Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності Психічний розвиток молодшого школяра, формування його особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. За даними Г.Костюка, „онтогенез людського організму визначається біологічною спадковістю, онтогенез особистості — соціальною спадковістю” . Ці дві детермінанти тісно пов'язані в процесі розвитку людини. Біологічна спадковість має своїм джерелом генетичний апарат людини, що сформувався в процесі біологічної еволюції і визначає розвиток організму. Соціальна спадковість представлена сукупністю культурних досягнень людства, накопичених у процесі його історичного і суспільного розвитку. У молодшому шкільному віці триває функціональний розвиток нервової і серцево-судинної систем, органів дихання, шлункового тракту тощо. З фізіологічного погляду цей віковий період — відносно спокійний, ріст і розвиток відносно рівномірні . Процеси гальмування в молодших учнів переважають над процесами збудження частіше, ніж у дошкільнят, що створює важливі фізіологічні передумови для формування таких вольових якостей, як здатність коритися вимогам, виявляти самостійність, утримуватися від небажаних вчинків, контролювати себе. В учнів початкових класів рухливішими стають нервові процеси, завдяки чому діти можуть швидко змінювати поведінку відповідно до обставин, легше звикають до незнайомих людей, нових видів діяльності. Змістовну характеристику навчальної діяльності молодших школярів знаходимо в працях Г.Люблінської, Г.Костюка, О.Скрипченка, Н.Лейтеса. Психологи відзначають, що „діти цього віку, як правило, слухняні, з готовністю виконують вимоги дорослих. У них яскраво виявляється наслідувальність – важливе джерело успіхів у початковому навчанні. Молодші учні схильні до приучування та емоційного сприймання” . Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що вони часто обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак, понять, явищ. Такі вікові особливості, як беззастережне підкорення авторитетові, підвищена сприйнятливість, вразливість, багато в чому визначають навчальні досягнення молодших школярів. Учителі початкових класів відзначають зрослу поінформованість своїх вихованців про навколишнє життя. Багато дітей приходять до школи, вміючи читати, лічити, добре володіючи мовою. Однак непоодинокі випадки, коли інтелектуальний розвиток випереджає розвиток мотивації і вольових якостей. Характерна особливість молодших школярів — їхня «демократичність» у поводженні з учителем, мимовільність поведінки, невміння узгоджувати свої дії з нормами шкільного життя . У розвитку дітей спостерігається зростання негативних тенденцій: невротичні реакції в поведінці, невміння зосередитися на роботі, прояви агресивності щодо ровесників і незнайомих людей. Ймовірно, що все це зумовлено складностями соціально-економічної перебудови суспільства. Багато сучасних дітей виховуються в умовах однодітної сім'ї, у сім'ях, де немає бабусь, дідусів. Це ускладнює умови їх соціалізації, збіднює внутрішнє життя в усіх його вимірах. Під впливом навчання у молодших школярів розвивається теоретичне мислення, тобто вони засвоюють наукові поняття, закономірності, поступово оволодівають такими мислительними операціями, як аналіз, порівняння предметів, узагальнення істотних ознак і відкидання неістотних.

Крім того, систематичне навчання сприяє і виникненню довільності психічних процесів, плануванню, контролю власних дій . По-різному ставляться молодші учні до знань, нової інформації. У кожному класі є чимало дітей, які довірливо, з готовністю сприймають почуте, вбирають без обдумувань усе, що каже вчитель. У них постійна робоча установка: слухати, наслідувати, виконувати. Проте з перших днів навчання вчитель помічає дітей, які вирізняються ініціативністю, бажанням висловити власну думку. Все вони хочуть дослідити, побачити, випробувати. Як і дошкільнята, молодші школярі — «чомучки» . Вони часто запитують дорослих: «Що це? Як це трапилося? Звідки взялося?», — і не задовольняються короткою відповіддю. Вони неодмінно хочуть знати причину події, обставини, як і що відбувалося тощо. Згідно спеціальних досліджень, когнітивний (пізнавальний) розвиток молодших школярів охоплює розвиток процесів мислення, мовлення, пам’яті, уяви. Вік першокласників, за Ж.Піаже, припадає на перехід від доопераційного мислення до мислення на рівні конкретних операцій . Діти цього віку здатні встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, якщо вони можуть безпосередньо спостерігати за зміною об'єкту. Досягнення рівня конкретних операцій відкриває можливості для учнів 2-4 класів теоретично міркувати про світ, і створює основу для досягнення стадії формальних операцій, яка розпочинається уже в 11—12-річних дітей. Під впливом навчання в мисленні молодшого школяра змінюються співвідношення його образних і понятійних, конкретних і абстрактних компонентів. Ці зміни відбуваються по-різному, залежно від змісту навчання. Завдання його полягає в тому, щоб „забезпечувати розвиток не тільки конкретного, а й абстрактного мислення молодших школярів” . Виконуючи завдання на визначення об'єктів, першокласники на початку навчального року здебільшого виділяють функціональні їхні ознаки, тобто ознаки, пов'язані з призначеннями предметів («будинок, щоб жити», «ніж, щоб різати», «корова дає молоко» тощо). Учні перших і частково других класів застосовують переважно практично-дієвий і образно-мовний аналіз. Діти порівняно легко розв'язують задачі, коли можна використати практичні дії із самими предметами, наприклад, паличками, кубиками або виділити ознаки частин предметів, спостерігаючи їх . Спочатку аналіз є елементарним. Так, першокласники на початку навчального року схильні аналізувати тільки одну частину предмета (у розповіді під час опису картини вони визначають одну-дві події, не виділяючи головної). Поступово аналіз набуває комплексного характеру, стає повнішим, оскільки учні розглядають більш-менш усі частини чи властивості пізнавального предмета, хоч ще не встановлюють взаємозв'язків між ними. У частини учнів другого класу і в більшості учнів четвертого класу аналіз стає системним . Розглядаючи частини і властивості предметів, учні знаходять серед них головні, виявляють їх взаємозв'язки і взаємозалежності. Обсягом аналізу є предмети, явища, процеси, дії, вчинки людей, мовні явища. Аналіз при цьому тісно пов'язується з синтезом, тобто об'єднанням у думках виділених елементів у єдине ціле, встановленням зв'язків між ними.

Аналіз, як і синтез, потрібний для того, щоб учні усвідомили будь-який наочний і мовний матеріал. Молодші школярі по-різному порівнюють предмети. Так, одні учні схильні знаходити тільки різні, інші й подібні ознаки. Одні порівнюють переважно яскраві, які привертають їх увагу, інші — виділяють і малопомітні ознаки. Одні діти здійснюють порівняння на основі випадково виділених ознак, інші намагаються дотримуватися певної послідовності . Є індивідуальні відмінності і в кількості ознак, за якими порівнюються предмети, загалом же вони збільшуються з віком учнів. Кількість ознак, за якими першокласники порівнюють предмети, під кінець навчального року зростає в 1,8 рази порівняно з тією, яка була на початку навчального року. Якщо дидактичні умови сприятливі, молодші школярі успішно навчаються порівнювати також числові й алгебраїчні вирази, формули, схеми, речення тощо, знаходити в них щось схоже й відмінне . Молодшим школярам доводиться порівнювати не тільки сприйняті, а й уявлювані об'єкти. Другокласники можуть успішно виділити спільні й відмінні ознаки двох уявлюваних, відомих їм предметів, живих істот (наприклад, горобця й ворони, яблука і сливи тощо). Порівнюючи нові й раніше пізнані предмети чи явища, молодші школярі не тільки аналізують їх, а й синтезують, висловлюючи результати цих процесів у формі суджень. Розвиток мовлення у молодших школярів багато залежить від розвитку мовного слуху. Для усвідомлення звука, як одиниці мовлення, учень має навчитися виділяти його із звукового комплексу (слова), знаходити-чути і впізнавати в інших звукових спілкуваннях, зіставляти звуки, вимовлені окремо та у словах, встановлювати звуковий склад, співвідношення між звуками і буквами у словах. Неодмінною передумовою успішного засвоєння залежностей між звуковою і графічною системами мови є звукобуквений аналіз слів. Основа звукобуквеного аналізу — це чітке усвідомлення двох знакових систем, що служить для зображення тієї самої мовної одиниці — слова . Перехід від однієї звукової системи (орфографічної) до іншої (фонематичної) вимагає від учнів певного ступеню абстракції. За даними дослідження Ж. Піаже , мовлення дітей 6-8 років виявляється в таких його функціональних формах: повторення (дитина повторює почуте слово, не звертаючи уваги на його суть); монолог (дитина говорить ні до кого не звертаючись); колективний монолог (дитина звертається до уявного співбесідника); повідомлення (дитина обмінюється думками з товаришами чи дорослими, будучи зацікавленою в тому, щоб її слухали і розуміли); критика; наказ; прохання й погрози; питання і відповіді. їх співвідношення є одним з показників розвитку мовлення. У молодшому шкільному віці активно розвивається мовлення і швидко росте пасивний словник — кількість слів, що розуміє дитина. Темп збагачення дитячого мовлення нерівномірний, у ньому є фази прискорення й уповільнення. Спостерігаються також значні індивідуальні відмінності як у темпі збагачення словника, так і в широті його використання. До 6 років мова стає засобом спілкування і мислення дитини, а також предметом свідомого вивчення, оскільки при підготовці до школи починається навчання читанню і письму.

Якраз Гернг очолив дяльнсть фашистських змовникв з економчного пограбування окуповано теритир СРСР. Ще до вроломного нападу на СРСР, 29 квтня 1941 року, вдбулася нарада з розробки економчних заходв щодо плану «Барбаросса». У результат ц наради був створений економчний штаб особливого призначення «Ольденбург», пдпорядкований Гернгу. Було передбачено створення у великих мстах СРСР спецальних господарських нспекцй  команд, перед якими були поставлен широк завдання з використання  пограбування радянсько промисловост та сльського господарства. Повдомлення Надзвичайно Державно Комс СРСР про злодяння, здйснен гтлервцями в Кив та нших мстах, говорять про те, що ц злочинн плани пдсудного Гернга  його поплчникв були значною мрою реалзован. Для забезпечення нмецько вйськово промисловост та сльського господарства робочою силою  водночас з метою фзичного винищення  економчного послаблення поневолених народв пдсудний Гернг  його поплчники використовували рабську працю ноземних робтникв

1. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

2. Вікові особливості серцево-судинної системи

3. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

4. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

5. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

6. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
7. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
8. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

9. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

10. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

11. Облікові регістри

12. Організація облікової політики підприємства

13. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

14. Формування облікової політики підприємства

15. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

16. Уніфікована мова моделювання (UML)

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее

17. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

18. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

19. Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті

20. Вікові зміни в системі травлення

21. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

22. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці
23. Методи вікової та педагогічної психології
24. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

25. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

26. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

27. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь

28. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

29. Особливості економічного розвитку Київської Русі

30. Особливості функціонування глобальної мережі

31. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

32. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

34. Особливості перехідної економіки України

35. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

36. Особливості окремих видів купівлі-продажу

37. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

38. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме
39. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах
40. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

41. Національний банк України та особливості його функціонування

42. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

43. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

44. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

45. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

46. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

47. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

48. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

49. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

50. Генетичні особливості мікроорганізмів

51. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

52. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

53. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

54. Особливості і форми комунікативної поведінки собак
55. Особливості розвитку рибного ставкового господарства
56. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

57. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

58. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

59. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

60. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

61. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

62. Злочинність неповнолітніх та її особливості

63. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

64. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

65. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

66. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

67. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

68. Особливості оренди землі

69. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

70. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ
71. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину
72. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

73. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

74. Особливості українського конституціоналізму

75. Особливості цивільного права

76. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

77. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

78. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

79. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

80. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

82. Шикана як особливий вид зловживання правом

83. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

84. Мовні і жанрові особливості наукового стилю

85. Особливості використання ідіом

86. Особливості компаративних фразеологізмів
87. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів
88. Особливості перекладу ділових листів

89. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

90. Особливості перекладу юридичної термінології

91. Особливості реалізації фонеми в мовленні

92. Особливості стилю і проблематика роману П. Коельйо "Заїр"

93. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

94. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

95. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

96. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Особливості виконання основних арифметичних операцій в ЕОМ

98. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

99. Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.