Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право водокористування та його види

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство праці та соціальної політики України Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці Кафедра історії та теорії держави і права конституційного та адміністративного права КУРСОВА РОБОТА з екологічного права Право водокористування та його види Студентки Ніколаєвої Ірини Анатоліївни Група № 401, 2004 / Н – 52 – 401 Науковий керівник: Веремієнко С.В. Чернігів 2005 ЗмістВступ Розділ 1 Основи правового режиму вод України 1.1 Води як об’єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони 1.2 Особливості управління і контролю в галузі використання, відтворення та охорони вод 1.3 Право водокористування 1.4 Класифікація водокористування 1.5 Правова охорона вод Розділ 2 Юридична відповідальність за порушення водного законодавства 2.1 Відповідальність за порушення водного законодавства 2.2 Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні охорони вод Висновки Список використаних джерел Вступ Великим і надзвичайно корисним природним ресурсом є вода. Саме їй належить найважливіша роль у виникненні та існуванні життя на Землі. Зникла вода – і життя припинилося на величезних просторах нашої планети. Запаси води на Землі величезні. Вона покриває близько 75 % земної поверхні. Проблема полягає в тому, що переважна більшість вод складають солоні води Світового океану. Це 97,4 % всіх запасів води земної кулі. Лише 2,6 % складають прісні води, з яких 1,6 % заховані в льодовиках. Отже, в рідкому стані знаходиться всього 1 % прісних вод. Води (водні об'єкти) України є виключно власністю народу України і надаються тільки в користування. Народ України здійснює право власності на води (водні об’єкти) через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів. Окремі повноваження щодо розпорядження водами (водними об’єктами) можуть надаватися відповідним органом державної виконавчої влади. Використання вод в Україні здійснюється з метою задоволення питних, побутових, лікувальних, курортних, сільськогосподарських, транспортних та інших державних і громадських потреб. Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземні юридичні та фізичні особи, особи без громадянства, які здійснюють забір води або користуються водними об’єктами. У процесі водокористування всі повинні дотримуватися вимог законодавства щодо збереження якості водних ресурсів, їх водності, а також впроваджувати наукові та технічні заходи, що забезпечують комплексне, раціональне використання вод та їх охорону. Згідно з водним законодавством права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров’я людей та в інших державних інтересах. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення. Водні об’єкти, віднесені у встановленому порядку до категорії лікувальних, використовуються виключно у лікувальних і оздоровчих цілях. У водному законодавстві знайшли відображення особливості спеціального водокористування та користування водними об’єктами для потреб галузей економіки.

Використання вод увесь час зростає, дедалі більше забирається води з річок, озер, ставків, інших об’єктів. Це призводить не тільки до зменшення водовмісну об’єктів, але й їх кількості, тому що окремі з них зникають назавжди. Водопостачання ускладнюються ще й тим, що водні об’єкти забруднюються стічними водами, засмічуються відходами промисловості, отруюються хімікатами. Забруднення гідросфери, нераціональне використання водних ресурсів, знищення водойм, а значить, знищення підводного життя є однією із складових екологічної кризи. Тому це питання стало дуже актуальним. Розділ 1 Основи правового режиму вод України 1.1 Води як об’єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони Води є одним з найважливіших компонентів навколишньою природного середовища. Вони постійно взаємодіють із земельними, лісовими ресурсами, атмосферним повітрям та впливають на їх якість. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринною і рослинного світу. Залежно від впливу на них, води є обмеженими й уразливими природними об'єктами. Водні ресурси виконують численні функції: економічну, екологічну, соціальну тощо. Пріоритетне використання вод — це забезпечення питних, побутових, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, духовних та інших потреб населення. Важливим залишається використання вод для потреб багатьох галузей економіки: сільськогосподарського зрошення, енергетики, судноплавства, рибного господарства та ін. За своїми природними характеристиками у поняття вод включають усі води, що входять до складу природних ланок кругообігу води: поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне море. Так, підземні води — це води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної&quo ; кори в усіх фізичних станах; поверхневі води — це води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні; внутрішні морські води розташовані в межах державних кордонів; територіальне море становить морський пояс, який прилягає до узбережжя або внутрішніх вод і складає частину його території. До водних ресурсів відносяться і штучно створені водойми (ст. І Водного кодексу (ВК) України). Як відновлюваний природний ресурс води України потребують збереження, науково обґрунтованого раціонального використання, охорони від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям щодо вод та ліквідації наслідків такт дій, поліпшення їх стану. Так, у 1996 р. для потреб населення то народного господарства з усіх категорій водних об'єктів зібране 27519 млн. куб. м води. Скид зворотних вод у водні об'єкти становить 13197 млн. куб. м. При ньому у поверхневі водні об'єкт скинуто 4703,7 тис. тонн забруднюючих речовин. Із 47 водних об'єктів України, на яких проводилися гідробіологічні спостереження, не виявлено жодного водотоку або водойми, які б відповідали вимогам фонового стану чи характеризувалися як «чисті води». За умов нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, зокрема на водні ресурси, виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту&quo ;.

З метою сприяння формуванню водно-екологічного правопорядку І забезпеченню екологічної безпеки населення в Україні формується водне законодавство, яке в комплексі із заходами організаційного, економічного правового, і виховною впливу здатне забезпечувати ефективне використання вод, їх відтворення та охорону. Правову основу водного законодавства складають: Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Водний кодекс України від 6 червня 1995 р., Закон України від 21 вересня 2000 р. «Про внесення змін до Водного кодексу України» та інші акти законодавства. Завданням водного законодавства є регулювання водних правових відносин, які, залежно від напрямків правового регулювання, можуть бути: правовідносинами права власності на води; правовідносинами управління і контролю її галузі використання, відтворення та охорони вод; правовідносинами використання вод; правовідносинами охорони та захисту водних ресурсів тощо. Правовідносини права власності на водні об'єкти базуються на положеннях законодавства, згідно з якими усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічною розвитку і соціального добробуту, є його виключною власністю та надаються тільки у користування (ст. 6 ВК України). Усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд, до якого належать: І) поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки і канали); інші водні об'єкти; 2) підземні води та джерела; 3) внутрішні води та територіальне море (ст. З ВК України). Землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами, прибережними захисними смугами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них, берегові смуги водних шляхів, належать до земель водного фонду (ст. 4 ВК України). Як відомо, згідно із Земельним кодексом України землі водного фонду не можуть передаватися у колективну та приватну власність, за винятком невеликих (до 3 гектарів) ділянок водойм і боліт, що входять до складу угідь сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств (ст. 4 Земельного кодексу України). Положення про те, що український народ здійснює право власності на води (водні об'єкти) через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, місцеві ради, а також, що окремі повноваження щодо розпорядження водами (водними об'єктами) можуть надаватися відповідними органами виконавчої влади, дає можливість визначити, що в Україні існує державна та комунальна власність на води. Це зобов'язує державу та її органи розробляти та впроваджувати правові засоби, умови та правила раціонального використання вод, їх збереження та охорони, встановлювати правовий режим щодо кожної категорії об'єктів. Залежно від правового режиму водні об'єкти можуть бути загальнодержавного та місцевого значення (ст. 5 ВК України). Так, до водних об'єктів загальнодержавного значення належать: внутрішні морські води та територіальне море; підземні води, які є джерелами централізованого водопостачання; поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.

Неприятно удивленный, я произнес вполголоса: --Господин, пожалуйста. не нарушайте нашу гармонию неприятными вещами. Я уверен, что Одди и не думает о курении. С этими словами я взглянул на моего, обычно неприступного, гуру. --Прекрасно,--усмехнулся учитель,--я более не скажу ничего об Одди. Но скоро ты увидишь, как быстро он воспользуется вынужденной остановкой ландо. Экипаж прибыл к небольшому караван-сараю. Лошадей повели на водопой, а Одди спросил: --Господин, не разрешите ли вы мне прокатиться вместе с кучером? Мне хотелось бы немного подышать свежим воздухом. Шри Юктешвар разрешил, но тут же заметил мне: --Ему нужен свежий табачный дым. а не воздух. Ладно снова загремело по пыльной дороге. Учитель, подмигнув мне, велел: --Высунь голову из двери экипажа и посмотри, как Одди дышит свежим воздухом. Я повиновался и с изумлением увидел Одди, который пускал в воздух кольца табачного дыма. Я посмотрел на гуру с виноватым видом! --Вы всегда правы, господин. Одди наслаждается видом окресностей и попыхивает папиросой

1. Підряд та його види

2. Умовивід та його види

3. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

4. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

5. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

6. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
7. Види права водокористування
8. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

9. Декабристський рух та його поширення на Україні

10. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

11. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

12. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

13. Етикет та його національні особливості

14. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

15. Комерційні банки та їх види

16. Ґрунт та його родючість

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

17. Столипін та його аграрна реформа в Україні

18. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

19. Місто та його структура

20. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

21. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

22. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні
23. Собственность и право собственности. Формы и виды права собственности
24. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

25. Іван Виговський та його державотворча програма

26. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

27. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

28. Расизм та його прояви на сучасному етапі

29. Романтизм та його значення в мистецтві

30. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

31. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

32. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

33. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

34. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

35. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

36. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

37. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

38. Концепція підручника та його структуризація
39. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
40. Політичне управління та його соціотехніка

41. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

42. Гіперзвук та його властивості

43. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

44. Валютний ринок та його регулювання

45. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

46. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

47. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

48. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

49. Понятие права природопользования и его виды

50. Монетаризм та його сучасне застосування

51. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

52. Виробництво та його роль в житті суспільства

53. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

54. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі
55. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних
56. Конституцiя США та реальнi права громадян

57. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

58. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

59. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

60. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

61. Трудовое право: понятие и виды переводов

62. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

63. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

64. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

65. Особенности реализации различными видами учреждений права оперативного управления

66. Виды залога в немецком и английском праве

67. Обязательство м его виды в римском праве

68. Реклама: история, цели, виды, правила

69. Форми співучасті та види співучасників у злочині

70. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
71. Суть та види відтворення
72. Понятие и виды форм (источников) права

73. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

74. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

75. Вексель - вид ценной бумаги, как объект гражданских прав

76. Неосторожность в праве и ее виды

77. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

78. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

79. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

80. Передача авторских прав по договорам. Виды договоров

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Современные виды йоги

82. Національний банк України та особливості його функціонування

83. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

84. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

85. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

86. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання
87. Види ксерофітів природної та штучної флори
88. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

89. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

90. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

91. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

92. Авторське право та суміжні права

93. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

94. Вчення Гегеля про державу та право

95. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

96. Застосування права як особлива форма його реалізації

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

98. Избирательное право и виды избирательных систем в зарубежных странах

99. Майнові правовідносини батьків та дітей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.