Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПІВДЕННОУКРАЇНСКЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ ім. К.Д. УШИНСЬКОГО КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ «Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини» Курсова робота слухача заочного відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності «Психологія» ФПО та роботи з іноземними громадянами Зміст Вступ 1. Соціальний стереотип як психологічне явище. 1.1 Визначення поняття. 1.2 Властивості, функції і види стереотипів. 2. Роль соціальних стереотипів у сприйнятті людиною людини. 2.1 Характеристика процесу сприйняття. 2.2 Зміст і ефекти міжособистісного сприйняття. 2.3 Вікові та індивідуальні особливості сприйняття. 2.4 Професійні особливості сприйняття людини людиною 3. Методики соціально-психологічної діагностики. 3.1 Методика «Q-сортування» тенденцій поведінки в групі 3.2 Діагностика мотиваційних орієнтації у міжособистісних комунікаціях (І.Д. Ладанов, В.А. Уразаева) 3.3 Діагностика комунікативного контролю (М. Шнайдер) Висновок Список використаної літератури Вступ Ми всі живемо в світі стереотипів. Саме стереотипи в значній мірі визначають моральні норми, формують політичні, релігійні і світоглядні концепції. Поведінкові стереотипи теж дуже різноманітні й багато в чому визначають нашу поведінку, наші думки і ставлення до навколишнього. Завдяки цим стереотипам ми чітко знаємо, як себе вести в тому чи іншому випадку; знаємо, що погано і що добре; знаємо, хто правий, а хто не правий. Знаємо, але це не означає, що так і є насправді тому, що стереотипи, на яких засновані наші судження, можуть бути сформовані на помилкових передумовах або певних, не завжди обґрунтованих умовностях. Люди зазвичай думають, що їх сприйняття і уявлення про речі збігаються, і якщо дві людини сприймають один і той же предмет по-різному, то один з них точно помиляється. Власні уявлення людині здаються вірними і не підлягають зміні. Стереотипи - невід'ємний елемент повсякденної свідомості. Жодна людина не в змозі самостійно, творчо реагувати на всі зустрічаються йому життя ситуації. Стереотип, що акумулює якийсь стандартизований колективний досвід і викликаний індивіду в процесі навчання і спілкування з іншими, допомагає йому орієнтуватися в житті і певним чином спрямовує її поведінку. Однак стереотип може бути як істинним, так і помилковим. Він може викликати і позитивні емоції, і негативні. Його суть у тому, що він висловлює ставлення, установку даної соціальної групи до певного явища. Формування стереотипів є обов'язковим елементом нашої культури, але разом з тим формування стереотипів породжує і певний консерватизм у нашій діяльності, у тому числі і в процесі мислення. Найчастіше люди не віддають собі звіту в тому, які саме причини вплинули на формування ставлення до інших людей і різних соціальних процесів і не здогадуються про те, що в першу чергу це соціальні стереотипи. До соціальних стереотипів відносяться як більш часті випадки етнічні, гендерні, політичні і цілий ряд інших стереотипів. Їх вивченням поряд з психологією займається соціологія, культурологія, філософія. На наш погляд, проблема соціальних стереотипів актуальна в даний час.

Є підстави припускати, що стереотипи як елементи міфологічної свідомості, засновані на стародавніх, глибинних пластах останнього, відіграють визначальну роль у прийнятті масами політичних рішень тоді, коли суспільство знаходиться у перехідному або кризовому стані. На силі стереотипів заснована комерційна реклама і торгові марки. Стереотипи мають досить сильний вплив на свідомість людей і дуже широке поширення, межі якого важко навіть оцінити. Об'єктом даного дослідження є соціальні стереотипи поведінки людей. Предметом дослідження є роль стереотипів у сприйнятті та оцінці людьми один одного. Мета - узагальнити відомі психологічній науці дані, різні теоретичні дослідження та експерименти, присвячені проблемі соціальних стереотипів, а також їх впливу на сприйняття людиною людини. 1. Соціальний стереотип як психологічне явище 1.1 Визначення поняття Проблема соціального стереотипу має велику історіографію. У західній психології, політології та соціології теорії стереотипів розробляються, в основному, на макротеоретичному рівні. У цих дослідженнях містяться різні інтерпретації стереотипу, як певного утворення з певними психологічними механізмами, що формуються під впливом різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів. Вперше термін «стереотип» був введений в суспільні науки в 20-ті роки ХХ століття в США, коли виникла необхідність вивчення та пояснення законів функціонування масової свідомості. Засновником концепції стереотипного мислення і поведінки став американський вчений Волтер Ліппман (Wal er Lippma ). У своїй роботі «Громадська думка» (1922 р.) У. Ліппман стверджував, що це впорядковані, схематичні детерміновані культурою «картинки світу» в голові людини, які заощаджують його зусилля при сприйнятті складних соціальних об'єктів і захищають його цінності, позиції і права . У своїй роботі У. Ліппман виділив дві важливі, на його погляд, причини, які впливають на формування стереотипів. Перша причина - використання принципу економії зусиль, характерного для повсякденного людського мислення і виражається в тому, що люди прагнуть не реагувати кожен раз по-новому на нові факти та явища, а намагаються підводити їх під вже наявні категорії. Друга причина - це захист існуючих групових цінностей. З тих пір було запропоновано величезна кількість конкретних визначень соціального стереотипу. Залежно від теоретичної орієнтації автора на перший план висуваються відповідні аспекти цього явища. Так, Т. Шибутані визначає соціальний стереотип як «популярне поняття, що означає приблизне угруповання людей, з точки зору будь-то легко помітної ознаки, підтримуване широко поширеними уявленнями щодо властивостей цих людей» . Р. Таджура (R. aguiri) розуміє під соціальним стереотипом «схильність сприймающего суб'єкта легко і швидко віднести сприйманого людину в певні категорії в залежності від його віку, статі, етнічної приналежності, національності і професії, і тим самим приписувати йому якості, які вважаються типовими для людей цієї категорії» . Г. Тежфел (H. ajfel) підсумовував головні висновки досліджень у галузі соціального стереотипу: 1) люди з легкістю виявляють готовність характеризувати великі людські групи (чи соціальні категорії) недиференційованими, грубими і упередженими ознаками; 2) така категоризація відрізняється міцної стабільністю протягом дуже тривалого часу; 3) соціальні стереотипи певною мірою можуть змінюватися залежно від соціальних, політичних чи економічних змін, але цей процес відбувається вкрай повільно; 4) соціальні стереотипи стають більш виразними («вимовними») і ворожими, коли виникає соціальна напруженість між групами; 5) вони засвоюються дуже рано і використовуються дітьми задовго до виникнення ясних уявлень про ті групи, до яких вони належать; 6) соціальні стереотипи не представляють великої проблеми, коли не існує явної ворожості у відносинах груп, але надзвичайно важко модифікувати їх і керувати ними в умовах значної напруженості і конфлікту .

Наприкінці 50-х років у західній науковій думці найбільшу популярність одержало визначення, запропоноване американським психологом і соціологом Кимбаллом Юнгом (K. Jou g). Стереотип розумівся ним як «помилкова класифікаційна концепція, з якої, як правило, пов'язані якісь соціальні чуттєво-емоційні тони подібності та відмінності, схвалення або засудження іншої групи» . Після такого погляду до стереотипів стали ставитися як до чогось свідомо помилкового, невірного. Стереотип став виступати синонімом помилкової оцінки або упередженої думки про явища чи групи. Лише з виникненням гіпотези О. Клайнберга стало поширюватися думка про наявність в стереотипах якогось «зерна істини» . Спільним для американських досліджень є те, що вони в основному присвячені антростереотіпам (тобто образам, які формуються в певній соціальній групі), їх ролі у сфері соціальній та політичній. У західноєвропейської соціальної психології широко поширена точка зору, згідно якої соціальні стереотипи й інші феномени групової і суспільної свідомості мають бути об'єднані в загальну концептуальну схему. Зокрема, швейцарський соціальний психолог В. Дуаз виділив чотири рівні стереотипів: - індивідуально-психологічні особливості формування уявлення людини про своє соціальне середовище; - уявлення, що складаються в ситуації міжособистісного спілкування; - колективні уявлення, що формуються в міжгрупових відносинах; соціальний стереотип зароджується і функціонує саме на цьому рівні; - ідеологія, яка складається під впливом певних історичних умов даного суспільства. У вітчизняній психології до кінця 50-х років термін «стереотип» не вживався. Хоча проблема вивчення шаблонів поведінки людини ставилася. Найбільш всебічно це було розглянуто П. О. Сорокіним. Не вводячи в обіг термін «стереотип», він описав процес їх функціонування в соціокультурній групі. «Ряд процесів і форм поведінки заздалегідь зафіксований в тому чи іншому вигляді і виконується більшістю членів групи» . Інтегральним чинником усього соціального життя тут виступає колективний рефлекс. Таким чином, все соціальне життя бачилось йому у вигляді нескінченної ланцюгової реакції. І хоча «кожна соціальна група завжди має в своєму середовищі« інакодумців », але вони часто-густо ведуть себе згідно з нормами« офіційними ». Після робіт П.А. Сорокіна до проблеми стійких форм поведінки довгий час не зверталися, і тільки в кінці 50-х - початку 60-х років у вітчизняній науці з'явився ряд робіт критичного змісту, в яких розглядалися проблеми стереотипізації та стереотипів. Тоді ж вперше у вітчизняній науці були зроблені спроби дати визначення поняттю «стереотип». В.А. Ядов під стереотипом розумів «чуттєво забарвлені соціальні образи» . І. С. Кон дає таке визначення: стереотип - це «упереджена, тобто не заснована на свіжій безпосередній оцінці кожного явища, а виведена з стандартизованих суджень і очікувань, думка про властивості людей і явищ ». У радянській літературі дослідження проблеми стереотипів пов'язане з іменами Шихирева П.Н., Шерковіна Ю.Л., Гаджієва К.С., Кона І.С., Ядова В.А., Зака Л.А., Кондратенко Г.М і інших.

То що ж дозволяє відомому вченому відводити «прямолінійному і впертому» політику сузір'я діячів українського відродження? Це «розуміння національної ідеї як чогось майже тотожного релігійній вірі», глибоке переконання «у величі української державної ідеї» та відчуття свого особистого «покликання в її втіленні», «твердо незалежницька позиція… орієнтована на національну солідарність»[363]. «Для Петлюри людина була насамперед представником національної спільноти, а потім уже доброго чи злого, союзником чи противником», — наголошує М. Попович[364]. Саме в такому сенсі прагматичні настанови і конкретні кроки Голови Директорії та Головного Отамана сприймаються як послідовні й ефективні. Погоджуючись в більшості з глибокими спостереженнями М. Поповича щодо останнього моменту, гадається, можна висловити відмінні міркування. Ставлячи питання про роль суб'єктивного чинника в подіях 1917–1920 рр., знаний дослідник вважає, що у протистоянні Винниченка і Петлюри знаходить прояв насамперед драматичне протистояння не особистостей, а соціального і національного пріоритетів в українському національному русі

1. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

2. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

3. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

4. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

5. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

6. Формування етосфери в політичному житті суспільства
7. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства
8. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

9. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

10. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

11. Поняття громадянського суспільства і правової держави

12. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

13. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

14. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

15. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

16. Управління духовними процесами суспільства

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Історія первісного суспільства на українських землях

18. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

19. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

20. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

21. Соціальна структура суспільства

22. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства
23. Інтерес і еволюція суспільства
24. Вивчення референтних груп сучасного суспільства

25. Зміна суспільства і її тлумачення

26. Насилля серед молоді – результат впливу суспільства, а не сім’ї

27. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

28. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

29. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

30. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

31. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

32. Філософський аналіз суспільства

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

34. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

35. РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

36. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

37. Рослина в житті людини

38. Життя людини за межами рідної планети
39. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
40. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

41. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

42. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

43. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

44. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

45. Роль вітамінів в харчуванні людини

46. Вітаміни та їх значення в житті людини

47. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

48. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Сон, його значення в житті людини. Гігієна сну

50. Сенс життя людини

51. Екологія в житті людини

52. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

53. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

54. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)
55. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни
56. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

57. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

58. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

59. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

60. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

61. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

62. Роль государства в экономике

63. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

64. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

66. Банки и их роль в экономике Украины

67. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

68. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

69. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

70. Страхование и его роль в рыночной экономике
71. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику
72. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

73. Роль поэзии в обучении немецкому языку

74. Билеты по методике обучения иностранным языкам

75. Роль Саскии в жизни Рембрандта

76. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

77. Теория и методика преподавания классического танца

78. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

79. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

80. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

82. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

83. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

84. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

85. Методика предупреждения орфографических ошибок

86. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне
87. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"
88. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

89. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

90. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

91. Роль семьи в жизни Сталина

92. Роль личности в истории. И. Сталин

93. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

94. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

95. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

96. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

97. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

98. Монгольское завоевание Руси: последствия и роль в отечественной истории

99. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

100. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.