Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Діафізарні переломи довгих кісток, ще не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування)

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України РОМАНЕНКО КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ УДК 616.71–001.59–071–089.001.6 ДІАФІЗАРНІ ПЕРЕЛОМИ ДОВГИХ КІСТОК, ЩО НЕ ЗРОСЛИСЯ (ЧИННИКИ РИЗИКУ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ) 14.01. 21 – травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана Інституті патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор КОРЖ Микола Олексійович Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України, директор Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ПОПСУЙШАПКА Олексій Корнілійович Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, проректор з наукової роботи, професор кафедри травматології, ортопедії та комбустіології доктор медичних наук, професор ПОПОВ Василь Антонович Київська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри травматології та ортопедії №2 Провідна установа: Інститут травматології та ортопедії АМН України, м. Київ Захист відбудеться ”05” липня 2002 року об 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.607.01 Інституту патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80). Автореферат розісланий ”05” червня 2002 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук Радченко В.О. зАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність роботи. Репаративний остеогенез, що забезпечує зрощення перелому, є одним із проявів загально біологічного процесу регенерації тканин зі стереотипною кінетикою запально-репаративної реакції. Порушення та збочення цієї стереотипної кінетики, яке спостерігається при відокремленні процесів запалення та регенерації в результаті різнорівневих порушень регуляції гомеостатичних механізмів, зумовлює розвиток переломів, що не зрослися. Вони є клінічним проявом дисрегенерації кісткової тканини (А.Б.Шехтер с соавт., 1991; В.В.Серов и соавт., 1995), яка розвинулась після перелому, та можуть бути розподіленими на переломи, що уповільнено зростаються та різні види незрощень. Застосування терміну “дисрегенерація кісткової тканини” дає змогу розглядати різні порушення процесу зрощення кістки із загально біологічних позицій та характеризувати ці порушення як різні види дисрегенерації. Частота розвитку дисрегенерації та формування, внаслідок цього, переломів, що не зрослися, за даними вітчизняних та іноземних вчених, становить від 2,5% до 18% (В.И.Шевцов, 1996; D.Wiss, 1996). При цьому її розвиток після діафізарних переломів плечової кістки становить від 3,3 до 13% (И.Р. Заблоцкий, 1986) а кісток гомілки – від 5,6 до 18% (В.С. Балакина, 1985). Відповідно даним Heppe s all’а, з двох мільйонів переломів довгих кісток, що мають місце у США щорічно, біля 100 тис.

(5%) закінчуються розвитком незрощень (J.R. Kasser, 1996). У зв‘язку з цим, оптимізація процесів регенерації кісткових структур при пошкодженнях та захворюваннях опорно-рухової системи визначено як найбільш перспективний та пріоритетний напрямок наукових досліджень нового тисячоліття (С.П.Миронов, 2000). Проблема діагностики та лікування різних видів дисрегенерації кісткової тканини, яка виникла після діафізарних переломів довгих кісток і досі залишається актуальним питанням сучасної ортопедії та травматології. Досягнення гарних результатів неможливе без вивчення причин виникнення дисрегенерації. Репаративний остеогенез реагує на дію численних чинників та моделюється ними. Дія цих чинників, що відбувається як на організменому, так і на локальному рівнях, оказує чи позитивний, чи негативний вплив на перебіг репаративного остеогенезу. Отже чинники, що мають позитивний вплив, слід розглядати як лікувальні, а чинники з негативним впливом – як чинники розвитку дисрегенерації та формування переломів, що не зрослися. Хоча за висловом Weber`a із співавт. (1976), точна причина розвитку незрощень невідома, однак існує ціла низка умов, які можуть призвести до розвитку цієї патології, серед яких визначаються різні причини організменного (екологічна ситуація, загальносоматична патологія) та локального рівнів (відкритий характер перелому, порушення зв‘язку кісткових фрагментів з накісницею, травматичність оперативних втручань, нестабільна фіксація уламків, гнійні ускладнення та інші) (Г.А.Илизаров, 1988; В.М.Гайдуков с соавт., 1991; І.П.Вернигора, 1999; A.Hul h, 1989; D.Da dy, 1993; H.Rose , 1993; David La Velle, 1999). Лікування хворих з різними видами дисрегенерації привертає пильну увагу як у нашій країні, так і за її межами. Серед консервативних методів лікування широко розповсюдженими стали: магнітна стимуляція, електрофорез лікарських речовин, електростимуляція, лазеротерапія, вакуум-терапія (Б.Н. Крюков, 1984; И.Г. Герцен, Е.В. Кулаженко, Л.Л. Бутенко, 1986; А.Е. Дмитриев, Н.К. Терновой, А.Е. Державин, И.М. Королик, 1986; В.С. Шаргородский, Д.И. Кресний, 1990; J. Co olly, 1991; David La Velle, 1999) та медикаментозна терапія (О.И. Рыбачук, А.В. Калашников, Л.И. Апуховская, 1992; Б.П. Романюк, 1994). Велика увага приділяється особливостям хірургічної тактики при гіпертрофічному (В. Голяховский, В. Френкель, 1999; Ph. Segelov, 1990; D.Wiss, W.S e so , 1996) та гіпотрофічному видах дисрегенерації, включаючи виконання кісткової пластики (А.И. Фурманец, 1991; J. Kasser, 1996; David La Velle, 1999). Для стабілізації фрагментів запропоновано великий вибір методів накісткового (С.С.Ткаченко, 1998; М.Е.Мюллер, М.Алльговер, Р. Шнайдер., 1996; J. Co olly, 1991; K.M.S urmer, 1996) та інтрамедулярного остеосинтезу (C.Cour -Brow , 1991). Широке визнання отримав позаосередковий остеосинтез (Г.А.Илизаров, 1988, В.И. Шевцов, 1996; С.В. Гюльназарова, 2000; D.Paley, 1990; V. Schwar sma , S.H. Choi, R. Schwar sma , 1990; D.Wiss, W.S e so , 1996; C.Khalily, M.Voor, D.Seligso , 1998). Привертає увагу відсутність чітко обґрунтованої диференційованої тактики лікування різних видів переломів, що не зрослися, котра б базувалася на всебічному урахуванні чинників ризику їх розвитку, умов перебігу репаративного остеогенезу та біологічної суті процесів, що мають місце у зоні дисрегенерації.

Розробка та впровадження диференційованого підходу, який би базувався на такій тактиці, забезпечить поліпшення результатів лікування, відновлення опороздатності сегменту та функціональної придатності кінцівки у цілому. Зв’язок дисертації з науковими проблемами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно плану науково-дослідної роботи Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України( шифр теми ЦФ.2000.1, держреєстрація № 0100U002569; автором проведено: аналіз чинників ризику розвитку дисрегенерації після діафізарних переломів довгих кісток, розробка та обґрунтування диференційованого підходу та алгоритмізованої системи лікування хворих з різними видами дисрегенерації). Мета дослідження Розробити та обґрунтувати диференційований підхід до лікування хворих з різними видами переломів, що не зрослися, після пошкоджень діафізів довгих кісток на підставі результатів рентгенологічного, морфологічного та біохімічного вивчення зон дисрегенерації хворих. Задачі дослідження. Провести аналіз стану проблеми репаративного остеогенезу, дисрегенерації кісткової тканини, способів її діагностики та лікування (за даними літератури). Виявити можливі чинники ризику розвитку дисрегенерації та формування переломів, що не зрослися, після пошкоджень діафізів плечової та великогомілкової кісток та дати їх порівняльний аналіз на підставі результатів клінічного, рентгенологічного та лабораторного методів дослідження, а також даних денситометрії. Надати характеристику різних видів переломів, що не зрослися, на підставі результатів рентгенологічного, морфологічного та біохімічного методів дослідження зони дисрегенерації та біохімічних показників у сироватці крові пацієнтів. Вивчити зміну вмісту органічних компонентів кісткового регенерату білих щурів в різних умовах перебігу репаративного остеогенезу (стабільний остеосинтез, нестабільний остеосинтез, стабільний остеосинтез в поєднанні з інфікуванням золотистим стафілококом у монокультурі). Розробити диференційований підхід до лікування хворих з різними видами переломів, що не зрослися. Оцінити найближчі та віддалені результати лікування пацієнтів з різними видами переломів плечової та великогомілкової кісток, що не зрослися . Об’єкт дослідження: порушення репаративного остеогенезу після діафізарних переломів довгих кісток. Предмет дослідження: клінічні, рентгенологічні, морфологічні, біохімічні характеристики різних порушень процесу репаративного остеогенезу, причини їх розвитку та методи лікування. Методи дослідження: клінічне обстеження (збір анамнезу, оцінка загального та локального станів), рентгенологічний – для встановлення виду перелому, ефективності лікування, динаміки мозолеутворення, оцінки стану кісткових фрагментів, факторний аналіз – для з’ясовування домінуючих чинників ризику розвитку дисрегенерації, денситометричний – для оцінки щільності кісткової тканини на організменому рівні, морфологічний – для оцінки зони дисрегенерації при різних її видах, біохімічний – для оцінки метаболічного стану організму та составу регенерату із зони дисрегенерації, експериментальний – для оцінки впливу стабільності фіксації уламків та інфікування зони перелому на органічний матрікс регенерату кістки, статистичний – для встановлення достовірності отриманих результатів.

Бергавінову від 19 серпня 1923 року.) РОЗДІЛ П'ЯТИЙ 1 Майже триста літ прожив чорний ворон на білому світі, а такої мокрої осені не пам'ятав. Від середини вересня як задощило, то вже зо два місяці не було ні тепла, ні сонця. І хоч ворон умів ховатися від негоди, але й там — у печерках, дуплах чи в піддашші старого льоху, як ось тепер, — його пір'я натягувалося сирістю до кісток. Дощило скрізь — і над Холодним Яром, і над Ірдинськими болотами, і над Лебединським лісом. Ще добре, що вода вигнала з нір і потопила лісових мишей, а то ворон помер би з голоду. Він і так став худий, як болотяний журавель, чи, може, як отой чоловічина в чорній хламиді, що тиняється цими краями невідь із яких часів. Воронові деколи навіть здавалося, що він знає Варфоломія двісті літ, але ж люди не живуть так довго. Не живуть і ніколи не житимуть, — чомусь зловтішно подумав ворон, хоч мав добре і чуйне серце. Через те й прожив оно скільки — рідко яка ворона дотягує до такого віку, хоч їй і відведено триста років. Утім, і рік, і сто, і триста пролітають, як один день, — тямкував собі далі ворон, сидячи під замшілим дашком монастирського льоху, до якого вже давно ніхто не заходив

1. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

2. Этих дней не смолкнет слава!

3. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

4. Формирование Российской Империи и утверждение в ней абсолютизма

5. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

6. «Человек на войне». По произведениям В.Быкова «Сотников» и Б.Васильева «В списках не значился»
7. Человек на войне. По произведениям В.Быкова "Сотников" и Б.Васильева "В списках не значился"
8. "...Мне не стало хватать его..." (о творчестве В.С. Высоцкого)

9. Д.И.Менделеев: не наукой единой

10. Ялтинская конференция 1945 года и обсуждение на ней вопроса о зонах оккупации Германии и управлении большим Берлином

11. Быть или не быть книге (интернет против книг)

12. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

13. Бронхопневмония у щенков

14. Бронхиальная астма и лечебная физкультура при ней

15. Изучение и разработка очистки стоков от ионов тяжелых металлов (Доклад)

16. Промышленные стоки тепловой энергетики

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

17. Проектные решения очистных сооружений нефтесодержащих стоков. Дифференциатор ДНС 3М

18. Сравнительный анализ физических качеств лыжников-гонщиков и детей, не занимающихся спортом 15-17 лет

19. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее

20. Инфляция и методы борьбы с ней

21. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней

22. Николай Гастелло – подвиг, которого не было
23. Почему Деникин не взял Москву
24. Чечня, которую мы не знаем

25. Христианство - не значит пацифизм

26. Североафриканская кампания во второй мировой войне и роль в ней фельдмаршала Эрвина Роммеля

27. В списках не значился. Васильев Б.Л.

28. Трое в лодке, не считая собаки. Джером К. Джером

29. Ханс Кристиан Браннер. Никто не знает ночи

30. Полуфабрикаты из рыбы и блюда из нее

31. Эстетика «Не-Х»

32. Дев на борт не бери…

Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

33. Тот, кто "не в ногу"

34. «Когда ум с сердцем не в ладу...»

35. Будь или не будь

36. “Сказка ложь, да в ней намек!..”

37. «Настоящую нежность не спутаешь...» (любовь в лирике А. А. Ахматовой)

38. “Сказка ложь, да в ней намек!..” (А.С. Пушкин)
39. «Патриотизм состоит не в пышных возгласах...» (по роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»)
40. Если душа не ведает Бога…

41. Надо ли быть компетентным, если пишешь книгу, или "не все то золото, что блестит"

42. «Кто ничего не делает, с тем ничего не станется»

43. "Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем…"

44. Зося Норейко и Антон (по повести «Пойти и не вернуться»)

45. Почему Печорин не умеет плавать?

46. "Рукописи не горят…"

47. И.А.Гончаров. Пути, которые не выбирал Обломов

48. "Я любви искала и не нашла"

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

49. Семья в творчестве Островского и место женщины в ней

50. Анализ стихотворения Тютчева "Не то, что мните вы, природа"

51. Сергей Есенин - "Не жалею, не зову, не плачу"

52. Этих дней не смолкнет слава

53. Мы не знаем войны

54. "Не верят в мире многие любви" (М. Ю. Лермонтов)
55. «Не все читали заревые знаки»: к проблеме самосознания А. Блока
56. "Без великодушных идей человечество жить не может". Ф.М.Достоевский. (Н.С.Лесков. "Несмертельный Голован".)

57. Это не фэнтези! (К вопросу о жанре произведений Дж. Р. Р. Толкина)

58. Бедность не порок (По стихотворению Р. Бёрнса "Честная бедность")

59. «Я так не хотела в землю с любимой моей земли…»

60. О возможной причине гравитации и следствиях из нее

61. Антибиотики – История далекая и не очень

62. Многолик, опасен и почти не уязвим

63. Гемофилия - не только царская болезнь

64. Как руководить людьми, не вызывая агрессии

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники

65. Вершины карьеры не предел развития

66. Неуправляемые и творческие, или Почему не доверяют маркетологам

67. Почему мы не учимся на собственных ошибках

68. А до государева указу городьбы ставити не велеть

69. Москва - III Рим, а четвертому не бывать

70. Как, Вы не любите Шнитке?!
71. Земли промышленности и земли поселений не близнецы братья
72. Наша Вселенная не одинока

73. Волновое уравнение не имеет единственного решения

74. Проведение хроматографического анализа в условиях не полностью разделенных пиков

75. Не серебряные изображения из металлохелатов

76. Управляемый термоядерный синтез никогда не будет освоен

77. Общего принципа относительности не существует

78. Случаи выздоровления - не случайны!

79. Такое долгое, никем не понятое детство

80. Не думайте о белой обезьяне

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

81. Гарри Поттер. Попытка не испугаться

82. Понимание власти и мифы о ней

83. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

84. Вторая инстанция – не для протокола?

85. Достижения соглашения в переговорах, не делая уступок

86. Когда истории не будет…
87. Почему русские не улыбаются
88. Никогда никому не говорите «не»

89. Что (не) нужно делать на интервью

90. Психология в Интернете, и какая от нее польза психологу

91. Правила делового стиля для нее и для него

92. Умственно отсталые дети -не всегда аутсайдеры

93. Треугольник, в который лучше не попадать (или борьба с манипуляциями)

94. Не баннером единым…

95. Не роскошь, а средство продвижения

96. Реклама: чего мы о ней не знаем?

Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Эволюционный процесс: Факты не слишком известные, но интересные: “мыльная” история

98. Не ресурсом единым, а ресурсами многими

99. Ах, обмануть меня не трудно!..


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.