Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

1. Загальне положення. 1.1 Вступ. При перевезені автомобільним транспортом припускають використання рухомого складу (автомобілів і автопоїздів), що знаходиться в справному технічному стані. Справний технічний стан означає повна відповідність рухомого складу нормам, обумовленим правилами технічної експлуатації, і характеризує його працездатність. Працездатність автомобіля оцінюється сукупністю експлуатаційно- технічних якостей: динамічністю, стійкістю, економічністю, надійністю, довговічністю, керованістю і т.д., які для кожного автомобіля виражаються конкретними показниками. Щоб працездатність автомобіля в процесі експлуатації знаходилася на необхідному рівні, значення цих показників тривалий час повинні мало змінитися в порівнянні з їхніми первісними величинами. Однак технічний стан автомобіля, як і всякої іншої машини, у процесі тривалої експлуатації не залишається незмінними. Воно погіршується в наслідку зношування деталей і механізмів, поломок і інших несправностей, що приводить результаті до погіршення експлуатаційно-технічних якостей автомобіля. Зміна зазначених якостей автомобіля в міру збільшення пробігу може відбуватися також у результаті недотримання правил технічної експлуатації або технічного обслуговування автомобіля. Основним засобом зменшення інтенсивності зношування деталей і механізмів і запобігання несправностей автомобіля, тобто підтримання його в належному технічному стані, є своєчасне і високоякісне виконання технічного обслуговування. Під технічним обслуговуванням розуміють сукупність операцій (прибирально-мийні, кріпильні, регулювальні, мастильні та ін.), ціль яких - попередити виникнення несправностей (підвищити надійність) і зменшити зношування деталей (підвищити довговічність), а послідовно, тривалий час підтримувати автомобіль у стані постійної технічної справності і готовності до роботи. Навіть при дотриманні всіх заходів зношування деталей автомобіля може привести до несправностей і до необхідності відновлення його працездатності або ремонту. Отже, під ремонтом розуміється сукупність технічних впливів, спрямованих на відновлення технічного стану автомобіля (його агрегатів і механізмів), що втратив обслуговування і ремонту автомобілів. Основний документ відповідно до якого робиться ТО і ремонт на автопідприємствах – це положення про ТО і ремонт автомобільного транспорту. Згідно цього документа, ТО робиться планово- попереджувально, через визначений пробіг. Існують наступні види ТО і ремонту: ЩО - щоденне обслуговування, спрямовано в першу чергу на перевірку вузлів безпеки перед виїздом і по поверненню. ТО-1 - перше технічне обслуговування, проводиться через 3-5 тис. км. ТО-2 - друге ТО, проводиться через 10-15 тис. км. СО - сезонне обслуговування, проводиться навесні і восени. ПР - поточний ремонт, ремонт спрямований на відновлення технічно-несправного стану, крім базових деталей. Одним з напрямків, що дозволяють підвищити технічний стан парку автомобілів при мінімальних витратах на будівництво виробничої бази для ТО і поточного ремонту, є будівництво й організація баз централізованого обслуговування і ремонту автомобілів.

База централізованого обслуговування забезпечує ТО і ПР кілька автогосподарств, що не мають власної виробничої бази. Така форма організації дозволяє сконцентрувати засобу механізації виробничих процесів, підвищити продуктивність праці і якостей робіт. 1.2 Характеристика виробництва і об’єкту проектування на базі якого виконується дипломний проект. ОАО ”Одеський завод поршневих кілець” був основан в 1925 році, як авторемонтне підприємство, а з 1947 року було організовано випуск поршневих кілець. На сьогоднішній день завод хоч і займає невеличку площу,але має свій парк автомобілів більшість з яких вітчизняного виробництва.Це такі марки автомобілів, як: ЗИЛ, ГАЗ та інші. Більшість автомобілів використовуються для перевезення продукції підприємства. Для утримання парку автомобілів були розроблені зони технічного обслуговування та поточного ремонту,а також декілька ремонтних відділеннь, такі як: слюсарно-механічне, агрегатне, акумуляторне, кузнечно-ресорне, медницько-радіаторне, електро-технічне та інші. Якщо розглядати зони ТО-2 та ПР, то вони поділені на пости, де зна-ходяться лінії на яких проходе технічне обслуговування та ремонт. У ціх зонах працює не мала кількість людей. Схема структури управління служби технічної експлуатації. Керівник відділу постачання Зам.керівника по експлуатації Керівник парку Транспортний Керівник Головний Склади відділ колони механік запчастин та ГСМ Диспечерська Водії Зони ТО-1, ТО-2, ПР, ЩО. Служба Робочі Слюсарно-механічне відділення на підприємстві було розроблено для востановлення деталей механічною або слюсарною обробкою, а також виготовлення інших деталей, необхідних для ремонту (допоміжні ремонтні деталі, прості осі, вали та втулки), а також для внутрізаводських нужд. 1.3 Вибір та обгрунтування режиму роботи виробництва. Вибір режиму праці був розроблен більшою частиною для самого підприємства, а потім його трохи переробили на шестидену робочу неділю.Початок робочого дня з 8.00 ,а закінчення у 16.00. З перервою на обід у 12.00, рівно на годину. Перехід шестиденний робочий тиждень був потрібен з великою загрузкою підприємства, та самого парку. 2.1 Розрахунок зон ТО і ПР. 2.1.1 Розрахунок рычної виробничої програми технічного обслуговування поточного ремонту. Вихідні данні беремо з “положення про додаток-Д ,стр.14”. Вибрані нормативні данні встановлені для таких умов: 1 катенгорія умов експлуатації; базова модель автомобіля і помірна кліматична зона. З урахуванням того, що конкретні умови експлуатації відрізняються від приведених вище необхідно нормативні данні відкоректувати за допомогою коефіціентів. К1 – коеф. корктування нормативів, взалежності від умов експлуатації. К2 – коеф. корктування нормативів, взалежності від модефікації рухомого складу та організації його роботи. К3 - коеф. корктування нормативів, взалежності від природньо-кліматичних умов. К3=К3’ К3” Характеристика рйону експлуатації ДТЗ: помірно-теплий, помірно- теплий вологий, теплий-вологий. Якщо автогосподарство знаходиться в прибрежній зоні, з шириною полоси до 5 км ,а також при використанні ДТЗ для перевезення хімічних вантажів, які можуть визвати інтенсивну корозію деталей необхідно враховувати агресивність навколишнього середовища.

Для зручності розрахунків вибрані коеф. зводимо втаблицю. К4 - коеф. корктування нормативів питомої трудомісткості ПР. К4’ – коеф. корктування нормативів тривалості простою в ТО і Р , взалежностівід пробігу з початку експлуатації К5 – коеф. корктування нормативів трудомісткості ТО і ПР в залежності від кількості обслуговуємих та ремонтуємих автомобілів в автогосподарстві і кількість технологічно сувмістних груп рухомого складу. Автомобілі по сувмісним групам дідяться на 5, кожній із яких збирають рухомий склад, конструкції якого дозволяє використовувати одні і тіж пости і обладнання для ТО і ПР. Вихідні нормативні данні зводимо в таблицю. (Таблиця 2.1) № Тип ДТЗ Періодичність, км Пробіг до КР,км ЩО ТО - 1 ТО – 2 1 ГАЗ - 53 110 4000 16000 250000 2 ЗИЛ - 130 140 4000 16000 300000 (Таблиця 2.2) № Тип ДТЗ Нормативна трудомісткість, Питома л.-г. труд. ПР ЩО ТО - 1 ТО – 2 1 ГАЗ - 53 0,42 2,2 9,1 3,7 2 ЗИЛ - 130 0,45 2,5 10,6 4,0 ГАЗ – 53 (Таблиця 2.3) Показн Коефіціенти коректування ики К1 К2 К3 К3’ К3” К4 К4’ К5 Кзаг. L O-1 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 L O-2 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 LKP 0,8 1,00 1,1 1,1 1,00 0,88 ЩО 1,00 0,95 0,95 ТО-1 1,00 1,3 1,2 0,95 1,48 ТО-2 1,00 1,3 1,2 0,95 1,48 ПР 1,2 1,00 0,9 0,9 1,0 1,2 0,95 1,1 ЗИЛ – 130 (Таблиця 2.4) Показни Коефіціенти корестування ки К1 К2 К3 К3’ К3” К4 К4’ К5 Кзаг. L O-1 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 L O-2 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 LKP 0,8 1,00 1,1 1,1 1,0 0,88 ЩО 1,00 0,95 0,95 ТО-1 1,00 1,3 1,3 0,95 1,6 ТО-2 1,00 0,9 0,9 1,0 1,3 1,3 0,95 1,3 ПР 1,2 1,00 0,9 0,9 1,0 1,3 0,95 1,2 Розрахунок періодичності ТО-1 L = L O-1н Kзаг = L К1 К3 (км) (2.1.1)де L O-1н – нормативний пробіг до ТО-1 К1 - коеф. корктування нормативів, взалежності від умов експлуатації. К3 - коеф. корктування нормативів, взалежності від природньо- кліматичних умов. (ГАЗ) (ЗИЛ) L’ O-1 = 4000 0,8 1.0 = 3200 L’ O-1 = 4000 0,8 1.0 = 3200 L’ O-2 = 16000 0,8 10 = 12800 L’ O-2 = 16000 0,8 10 = 12800 нормативний пробіг до КР. К2 - коеф. корктування нормативів, взалежності від модефікації рухомого складу та організації його роботи. (ГАЗ) (ЗИЛ) L’кр = 208333 0,8 1,00 1,1 = 229166 L’кр = 244330 0,8 1,00 1,1 = 215010 З урахуванням того, що частина рухомого складу не пройшла КР , а частина автомобілів пройшла. Необхідно ввести розрахунки окремо по 2 групам машин. Щоб спростити розрахунки необхідно знайти середньовивожені величини пробігу до КР . Lкр с.р. =Асп’ Lкр н 0.8 Асп” Lкр н / Асп’ Асп” (км) (2.1.3)де Асп’ – інвентарна кількість автомобілів, які не пройшли КР .Асп” - інвентарна кількість автомобілів, які пройшли КР .0,8 – доля пробігу кількості відремонтованих автомобілів від нормативного прбігу до КР . (ГАЗ) (ЗИЛ) Lкр с.р. = 250000 20 0,8 250000 100 / 20 100 =208333 Lкр с.р. = 300000 7 0,8 300000 90 / 7 90 =244330 Коругування періодичності дій по кратності. Для зручності складання графіків ТО і ПР , і виконання похмбок в наступних розрахунках значеня пробігів між окремих діями повинно бути скоректоано з середньодобовим пробігом. L’ O-1 /lсd = ’ (2.1.4) де ’ - округляємо до цілого числа. L O-1 = lсd (км) (2.1.5) Отримане значення округляємо до цілих сотен і використовуємо для всіх наступних розрахунків.

Составленный Далай-Ламой XIV для Тибета проект Зоны ахисмы (ненасилия) включает, в частности, такие пункты: PТибетское нагорье должно стать крупнейшим в мире природным или биосферным парком. Должны быть приняты строгие законы по защите животного и растительного мира; разработка полезных ископаемых должна производиться под тщательным контролем, чтобы не нанести урон соответствующим экосистемам; а будущая программа развития населенных районов Тибета должна включать в себя охрану природы; следует запретить производство и использование ядерной энергии и других технологий, имеющих вредные отходы; национальные ресурсы и политика должны быть направлены на действенное поддержание мира и охрану окружающей среды. Хочу подчеркнуть, что эта программа составлена Далай-Ламой XIV для региона, отнюдь не избалованного плодами технической цивилизации. Какой же должна быть НАША ПРОГРАММА в таком случае!.. Ладно, на сегодня разговоры окончены, пойдем чай пить «Ищите правых среди осужденных». «Братство». (2.263). «вначале словом Божиим небеса и земля составлены были из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою

1. Разработка проекта управления базами данных для процесса "Учет ремонта и ТО автотранспорта"

2. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

3. Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения

4. Проект зоны ТО-2

5. Проект горячего цеха ресторана 1 класса в курортной зоне на 50 мест с реализацией блюд украинской кухни

6. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха
7. Разработка технологического проекта зоны текущего ремонта автомобиля марки HONDA ACCORD
8. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

9. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

10. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

11. Техническое Обслуживание ТО-2 Тепловоза Типа 2ТЭ10В

12. Изучение и оценка инженерно-геологических условий с целью обоснования проекта гидроузла (2)

13. Проект реконструкции линии производства формового хлеба на ОАО "Хлебозавод № 1" г. Воронежа

14. Разработка проекта производства работ для строительства крупнопанельного 1-секционного 12-ти этажного жилого здания

15. Разработка проекта производства работ для строительства панельно-блочного 4-секционного 6-ти этажного жилого здания. Серия БКР-2

16. Учетная политика ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" (часть 1)

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

17. Разработка основных разделов проекта производства работ

18. Воинская дисциплина с социально-психологической точки зрения

19. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

20. Горячие точки планеты. Ангола

21. Особенности осушения минеральных переувлажненных почв Нечерноземной зоны с низкой водопроницаемостью

22. Природные зоны Северной Америки
23. Геоинформационные проекты Барнаула
24. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

25. Декабризм и конституционные проекты, им порожденные

26. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

27. Морское право. Сходства и различия режимов открытого моря и свободной экономической зоны

28. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации

29. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

30. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

31. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

32. Кровоточащие и плачущие изображения с точки зрения современного естествознания

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

33. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

34. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

35. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

36. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

37. Создание проекта с использованием программы GeniDAQ и контроллеров серии АДАМ-4000

38. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)
39. Проекции точки
40. Расчет информационной нагрузки программиста, оптимальное рабочее место с точки зрения эргономики, расчет вентиляции

41. Что такое дьявол с точки зрения биолога

42. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

43. Прогнозирование возможной радиационной обстановки и её оценка. Прогнозирование зон радиоактивного заражения местности и внутреннего поражения человека при аварийном выбросе на КАЭС

44. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

45. Нацизм и фашизм с христианской точки зрения

46. Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

47. Проект одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка с плоскоременным приводом

48. Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.

50. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора

51. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

52. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения

53. Проект зубчатой передачи

54. Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену
55. Проект механосборочного участка изготовления крана вспомогательного тормоза локомотива 172
56. Проект модернизации электропривода скребкового конвейера ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»

57. Планирование и промер глубин в прибрежной зоне судовыми средствами

58. Проект производственного комплекса базы МСУ

59. Проектирование участка по ТО и ремонту топливной аппаратуры на АТП

60. Иллюзии восприятия, или всегда ли мы видим то, что видим

61. Память с точки зрения психологии и её совершенствование

62. Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центре

63. Проект лабораторного стенда по изучению частотного электропривода на базе автономного инвертора напряжения фирмы "OMRON"

64. Учебная практика по специальности "ТО и ремонт РЭА"

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

65. Планирование потребности в тракторах. Определение видение видов ТО и ремонтов, сроков их проведения. Расчет затрат средств на ремонты и техническое обслуживание

66. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

67. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества

68. Определение угловых скоростей и угловых ускорений звеньев механизма манипулятора по заданному движению рабочей точки

69. Гравитация с точки зрения общей теории поля

70. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта
71. Оценка инвестиционных проектов
72. Концепция АС. Эскизный проект

73. Деньги с точки зрения марксистов и неоклассиков

74. Свободные экономические зоны в РФ: проблемы создания и функционирования

75. Свободные экономические зоны в мировой экономике

76. Оффшорные зоны

77. Управление проектом: развертывание систем персонального радиовызова

78. Инвестиционный анализ проекта (хлебо-булочной)

79. Свободные экономические зоны: виды и цели создания

80. Организация управления проектами

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

81. Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов

82. Инвестиционная привлекательность проекта

83. Формирование команды для осуществления проекта

84. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

85. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

86. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/
87. Эффективность проекта "NPV"
88. Экономическое обоснование развития или создания проекта

89. Анализ инвестиционной ситуации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

90. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

91. Совершенствование методов экономической эффективности инвестиционных проектов

92. Отчет по практике в ТОО "Титан"

93. Отчет по ознакомительной практике предприятия ТОО Металлургремонт (Темиртау)

94. Технико-экономические расчеты к проекту отделения переработки КХК (коллективного химического концентрата) в концентрат РЗЭ

95. Использование репортных сделок на рынке государственных ценных бумаг для финансирования промышленных проектов

96. Методы оценки инвестиционных проектов

Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Свободные экономические зоны

98. Оценка эффективности инвестиционного проекта

99. Свободные экономические зоны России и перспективы их развития

100. Финансовый механизм функционирования свободных экономических зон


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.