Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Приазовський державний технічний університет Інститут підвищення кваліфікації Кафедра: соціології та соціальної роботи Контрольна робота По предмету: «Політологія» Виповнила студентка групи І-2007-УА-1 Поталуй О О Перевірила: Анахина Г.А. Маріуполь, 2009 Зміст1.Політичне рішення : суть, структура та функції 2.Мотивація та типи політичної поведінки особистості 3.Глобальні проблеми сучасності і роль політики у їх вирішенні Література 1.Політичне рішення : суть, структура та функції Утвердження в межах історичних можливостей сталості й надійності політичної влади, стійкості й упорядкованості політичних відносин, раціональності та ефективності функціонування організаційних структур досягається на ґрунті свідомо розроблених і прийнятих політичних рішень. З ними пов'язані постановка політичних проблем, мотивація політичної діяльності, чітке визначення завдань та ін. Вони є важливою формою здійснення політичної влади. Політичне рішення — акт, здійснюваний суб'єктами політики, спрямований на втілення в життя політичних цілей і завдань, здійснення для цього відповідних заходів на основі аналізу інформації, вибору варіантності дій, урахування політичного часу і реальних політичних сил. Прикладом офіційного політичного рішення, що має історичне значення, є &quo ;Акт проголошення незалежності України&quo ;, прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. Повний зміст цього документа розкриває структуру, зміст та інші характеристики його як політичного рішення. АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,— здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України,Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто ПРОГОЛОШУЄ незалежність України та створення самостійної української держави — України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.Цей коротенький політичний документ уже в преамбулі розкриває історичний момент його прийняття, показує значення цього акта в контексті традицій державотворення в Україні, говорить про політичний простір і теоретичні основи самовизначення українського народу, акцентує увагу на тому, що влада діє згідно з державно-правовими принципами, а отже, і на прагненні зайняти своє місце у світовому співтоваристві.Концептуальна частина документа надзвичайно точно вказує на назву держави та принципи існування її — незалежність і самостійність (а отже, і подальшу програму дії в цьому напрямі), на такі атрибути держави, як конституційне закріплення публічної влади, неподільність і недоторканність території України і набуття чинності цього Акта.Прийнятий Акт у цілому свідчить про необхідність упорядкованості соціальної, національної, територіальної і насамперед політичної. Він сам уособлює впорядкованість політичного життя в Україні.Суспільство завжди прагнуло до впорядкованості соціальних відносин і способу життя.

У ролі чинника такої політичної впорядкованості, забезпечення світового політичного порядку виступають професійно підготовлені політичні рішення.Слід, однак, пам'ятати, що історія, в тому числі й політична, світового співтовариства не є продуктом абсолютної впорядкованості. Лише наприкінці XX ст. актуалізувалася проблема світового політичного порядку. Однак ще й досі світові значною мірою властивий хаос. Інколи може скластися враження, що прийняті рішення свідомо сформульовані й чіткі, а відносини між урядами — продукт сконструйованої політики. Та насправді багато з того, що відбувається, є продуктом хаотичних умов і переважно справою особистої боротьби й амбіцій суб'єктів політики. Часто-густо узгодженими є лише засоби, а цілі фундаментально розбіжні, або узгоджуються цілі, але немає згоди у засобах.Суб'єкти політики приймають політичні рішення, враховуючи об'єктивні і суб'єктивні потреби й особливості суспільства. Прийняття політичних рішень вимагає від політиків високого політичного професіоналізму. Це означає знання ситуації: наявність ієрархічних структур, досягнення угоди і взаємної довіри щодо заходів, які приймаються, володіння інформацією й перевіреними фактами. Прийняття рішень потребує володіння механізмами зв'язку й інформації, що дають можливість обґрунтувати рішення. Обґрунтованість політичних рішень визначається тим, наскільки вміло й ефективно суб'єкти політики підготовлені до пізнання закономірностей політики і вибору механізмів їх дії. Цей вибір передбачає: а) визначення провідного напряму суспільного розвитку; б) оптимальне співвідношення провідного напряму з іншими тенденціями, сукупність яких і становить широке коло можливостей для врахування вимог закономірності. Правильно реалізований вибір забезпечує правильність і ефективність рішення. Проблема оптимального вибору напряму політичного розвитку, методів забезпечення, часу виконання тощо вимагає від суб'єктів політики знання політичних процесів, політичних змін у суспільстві, політичних сил, які діють, особливостей історичного періоду, в який приймається політичне рішення. Проблема оптимального вибору на стадії прийняття рішення потребує урахування корисності і витрат ресурсів. Це примушує політиків звертати увагу на відповідальність за прийняття тих чи інших рішень. Інколи для політиків буває вигідніше вирішувати &quo ;завдання&quo ;, які фактично є тільки цілями і не мають кількісних обмежень. Наприклад, за умов радянського тоталітаризму легше було прийняти рішення про побудову комунізму, ніж вирішити конкретне питання підвищення рівня життя. Підміна завдань цілями &quo ;знімала&quo ; відповідальність за виконання політичних рішень. Слід також враховувати співвідношення сил, оскільки не все, що вигідно і не потребує значних витрат, &quo ;дозволяється&quo ; тими, хто контролює ситуацію. Тут виникає проблема правильного врахування чинника часу й оцінки можливості спільних дій. Політична дійсність нині характеризується тенденціями демократизації, соціальної стратифікації, реструктурації глобальних і національних політичних відносин, поглибленням і поширенням політичного дискурсу.

Це актуалізує людський вимір результатів політичних рішень, відповідальність за їх прийняття, спрямування науки на обґрунтування змісту політичних рішень. Все це робить політичні рішення дедалі більш значущими і вагомими за своєю роллю, а отже, вимагає поглиблення їхнього змісту. Зміст політичних рішень охоплює питання різноманітної політичної діяльності: організації і функціонування всіх структур політичної системи суспільства; забезпечення процесу політичного владарювання; розвитку демократичних форм участі громадян в управлінні державними і громадськими справами; підвищення активності громадян у політичному житті; вирішення національних проблем; розвитку взаємовідносин з народами світу; з питань миротворчого характеру, роззброєння, розвитку міжнародного співробітництва та ін. Сучасна епоха, глобальне розуміння еволюції людства потребують постійного перегляду змісту політичних рішень, переосмислення значення вже прийнятих рішень, визначення нових меж їхнього впливу, часу виконання та ін. Нова політична мораль полягає у визнанні того, що не політика змінює людину, а людина має змінювати себе сама. У цьому зв'язку відомий французький соціолог і політолог М. Крозьє у своїй книзі &quo ;Скромна держава, сучасна держава. Стратегія іншого виміру&quo ; (Париж, 1987) пише: &quo ;Людина безперервно змінюється, вона не перестає відкривати і втілювати нові цінності. Незважаючи на важкі випробування та поразки, через них вона стає людянішою. Та ці завоювання і прогрес ніколи не були справою вищої влади, що диктує порядок змін. Тривала зміна людини за &quo ;вказівкою&quo ; або декретом ніколи не була успішною. Людина змінювалася сама у безперервному процесі набуття різноманітного досвіду&quo ;. Сучасна політика має допомогти особистості бути більш вільною, вибирати життєву програму з найкращим знанням справи. Отже, рішення повинні мати людський вимір, слугувати громадянам, їх інтелектуальному зростанню. За таких умов спостерігатимуться також обмеження адміністративної діяльності та певна реорганізація методів прийняття державних рішень. Зміст політичних рішень визначає їхню структуру. Вона складається з таких елементів: 1) преамбула, вступ; 2) конструктивна частина: аналіз стану справ і політична оцінка їх, визначення тенденцій і перспектив розвитку; 3) революційна частина: визначення напрямів дії, об'єднання організаційних і соціальних зусиль, визначення заходів політичного впливу і методів їх здійснення. Процес творення політичного рішення досить тривалий. Він вимагає вміння поставити політичну свідомість і політичні дії на сугубо практичну основу, тобто потрібна загальна висока культура як конкретних авторів рішення, так і його виконавців. Наявність у суспільстві системи політичних, гуманістичних і культурних цінностей, застосування пов'язаних з ними критеріїв при оцінці фактів політичної дійсності допоможуть зробити рішення визначеними і стабільними. Творення політичного рішення проходить етапи підготовки, прийняття і втілення (здійснення). Це насамперед постановка мети і визначення завдань на шляху її досягнення; формулювання проблеми, яку слід розв'язати; добір, нагромадження й обробка інформації, необхідної для прийняття рішення; аналіз можливих альтернатив розв'язання завдань і вибір шляхів досягнення мети; фіксація рішення у відповідних політико-правових документах, визначення методу прийняття їх; вибір шляхів втілення рішення; коригування рішень у процесі їхнього виконання; аналіз досягнутих результатів.

Більше того, чеський уряд дозволив населенню користуватися в школах мовою на власний вибір. Такий лібералізм спричинив швидке зростання культурних товариств, таких як «Просвіта» й Товариство русофілів ім. Духновича. Процвітали театральні трупи та хори. Скромному культурному ренесансові сприяла творчість таких письменників, як Василь Гренджа-Донський, Андрій Карабелеш, Олександр Маркуш. Але культурне життя Закарпаття не було позбавлене складнощів та конфліктів. Із поширенням Освіти й по мірі залучення населення до демократичних політичних процесів на перший план стало виходити питання національної самобутності, що на той час уже було розв'язане у більшості українських земель. Як водиться, його вирішення стало першочерговою метою міцніючої закарпатської інтелігенції. І, як це звичайно спостерігається на ранніх стадіях національного будівництва, навколо цього питання виникли розбіжності. Підходи до національного питання. Серед старших представників інтелігенції, а це здебільшого було греко-католицьке духовенство, в ситуації, подібній до тої, що раніше мала місце в Галичині, поширювалися русофільські тенденції

1. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

2. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

3. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

4. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

5. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

6. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
7. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні
8. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

9. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

10. Вирішення міжнародних комерційних спорів

11. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

12. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

13. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

14. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

15. Утворення Скіфії та її політична історія

16. Політичний портрет М. Грушевського

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

18. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

19. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

20. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

21. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

22. Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення
23. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах
24. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

25. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

26. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

27. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

28. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

29. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

30. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

31. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

32. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Суспільно-політичне та культурне життя України

34. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

35. Економічна та торгово-політична роль митного збору

36. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять

37. Вибори та їх роль у політичному житті України

38. Місце особистості в політиці
39. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм
40. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

41. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

42. Формування іміджу політичного лідера

43. Політичне управління та його соціотехніка

44. Політичні еліти та лідерство

45. Виникнення та еволюція світової політичної думки

46. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

47. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

48. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

49. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

50. Біографія та політичні погляди Арістотеля

51. Зародження та розвиток політичної економії

52. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

53. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

54. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні
55. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського
56. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

57. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

58. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

59. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

60. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

61. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

62. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

63. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

64. Політичний іслам

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

66. Суспільно-політична діяльність Костомарова

67. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

68. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

69. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

70. Політична географія як складова частина СЕГ
71. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни
72. Держава і політична система суспільства

73. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

74. Місце адвокатури в системі правоохоронних органів

75. Місце й роль судової влади

76. Місце правової системи України серед правових систем світу

77. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

78. Політична система США

79. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

80. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

81. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

82. Короткі відомості про компакт-диски, роз’єми та мікросхеми

83. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

84. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

85. Ідейно-політичне життя Полтавщини

86. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч
87. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
88. Політична і судова система Київської Русі

89. Політична історія Київської Русі

90. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

91. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

92. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

93. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

94. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

95. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

96. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь

97. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

98. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

99. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.