Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вищий навчальний заклад Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІЕРВМ) Реферат Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві Виконав студент Півторонос Є.М. Лубни 2008 рік План 1. Суть та особливості науково–технічних відносин 2. Міжнародна передача технології 3. Міжнародне технічне сприяння 4.Міжнародне регулювання передачі технології 1. Суть та особливості науково–технічних відносин В сучасних умовах все більше поширюються відносно нові форми міжнародних економічних відносин — міжнародні науково-технічні відносини. Під ними розуміють відносини з приводу обміну результатами науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), спільного проведення країнами, підприємствами чи організаціями НДДКР з подальшим сумісним чи роздільним використанням їх результатів; спільного розроблення і використання науково-технічних нормативів, вимог і стандартів; обміну загальною науково-технічною, маркетинговою інформацією . Формами їх прояву є: Обмін загальною науково-технічною інформацією, накопичення останньої в банках даних для спільного використання, наприклад для консультацій, зокрема обмін програмними продуктами. Укладання і реалізація контрактних угод щодо проведення НДДКР контрагентом з наступною передачею всієї інформації і права розпорядження результатами розробок замовнику (зокрема, права оформлення патенту і ліцензії на виробництво). Спільне проведення на основі прямих (зв'язків партнерами з різних країн коопераційних НДДКР щодо конкретного винаходу з наступним спільним володінням патентом і правом надання ліцензій (чи, що буває значно рідше, — роздільним). Реалізація міжнародних (за участю кількох країн або фірм) науково-технічних програм з розроблення важливих спеціальних проблем (наприклад, телекомунікаційна технологія чи біотехнологія) на основі спеціалізації та кооперації НДДКР. 5. Виконання міжнародних комплексних науково-технічних програм. Головними причинами швидкого розвитку міжнародних науково-технічних відносин є посилення нерівномірності економічного розвитку окремих держав; монополізація НТП великими фірмами, які можуть фінансувати проведення дорогих НДДКР; загострення конкурентної боротьби на світовому ринку. Нерівномірність економічного розвитку спричиняє неоднаковий рівень розвитку науки і техніки у різних країнах, внаслідок чого в умовах сучасного рівня НТП передова техніка і технологія зосередилась у відносно невеликій групі промислово розвинутих країн. Велика роль у цьому процесі належить потужним фірмам, які мають змогу отримувати надприбутки за рахунок утримання передових позицій в технічному розвитку і продажу результатів наукових досліджень. Великі ТНК використовують експорт наукових досягнень та передових технологій для встановлення панування на світових ринках і контролю над дрібнішими фірмами. Основними формами реалізації науково-технічних досягнень є міжнародна передача технології та міжнародне технічне сприяння. 2. Міжнародна передача технології Міжнародна передача технології — це сукупність економічних відносин, які складаються між підприємствами різних країн у галузі використання зарубіжних науково-технічних досягнень.

Міжнародну передачу технології можна розглядати у широкому і вузькому розумінні. У вузькому розумінні — це передача власне технології або технології &quo ;в чистому вигляді&quo ;, а в широкому —г передача матеріалізованої технології. Технологія в чистому вигляді — це методи і техніка виробництва товарів і надання послуг. Матеріалізована технологія — це машини і обладнання. Пере дача технології об'єднує обидва поняття. Міжнародні організації розглядають міжнародну передачу технології не як разовий захід, а як тривалий процес, що містить: відбір і придбання технології; адаптацію і освоєння придбаної технології; розвиток місцевих можливостей удосконалення технології з урахуванням особливостей національної економіки. Технологія передається способами, які можна поділити на некомерційні і комерційні. Способи некомерційної передачі технології: надання науково-технічної інформації, тобто поширення відомостей про технології через літературні джерела, патенти, інформаційні листи, стандарти тощо; проведення виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів; стажування спеціалістів; спільні фундаментальні науково-технічні розробки. Всі вищеназвані способи спрямовані на широкомасштабний пошук місць впровадження технології. Некомерційні способи, як правило, передують комерційним способам передачі технології. Способи комерційної передачі технології залежно від складності реалізації можна поділити на три групи: 1.Власне передача технології: виконання НДДКР за замовленнями; ліцензування; інжиніринг; закупівля зразків техніки для імітації; закупівля машин і обладнання; лізинг машин і обладнання. 2.Спільне розроблення і використання технології: •координація НДДКР — взаємне інформування партнерів про плани науково-технічних розробок; кооперування НДДКР на договірній основі; •спільне ведення НДДКР через залучення спеціалістів для роботи за кордоном чи організацію спільного колективу розробників. 3.Промислове кооперування та спільне підприємництво: •у формі науково-технічного виробничого кооперування — спільного розроблення і спільного виробництва продукції в різних країнах; У формі спільних підприємств (СП). Усі способи передачі технології в рамках окремої угоди можуть використовуватись у будь-якому поєднанні. Технологія передається двома каналами: •внутріфірмовим; • міжфірмовим. Внутріфірмовий канал — це реалізація власних науково-технічних досягнень або зарубіжних досягнень в зарубіжних філіях фірми. Міжфірмовий — це укладання ліцензійних, зовнішньоторгових, коопераційних угод про спільне підприємництво між незалежними компаніями в різних країнах. Основою міжнародної передачі технології є проведення НДДКР. На їх виконання передові промислово розвинені країни витрачають значні кошти, зосереджуючи у себе більшу частину результатів передових наукових досліджень. Це передовсім СІЛА, Японія, ФРН, Франція, Англія. Сума витрат на НДДКР в США перевищує суму витрат для цих потреб в усіх інших перерахованих країнах, разом 1 узятих [17, с. 76}. Країни, які не мають змоги витрачати кошти на НДДКР, змушені купувати їх результати для підвищення свого економічного потенціалу.

Міжнародна передача технології може здійснюватись у таких формах: а)патентна угода — міжнародна торгова операція, за якою власник патенту поступається правами на використання винаходу покупцеві; б)ліцензійна угода — міжнародна торгова операція, за якою власник винаходу дає іншій стороні дозвіл на його використання в певних межах; в)ноу-хау — передача технічного досвіду і секретів виробництва, використання яких забезпечує певні переваги в досягненні його кінцевої мети; г)угода на інжиніринг — це угода на інженерно-консультаційні послуги покупцю для реалізації технічного проекту. Вони охоплюють широкий комплекс заходів з підготовки техніко-економічного обґрунтування проектів, проведення науково-дослідних робіт, здійснення консультацій, нагляду, випробовування тощо; д)франчайзинг — це надання великою &quo ;батьківською&quo ; фірмою права дрібній фірмі вести протягом певного періоду свою справу під її опікою та, використовуючи її обладнання, реалізовувати через неї свою продукцію. Крім цього, технологія передається між країнами в межах угод про промислове співробітництво, про науково-технічну та виробничу кооперацію, про інвестиційне співробітництво тощо. 3. Міжнародне технічне сприяння Міжнародне технічне сприяння є різновидом міжнародної передачі технології. Полягає воно у наданні країнам сприяння в сферах технології процесів, продуктів чи управління. Технічне сприяння спрямоване передовсім на підвищення технологічного рівня країн, що розвиваються, і країн перехідного до ринку періоду з метою прискорення їх розвитку та формування основ розвинутої ринкової економіки. Таке сприяння можливе як у технічній, так і в економічній чи інших сферах. У економічній сфері воно надається найчастіше в розробленні програм економічного розвитку, статистики, грошової та бюджетної політики, техніко-економічного обґрунтування окремих проектів тощо. Серед організаційних видів технічного сприяння можна виділити технологічні гранти та співфінансування технічного сприяння. Технологічні гранти — це безоплатна передача технології, технологічно містких товарів чи фінансових засобів для купівлі технології, навчання та підготовки персоналу, адаптації ЇЇ до місцевих умов. Отримувач не бере ніякої фінансової участі в проекті, а лише виконує організаційні функції з приймання і розміщення технічної допомоги. Донор має право брати участь через своїх представників у розподілі допомоги і нагляді за її ефективним використанням. Співфінансування технічного сприяння передбачає часткову участь отримувача технології у фінансуванні та організаційне забезпечення її розміщення і реалізації. Залежно від кількості країн, що беруть участь у проекті, розрізняють одностороннє та багатостороннє технічне сприяння. Двостороннє технічне сприяння здійснюється за угодами між урядами двох країн. Як правило, такі угоди укладаються між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, і стосуються здебільшого невеликих проектів, а у економічній та фінансовій сферах — підготовки і перепідготовки кадрів, комп'ютерного забезпечення, виконання експертиз тощо. Фінансує такі угоди переважно країна-донор, але певні витрати може мати і країна, яка приймає технічну допомогу.

Укранськ емгранти розпочали 1949 року друкувати за кордоном 9-томну «Енциклопедю Укранознавства», надсилали  до ноземних бблотек, зокрема до унверситетських, розпочали видавати  англйською мовою. Московщина затривожилася  вдновила закрите 30 рокв тому видавництво Укрансько Радянсько Енциклопед, яке видало з нечуваною в УРСР швидкстю: вс 17 томв за 6 рокв. В цй «укранськй» енциклопед згадано тисяч москвинв, як не мали жодного стосунку до будь-чого укранського. Водночас не згадано тисяч славетних, широко знаних укранцв. Навть москвини закинули редакторам УРЕ запопадливе змосковщення  лакузтво»[447]. Укранськ пзн ¶вани не спромоглися до 1917 року скласти  видати повний словник укрансько мови та словники технчно-науково термнолог. Мали лише словник Б. Грнченка, далеко не повний, та й вн зявився випадково: московський уряд не дозволив спорудити памятника Т. Шевченков,  збран на нього кошти використали на видання словника. Псля 1917-го заходилися поквапно укладати московсько-укранськ науково-технчн словники

1. Туриз як галузь світового господарства

2. Місце і роль США у світовому господарстві

3. Екологічні проблеми Світового океану

4. Інтеграція у світове господарство

5. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

6. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
7. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
8. Міжнародний кредит у світовій економіці

9. Міжнародна політика і світовий політичний процес

10. Перша світова війна. Причини та характер

11. Значення і світова слава Тараса Шевченка

12. Світова продовольча проблема

13. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

14. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

15. Поняття та структура світового ринку

16. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

17. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

18. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

19. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

20. Технічні засоби пожежегасіння

21. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

22. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
23. Світове мовознавство на початку ХХ ст.
24. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

25. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

26. Буковина в роки другої світової війни

27. Військові події на території України у роки Першої світової війни

28. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

29. Друга Світова війна

30. Друга світова війна на Украіні

31. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

32. Перша Світова війна у світовій історії

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

33. Причини Першої світової війни

34. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

35. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

36. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

37. Україна в роки Другої світової війни

38. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні
39. Український національний рух напередодні Першої світової війни
40. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

41. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

42. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

43. Гамлет як герой світової літератури

44. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

45. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

46. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

47. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

48. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

50. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

51. Місце Великобританії у світовій економіці

52. Науково-технічний потенціал України

53. Світова організація торгівлі

54. Світова організація торгівлі: цілі та функції
55. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
56. Світовий ринок нафти

57. Світовий ринок чаю

58. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

59. Тероризм як проблема світового масштабу

60. Місце України в світових рейтингах

61. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

62. Основні етапи становлення світової політичної думки

63. Тенденції розвитку світової демократії

64. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

65. Методи і технічні засоби ергономіки

66. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

67. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

68. Туризм та його вплив на світову економіку

69. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

70. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок
71. Загальні закономірності світового економічного розвитку
72. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

73. Організація і проведення науково-технічної експертизи

74. Світова економіка

75. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

76. Міжнародні економічні відносини

77. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

78. Наукова картина світу

79. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

80. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

81. Історія міжнародних відносин України

82. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

83. Методологічні основи міжнародного маркетингу

84. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

85. Міжнародна технічна допомога

86. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові
87. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
88. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

89. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

90. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

91. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

92. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

93. Психологічні школи людських відносин

94. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

95. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

96. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

98. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

99. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.