Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Курсова робота  з менеджменту Виконала студентка ІІІ-го курсу  301 групи Кравець В. П. Міністерство освіти України Київський державний лінгвістичний університет Гуманітарний інститут (кафедра соціально-економічних наук) Київ – 1999 Summary A impor a place i he moder sys em of i er a io al rela io s belo gs o U i ed a io s Orga iza io (U O). his orga iza io , which has u i ed differe s a es for suppor of a i er a io al peace a d securi y, assis s eco omic a d social progress of all a io s. For more ha 50 years of i s exis a ce U O has ra sformed i o a i egral par of a i er a io al s ruc ure. U O was crea ed i 1945. his is he mos u iversal a d he mos i flue ial a io al orga iza io of he prese ime. I s ac ivi ies are aimed a eco omic a d social objec ives, which s re g he world’s s abili y. U O sys em of i er a io al orga iza io s helps o provide his s abili y. For a lo g ime i world eco omics i er a io al commu i y has bee looki g for ways o solve problems wi h assis a ce of U O a d i s au hori ies hrough he sys em of i er a io al eco omic orga iza io s. For he decade large e ough prac ical expirie ce, a se of i i ia io s a d heore ical cul iva io s have bee accumula ed. O e of mai au hori ies of U O is Eco omic a d Social Cou cil (ECOSOC), which coordi a es a ac ivi y of differe i ers a e commissio s a d commi ees a d special programmes i he s ruc ure of U O. I orga izes researches a d prepares differe ki ds of repor s a d recomme da io s for various i er a io al eco omic, social, poli ic a d o her ques io s. Ac ivi y of specialized au hori ies of U O are closely co ec ed wi h ECOSOC. hey are comple ely  i depe de i ers a e orga iza io s. hey play a impor a role i ma ageme of eco omic rela io s. heir ac ivi y is forwarded o assis a ce i solvi g problems o o ly i differe s a es, bu i he whole world. A d he sys em of U O – Orga iza io a d au hori ies, which belo g o i – spare o effor s forwarded o eco omic a d social developme of cou ries. hey propose programmes, i er a io al co fere ces a d o her me hods, which provide solvi g  problems – from diversi ified developme o crea io of co cre e projec s o separa e fields. Вступ Знаменною рисою розвитку людського суспільства у ХХ ст. є зміцнення взаємозв’язків і взаємозалежності країн і народів як тенденція, історично обумовлена вимогами НТР, розвитком міжнародного співробітництва, появою глобальних проблем, особливо посилилася у другій половині століття, породивши велику кількість різноманітних міжнародних організацій. У сучасній системі міжнародних відносин важливе місце належить Організації Об’єднаних націй, яка, по суті, є першим в історії механізмом широкої багатогранної взаємодії різних держав з метою підтримки міжнародного миру і безпеки, сприяння економічному і соціальному прогресу всіх народів. За більше ніж 50 років свого існування ООН перетворилася на невід’ємну частину міжнародної структури. Членами ООН є різні за економічними системами та регіонами планети держави, які пов’язують з її діяльністю вирішення проблем, що їх хвилюють. Не буде перебільшенням відзначити, жодна подія в світі не залишається поза увагою Організації.

Характерною рисою нинішнього міжнародного процесу посилення ролі ООН та інших міжнародних організацій як інструментів надходження балансу інтересів держав і формування консенсусу у найважливіших напрямках загальнолюдської діяльності. В цих організаціях, що являють собою розгалужену систему взаємодії держав, здійснюється обмін досвідом і колективне опрацювання передових стандартів в усіх сферах. Ренесанс міжнародних організацій історично збігся з проголошенням незалежності України, яка вийшла на світову арену в новій якості. Необхідність розв’язання назрілих проблем соціально-економічного життя зумовили зростання  ролі ООН  та її підрозділів для нашої держави. Все це вимагає діяльності системи міжнародних організацій, їх цілей, структур, правових основ функціонування з метою оптимального використання їх величезних можливостей в національних інтересах. Саме тому у цій курсовій роботі я зробила спробу дослідити діяльність деяких підрозділів спеціалізованих установ та міжнародних організацій системи ООН, функції, які вони виконують, принципи, якими керуються у своїй діяльності, а також їх вплив на загальну структуру міжнародних економічних відносин. І. ООН ¾ універсальна система міжнародного співробітництва “Об’єднані Нації” ¾ це назва, запропонована президентом США Франкліном Д. Рузвельтом. Вперше вона прозвучала під час другої світової війни в “Декларації Об’єднаних Націй” від 1 січня 1942р., коли представники 26 держав від імені своїх урядів взяли на себе зобов’язання продовжувати спільну боротьбу проти країн фашизму. Статут Організації Об’єднаних Націй був розроблений представниками  50 країн на Конференції Об’єднаних Націй, яка відбулась 25 квітня ( 26 червня 1945 року в Сан – Франциско і була присвячена створенню міжнародної організації. В основу їх роботи були покладені пропозиції, внесені представниками Китаю, США, СРСР та Великобританії в Думбартон – Оксі в серпні-жовтні  1944р. Статут був підписаний 26 червня 1945р. представниками 50 країн; Польща, яка не була представлена на конференції, підписала його пізніше і стала однією з 51 держави-члена. Офіційною датою створення ООН є 24 жовтня 1945 року, коли статут був ратифікований більшістю держав, які його підписали. 24 жовтня щорічно відзначається день ООН. Як відзначав на конференції, присвяченій п’ятидесятиріччю створення ООН, Джозеф Рід, через холодну війну Організація довгий час не мала змоги функціонувати відповідно із задумом її засновників. Зараз є можливість того, що з’явиться така організація, яка була передбачена в договорі, щоб виконати усі поставлені перед нею завдання ¾ просування справи миру і сприяння процвітанню.1 Мета і принципи ООН Цілі ООН, викладені в статуті: Підтримувати міжнародний мир та безпеку; Розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самоврядування народів; Здійснювати міжнародну співдружність  у вирішенні  міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру в заохочені та розвитку поваги до справ людини і основних свобод; Бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних цілей.

У своїй діяльності Організація та її члени керуються принципами: суверенна рівність всіх її членів; добросовісне виконання взятих на себе по статуту зобов’язань; вирішення міжнародних суперечок мирними засобами  таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку, справедливість; утримання від погроз силою чи її використання проти територіальної недоторканості чи політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим шляхом, несумісним з цілями ООН; надання Організації всебічної допомоги у всіх діях, які вона здійснює відповідно зі Статутом, і утримання від надання допомоги будь-якій іншій державі, проти якої Організація вживає заходів превентивного чи примусового характеру; забезпечення того, щоб держави, які не є членами ООН, діяли у відповідності з цими принципами, оскільки це може виявитися необхідним для підтримання міжнародного миру і безпеки; невтручання ООН у справи, які по суті входять у внутрішню компетенцію будь-якої держави. Членами ООН можуть бути всі миролюбні держави, які беруть на себе зобов’язання, викладені у Статуті, і які, на думку Організації, можуть і бажають ці зобов’язання виконувати. Нові члени приймаються Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Статут передбачає призупинення здійснення та привілеїв держави-члена чи його виключення за порушення принципів Статуту, але такі заходи ніколи не вживаються з моменту створення Організації. Структура ООН Згідно зі статутом засновано шість головних органів ООН: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна та Соціальна Рада, Рада Опіки, Міжнародний Суд та Секретаріат. Більша частина роботи ООН, яка виміряється кількістю грошових засобів, що витрачаються, та чисельністю персоналу, який використовується, пов’язана із здійсненням програм, спрямованих на досягнення економічного та соціального прогресу в країнах, що розвиваються, в яких проживає дві третини населення світу. Система ООН ¾ сама організація та різні, пов’язані з нею організації ¾ вживає єдиних глобальних зусиль, направлених на економічний та соціальний розвиток країн, що розвиваються за допомогою різних програм, присвячених за допомогою різних програм, присвячених вирішенню проблем ¾ від технічної співпраці до огляду та досліджень, скликання міжнародних конференцій і від планування всебічного розвитку до здійснення конкретних проектів в окремих галузях, таких як торгівля, промисловість та сільське господарство.1 Для того, щоб допомогти урядам закласти більш ефективну основу для діяльності з метою розвитку, ООН сприяє у підготовці національних планів розвитку, спрямованих на забезпечення збалансованого економічного та соціального прогресу і найкращого використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів. Вона надає допомогу країнам, що розвиваються в мобілізації засобів, необхідних для фінансування програм розвитку, як шляхом збільшення їх власних доходів від експорту, так і за допомогою залучення зовнішнього капіталу на умовах, що їм підходять. ІІ. Глобальна міжнародна співпраця та ООН Організація Об’єднаних Націй ¾ це найбільша, універсальна і найбільш авторитетна міжнародна організація сучасності, покликана зайнятися головними політичними проблемами, які хвилюють людство.

Грушевський, український генерал Ю. Тютюнник і ін., повіривши брехливим заявам російсько-комуністичної партії. Не витримавши фізичних і психічних тортур ҐПУ, Тютюнник скінчив своє життя самогубством. Готуючись до запровадження НЕП-у (Нової Економічної Політики), ЦК ВКП(б) наказав ҐПУ «зм'якшити», очевидно провізорично, терор і дотримуватись деякої законности піід час оформлення вироків для заарештованих. Тюрми перейменовано в БУПП-ри (по-російськи ДОП-ри) — Будинки Примусової Праці, де в'язні, в більшості «битовики», тобто ті особи, які вчинили антидержавні (кримінальні, а не політичні) чи антигромадські провини, мусіли працювати та набувати виробничої кваліфікації. Деякі в'язні (без суворої ізоляції) навіть іноді діставали (по суботах до понеділка) відпустки для побачення з рідними. В БУПП-рах були організовані різні великі майстерні та цехи, які руками в'язнів продукували різноманітні вироби; в більшості в'язні працювали для військових потреб. Так, у Києві, в Лук'янівській в'язниці, 1924-28 рр. працювали величезні шевські і кравецькі майстерні, які виготовляли військові уніформи для потреб Київського військового гарнізону

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

3. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

4. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

5. Організаційна структура управління персоналу підприємства

6. Організаційна структура управління підприємством
7. Формування організаційних структур управління підприємством
8. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

9. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

10. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

11. Організаційна система управління природокористуванням України

12. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

13. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

14. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

15. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

17. Організація управлінського обліку на підприємстві

18. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

19. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

20. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

21. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

22. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур
23. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
24. Україна та міжнародні економічні організації

25. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

26. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

27. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

28. Організація міжнародного менеджменту

29. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

30. Особливості управління організацією

31. Персонал як об’єкт управління організації

32. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

34. Управління продуктивністю організації

35. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

36. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

37. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

38. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
39. Організація міжнародних автомобільних перевезень
40. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

41. Селезенка - орган иммунной системы

42. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

43. Організація приймання товару в аптеці

44. Організація праці

45. Роль профсоюзных органов на частных предприятиях

46. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

47. Організація оплати праці на підприємстві

48. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

49. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

50. Організація обліку грошових коштів

51. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

52. Роль денег в экономической системе

53. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

54. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
55. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
56. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

57. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

58. Організація касових операцій у банківських установах

59. Організація ресурсної бази банків в Україні

60. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

61. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

62. Організація будівельного майданчика

63. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

64. Організація робочого місця бухгалтера

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Рівні організації організму людини

66. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

67. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

68. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

69. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

70. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
71. Вибір форми організації бухгалтерського обліку
72. Етапи організації бухгалтерського обліку

73. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

74. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

75. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

76. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

79. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

80. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели

81. Організація документування господарських операцій

82. Організація і методика аудиту грошових коштів

83. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

84. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

85. Організація облікової політики підприємства

86. Організація обліку в магазині "Світанок"
87. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
88. Організація обліку доходів

89. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

90. Організація обліку на підприємстві

91. Організація обліку орендних операцій

92. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

93. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

94. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

95. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

96. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

97. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

98. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

99. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.