3) соціально-психологічна характеристика зв’язків та взаємозв’язків організації як системи: формальні, неформальні, напівформальні, позаформальні, офіційні, неофіційні.

Псля того, як пожежу погасили, Джеймс Фрмен повертаться додому  почина знчев'я гортати журнали. Вн бездумно дивиться на велике фото гангстера Джона Дллнджера, який за клька днв до того знову пограбував банк,  раптом хороброго пожежника обсипа жаром. Вн вдивляться у фото в журнал Сумнвв бути не може людина, яка лежить зараз непритомна в лкарн, шеф гангстерв Джон Дллнджер! Тасконський шерф Джордж Хантер регоче, коли схвильований Фрмен по телефону повдомля йому, що «ворог Америки P1» п'яний  вчадлий лежить у тасконськй лкарн! Пожежнику доводиться розмовляти з шерфом, як з глухонмим, раз у раз повторюючи: «Це справд вн, поврте мен! Я певен цього!», аж доки шерф не посила нарешт клькох свох пдлеглих до лкарн. ¶ неймоврне виявляться правдою! На Джона Дллнджера  трьох найнебезпечнших членв його банди надягають наручники  привозять х, як звичайнсньких волоцюг, до канцеляр онмлого вд здивування шерфа. Цього разу, щоб запобгти другй спроб звльнення заарештованих, управлння ФБР блискавично висила цлу роту агентв. ¶ тепер, здаться, банд Дллнджера настав кнець

1. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

2. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

3. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

4. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

5. Ділові взаємовідносини в апараті управління

6. Методи управління підприємством
7. Процес управління та його основні стадії
8. Системний підхід до управління персоналом фірми

9. Управління затратами

10. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

11. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

12. Управління фінансами України

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

15. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

16. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

17. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

18. Кредитний ризик та методи управління ними

19. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

20. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

21. Валютні ризики: економічна природа та управління

22. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
23. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
24. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

25. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

26. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

27. Державне управління в сфері охорони здоров’я

28. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

29. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

30. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

34. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

35. Структура державного управління

36. Сучасні принципи державного управління

37. Теорія і методологія дослідження управління

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Форми державного управління
40. Функції управління в аграрному праві

41. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

42. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

43. Системи управління базами даних

44. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

45. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

46. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

47. Інформаційні технології управління маркетингом

48. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

50. Управління ціновою політикою підприємства

51. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

52. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

53. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

54. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
55. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
56. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

57. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

58. Діяльність органів управління освітою

59. Економічні та правові основи управління організацією

60. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

61. Закономірності формування корпоративного управління

62. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

63. Контроль – функція управління

64. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

65. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

66. Менеджмент та система управління

67. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

68. Механізм і методи управління фірмою

69. Моделі корпоративного управління

70. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
71. Організаційна структура управління персоналу підприємства
72. Організаційна структура управління підприємством

73. Організація управління персоналом підприємства

74. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

75. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

76. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

77. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

78. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

79. Поняття та сутність ефективності управління

80. Проблема управління прибутком на підприємстві

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

81. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

82. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

83. Стилі управління

84. Стратегічне управління підприємством

85. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

86. Стратегія управління як основа менеджменту
87. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
88. Сучасні методи управління проектами

89. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

90. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

91. Управління виробничими витратами

92. Управління енергетичною безпекою

93. Управління інноваційним розвитком підприємств

94. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

95. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

96. Управління корпоративною власністю підприємства

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Управління людськими ресурсами

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом

100. Управління персоналом в соціальній сфері


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.