Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва Нововолинський економічний факультет Кафедра економіки підприємства Курсова На тему: „Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку” Виконав студент ІІ курсу групи МЕ-106 Сергій Перевірив: Баранецький А. П. Нововолинськ 2008 Зміст Вступ І. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності 1.1 Економічна суть інвестування. Види інвестицій. 1.2 Приоритетні галузі для іноземного інвестування в Україні ІІ. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні. 2.1. Іноземна інвестиційна діяльність в Україні 2.2 Проблеми іноземного інвестування в Україні. ІІІ. Шляхи поліпшення інвестиційної діяльності в Україні Висновок Спсок використаної літератури Вступ На сьогодні актуальною є тема накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування. У державі з командно-адміністративною економікою категорія «інвестиції» не мала місця ні в економічній теорії, ні у практиці. В останні роки це поняття почало зустрічатися в економічній літературі країн Східної Європи та СНД, що пояснюється зміною системи господарювання і переходом до ринкових відносин. Термін «інвестиції» походить від латинського слова «i ves » , що означає «вкладати». У минулому більшість авторів трактувала поняття «інвестиції» як сукупність затрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень у галузі народного господарства (виробничі фонди), тобто інвестиції помилково ототожнювались із поняттям «капітальні вкладення».Розглянемо сучасне тлумачення категорії «інвестиції». Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 дає наступне визначення: інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме і нерухоме майно (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності); майнові права, що випливають із авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності . Отже, в широкому розумінні інвестиції є вкладенням капіталу з метою його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді. Інвестиції – це економічна категорія розширеного відтворення, яка є основним інструментом формування мікро- та макроекономічних пропорцій і визначає темпи економічного росту.

Таким чином, інвестиції – це те, що «відкладають» на завтрашній день, щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. У наступних розділах ми розглянемо і проаналізуємо сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні та можливі шляхи її розвитку. І. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності 1. 1 Економічна суть інвестування. Види інвестицій Інвестиції - нове явище в економіці і праві України. У перекладі з англійської мови - це капітальні вкладення. Вони є довгостроковими, цільовими, здійснюються державними і недержавними (приватними або індивідуальними) інвесторами на підставі інвестиційної угоди, передбачають отримання прибутку інвестором, підлягають державній1реєстрації. Однак капіталовкладення - інвестиції у широкому розумінні. У вузькому ж розумінні інвестування - це довгострокове вкладення капіталу. Інвестиції за національною ознакою можна поділити на іноземні інвестиції в Україну, з України за кордон і внутрішньодержавні інвестиції. За об'єктом вкладення інвестицій виділяють реальні і фінансові інвестиції У нас фінансові інвестиції іноді називають прямими, що розбігаються з американською термінологією, згідно якою останніми є інвестиції у фірму, що складають більше 10% капіталу. Якщо мова йде про іноземні інвестиції, у світовій практиці до прямих відносять такі, що складають 25% капіталу фірми. Перш, ніж з'ясувати відмінність між реальними та фінансовими інвестиціями зазначимо, що інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та іншої діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Отже, реальні інвестиції являють собою вкладення капіталу безпосередньо у засоби виробництва і предмети споживання (наприклад, у будинки, споруди, устаткування, та інші матеріальні цінності). Порівняно новим явищем для даного виду інвестицій є лізинг (від англійського &quo ;leasi g&quo ; - довгострокова оренда машин і устаткування). Лізинг забезпечує промисловим, транспортним, торгівельним та іншим підприємствам можливість отримати у користування широкий асортимент промислового та іншого обладнання, транспортні засоби (у т.ч. літаки і кораблі) у спеціалізованих лізингових компаніях. Лізінгові компанії за власні кошти купують обладнання і здають в оренду. Лізинг дозволяє промисловим та іншим компаніям задовільнити потреби у основних фондах без здійснення значних одноразових капітальних затрат, використовуючи при цьому дороге чи спеціальне обладнання. Він є привабливим методом фінансування інвестицій і в легкій промисловості для середніх і дрібних, але прибуткових і конкурентноздатних фірм. Включення лізингу в інвестиційні програми промислових підприємств дозволяє також покращити планування та організацію інвестиційного процесу. Адже більшість угод за ним заключається за фіксованими ставками і на попередньо узгоджених умовах. Лізинг забезпечує фірмам-орендарям ряд фінансових вигод: 1) придбання устаткування обходиться дешевше, оскільки фінансова компанія може отримати позику на кредитному ринку по більш низькій ставці, ніж підприємство-орендар; 2) він дозволяє промисловим та іншим компаніям ширше використовувати державні податкові і амортизаційні пільги; 3) вдається у певній мірі уникнути негативного впливу інфляцій, оскільки орендні ставки встановлюються на дату підписання угоди і потім, як правило, не переглядаються.

У сучасній світовій практиці найбільшого значення набув фінансовий лізинг (частіше через оренду із залученням засобів третьої сторони). За підрахунками західних економістів у розвинених капіталістичних країнах лізинг покриває від 6% до 20% щорічних потреб у засобах для інвестицій в основні фонди. Лізинг став транснаціональним явищем. Найбільший розвиток лізингової компанії отримали у США. На його умовах у США можна придбати практично будь-яке обладнання. У Європі лізингові операції досить поширенні в Англії та Франції. Фінансовими інвестиціями є вкладення у цінні папери, а також розміщення капіталу у банку. У складі фінансових інвестицій можна виділити портфельні - це сукупність цінних паперів різних елементів, які придбав інвестор з метою отримання прибутків шляхом інвестицій у ці папери. Виходячи із сучасної структури фондового ринку України, одне з основних місць у портфелі повинні були б зайняти акції банків. Однак останнім часом банки все пасивніше розповсюджують свої акції серед сторонніх і в першу чергу - індивідуальних інвесторів. Цим і обумовлюється те, що більшість банків особливо не турбуються про підтримання ліквідності своїх акцій. При формуванні інвестиційного портфеля великий інтерес викликають акції та інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів і компаній. Досить рідким фінансовим інструментом на нашому фондовому ринку залишаються облігації, хоча і вони є у портфелі. До інвестиційного портфеля входять також облігації органів управління, казначейські зобов'язання, ф'ючерси, опціони. Крім власне цінних паперів, до інвестиційного портфеля як найбільший поширений сьогодні альтернативний спосіб вкладення вільних грошових засобів, включений американський долар, який виступає свого роду базою для порівняння цінних паперів, включених до портфеля. Поряд з реальними і фінансовими інвестиціями існують і так звані інтелектуальні інвестиції, тобто сукупність технічних, технологічних знань, ліцензій, ноу-хау, підготовка та перепідготовка кадрів тощо. У практиці інвестування зустрічаються реінвестиції, вкладання коштів, що отриманні у формі доходів від інвестиційних операцій. Напрямки реінвестиційної діяльності ті ж самі, що і інвестицій у власному розумінні слова - оборот продуктивного, грошового та фіктивного капіталу. Основна мета реінвестування - одержання підприємницького прибутку, проценту або дивіденту. Розрізняють реальні і фінансові реінвестиції. Отримує розповсюдження нова інвестиційна стратегія, яка орієнтується на конкретних людей та конкретні підприємства. Це так званий селенг - залучення особистих коштів працівників підприємств (фірм), коли останні, переносячи труднощі з фінансовими ресурсами, змушені звертатись за допомогою до своїх працівників. Селенг - це один із способів інвестування різних програм. Інвестори. Це суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Ними можуть бути громадяни і юридичні особи України, іноземних держав, а також держави. Інвестори можуть виступати у ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Один з найсильнших двигунв перемоги визвольно революц народу це спвдя  спвпраця, як мж союзними визвольними рухами, так  мж одиницями, революцонерами всх нацональностей в антибольшевицькому фронт. ВИЗВОЛЬНА КОНЦЕПЦ¶Я ¶ СТРАТЕГ¶Я РЕВОЛЮЦ¶· Провдна мета цло дяльности  боротьби ОУН на даному етап це здобуття Самостйно Соборно Укрансько Держави. Цй мет ми пдпорядковумо все, все повинно й служити. Наша визвольна концепця це революцйна боротьба Украни й нших поневолених московсько-большевицьким мперялзмом народв у спльному антибольшевицькому фронт. Безперервно, постйно поглиблювана, поширювана й степенована революцйна дя, ведена рзними формами, як суспльно-полтична  повстанчо-вйськова революцйна боротьба, ма довести до загального, вдкритого революцйного зриву найширших мас поневолених большевизмом народв, що буде остаточною розправою з большевицьким режимом, мперялзмом  системою. Революцйна стратегя базуться на тому, що помж большевизмом, режимом  системою, большевицькою державою-тюрмою з одного боку, а поневоленими народами, хнми масами  людиною, з другого, снують глибок й гостр суперечност, як проходять через цле життя

1. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

2. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

3. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

4. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

5. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

6. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення
7. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
8. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

9. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

10. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

11. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

12. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

13. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

14. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

15. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

16. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

18. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

19. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

20. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

21. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

22. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)
23. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки
24. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

25. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

26. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

27. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

28. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

29. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

30. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

31. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

32. Аналіз діяльності комерційних банків

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

33. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

34. Аналіз діяльності комерційного банку

35. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

36. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

37. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

38. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
39. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
40. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

41. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

42. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

43. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

44. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

45. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

46. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

47. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

48. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

49. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

50. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

51. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

52. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

53. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

54. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
55. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"
56. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

57. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

58. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

59. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

60. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

61. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

62. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

63. Аналіз ліквідності та платоспроможності

64. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

65. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

66. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

67. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

68. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

69. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

70. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення
71. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці
72. Аналіз діяльності підприємства

73. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

74. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

75. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

76. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

77. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

78. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

79. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

80. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

81. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

82. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

83. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

84. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

85. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

86. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
87. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
88. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

89. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

90. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

91. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

92. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

93. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

94. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

95. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

96. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

97. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

98. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

99. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

100. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.