Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат на тему: Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні План 1.Антропоекосистема. 2. Рівні циркуляції інформації усередині антропоекосистеми 3. Дослідження екології людини 4. Рівні досліджень екології людини 5. Екологічно небезпечні речовини 6. Забруднення навколишнього середовища 7. Безпека в екології людини 8. Місто Пенза 9. Викиди в місті Пенза 10. Стан атмосферного повітря 11. Водна сфера 12. Земля і грунт 13. Радіаційна обстановка 14. Чинники, що впливають на здоров'ї городян 15. Особливості захворюваності населення Пензенської області 16. Вплив якості питної води на населення міста Пенза 17. Вплив атмосферного повітря на здоров'ї населення Пензи і області 1. Антропоекосистема Антропоекосистема - підрозділ місця існування людини, у всіх своїх частинах що володіє схожістю природних, соціально-економічних, виробничих, еколого-гігієнічних, культурно-побутових умов життєдіяльності населення, які формують світосприймання і екологічну свідомість, рівень здоров'я, демографічну поведінку, фізичну зовнішність, трудові навики, спосіб життя, обряди і звичаї, вибір релігії, професійні переваги і ін. Появі терміну антропоекосистема передували деякі інші поняття, що застосовувалися до просторової системи, з якою пов'язана людина в процесі своєї життєдіяльності: ъ антропосистема (Н.Ф. Реймерс, 1974); 0 антропобиогеоценоз (В.П. Скарбників, 1973); 0 антропогеоценоз (В.П. Алексєєв, 1974, 1975). Антропоекосистема складається з сукупності компонентів і процесів, що зв'язують їх, що відбуваються в певному просторі в конкретний час. У дослідницьких цілях зазвичай створюються моделі відповідних антропоекосистем. Антропоекосистема складається з сукупності компонентів і процесів, що зв'язують їх, що відбуваються в певному просторі в конкретний час. У дослідницьких цілях зазвичай створюються моделі відповідних антропоекосистем. Розглянете графічну модель антропоекосистеми, розроблену Б.Б. Прохоровим (2001). В центрі моделі знаходиться спільність людей, яка взаємодіє з природою, господарством, населенням, частиною якого є (населення міста частина населення регіону, населення регіону — частина населення країни, трудящі, - частина всього населення і т.д.), з соціально-економічними умовами. Дуже сильний вплив на людину надає забруднення навколишнього середовища. Всі елементи зовнішнього для людської спільності оточення, у свою чергу, взаємодіють між собою, складаючи велику систему. Властивості окремих елементів і всієї сукупності чинників зовнішнього середовища і їх зміни приводять до того, що міняються основні характеристики спільності людей: демографічна поведінка екологічна свідомість рівень здоров'я професійні переваги рівень культури рівень освіти. Зміни ці можуть бути як позитивними, так і негативними. У структурі і динаміці антропоекосистеми з її центральним компонентом соціальною спільністю людей, одне з важливих місць займають струми інформації, речовини і енергії, які об'єднують її основні блоки. Інформаційні потоки утворюють інформаційне поле антропоекосистеми. По В.П. Алексєєву (1975) інформація, циркулююча усередині антропоекосистеми (по В.П

. Алексєєву антропогеоценоз), може бути розкладена на три рівні: 2. Рівні циркуляції інформації усередині антропоекосистеми I рівень етнічний запас культурних цінностей, релігійно-магічних уявлень, які входять в етнічну самосвідомість спільності і зумовлюють включення її саме до складу даного народу. II рівень (умовно може бути названий «міжсистемний») ті знання і уявлення, які пов'язані з відношенням даної системи з іншими антропоекосистемами схожого або протилежного типу (тобто все те, що входить в сферу обміну і контактів). III рівень (умовно може бути названий «локальний») ті конкретні знання, які накопичені в колективі і які складають його вузько локальну специфіку: певні агротехнічні навики і спостереження, отримані в процесі ведення землеробського господарства на даних ґрунтах, навики пасіння тварин в умовах іменного даного ландшафту і вибору кращих пасовищ і т.д. По Б.Б Прохорову (2001) будь-яка Антропоекосистема займає певний простір, існує на конкретній території. Змінюється площа антропоекосистеми - міняється і сама система. Трансформація однієї системи в іншу може відбуватися еволюційним шляхом, поступово, без яких-небудь екстремальних катаклізмів. Зміна території антропоекосистеми найчастіше відбувається впродовж достатніх тривалих історичних проміжків часу і пов'язане з її саморозвитком, тобто мова йде про просторово-часовій динаміці. Вивчення антропоекосистем переслідує певну мету: 1) виділення конкретної системи з безлічі інших об'єктів; вивчення структури системи; вивчення поведінки системи; 2) прогнозування поведінки системи; 3) управління системою. Знання про антропоекосистемі, отримані шляхом аналізу і оцінки процесів, що відбуваються в ній роблять реальним прогноз поведінки системи, який, у свою чергу, намічає шляхи управління якщо не всією системою, то окремими її блоками, що приводить до часткової (іноді до тотальної) оптимізації всієї системи. 3. Дослідження екології людини Проводиться соціально-гігієнічний моніторинг (СГМ) – система спеціальних спостережень, оцінки і прогнозування стану здоров'я населення залежно від стану місця існування людини і умов його життєдіяльності, що включає розробку комплексу оздоровчо-профілактичних заходів щодо запобігання і усунення несприятливої дії на організм людини чинників місця його існування. У системі моніторингу відстежується і аналізується інформація про стані здоров'я населення – захворюваності, фізичному розвитку, інвалідності; умовах виховання і навчання; умовах праці; структурі живлення, якості і безпеці продуктів харчування; рівні гігієнічного виховання; рівні забруднення повітря, води, землі; джерелах шкідливих фізичних дій; радіаційній обстановці. Мета СГМ-виявлення рівнів риски для здоров'я населення і розробка заходів, направлених на зменшення, усунення і попередження несприятливої дії чинників місця існування Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: Організація спостереження за станом здоров'я населення і місця існування людини; Отримання інформації необхідною для реалізації моніторингу; Ідентифікація чинників що роблять шкідливий вплив на людину, шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я і дією чинників місця існування; Прогнозування стану здоров'я населення; Обґрунтування, розробка і організація виконання програм по питаннях забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя і охорони здоров'я населення, профілактики захворювань і оздоровлення місця існування людини; Програмне і інженерно-технічне забезпечення моніторингу; Координація міжвідомчої діяльності по моніторингу; Інформування громадян про результати моніторингу; Ведення спеціалізованих баз даних по раніше проведених моніторингах 4.

Рівні досліджень екології людини ГЛОБАЛЬНИЙ. Вивчення таких обшир них територій, як, наприклад, вся Росія або крупні її регіони, а також антропоекосфери в цілому; РЕГІОНАЛЬНИЙ. Здійснюються на достатньо обширних територіях і відповідають інтересам регіонального проектування і планування, оскільки охоплюють територію в декілька десятків тисяч квадратних кілометрів, що відповідає розмірам індустріально розвиненої адміністративної області, краю або республіки; ЛОКАЛЬНИЙ. Вивчення конкретних популяцій людей в реальній обстановці невеликого регіону, району міста. Розміри територіального об'єкту, що вивчається, диктуються метою роботи, можливостями дослідницького колективу, щільністю населення, ступенем різноманітності антропоекологічної ситуації в регіоні, що вивчається. МІКРОЛОКАЛЬНИЙ. Обмежений простір з невеликою групою людей, що знаходиться в його межах (приклад   кабіна космічного корабля з екіпажем). 5. Екологічно небезпечні речовини це речовини, які сприяють або приводять до якісних і кількісних порушень в екосистемах (від будь-якого співтовариства живих істот і місця їх існування, аж до біосфери в цілому), до тих змін, які роблять вплив на життєздатність і адаптацію популяцій, розмноження, зростання, поведінку і виживання окремих особин. До екологічно шкідливих речовин (ЭВВ) відносяться неочищені стічні води, різні покидьки, шкідливі викиди в навколишнє середовище промисловими підприємствами, вихлопні гази, радіоактивні речовини, біологічні небезпечні речовини. Всі ці речовини, потрапляючи в екосистему, не пропадають безслідно, а, діючи тривалий час, завдають шкоди здоров'ю людини, тварин, шкода рослинам, накопичуючись в живих організмах. Деякі ЭВВ можуть передаватися по трофічних ланцюгах: шкідливі речовини - рослини - тварини - людина (у цьому ланцюжку може бути відсутньою ланка “тварини”), а пестициди по ланцюжку: пестицид грунт вода риба птах чоловік або риба чоловік. З практичної точки зору все ЭВВ доцільно розділити на хімічних (залежні від хімічного складу), фізичних (електромагнітні, радіоактивні, вібраційні, шумові і ін.), біологічних (джерелом служать живі організми: бактерії і ін.), механічних (тверді відходи, сміття) і комплексних, таких, що характеризуються багатобічною дією. Така класифікація достатньо умовна, оскільки на практиці найчастіше доводиться мати справу з комплексними діями ЕВВ. 6. Забруднення навколишнього середовища Забруднення атмосфери промисловими підприємствами несе декілька погроз. Підвищення змісту вуглекислого газу може привести до зміни клімату в планетному масштабі, до потеплення і затоплення величезних територій суші. Щонайшкідливіший вплив на природу і людину роблять викиди твердих речовин в атмосферу. Існують три основні джерела забруднення атмосфери: промисловість, побутові котельні, автотранспорт. 7. Безпека в екології людини Проблеми охорони навколишнього середовища традиційно відносять до області екології. А медики, кажучи про екологію, в першу чергу мають на увазі вплив антропогенної діяльності на живу природу, відокремлюючи її від медичних проблем охорони навколишнього середовища: ці проблеми у вітчизняній медичній науці традиційно виділені в особливий розділ, званий гігієною, яка займається місцем існування людини, тобто умовами його праці, побуту і відпочинку.

Однако современные проблемы М. не исчерпываются этим взаимопревращением, т.к. стало реальностью существование знания, специально предназначенного для выполнения методологических функций.   Разнородность этого знания выражается в наличии нескольких его классификаций. Одним из распространённых является деление (не лишённое некоторой условности) М. на содержательную и формальную. Первая включает в себя такие проблемы, как структура научного знания вообще и научные теории в особенности, законы порождения, функционирования и изменения научных теорий, понятийный каркас науки и её отдельных дисциплин, характеристика схем объяснения, принятых в науке, и их исторического развития (в частности, переход от однозначно-детерминистских схем эпохи механицизма к функциональным, структурным, генетическим схемам объяснения, широко распространённым в современной науке), принципы подхода к объекту изучения (например, элементаристский и целостный, системный подходы и др.), структура и операциональный состав методов науки, условия и критерии научности, границы применимости конкретных средств М., принципы синтеза различных теоретических представлений об объекте изучения и т.д. Формальные аспекты М. связаны с анализом языка науки, формальной структурой научного объяснения, описанием и анализом формальных и формализованных методов исследования, в частности методов построения научных теорий и условий их логической истинности, типологии систем знания и т.д


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.