Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Методи психофізіологічних досліджень

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План:1. Методи психофізіологічних досліджень 2. Метод електроенцефалографії 3. Магнітоенцефалографія 4. Метод викликаних потенціалів 5. Метод топографічного зонування 6. Метод комп'ютерної томографії 7. Метод шкірно-гальванічної реакції (ШГР) 8. Методи оцінки функціонування серцево-судинної системи 9. Показники роботи серцево-судинної системи 11. Показники активності дихальної системи 12. Реакції очей Список використаної літератури Психофізіологія — розділ психології, присвячений вивченню ролі біологічних факторів, у тому числі властивостей нервової системи, у реалізації психічної діяльності. Залежно від дослідницької області виділяють психофізіологію відчуттів, мовлення і мислення, емоцій, уваги, довільних дій, диференціальну психофізіологію. 1. Методи психофізіологічних досліджень — комплекс методів, які використовуються для вивчення фізіологічного забезпечення психічних процесів. Одним з перших методів оцінки ролі різних структур мозку в організації поводження з'явилися методи ушкодження або видалення ділянок мозку за допомогою хірургічних, хімічних і температурних впливів і методи електричної стимуляції певних відділів мозку. В експериментальних дослідженнях у цей час широко використовується метод реєстрації електричної активності окремих нейронів або мозкових структур. У сучасній психофізіології для вивчення фізіологічного забезпечення психічних процесів використовуються прямі методи вивчення нейрофізіологічних основ психічної діяльності й непрямі — вивчення функціонального стану організму в процесі реалізації психічної діяльності. До прямих методів відносяться: Реєстрація електроенцефалограми (ЕЕГ). (Метод електроенцефалографії). Реєстрація викликаних потенціалів (ВП). (Метод викликаних потенціалів). Топографічне зонування (brai mappi g). (Метод топографічного зонування). Позитронно-емісійна томографія. (Метод комп’ютерної томографії). Ядерно-магнітний резонансний метод. (Метод комп’ютерної томографії). Методи непрямої реєстрації неспецифічних змін функціонального стану центральної нервової системи: Шкірно-гальванічна реакція (ШГР). (Метод шкірно-гальванічної реакції). Плетизмографія. (Методи оцінки функціонального стану серцево-судинної системи). Кліренсні методи. (Методи оцінки функціонального стану серцево-судинної системи). 2. Метод електроенцефалографії — метод реєстрації електроенцефалограми (ЕЕГ) — сумарної електричної активності, що відводиться з поверхні голови. Метод електроенцефалогріфії розглядається як найпоширеніший і адекватний для вивчення нейрофізіологічних основ психічної діяльності. Багатоканальний запис ЕЕГ дозволяє одночасно реєструвати електричну активність багатьох функціонально різних областей кори. ЕЕГ фіксується за допомогою спеціальних електродів (частіше срібних), які фіксуються на поверхні черепа шоломом або кріпляться пастою, яка склеює. Оскільки ЕЕГ відображає різницю потенціалів між двома крапками, для з'ясування активності окремих коркових областей використовують індиферентний електрод, поміщений найчастіше на мочці вуха. Це так зване монополярне відведення. Поряд із цим аналізується різниця потенціалів між двома активними крапками (біполярне відведення).

Незалежно від способу реєстрації в ЕЕГ виділяються наступні типи ритмічних коливань: дельта-ритм нижче 3,5 Гц; тета-ритм 4-7,5 Гц; альфа ритм 8-13,5 Гц (це основний ритм ЕЕГ, переважно виражений у каудальних відділах кори — потиличний і тім'яний); бета-ритм вище 14 Гц; гамма-коливання — вище 35 Гц. Ці ритми різняться не тільки за своїми частотними, але й функціональними характеристикам. Їхня амплітуда, топографія, співвідношення є важливою діагностичною ознакою й критерієм функціонального стану різних областей кори при реалізації психічної діяльності. Аналіз ЕЕГ здійснюється як візуально, так за допомогою ЕОМ. На ЕОМ оцінюються параметри окремих ритмічних компонентів ЕЕГ, їхній спектр щільності потужності (СЩП) і функція когерентності (КОГ). Клінічний метод вивчення ЕЕГ. Візуальної (клінічний) аналіз ЭЭГ використовується, як правило, у діагностичних цілях. Електрофізіолог, опираючись на певні способи такого аналізу ЕЕГ, вирішує наступні питання: чи відповідає ЕЕГ загальноприйнятим стандартам норми; якщо ні, то яка ступінь відхилення від норми, чи виявляються в пацієнта ознаки осередкової поразки мозку і яка локалізація вогнища поразки. Клінічний аналіз ЕЕГ завжди строго індивідуальний і носить переважно якісний характер. Незважаючи на те, що існують загальноприйняті в клініці прийоми опису ЕЕГ, клінічна інтерпретація ЕЕГ більшою мірою залежить від досвіду електрофізіолога, його вміння &quo ;читати&quo ; електроенцефалограму, виділяючи в ній сховані й нерідко дуже варіативні патологічні ознаки. Треба, однак, підкреслити, що в широкій клінічній практиці грубі макроосередковані порушення або інші чітко виражені форми патології ЕЕГ зустрічаються рідко. Найчастіше (70-80% випадків) спостерігаються дифузійні зміни біоелектричної активності мозку із симптоматикою, що важко піддається формальному опису. Тим часом саме ця симптоматика може становити особливий інтерес для аналізу того контингенту випробуваних, які входять у групу так званої &quo ;малої&quo ; психіатрії — станів, що граничать між &quo ;хорощою&quo ; нормою і явною патологією. Саме із цієї причини зараз вживають особливі зусилля по формалізації й навіть розробці комп'ютерних програм для аналізу клінічної ЕЕГ. 3. Магнітоенцефалографія — реєстрація параметрів магнітного поля, обумовлених біоелектричною активністю головного мозку. Запис цих параметрів здійснюється за допомогою надпровідних квантових інтерференційних датчиків і спеціальної камери, що ізолює магнітні поля мозку від більше сильних зовнішніх полів. Метод володіє рядом переваг перед реєстрацією традиційної електроенцефалограми. Зокрема, радіальні складники магнітних полів, які реєструються зі скальпа, не мають таких сильних перекручувань, як ЕЕГ. Це дозволяє більш точно розраховувати положення генераторів ЕЕГ-активності, яка реєструється зі скальпа. 4. Метод викликаних потенціалів — реєстрація сумарної електричної активності, що виникає у відповідь на зовнішні впливи, — викликані потенціали (ВП) — відображає зміни функціональної активності областей кори, що здійснюють прийом і обробку інформації, яка надходить.

Викликаний потенціал являє собою послідовність різних по полярності — позитивних і негативних компонентів, що виникають після пред'явлення стимулу. Кількісними характеристиками ВП є латентний період (час від початку стимулу до максимуму кожного компонента) і амплітуда компонентів. Метод реєстрації ВП широко використовується при аналізі процесу сприйняття. Нейрофізіологічні дослідження поклали початок широкому використанню ВП людини для аналізу когнітивних процесів. У людини ВП мають відносно невелику амплітуду в порівнянні з фоновою ЕЕГ, і їхнє вивчення стало можливо тільки при використанні комп'ютерної техніки для виділення сигналу із шуму й наступного нагромадження реакцій, які виникають у відповідь на ряд однотипних стимулів. ВП, які реєструються при пред'явленні складних сенсорних сигналів у рішенні певних когнітивних завдань, одержали назву пов'язаних з подіями потенціалів ППП. 5. Метод топографічного зонування — метод зображення даних комп'ютерної обробки ЕЕГ, що дозволяє представити просторовий розподіл по корі великих півкуль ритмічних компонентів ЕЕГ і викликаних потенціалів. Багатоканальна реєстрація ЕЕГ дає можливість представити отримані в результаті комп'ютерної обробки ЕЕГ дані в зручному для сприйнятті в наочному вигляді — як одномоментний просторовий розподіл по корі потужності різних ритмів, ступеня їхньої синхронності (когерентності), амплітуд компонентів ВП. Побудова послідовності таких карт дає уявлення про динаміку процесів. На топографічних мапах, побудованих на контурі черепа, кольором і його інтенсивністю кодуються різні параметри ЕЕГ. Таке зонування (brai mappi g) дозволяє охарактеризувати функціональну організацію мозку при різних станах і видах діяльності. 6. Метод комп'ютерної томографії — реєстрація метаболічних процесів у різних областях мозку, що дозволяють судити про активність цих областей у процесі діяльності. Комп'ютерна томографія заснована на використанні новітніх технічних методів і обчислювальної техніки, що дозволяють одержати безліч зображень однієї й тієї ж структури і її об'ємне зображення. З методів комп'ютерної томографії найбільше часто використовується метод позитронно-емісійної томографії (ПЕТ). Цей метод дозволяє охарактеризувати активність різних структур мозку на основі зміни метаболічних процесів. При обмінних процесах нервові клітки використовують певні хімічні елементи, які можна позначити радіоізотопами. Посилення активності супроводжується посиленням обмінних процесів, і в областях підвищеної активності утворюються скупчення ізотопів, по яких судять про участь тих або інших структур у психічних процесах. Іншим широко використовуваним методом є ядерно-магнітно-резонансна томографія. Метод заснований на одержанні зображення, що відображає розподіл щільності ядер водню (протонів), за допомогою електромагнітів, розташованих навколо голови людини. Водень є одним з хімічних елементів, які беруть участь у метаболічних процесах, і тому його розподіл у структурах мозку є надійним показником їхньої активності. Перевага цього методу полягає в тому, що його використання на відміну від ПЕТ не вимагає введення в організм радіоізотопів і разом з тим так само, як ПЕТ, дозволяє одержати чіткі зображення &quo ;зрізів&quo ; мозку в різних площинах.

Hutchinson (1987: розд. 1) та A. D. Smith (1998: розд. 2). Одню з найновших праць, де гостро критиковано Гелнерову теорю, зважаючи на його останн роботи,  OLeary (1998). ¶нш оцнки @елнерово теор з модернстського погляду див. також Hall (1998). 56 Див. пзнш твори Нейрна, де бльше соцально-психологчних  антропологчних дослджень Nairn (1997, особливо Вступ та розд. 5). 57 Про сучасн вропейськ нацоналстичн рухи, починаючи з 1989 p., як спираються на теорю @елнера, див. Dieckhon (2000). 58 Спроба Кедур вивести сучасний нацоналзм з антиномчного середньовчного мленалзму, як на мене, хибна; див. Smith (1979: розд. 2). Але повязуючи нацоналзм з релгю, Кедур виявив шлях до задовльншо оцнки рзномантност нацоналзмв  пристрастей, як вони викликають. 59 Гехтер наводить цкав приклади амантв  циган щодо замкнутих спльнот як за вибором, так  за необхднстю (Hechter 1988: 275-6). Про циган див. Kenrick and Puxon (1972). 60 Але можна навести й протилежн випадки, наприклад, палестинська нтифада проти могутньо зральсько держави, або рландська нацоналстична реакцю на масов британськ репрес псля Великоднього повстання 1916 р

1. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

2. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

3. Методи та етапи статистичного дослідження

4. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

5. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

6. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
7. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
8. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

9. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

10. Еколого-біологічні дослідження місцевості

11. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

12. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

13. Про методи дослідження малих річок

14. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

15. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

16. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Дослідження методів чисельного інтегрування

18. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

19. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

20. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

21. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

22. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень
23. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин
24. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

25. Методи політичних досліджень

26. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

27. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

28. Педагогічний експеримент як метод дослідження

29. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

30. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

31. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

32. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

33. Дослідження харчування

34. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

35. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

36. Спектральні наземні дослідження

37. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

38. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
39. Історичний розвиток біологічних наук
40. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

41. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

42. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

43. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

44. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

45. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

46. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

47. Історіографія досліджень голодомору

48. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Палеонтологічні дослідження

50. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

51. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

52. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

53. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

54. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки
55. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
56. Маркетингове дослідження

57. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

58. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

59. Маркетингові дослідження

60. Маркетингові дослідження з використанням анкети

61. Маркетингові дослідження на підприємстві

62. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

63. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

64. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Дослідження асортименту пральних машин

66. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

67. Дослідження поведінки споживачів

68. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

69. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

70. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
71. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків
72. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

73. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

74. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

75. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

76. Променеве дослідження травної системи

77. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

78. Променеве дослідження щитоподібної залози

79. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

80. Дослідження ділової кар’єри менеджера

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

81. Дослідження мотивації на досягнення

82. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

83. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

84. Методологія науково-педагогічного дослідження

85. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

86. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
87. Технології навчання як дослідження
88. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

89. Дослідження рухів зубообробного вестата

90. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

91. Предмет дослідження соціальної психології

92. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

93. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

94. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

95. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

96. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы

97. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

98. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

99. Дослідження однофазного трансформатора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.