Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

про виконання практичних завдань з дисципліни “Фінансове забезпечення страхових зобов’язань” по програмі “Фінансовий менеджмент” ЗМІСТВихідні вимоги практичних завдань варіанту № 1. Практичне завдання № 1 1.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 1 1.2 Поняття, елементи та види договору страхування пенсії 1.3 Пенсійне страхування в Україні 1.4 Постановка задачі обгрунтування розмірів пенсійних внесків і виплат на основі принципу еквівалентності зобов’язань 1.5 Визначення сум пенсійних виплат 2. Практичне завдання № 2 2.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 2 2.2 Результати варіаційних розрахунків пенсійних страховиХ виплат 3. Практичне завдання № 3 3.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 3 3.2 Алгоритми розрахунку показників платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості страховика 3.3 Аналіз страхового ринку України у 2003 - 2005 роках 3.4 Аналіз положення страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” на страховому ринку України у 2003 - 2005 роках 3.5 Фінансовий аналіз страхових компаній НАСК “ОРАНТА” та АСК “АСКА”. 4. Практичне завдання № 4 4.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 4 4.2 Структурний аналіз динаміки розвитку страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” та структури їх страхових портфелів 4.3 Рейтингова методика розрахунку показників фінансового стану страхової компанії 4.4 Результати розрахунку порівняльного рейтингу фінансового стану страхових компаній „ОРАНТА” та „АСКА» Висновки Список використаної літератури Додатки Вихідні вимоги практичних завдань варіанту № 1.1. На базі практики здійснити розподіл персоналу за віком та розрахувати для представників кожної вікової групи ефективність додаткового пенсійного забезпечення за договорами пенсійного страхування: - сформувати вихідну інформаційну базу даних (вік страхувальника на момент укладення договору; строк страхування; кількість, величина та частота сплати страхових премій і страхових виплат, ставка інвестування) за наданою потенційним страхувальником інформацією. При цьому врахувати, що пенсійний вік для чоловіків – 65 років; жінок –60 років; мінімальний термін до виходу на пенсію – 10 років; - навести графічну схему фінансових потоків за прийнятими умовами договору та розрахувати баланс фінансових зобов’язань сторін договору страхування та величину страхової премії (чи виплат). 1.2 За даними страховика : навести графічні схеми фінансових потоків, розрахувати баланси фінансових зобов’язань сторін договору страхування та величини страхових премій ( чи виплат) за умов зміни Вами (чи страхувальником): сторку і частоти сплати страхових премій; величини інвестиційної ставки; строку і частоти виплат страхових сум; здійснити порівняльний аналіз отриманих результатів, обрати та обгрунтувати оптимальний варіант умов для страховика і страхувальника. 1.3

. За даними статистичного щорічника за 2000, 2001, 2002 роки дослідити та визначити: темпи зростання (зменшення) таких сумарних показників розвитку страхового ринку України : страхові премії та страхові виплати, рівень страхових виплат за видами страхування, сплачені статутні фонди (капітал), страхові резерви. Зробити висновки. місце п’яти обраних студентом страхових компаній на страховому ринку України, прокоментувати частку цих страховиків у страхових преміях та страхових виплатах (у т.ч. за видами страхування), сплачених статутних фондах (капіталі), страхових резервах. Зробити висновки. Здійснити оцінку фінансового стану обраних студентом п’яти страховиків за результатами аналізу розрахованих показників: фінансової стійкості та платоспроможності (коефіцієнт автономії (незалежності); коефіцієнт фінансової стійкості; коефіцієнт використання активів; коефіцієнт використання власних коштів; коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів; коефіцієнт маневреності власних коштів; коефіцієнт концентрації власного капіталу; показник заборгованості кредиторам); нормативний та фактичний запас платоспроможності страхової компанії відповідно до вимог Закону України “Про страхування”; ліквідності (коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт швидкої(або проміжної) ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності); проаналізуйте структуру дебіторської та кредиторської заборговАності обраних п’яти страховиків. 1.4. Проаналізуйте структуру страхового портфелю обраних студентом п’яти страховиків. Зробити висновки. Скласти рейтинг страховиків за такими показниками : страхові премії, страхові виплати, сплачені статутні фонди(капітал), страхові резерви, структура активів, загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт використання активів, коефіцієнт використання власних коштів. За результатами складеного рейтингу визначити страховиків, які забезпечать надійне виконання страхових зобов’язань за договорами страхування з підприємством – базою практики, виходячи зі специфіки його діяльності та наявних об’єктів страхування. Практичне завдання № 1 1.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 1 На базі практики здійснити розподіл персоналу за віком та розрахувати для представників кожної вікової групи ефективність додаткового пенсійного забезпечення за договорами пенсійного страхування: - сформувати вихідну інформаційну базу даних (вік страхувальника на момент укладення договору; строк страхування; кількість, величина та частота сплати страхових премій і страхових виплат, ставка інвестування) за наданою потенційним страхувальником інформацією. При цьому врахувати, що пенсійний вік для чоловіків – 65 років; жінок –60 років; мінімальний термін до виходу на пенсію – 10 років; - навести графічну схему фінансових потоків за прийнятими умовами договору та розрахувати баланс фінансових зобов’язань сторін договору страхування та величину страхової премії (чи виплат). 1.2 Поняття, елементи та види договору страхування пенсії Пенсійне страхування є різновидом страхування життя, під яким необхідно розуміти вид особистого страхування, що передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті страхувальника (застрахованої особи), а також якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку.

Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов’язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи. Страхування життя є видом особистого страхування, що об’єднує систему видів страхування, які забезпечують надання страхового захисту від ризиків, які загрожують життю людини, її працездатності, здоров’ю. Об’єктами особистого страхування виступають майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю і пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи . У теорії і практиці пенсійного страхування виділяють дві групи (класи) договорів страхування пенсії, які можуть існувати як окремо, так і в тій чи іншій комбінації: 1) страхування на дожиття (e dowme ); 2) довічне страхування (whole life i sura ce); 3) страхування життя з виплатою аннуітетів. Пенсійне страхування на дожиття передбачає виплату вигодонабувачеві встановленої за договором страхування страхової суми, якщо застрахована особа доживе до пенсійного віку, встановленого за договором. За цим договором може передбачатися право страхувальника на викупну суму (вартість). Йдеться про суму, яку страховик зобов’язаний виплатити страхувальнику у випадку припинення сплати місячних внесків або, у випадку розірвання такого договору страхування, сплата внесків за який була проведена зразу в цілому за весь період страхування. При припиненні щомісячних виплат раніше визначеного строку викупна сума може бути не виплачена зовсім. Накопичувальна складова за цим договором формується не лише за рахунок інвестування страховиком акумульованих коштів, але й за рахунок перерозподілу коштів застрахованими за цим видом страхування, тобто всі особи, які не дожили до закінчення чинності договору, частково покривають своїми накопиченими коштами суму виплачуваних забезпечень для тих, хто дожив до цієї дати. Власне тариф із пенсійного страхування на дожиття для конкретної особи формується трьома основними чинниками: віком застрахованого, прогнозом динаміки смертності для всього кола застрахованих у даній компанії та інвестиційними можливостями в ринковій ситуації, яка склалася. Найбільш проста форма пенсійного договору на дожиття – це бездохідний договір на дожиття, за якого ставки страхових премій і страхові виплати фіксовані. Варіанти виплат досить різноманітні: це може бути і одноразова сума, і фіксована рента, і комбінований варіант виплат. Довічне пенсійне страхування передбачає виплату вигодонабувачеві страхової суми, встановленої за договором страхування, у випадку смерті застрахованої особи, безвідносно того, коли смерть настала. Довічне пенсійне страхування відносить до окремої групи (класу) договорів страхування життя у вигляді страхування з виплатою аннуітетів. Аннуітети являють собою, як правило, щомісячні виплати особі, встановленій за договором страхування як отримувач цих виплат (вигодонабувач, a ui a ). Аннуітети в практиці страхування життя являють собою накопичувальний інструмент, що реалізується спочатку через акумуляцію аннуітетного фонду з умовою його наступного регулярного використання протягом певної кількості років.

Маклаков, которому удалось выиграть дело. Бейлис, осыпанный деньгами, был увезен в Америку (конечно!) и там его потомки проживают до сих пор, но кто убил Ющинского таким странным способом осталось "неизвестным"... Зверское истребление соратников Ленина и чистка армейских кадров укрепили в значительной степени власть "местечковых жидков" в Советском Союзе. В общих чертах картина административного аппарата страны перед второй мировой войной была такова: в скрытой форме высшая власть была в руках кагана Кагановича и его ближайшего иудейского окружения. Власть исполнительная принадлежала его беку Джугашвили, который служил также "козлом отпущения" в случае нужды, никаких важных самостоятельных решений он принимать не мог, и его безграничный деспотизм - "для простого народу", как говорят поляки. Неограниченная власть кагана была целиком основана не на компартии страны, не на ее центральном комитете, но на чудовищной по сложности и силе организации внутренней охраны, главный штаб которой находился в Москве, на Лубянской улице, недалеко от Кремля, в громадном здании, принадлежавшем ранее страховой компании

1. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

2. Страховий ринок України

3. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

4. Банки на валютному ринку України

5. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

6. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг
7. Валютний ринок Украіни
8. Сучасний стан фондового ринку України

9. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

10. Діяльність страхової компанії "Оранта"

11. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

12. Державне регулювання страхової діяльності

13. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

14. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

15. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

16. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

18. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

19. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

20. Разработка рекламной программы для страховой компании

21. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках

22. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)
23. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
24. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

25. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

26. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

27. Планування діяльності підприємства

28. Бренды страховых компаний

29. Державне регулювання комерційної діяльності

30. Контрольна з підприємницької діяльності

31. Суть комерційної діяльності на підприємстві

32. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. База данных страховой компании

34. Рейтинг страховых компаний Украины

35. Технологическая практика в страховой компании

36. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

37. Реформирование системы контроля платежеспособности страховых компаний в странах ЕС

38. Крупнейшие страховые компании Японии и их портфели
39. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
40. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

41. Аналіз діяльності комерційного банку

42. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

43. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

44. Валютний ризик в діяльності банківської системи

45. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

46. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

47. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

48. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Организация работы специализированной страховой компании, занимающейся имущественным страхованием

50. Організація діяльності "ПриватБанку"

51. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

52. Правовой статус страховых компаний

53. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

54. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
55. Страховые компании и региональная экономика, основные аспекты взаимодействия и влияния
56. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

57. Фінансова надійність страхової компанії

58. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

59. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

60. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

61. Анализ финансового состояния страховой компании

62. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

63. Аналіз діяльності Приватбанку

64. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское

65. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

66. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

67. Взаимодействие зарубежных и отечественных страховых компаний

68. Деятельность страховой компании

69. Деятельность страховой компании "Страховые традиции"

70. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів
71. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі
72. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

73. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

74. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

75. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

76. Бухгалтерский учет на предприятии ООО "Страховая компания"

77. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

78. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

79. Методика проведения аудиторской проверки платежеспособности страховой компании

80. Облік витрат за видами діяльності

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Облік зовнішньоекономічної діяльності

82. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

83. Особенности аудита страховых компаний

84. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

85. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

86. Аудит витрат діяльності
87. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами
88. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

89. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

90. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

91. Безпека банківської діяльності в Україні

92. Державне регулювання інноваційної діяльності

93. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

94. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

95. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

96. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

97. Основи діяльності прокуратури України

98. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

99. Порівняльне державознавство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.