Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державна фінансова підтримка санації підприємств

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАІНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ДОПОВІДЬ з дисципліни &quo ;УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ&quo ; на тему: &quo ;ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ&quo ; Виконала: студентка 5 курсу групи Ф-10м-3 Пахомова В. В. Перевірив: викладач Рєкова Н. Ю. Донецьк-2010 Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств. Так, 2000-го року - кожне дев'яте, 2001-го - кожне п'яте, 2002-го - кожен другий суб'єкт підприємницької діяльності працював збитково. У 2004-2009 роках, без огляду на певні позитивні зрушення в економіці, тенденція до збільшення кількості збиткових підприємств збереглася: понад половина з них працювали збитково. Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. Санація - це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості та конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Інакше кажучи, санація - це сукупність усіх можливих заходів, які спроможні привести підприємство до фінансового оздоровлення. Якщо мобілізованих фінансових ресурсів із децентралізованих джерел не вистачило для успішного проведення санації, то в певних випадках може бути прийняте рішення про надання державної фінансової підтримки. Згідно із Законом України &quo ;Про підприємства&quo ; у разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати їм дотації чи інші пільги. Приймаючи таке рішення, виконавча влада виходить з принципу фінансової підтримки передовсім життєздатних виробничих структур. Є такі критерії відбору підприємств для надання цільової комплексної державної підтримки: - використання нових, ефективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій; - експорт (приріст експорту) конкурентоспроможної продукції; - заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизняними; - вирішення проблеми енергозабезпечення; - вирішення проблеми енергозбереження (ресурсозбереження); - збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і розробок, що мають пріоритетне значення для країни); - наявність ринків збуту продукції в країні та за кордоном; - високий рівень менеджменту на підприємстві. Підтримка орієнтується передусім на підприємства, які здатні її використати з максимальною віддачею та забезпечити збільшення виробництва продукції, що позитивно вплине на дохідну частину бюджету. Централізована санаційна підтримка може здійснюватися: а) прямим бюджетним фінансуванням; б) непрямими формами державного впливу. Пряме бюджетне фінансування санації підприємств відбувається на поворотних (бюджетні позики) і безповоротних засадах (субсидії, дотації, повний або частковий викуп державою акцій підприємств, що перебувають на межі банкрутства). У результаті надання кредитної підтримки фінансові ресурси формуються на двох рівнях: централізованому та децентралізованому.

Централізований рівень - це фінансові відносини між державою (через НБУ) і комерційними банками у випадку одержання на конкурсній основі централізованих кредитних ресурсів для наступного їх перепродажу виробничим структурам, яким необхідна кредитна підтримка. Децентралізований рівень - це відносини між комерційними банками й підприємствами, що мають право на одержання державної кредитної підтримки у зв'язку з кредитуванням проектів санації та реструктуризації. Ці відносини базуються на загальноприйнятих принципах кредитування. Розглянута форма фінансової підтримки підприємств в Україні дуже широко використовувалася протягом 1997-2005 років. Однак за браком ефективних механізмів відбору кандидатів для надання гарантій, невикористання інституту санаційного аудиту, в переважній більшості підприємств-боржників не виявилося коштів для погашення кредитів, гарантованих урядом, в результаті чого кредити доводиться погашати за рахунок коштів державного бюджету. Одним із непрямих методів державної санаційної підтримки підприємств є надання їм дозволу на тимчасове недотримання антимонопольного законодавства. Згідно із Законом України &quo ;Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності&quo ; з метою запобігання монопольному становищу окремих підприємців на ринку такі форми санаційної реорганізації підприємств, як злиття, приєднання, придбання активів, створення концернів та ін., здійснюються за згодою Антимонопольного комітету. Коли підприємці зловживають монопольним становищем на ринку, антимонопольні органи можуть прийняти рішення про реорганізацію монопольних утворень через їхній примусовий поділ. Залежно від напряму економічного розвитку держави може бути використана санаційна підтримка підприємств фіскального характеру, що може здійснюватися списанням чи реструктуризацією податкових зобов'язань, податковим кредитуванням, наданням цільових податкових пільг підприємствам, яким необхідна санація. Прикладом надання фіскальної санаційної підтримки підприємствам є Закон України &quo ;Про списання і реструктуризацію податкових зобов'язань платникам податків&quo ;. На сьогодні проблемами санації і банкрутства підприємств займається Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій. Кабінет Міністрів України прийняв Положення про реєстри неплатоспроможних підприємств. Реєстр - це документ, у який вносять дані про неплатоспроможні підприємства й інформацію про фінансово-економічний стан на дату внесення до реєстру. Після внесення підприємства до реєстру Агентство має здійснювати управління його майном, підписувати й розривати контракти з керівництвом, готувати пропозиції щодо реструктуризації боргів і їх погашення, здійснювати контроль за проведенням санаційних заходів, приймати рішення про ліквідацію підприємства. Використання певного методу державної підтримки санації та реструктуризації залежить від конкретних характеристик підприємства, його народногосподарського та регіонального значення. У цілому найбільш економічно раціональними вважають надання державних гарантій та різні форми підтримки фіскального характеру.

Всі ці заходи фінансового оздоровлення підприємств є досить доцільними, адже банкрутство підприємства та його ліквідація означають не тільки збитки для акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень у бюджет, а також збільшення безробіття, що теж може стати одним із факторів макроекономічної нестабільності. Література Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник/С.Я. Єлецьких, Г.В. Тельнова.- К.: Центр учбової літератури, 2007; Управління фінансовою санацією підприємства: Навчальний посібник /С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Несторенко, О.В. Серебряков. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с

Власник або уповноважений ним орган не вправ вимагати вд працвника виконання роботи, поднано з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не вдповдають законодавству про охорону прац. Працвник ма право вдмовитися вд доручено роботи, якщо створилася виробнича ситуаця, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, як його оточують,  навколишнього середовища. У раз неможливост повного усунення небезпечних  шкдливих для здоров'я умов прац власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повдомити про це орган державного нагляду за охороною прац, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. На власника або уповноважений ним орган покладаться систематичне проведення нструктажу (навчання) працвникв з питань охорони прац, протипожежно охорони. Трудов колективи обговорюють  схвалюють комплексн плани полпшення умов, охорони прац та сантарно-оздоровчих заходв  контролюють виконання цих планв. Стаття 154 Додержання вимог щодо охорони прац при проектуванн, будвництв (виготовленн) та реконструкц пдпримств, об'ктв  засобв виробництва Проектування виробничих об'ктв, розробка нових технологй, засобв виробництва, засобв колективного та ндивдуального захисту працюючих повинн провадитися з урахуванням вимог щодо охорони прац

1. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

2. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

3. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

4. Фінансова санація та банкрутство підприємств

5. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

6. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
7. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
8. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

9. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

10. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

11. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

12. Сутність і призначення санації підприємств

13. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

14. Фінансовий облік на підприємстві

15. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

16. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

17. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

18. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

19. Система маркетингового планування на підприємстві

20. Податок на прибуток підприємств

21. Суть комерційної діяльності на підприємстві

22. Правовий статус підприємств
23. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
24. Оцінка фінансового стану підприємства

25. Реструктуризація підприємств

26. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

27. Правила поведінки на підприємстві

28. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

29. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

30. Кредитування підприємств

31. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

32. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

33. Охорона праці на підприємстві

34. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

35. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

36. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

37. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

38. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
39. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
40. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

41. Облік доходів підприємств

42. Облік неопераційних витрат на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

46. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

47. Організація обліку на підприємстві

48. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

50. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

51. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

52. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

53. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

54. Правовий статус комунальних підприємств
55. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
56. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

57. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

58. Комерційна діяльність підприємств

59. Маркетингові дослідження на підприємстві

60. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

61. Організація збутової діяльності на підприємстві

62. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

63. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

64. Управління запасами матеріалів на підприємстві

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

65. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

66. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

67. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

68. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

69. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

70. Дослідження та розробки на підприємстві
71. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
72. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

73. Основи управління персоналом підприємств

74. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

75. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

76. Рух кадрів на підприємстві

77. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

78. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

79. Управління інноваційним розвитком підприємств

80. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Форми та методи державної підтримки експортерів

82. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

83. Організаційний розвиток підприємств

84. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

85. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

86. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування
87. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")
88. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

89. Аналіз фінансового стану підприємства

90. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

91. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

92. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

93. Грошові розрахунки підприємств

94. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

95. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

96. Методика інвестування підприємств

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

97. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

98. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

99. Організація грошових розрахунків на підприємстві

100. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.