Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання ринкової економіки

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Державне регулювання ринкової економіки"Курсовая. Тема: Державне регулювання ринкової економіки План. Вступ. 1. Економічні функції держави. 2. Історія становлення державного економічного регулювання. 3. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 4. Структура механізму регулювання. 5. Основні методи державного регулювання. 6. Державне регулювання в Україні. 7. Економічні функції місцевих органів влади. 8. Співвідношення між ринковим механізмом і державного регулювання. Висновок. Вступ. Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів. Державне регулювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання народного господарства. Розвинена ринкова економіка не означає якоїсь "абсолютної свободи" і "вільної гри" економічних сил, що спрямовуються "невидимою рукою" саморегульованої конкуренції. Необмежена економічна свобода існувала лише на ранніх ступенях розвитку товарного виробництва і формування ринкових відносин, коли (функціонувало безліч порівняно однакових за розмірами капіталу, переважно дрібних і середніх підприємств, між якими точилася конкурентна боротьба за ринок збуту товарів. За умов вільної конкуренції ринкові сили попиту й пропозиції стихійно, через вільне ціноутворення визначали оптимальні пропорції виробництва та його економічну ефективність. Головними регуляторами суспільного виробництва були вільний ринок і конкуренція. Держава лише створювала загальні умови для функціонування приватних капіталів. З розвитком відносин власності та вдосконаленням організації суспільного виробництва розширилися сфера і напрями політики державного втручання в економічні та соціальні процеси. Головним завданням політики централізованого економічного регулювання стало розв'язання суперечностей між частковою монополістичною планомірністю і товарними відносинами, які залишалися загальною формою економічних зв'язків у суспільстві. Для сучасних умов характерні переплетення ринкових з державними методами регулювання та їх поєднання. Кожен з них має свою сферу застосування і відповідає певним інтересам суб'єктів власності та господарювання. Проте вони збігаються в тому, що і держава, і ринок приводять у відповідність часткові планомірності, властиві окремим господарським одиницям. В умовах високорозвиненої ринкової економіки, яка характеризується наявністю великої кількості не лише дрібних і середніх підприємств, а й великих виробничих комплексів, про "вільну гру" економічних сил не може бути й мови. Щодо діалектики розвитку економіки країн Заходу та еволюції механізму її регулювання американський економіст П. Самуельсон писав, що, мабуть, Америка XIX ст. підійшла ближче, ніж будь-яка інша країна, до стану laissezfaire (невтручання. —Авіті.), який Карлейль назвав "анархія плюс констебль". Результатом цього виявилися ціле століітя прискореного економічного розвитку та обстановка індивідуальної свободи.

Однак це призвело також до періодичних економічних циклів, виснаження природних ресурсів, які не відновлюються, до бідності й багатства, розкладу державного апарату, які переслідують різні цілі, і часом до витіснення монополією саморегульованої конкуренції". У більшості індустріальне розвинених країн Заходу значно підвищилася економічна роль держави. Те, що держава є центральним органом політичної влади в країні, надає їй можливість використовувати норми правового примусу і розпоряджатися значними економічними ресурсами. Вона не лише стала власником багатьох заводів, земельних ділянок, залізниці, морських портів, аеродромів, фінансових ресурсів, а й заволоділа цілими галузями економіки, які потребують для свого розвитку величезних капіталовкладень і найменше орієнтовані на прибуткове функціонування (атомна і космічна промисловість, енергетика тощо). У більшості країн ринкової економіки державі належить близько третини національного багатства, вона перерозподіляє через бюджет половину валового національного продукту, здійснює до 20 відсотків капіталовкладень в економіку. Наприклад, у США під контролем уряду виробляється до 20 відсотків національного продукту, третину його становлять податки і загальний обсяг урядових витрат. Зростання економічної ролі держави, її втручання в процес суспільного виробництва і висока концентрація останнього модифікували традиційний механізм саморегулювання економіки, різко обмежили дію стихійних ринкових сил. Держава прийняла на себе цілу низку регулюючих функцій, особливо щодо розвитку державного сектора економіки, а також ринкової кон'юнктури. Довголітня практика державного втручання в економіку дала змогу виробити відповідні методи і важелі, в результаті чого економічна система стала високоефективною. Політика державного регулювання дає можливість нейтралізувати численні руйнівні процеси і небажані відхилення, які періодично переривають і деформують рух економічного циклу. Економічна політика держави формується свідомо через мережу органів державного апарату, суспільні інститути, засоби масової інформації. Важливу роль в цьому відіграють підприємницькі організації, фінансові групи та "групи тиску". Підприємницькі організації, наприклад Національна рада французьких підприємців, Федеральний союз німецької промисловості, Конфедерація британської промисловості, Конфіндустрія (Італія), Представництво фінансових і промислових кіл (Фінляндія) та ін., беруть участь у вирішенні найбільш важливих питань з економіки і політики. Вони готують економічні проекти і рекомендації для органів державної і муніципальної влади, впливають на розробку і прийняття багатьох законів і указів, у певних випадках здійснюють контроль за їх виконанням. Фінансові групи мають безпосередні контакти з органами державної влади. Оскільки в кожній з розвинених країн їх склалося по декілька, то між ними точиться боротьба за лідерство і отримання певних пільг. Наприклад, у США лідерами є групи Морганів, Рок-феллорів, каліфорнійська на чолі з "Бенк оф Америка", у Великобританії — "Ллойдз", "Барклейз", в Німеччині — групи на чолі з "Дойче банк", "Дрезденер банк" та "Комерцбанк".

"Групи тиску" зародилися у США, сьогодні вони широко використовуються в країнах Західної Європи та в ін. Вони формуються з метою виливу на офіційних представників державної адміністрації і членів уряду при розв'язанні таких питань, як оподаткування, ціноутворення, регламентація ринків, право на створення нових підприємств тощо. Так, в Іспанії інтереси приватного сектора представляють 9 таких груп: в паперовій промисловості — Інститут паперу, в металургії — Союз виробників чорних металів, у суднобудуванні — Техніко-торґовельне управління суднобудівників та ін. Місце політики державного регулювання в господарській системі є сталим, проте його масштаби і форми не залишаються незмінними. Дії державної адміністрації не обов'язково втілюються у певних заходах щодо управління національною економікою. Регулювання відбувається і тоді, коли держава відмовляється від реалізації цих заходів, якщо вони стають недоцільними з точки зору макроекономічної та соціальної ефективності. Незважаючи на те що централізоване і ринкове регулювання за своєю суттю є антиподами, вони постійно взаємодіють між собою. Це сприяє забезпеченню економічної та політичної стабільності всієї суспільної системи. Політика державного регулювання не підпорядкована закону самозростання капіталу, вона враховує розстановку всіх соціальних сил, що не завжди адекватне прагненню великих приватних власників або монополій чи олігополій. Головна мета державного втручання в економічний розвиток — забезпечення безперервності процесу відтворення національного господарства як єдиного цілого, досягнення економічної ефективності на макрорівні, її реалізація здійснюється через свідоме визначення суспільних потреб, можливостей і шляхів їх задоволення. Економічні функції держави. Обговорюючи роль держави, ми звичайно вважаємо за слушне, що держава встановлює правила дорожнього руху, ухвалює закони, забезпечуючи і право власності, і контракти. Але якими є економічні функції держави? Це – забезпечення ефективності справедливості та сприяння макроекономічному зростанню і стабільності. Уряди роблять спроби виправити невдачі ринку, щоб забезпечити ефективність економіки. Державні програми забезпечення справедливості використовують податки і видатки для перерозподілу доходів щодо певних груп. Уряди покладаються на податки, видатки та регулювання грошового обігу, щоб сприяти макроекономічному зростанню та стабільності, зменшувати безробіття та інфляцію, водночас стимулюючи економічне зростання. Розглянемо коротко кожну функцію. Ефективність. Економіка інколи терпить від невдач ринку. Наприклад, фірма може отримувати високий прибуток, підвищуючи ціни або збільшуючи виробництво. Деякі фірми забруднюють повітря або скидають токсичні речовини в грунт.У кожному випадку ринкові невдачі призводять до неефективного виробництва і споживання. Держава може відігравати корисну роль у лікуванні економічних хвороб. Проте, оцінюючи роль держави у лікуванні хвороб економіки, ми мусимо також бути уважними до помилок,- ситуацій, в яких уряд намагається виправляти ринкові невдачі, і можливо, погіршує становище або спричиняє інші проблеми.

Тобто вд соцалстично централзовано системи треба перейти до ринково економки. Це була дея групи Горбачова. Але вони не бачили, що, викликаючи подальшу демократизацю суспльства, вони стимулюють нацонально- визвольний рух. Вони недооцнили його сили, будучи марксистами й думаючи, що досить людину нагодувати вволю -  вона «стоятиме в стйл». Загалом, економчна неспроможнсть посилювалася ще морально-деологчною. ¶ мперя розвалилася. -PХотлося б бльше дзнатися не про сторичн причини, а про ту Росю, яка програла. Якою ви уявляте Росю,  з якою Росю Украна могла б спвпрацювати? -PУ нас у табор було створено широку дейну основу для нашо спльно боротьби - укранцв  росян. У нас було дв де - ми боролися за демократизацю  за незалежнсть. Росяни боролися тльки за демократизацю, що для них означало замну комунстично диктатури. Хтось з них подляв наш прагнення, але бльшсть - н. На жаль, лише невелика група полтув'язнених Рос розумла нашу дею вдокремлення. ¶нш ж вважали, що треба скинути комунств, встановити демократичне суспльство та ринкову економку, а дал нормально снувати разом

1. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

3. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

4. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

5. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

6. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
7. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки
8. Державне регулювання економіки

9. Державне регулювання економіки

10. Державне регулювання економіки

11. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

12. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

13. Ринок і державне регулювання економіки

14. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

15. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

16. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей

17. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

18. Державне регулювання комерційної діяльності

19. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

20. Особливості перехідної економіки України

21. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

22. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
23. Державне регулювання страхової діяльності
24. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

25. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

26. Державне регулювання інноваційної діяльності

27. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

28. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

29. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

30. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

31. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

32. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Конкурентоспроможність національної економіки

34. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

35. Предмет і методи економіки праці

36. Філософія економіки

37. Державне регулювання грошового обороту України

38. Державне регулювання соціальної політики
39. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин
40. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

41. Вплив тіньової економіки на оподаткування

42. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

43. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

44. Державне регулювання корпоративної діяльності

45. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

46. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

47. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

48. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

49. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

50. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

51. Концесія як механізм розвитку економіки держави

52. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

53. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

54. Основи економіки
55. Основи економіки підприємства малого бізнесу
56. Ринкова економіка в Україні

57. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

58. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

59. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

60. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

61. Особливості економічного розвитку Київської Русі

62. Правове регулювання вільних економічних зон

63. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

64. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Правове регулювання вільних економічних зон

66. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки

67. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

68. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

69. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

70. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
71. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
72. Економічна ефективність ринкових структур

73. Сучасний стан державних органів управління економікою

74. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

75. Підвищення економічних показників державного підприємства

76. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

77. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

78. Київська Русь

79. Опіки. Види, допомога

80. Приватизація як засіб припинення державної власності

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные

81. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

82. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

83. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

84. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

85. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

86. Культура Київської Русі.
87. Мозаїки Київської Русі
88. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

89. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

90. Міжнародна економіка

91. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

92. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

93. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

94. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

95. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

96. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

97. Поняття та форми державного устрою2

98. Правове регулювання зайнятості на україні

99. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.