Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Страховое право Страховое право

страхование в Украине

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ. Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись у період розкладання первіснообщинного строю, воно поступово стало неодмінним супутником суспільного виробництва. Початковий зміст розглянутого поняття зв'язаний із словом “страх”. Власники майна, вступаючи між собою у виробничі відношення, випробували страх за його цілість, за можливість знищення або втрати в зв'язку зі стихійними лихами, пожежами, грабежами й іншими непередбаченими небезпеками економічного життя. Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому грунті закономірно виникнула ідея відшкодування матеріального збитку шляхом солідарної його розкладки між зацікавленими власниками майна. Якби кожний окремо узятий власник спробував відшкодувати збиток за свій рахунок, то він був би змушений створювати матеріальні або грошові резерви, рівні по розмірі вартості свого майна, що природно, руйновано. Тим часом життєвий досвід, заснований на багаторічних спостереженнях, дозволив зробити вивід про випадковий характер настання надзвичайних подій і нерівномірності нанесення збитку. Було замічено, що число зацікавлених господарств, часто бувають більше числа постраждалих від різних небезпек. За таких умов солідарна розкладка збитку між зацікавленими господарствами помітно згладжує наслідку стихії й інших випадків. При цьому чим більша кількість господарств бере участь у розкладу збитку, тим менша частка засобів доводитися на частку одного учасника. Так виникнуло страхування, сутність якого складає солідарна замкнута розкладка збитку. Найбільше примітивною формою розкладу збитку було натуральне страхування. За рахунок запасів зерна, фуражу й інших однорідних, легко ділених продуктів, формованих шляхом подушних натуральних внесків, виявлялася матеріальна допомога окремим постраждалим селянським господарствам. Однак таке страхування обмежувалося природними рамками однорідності і подільності формованих із його допомогою натуральних запасів, тому в міру розвитку товарно-грошових відношень воно поступилося місцем страхуванню в грошовій формі. Розклад збитку в грошовій формі створювала широкі можливості насамперед для взаємного страхування, коли сума збитку відшкодовувалася його учасниками на солідарних початках або після кожного страхового випадку, або по закінченні господарського року. Взаємне страхування в умовах капіталізму стало закономірно переростати в самостійну галузь страхової справи. Якщо при взаємному страхуванні ще не формувався заздалегідь розрахований за допомогою теорії імовірності страховий фонд, то надалі ймовірний середній розмір можливого збитку, що доводиться на кожного учасника страхування, стала застосовуватися в якості основи страхових внесків для завчасного формування страхового фонду. У умовах сучасного товариства страхування перетворилося в загальний універсальний засіб страхового захисту усіх форм власності, прибутків і інших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян. Термін “страхування”, що виражає перерозподільні відношення, із приводу відшкодування збитку, варто відрізняти від інших значеннєвих значень цього слова.

Зокрема, вираження “страхування” (страховка, підстрахування) іноді вживається в значенні підтримки в якій справі, гарантії удачі в чим-небудь, забезпечення безпеки людей при проведенні небезпечних робіт, при виступах гімнастів і акробатів, а також запасу тривкості і надійності споруджень і механізмів і т.д. У даному випадку цей термін вживається в значенні інструмента відшкодування збитку. Перерозподільні відносини, властиві страхуванню, звязані , з одного боку, із формуванням страхового фонду за допомогою заздалегідь фіксованих страхових платежів, з іншого боку - із відшкодуванням збитку з цього фонду учасникам страхування. Оскільки зазначені перерозподільні відношення звязані з рухом грошової форми вартості, економічна категорія страхування є складовою частиною категорії фінансів. Специфічність фінансових відношень при страхуванні перебуває в ймовірному характері цих відношень. Імовірність збитку лежить в основі побудови страхових платежів, за допомогою яких формується страховий фонд. Використання засобів страхового фонду вимушено з настанням і наслідками страхових випадків. Ці особливості страхових відношень включають їх у самостійну сферу фінансових відношень. Специфічні страхові відношення є об'єктом страхової науки. Ця наука висвітлює фундаментальні теорії страхування, що охоплюють розгляд його економічної сутності, функції, ролі і сфери застосування в сучасному товаристві. Вона вивчає зміст найважливішої страхової термінології, класифікацію страхування й організаційні принципи побудова системи страхових організацій, методику числення страхових тарифів; висвітлює найважливіші умови кожного виду страхування, методику визначення збитку і страхового відшкодування збитку, економічного аналізу і планування страхових операцій, питання перестрахування. Страхування за всіх часів вважалося дохідною справою. Такі фірми, як скажемо, англійська “Ллойдс”, є явними “передовиками виробництва” по частині збору прибутку в країнах із ринковою економікою.І Економічна суть і сфера застосування страхування. Страхування - це спосіб відшкодування збитків, що постигло фізичну або юридичну особу, за допомогою розподілу між багатьма особами (страховою сукупністю). Відшкодування збитків здійснюється з засобів страхового фонду, що перебуває у віданні страхової організації (страховика). Об'єктивна потреба в страхуванні обумовлюється тим, що збитки часом виникають унаслідок руйнівних факторів, в загалі не підконтрольних людині (стихійних сил природи), у всякому разі не тягнуть чий цивільно-правовий відповідальності. У подібній ситуації буває неможливо стягувати збитки з кого б те ні було, і вони "осідають" у майновій сфері самого потерпілого. Заздалегідь створений страховий фонд може бути джерелом відшкодування збитку. Страхування доцільно тільки тоді, коли передбачені правовідносинами страхувальника і страховика страхові події (ризики) викликають значну потребу в грошах. Так, наприклад, фізична особа, у котрого ця потреба виникає, як правило, не може покрити її з власних засобів без дошкульного обмеження свого життєвого рівня. Страхування - одна з трьох сфер фінансової системи.

Страхування зв'язане з розподілом СОП і частини НБ. Для страхування в той же час характерні економічні відношення тільки по перерозподілу прибутків і накопиченю, зв'язаних із відшкодуванням матеріальних і інших утрат. Таким чином, страхування зв'язане з наявним рухом грошової форми власності. Страховий випадок може і не наступити. Для страхування характерні всі ознаки фінансів, але воно має і свої відмітні ознаки: 1. Виникають перерозподільні відносини, обумовлені наявністю страхового ризику як імовірності і можливості настання страхового випадку, здатного нанести матеріальний і інший збиток. 2. Для страхування характерні замкнуті перерозподільні відносини між його учасниками, зв'язані із солідарною розкладкою суми збитку одного або декількох суб'єктів на всіх суб'єктів, залучених у страхування. Це замкнута розкладка заснована на імовірності того, що число постраждалих господарств звичайно менше числа учасників страхування. Як правило, число постраждалих повинно бути істотно менше числа застрахованих. Для організації замкнутої розкладки збитку створюється грошовий страховий фонд, сформований за рахунок внесків всіх учасників. Розмір страхового внеску представляє частку кожного з них у розкладці. Таким чином, чим ширше коло учасників, тим менше сума страхового внеску і вони більш доступні. Обов'язкове страхування втягує найбільше число учасників, отже менший страховий тариф і ризик настання страхового випадку. 3. Страхування передбачає перерозподіл збитку в часу й у територіальному розрізі. 4. Характерною рисою страхування є відносна безповоротність мобілізуючих засобів. Страхування - це сукупність особливих замкнутих перерозподільних відношень між його учасниками з приводу формування за рахунок внесків страхових фондів, призначених для відшкодування матеріального й іншого збитку підприємствам, організаціям і фізичним особам. У світовій практика існує 2 системи страхування: 1. Система першого ризику - при настанні страхового випадку виплачується страхове відшкодування в межах страхової суми, на якій полягає договір, але не більше суми збитку. Страх. сума -15 тис.грн. Збиток - 25 тис.грн. Страхове відшкодування - 15 тис.грн. 2. Система пропорційного ризику - виплачують тільки ту частину збитку, якої визначається страхове забезпечення. Вартість об'єкта - 30 тис.грн. Страхове забезпечення - 50% Страхове відшкодування - 50% збитку Функції страхування: Перша функція - це формування спеціалізованого страхового фонду коштів як плати за ризики, що беруть на свою відповідальність страхові компанії. Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільному порядку. Держава, виходячи з економічної і соціальної обстановки, регулює розвиток страхової справи в країні. Функція формування спеціалізованого страхового фонду реалізується в системі запасних і резервних фондів, що забезпечують стабільність страхування, гарантію виплат і відшкодувань. Якщо в комерційних банках акумулювання засобів населення з метою, наприклад, грошових накопичень, має тільки ощадний початок, то страхування через функцію формування спеціалізованого страхового фонду несе ощадно-ризиковий початок.

Одним из условий полного возмещения убытков (ст.ст. 22, 1192 ГК Украины) является не только полный ремонт автотранспортного средства, но и возмещение всех причиненных убытков. К таким убыткам, как уже говорилось ранее в этой книге, относится потеря товарного вида и эксплуатационного качества автотранспорта, так как даже самый качественный ремонт не восстанавливает первоначального товарного (продажного) вида автомобиля и его эксплуатационных качеств. Поэтому суды при назначении экспертизы обязаны обсудить эти обстоятельства и в необходимых случаях ставить перед экспертом вопрос о том, потеряла ли автомашина товарный вид и эксплуатационные качества и в каком денежном выражении это определяется. При разрешении споров о возмещении ущерба, причиненного столкновением транспортных средств, суды обязаны выяснить и такие вопросы: застрахован ли автомобиль, получена ли страховая сумма. В зависимости от этого по делу необходимо в качестве заинтересованных лиц привлекать страховые организации. В случае, если потерпевший откажется от получения страховых сумм, суд взыскивает всю сумму ущерба с причинителя вреда - ответчика (т. к. истец имеет право отказаться от страховых сумм и расторгнуть договор страхования)

1. Современная законодательная база Украины в области страхования

2. Современная законодательная база Украины в области страхования

3. Оценка современного состояния медицинского страхования в Украине и пути его улучшения

4. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

5. Народное хозяйство Украины

6. Билеты по географии Украины за 11 класс
7. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)
8. Флора и фауна Украины

9. Визитная карточка Украины

10. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

11. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

12. АПК /Украина/

13. Государственный бюджет Украины

14. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

15. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

16. Финансы Украины

Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

17. Частная собственность /Украина/

18. Адвокатура на Украине

19. Медицинское страхование в России

20. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

21. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

22. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
23. Украина
24. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

25. Банки и их роль в экономике Украины

26. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

27. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

28. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

29. Регламент Верховного Совета Украины

30. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

31. Право собственности граждан на жилье на Украине

32. Развитие лизинга на Украине

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Закон Украины «О гражданстве»

34. Развитие страхования в Республики Казахстан

35. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

36. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

37. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

38. Административное право Украины
39. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ
40. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

41. Народные депутаты Украины

42. Право коллективной собственности на Украине

43. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

44. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

45. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

46. Развитие малого бизнеса на Украине

47. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

48. Организация страхования в коммерческой деятельности

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Обязательное медицинское страхование в России

50. Этапы развития страхования в СССР

51. Проблемы страхования автотранспорта в России

52. Страхование

53. Страхование технических рисков

54. Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка
55. Организация страхования в Российской Федерации
56. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

57. Страхование автотранспортных средств

58. Страхование финансовых рисков

59. Развитие страхования в Республики Казахстан

60. Страхование недвижимости в России и за рубежом

61. Страхование "Автокаско"

62. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

63. Охрана труда (лекции, Украина)

64. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Страхование

66. Культура на Украине в 40-50-ые годы

67. История Украины (шпаргалки)

68. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

69. Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

70. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
71. История Украины
72. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

73. Украина и образование СССР

74. Медицинское страхование

75. История развития прокуратуры Украины

76. Страхование экологических рисков

77. Экология Украины

78. Условия присоединения Украины к России

79. НАТО И ГЕОПОЛИТИКА УКРАИНЫ

80. Легкая промышленность Украины

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

81. Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

82. АПК Украины

83. Государственная и негосударственная формы социального страхования в России

84. Исследование паровоздушной газификации низкосортных углей Украины

85. Страхование предпринимательских рисков

86. Банковская система /Украина/
87. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/
88. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

89. Биржи /Украина/

90. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

91. Учет труда и заработной платы на Украине

92. Социальное страхование и обеспечение

93. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

94. Маркетинг в страховании и его специфика

95. Рыночная экономика /Украина/

96. Валютные риски и методы их страхования

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

97. Валютное регулирование на Украине

98. Промышленно-финансовые группы (ПФГ) в Украине

99. Технико-экономическое обоснование выращивания зерновых эфирномасличных культур на юге Украины

100. Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.