Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти та науки України Дніпропетровській національний університет Факультет міжнародної економіки Кафедра менеджменту ДИПЛОМНА РОБОТА на тему ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МИТНИХ СКЛАДІВ ПРИ ЕКСПОРТІ-ІМПОРТІ ТОВАРІВ (за напрямком “Менеджмент”) Виконавець Спеціальність – менеджмент ЗЕД “ ” 2008 р. Керівник роботи “ ” 2008 р. Допускається до захисту Завідувач кафедри міжнародного менеджменту, професор “ ” 2008 р. Рецензент Доцент, к.е.н. “ ” 2008 р. Дніпропетровськ 2008 РЕФЕРАТ Дипломна робота: 110 с., 14 рис., 5 табл., 61 джерело, 1 додаток МИТНИЙ РЕЖИМ, МИТНИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ СКЛАД, ЕКСПОРТ, ІМПОРТ, ДЕКЛАРАНТ, ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ, МИТНИЙ ПЕРЕВІЗНИК Предметом дослідження є система законодавчої та номативно-технологічної документиації по регламентуванню митного режиму - “митний ліцензійний склад” в Україні. Об'єктом дослідження є митний режим - “митний ліцензійний склад” в Україні. Метою роботи є виявлення сутності, необхідності, нормативно-методологічних підходів, митно-контрольної та комерційної цінності митного режиму “митний ліцензійний склад” в зовнішньоеономічній діяльності підприємств в Україні. Представлена робота складається із трьох частин. У першому розділі розглянуті методологічні засади формування системи митного контролю в Україні. У другому розділі проведений аналіз організації функціонування митних ліцензійних складів в Україні у 1996–2008 рр. У третьому розділі проаналізовані шляхи підвищення ефективності використання митних ліцензійних складів в Україні при вступі в Світову Організацію Торгівлі. Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в систематизації теоретичних та нормативно-практичних результатів впровадження митного режиму “митний ліцензійний склад” в практику митних режимів контролю Державної митної служби України та використання цього митного режиму в експортно-імпортній діяльності підприємств. HE ABS RAC Degree work: 110 pages, 14 fіg., 5 ab., 61 sources, 1 applіca іo CUS OMS MODE, CUS OMS LІCE SE WAREHOUSE, EXPOR , ІMPOR , FORWARDІ G ORGA ІZA ІO , CUS OMS CO ROL he subjec of research іs sys em of he legіsla іve, orma іve a d ech ologіcal docume a іo o a regula іo of a cus oms mode - “ a cus oms lіce se warehouse ” і Ukraі e. he objec of research іs a cus oms mode - “ a cus oms lіce se warehouse ” і Ukraі e. he purpose of work іs revealі g esse ce, ecessі y, orma іve a d me hodologіcal approaches, cus om-co rol a d commercіal value of a cus oms mode “ a cus oms lіce se warehouse ” і foreіg rade ac іvі іes of he e erprіses і Ukraі e. he submі ed work co sіs s of hree par s. І he fіrs sec іo he me hodologіcal bases of forma іo a sys em of he cus oms co rol і Ukraі e are co sіdered. І he seco d sec іo he a alysіs of orga іza іo a d fu c іo і g of cus oms lіce se warehouses і Ukraі e і 1996-2008 years іs carrіed ou . І he hіrd sec іo he ways of і crease of effіcіe cy a use of cus oms lіce se warehouses і Ukraі e are a alysed a he і roduc іo і o World Orga іza іo of rade.

he prac іcal value of he receіved resul s of degree research co sіs s і orderі g heore іcal a d prac іcal resul s of і roduc іo he cus oms mode “ a cus oms lіce se warehouse ” і prac іce of cus oms verіfіca іo modes of a S a e cus oms servіce of Ukraі e a d use of hіs cus oms mode і expor -іmpor ac іvі y of he e erprіses. ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Сутність та законодавче поле тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 1.2 Сутність митних режимів та документальної організації митного контролю на внутрішніх митницях при експорті-імпорті товарів 1.3 Особливості та призначення митного режиму “митний ліцензійний склад” в процедурах здійснення митного контролю Висновки за розділом 1 РОЗДІЛ 2 ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ СКЛАДІВ В УКРАЇНІ У 1996–2008 РР 2.1 Організація відкриття, побудова та технологія функціонування митного ліцензійного складу 2.2 Динаміка кількості та розташування митних ліцензійних складів в Україні 2.3 Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій Висновки за розділом 2 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МИТНИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ СКЛАДІВ ПРИ ВСТУПІ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОРГІВЛІ 3.1 Перспектива митних режимів контролю при вступі України в СОТ 3.2 Удосконалення технічного контролю за митним режимом “митний ліцензійний склад” в системі митного контролю України після вступу в СОТ 3.3 Удосконалення форм митної документації (ВМД) при підготовці вступу України в СОТ у 2008 році Висновки за розділом 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК ВСТУП Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Роль міжнародної торгівлі в розвитку національної економіки полягає в тому, що вона є засобом розвитку спеціалізації і концентрації виробництва, підвищення продуктивності ресурсів, збільшення обсягів національного виробництва і добробуту населення. Незважаючи на всю переконливість аргументів на користь вільної торгівлі, у дійсності в світі на цьому шляху існує велика кількість державних митно-регулюючих бар'єрів. З-поміж інших митних режимів в Україні, яких налічується 13, є режим - «ліцензійний митний склад». Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності послідовного дослідження митного режиму “ліцензійний митний склад”, як засобу забезпечення комерційних операцій консигнації та реімпорту при ввезенні товарів в Україну чи тимчасовому ввезенні, а також комерційних операцій транзиту між внутрішніми та зовнішніми митними перевізниками Основними нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність митних ліцензійних складів, є Митний кодекс, урядова постанова № 1867 від 12.12.02 «Деякі питання застосування режиму митного складу», наказ Держмитслужби від 31.1

2.96 № 592, яким було затверджено «Положення про відкриття та експлуатацію ліцензійних складів». Слід зазначити, що відповідно до митного режиму «митний склад» ввезені на митну територію України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків та зборів (режим DDU при імпорті – поставка без сплати мита чи режиму FCA при експорті – франкоперевізник до міста в термінах Інкотермс-2000) . При цьому до таких товарів у період їх знаходження на складі не застосовуються і заходи нетарифного регулювання. Митним законодавством встановлено, що імпортні товари можуть зберігатися на МЛС протягом трьох років. Винятком є товари, термін зберігання яких обмежено, наприклад, ліки, продукти харчування. Відкрити митний ліцензійний склад може виключно юридична особа, в тому числі приватна особа-підприємець, що акредитована в митниці. Предметом дослідження є система законодавчої та номативно-технологічної документиації по регламентуванню митного режиму “митний ліцензійний склад” в Україні. Об'єктом дослідження є митний режим “митний ліцензійний склад” в Україні. Метою роботи є виявлення сутності, необхідності, нормативно-методологічних підходів, митно-контрольної та комерційної цінності митного режиму “митний ліцензійний склад” в зовнішньоеономічній діяльності підприємств в Україні. Основними завданнями роботи були: - у першому розділі розглянути методологічні засади формування системи митного контролю в Україні; - у другому розділі провести аналіз організації функціонування митних ліцензійних складів в Україні у 1996–2008 рр.; - у третьому розділі проаналізувати шляхи підвищення ефективності використання митних ліцензійних складів в Україні при вступі в Світову організацію торгівлі. Методи досліджень: метод структуризації та аналогій. Інформаційно-методологічна база досліджень — законодавча документація в галузі митного регулювання в Україні та нормативно-розпорядча документація державної митної служби України за 1996–2008 рр. Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в систематизації теоретичних та нормативно-практичних результатів впровадження митного режиму “митний ліцензійний склад” в практику митних режимів контролю Державної митної служби України та використання цього митного режиму в експортно-імпортній діяльності підприємств. РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Сутність та законодавче поле тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних факторів розвитку економіки кожної країни . Економічні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні регламентовані Законом “Про зовнішньоекономічну діяльність” . Державне регулювання міжнародної торгівлі має забезпечувати : - захист економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; - створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; - заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Значить, на території польської держави повинно бути два „краї” (Галичина і Волинь включно з Поліссям та Холмщиною) та один „терен” (Польща і Данціґ). А тому й згадана І. Крайова Екзекутива на ЗУЗ, яка перебрала на себе завдання зорганізувати сітку ОУН на території всієї польської держави, прийняла назву: „Крайова Екзекутива Галичини й Волині та терену Польщі і Данціґу”. Та швидко виявилося, що передбачена Конґресом структура надто теоретична і в практиці в ім'я доцільности треба було її піддати відповідній коректурі. Так, насамперед змінено згадану назву на простішу: „Крайова Екзекутива ОУН на Західньо-Українських Землях” (КЕ ОУН ЗУЗ). Водночас з'єднано два „краї”, Галичину і Волинь, в одну організаційну цілість, поширюючи при тому організаційну зверхність КЕ ОУН ЗУЗ теж на всі організаційні клітини ОУН, що існуватимуть на території всієї польської держави. Зате Данціґ вилучено в окрему організаційну одиницю. ЗУЗ поділено на 10 округ: 1. Львівська, 2. Стрийська, 3. Станиславівська, 4. Коломийська, 5. Бережанська, 6. Тернопільська, 7. Перемиська, 8. Сокальська, 9. Луцька, 10. Рівенська

1. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

2. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

3. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

4. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

5. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

6. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
7. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку
8. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

9. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

10. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

11. Ефективність використання ресурсів підприємства

12. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

13. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

14. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

15. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

16. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

17. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

18. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

19. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

21. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

22. Організація та планування кредитування
23. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
24. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

25. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

26. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

27. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

28. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

29. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

30. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

31. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

32. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

34. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

35. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

36. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

37. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

38. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
39. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
40. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

41. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

42. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

43. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

44. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

45. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

46. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

47. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

48. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

49. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

50. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

51. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

52. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

53. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

54. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй
55. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
56. Світова організація торгівлі: цілі та функції

57. Україна та міжнародні економічні організації

58. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

59. Імідж ділової людини та організації

60. Лідерство та керівництво в організації

61. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

62. Організація ярмарок та аукціонів

63. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

64. Поняття та сутність ефективності управління

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Сутність організаційних змін

66. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

67. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

68. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

69. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

70. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"
71. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання
72. Дитячі та юнацькі організації в Україні

73. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

74. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

75. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

76. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

77. Організаційна структура митної системи України

78. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

79. Організація та проведення туристичних походів

80. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

82. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

83. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

84. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

85. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

86. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
87. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
88. Суспільна організація життя слов

89. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

90. Організація праці

91. Поняття та сутність менеджменту

92. Свідомість та творчість

93. Організаційна система управління природокористуванням України

94. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

95. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

96. Ринкова пропозиція та її еластичність

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

97. Організація обліку грошових коштів

98. Організація евакуаційних заходів

99. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.