Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Предмет соціальної психології

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Визначення предмета - перше завдання будь-якої науки. &quo ;Коли предмет науки визначений, завдання специфікації наукового знання вже вирішене&quo ;, - справедливо підкреслює К. А. Абульханова. Розглянемо найбільш типові визначення соціальної психології. &quo ;Соціальна психологія є наукове вивчення досвіду й поводження індивіда у зв'язку із впливом на нього соціального стимулу&quo ;. &quo ;Соціальна психологія - це наукове дослідження відносин індивідів друг до друга, у групах і в суспільстві&quo ;. &quo ;Соціальна психологія - це підрозділ психології, пов'язаний з конкретно науковим вивченням поводження індивідів як функції соціальних стимулів&quo ;. &quo ;Об'єктом соціальної психології є вивчення залежності й взаємозалежності між індивідуальним поводженням&quo ;. Звівши те загальне, що втримується в найпоширеніших визначеннях, Г. Олпорт запропонував наступне &quo ;синтетичне&quo ; розуміння соціальної психології: &quo ;Переважна більшість соціальних психологів розглядають свою дисципліну як спробу зрозуміти й пояснити, який вплив робить на думки, почуття й поводження індивідів дійсна, уявлювана або передбачувана присутність інших&quo ;. З роз'яснень, якими звичайно супроводжуються визначення соціальної психології, можна виділити три пункти, не зухвалих особливих розбіжностей: одиницею аналізу обирається індивід; предмет вивчення визначається як вплив на індивіда інших індивідів (як основних елементів соціальної ситуації, основних соціальних стимулів і т.п.); предмет вивчається відповідно до правил особливого способу пізнання. Розглянемо більш уважно, ніж мотивується ця єдність, як розуміється кожне з положень і чим це трактування можна пояснити. Вибір індивіда як одиниці аналізу пояснюється дуже просто: носієм психіки є індивід, це в нього &quo ;під шкірою&quo ; відбуваються психічні процеси, саме тому наука називається хоча й соціальною, але все-таки психологією. Інший аргумент полягає в тому, що соціальна психологія як експериментальна наука виросла із загальної психології й, будучи з нею в такий спосіб тісно зв'язаної, не повинна змінювати її методологічним установкам. Зв'язок соціальної психології із загальною психологією знаходить своє відбиття ще й у тім факті, що в цей час переважна більшість (від 2/3 до 4/5 - за різними оцінками) соціальних психологів приходить із загальної психології, а соціологічні підготовлені й орієнтовані соціальні психологи перебувають у меншостях. Але навіть і вони в основному згодні з тим, що психічне повинне розумітися як індивідуальне. Неважко помітити, що подібне рішення - продукт здорового глузду, а не результат теоретичних міркувань над складними проблемами переплетення індивідуального, психічного, суб'єктивного й т.д. Вся ця &quo ;метафізика&quo ; відкидається в ім'я немудрої логіки: думає, почуває індивід, значить із його й треба починати. Однак на цьому процес спрощення не закінчується. Соціальна психологія має справу з індивідом, але не з особистістю. Особистість - це особлива область, предмет філософії, персонології й т.д. Індивід у соціальній психології - це людська одиниця, досить гомогенна, стандартна й, як не дивно, самотня й ізольована.

У всіх публікаціях - підручниках, статтях і т.д. - фігурує саме ця безлика, усереднена одиниця. Відомість людини до такої абстракції пояснюється не тільки впливом загальної психології, але, головним чином, впливом позитивістського підходу до об'єкта дослідження. Згадана редукція відбулася для того, щоб мати видимий для безпосереднього спостереження, далі нерозкладний об'єкт, що дозволяє давати опис в визначеннях. Таким чином, індивід у соціальній психології - це в жодному разі не синонім &quo ;людини&quo ;. Це особлива ідеалізація об'єкта &quo ;людина&quo ;, отримана в результаті виключення філософського аспекту, відомості теорії до емпірії, абсолютизації емпіричного безпосереднього досвіду й правил його реєстрації. Але якщо загальна психологія ще може якось працювати із цим об'єктом, вивчаючи психічні процеси, функції, реакції й т.п., те соціальна психологія стикається з непереборними труднощами, якщо керується тим же підходом. Труднощі виникають у зв'язку з досить простою обставиною: необхідністю для соціальної психології досліджувати соціальне буття людини. Для цього треба, як мінімум, визначити, що таке соціальне для соціальної психології (який аспект соціального взяти) і як його ввести в психологічний контекст. По суті рішення даного питання й означає для соціальної психології специфікацію властиво наукової області дослідження. Без цього вона дійсно ризикує залишитися &quo ;шарнірною наукою&quo ; або засобом зв'язку, &quo ;коридором&quo ; між соціологією й психологією (Московичи). В американській соціальній психології є кілька способів визначення соціального, а точніше кажучи, кілька інтерпретацій основного розуміння, що виразив Р. Зайонц. Таке трактування може здатися дивної в застосуванні до людини, проте факт залишається фактом: у переважній більшості випадків соціальне визначаються через соціальну ситуацію, як ситуацію, що припускає присутність іншого індивіда або особини. Легко помітити, що в даній інтерпретації поняття соціального однаково застосовне як до людського, так і до тваринного миру. Існує й більше широке розуміння соціального як ситуації, що включає не тільки іншого індивіда, але та інші &quo ;соціальні стимули&quo ;. При цьому, зрозуміло, &quo ;інший&quo ; залишається основним стимулом, але додаються ще й такі, як &quo ;інші групи&quo ;, &quo ;ситуації колективної взаємодії&quo ;, а також культурного середовища: результати взаємодії людини з іншими людьми в минулому або сьогоденні. Важливо відзначити, що стимул при цьому розуміється як зовнішній стимул. Тим самим загальне трактування істотно не міняється, соціальність ситуації визначається через соціальність стимулу, тобто його віднесеність до соціального миру. Примітивність цього погляду очевидна, але він приймається як найбільш доступний для розуміння. І знову специфіка людського соціального тут зникає, поступаючись місцем абстрактній взаємодії, присутності іншого й т.п. Сама виразність соціального визначається кількісно. Іншими словами, чим більше спільність, тим вона соціальніше. Тут виникає досить істотна проблема: який &quo ;розмір&quo ; тієї соціальності, що входить у компетенцію соціальної психології.

Інакше кажучи, у якому ступені соціальний, психолог повинен ураховувати макроструктуру, макропроцеси. Це вже не його об'єкт і не його компетенція - така загальна точка зору. Все це вивчають інші науки: соціологія, політичні науки, антропологія. Соціальна ж психологія займається аналізом безпосередньої соціальної взаємодії, що обмежується сферою поводження індивіда. Але адже соціальне в його справжньому змісті далеко не обмежується наявною взаємодією індивідів, вона опосередковується більше широкими системами: знаковими, економічними, політичними й багатьма іншими, у які включений даний конкретний індивід. Його штучна ізоляція як учасника комунікації, причому що розуміється або досить вузько, або зовсім абстрактно, веде до &quo ;очищення&quo ; від усього того, що визначає специфіку соціального. У підсумку соціальна психологія перетворюється в галузь загальної психології, що вивчає особливості психічних процесів у ситуації впливу на індивіда соціальних стимулів. З іншого боку, твердження як вихідний елемент соціального спілкування й механічне, кількісне уявлення про соціальність ведуть до того, що визначальними в соціальному процесі виявляються закономірності міжособистісного спілкування в малій групі, родині й т.п., закономірності макропроцесів виводяться з мікропроцесів, а сама соціальна психологія &quo ;стає засобом лабораторного. вивчення соціальних процесів, що відбуваються на більше високому рівні в реальному суспільстві&quo ;. Тому не дивно, що по способі аналізу соціального процесу соціологія й соціальна психологія в США зливаються в одне ціле. Вони йдуть від того самого методологічного принципу екстраполяції властивостей частини на ціле. Застосовуючи термінологію К. Левина, можна сказати, що індивід є генотипом у сучасній американській соціальній психології. Він - абстрактний, гомогенний індивід - і є вихідний елемент для побудови всіх інших структур. Крім того, індивід позбавлений активності, будучи продуктом впливу зовнішніх факторів, інших людей, соціальних стимулів і т.п. Навіть у тому випадку, коли його поводження пояснюється внутрішніми властивостями, ці останні виступають як реакції, механізми адаптації до навколишнього середовища. Інакше кажучи, соціальна психологія не змогла поки виділити тієї специфіки, що могла б послужити підставою для виділення власного предмета. У якому напрямку, де треба її шукати? Самі американські дослідники про це не замислюються. Цікаву і досить симптоматичну відповідь на це питання пропонує один з найбільш глибоких західноєвропейських критиків американської соціальної психології - С. Московичи. Призиваючи до створення соціальної психології як науки &quo ;специфічну і соціальну&quo ; і аналізуючи нинішній її стан, він підрозділяє її на таксономічну, диференціальну й системну. Метою таксономічної соціальної психології, згідно С. Московичи, є визначення характеру змінну, пояснюючу реакцію індивіда на стимул. Для цього підходу характерне перенесення соціального на об'єкт. Що стосується суб'єкта, то він приймається як щось недиференційоване, невизначене, тобто в повному змісті як індивід, здатний відповідати на стимул, і нічого більше.

Hutchinson (1987: розд. 1) та A. D. Smith (1998: розд. 2). Одню з найновших праць, де гостро критиковано Гелнерову теорю, зважаючи на його останн роботи,  OLeary (1998). ¶нш оцнки @елнерово теор з модернстського погляду див. також Hall (1998). 56 Див. пзнш твори Нейрна, де бльше соцально-психологчних  антропологчних дослджень Nairn (1997, особливо Вступ та розд. 5). 57 Про сучасн вропейськ нацоналстичн рухи, починаючи з 1989 p., як спираються на теорю @елнера, див. Dieckhon (2000). 58 Спроба Кедур вивести сучасний нацоналзм з антиномчного середньовчного мленалзму, як на мене, хибна; див. Smith (1979: розд. 2). Але повязуючи нацоналзм з релгю, Кедур виявив шлях до задовльншо оцнки рзномантност нацоналзмв  пристрастей, як вони викликають. 59 Гехтер наводить цкав приклади амантв  циган щодо замкнутих спльнот як за вибором, так  за необхднстю (Hechter 1988: 275-6). Про циган див. Kenrick and Puxon (1972). 60 Але можна навести й протилежн випадки, наприклад, палестинська нтифада проти могутньо зральсько держави, або рландська нацоналстична реакцю на масов британськ репрес псля Великоднього повстання 1916 р

1. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

2. Предмет дослідження соціальної психології

3. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

4. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

5. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

6. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття
7. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології
8. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

9. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

10. Соціальна психологія як наука

11. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

12. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

13. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

14. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

15. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

16. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Лабораторне експериментування в соціальній психології

18. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

19. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

20. Предмет и задачи психологии

21. Предмет и задачи психологии как науки

22. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
23. Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Отрасли психологии
24. Предмет и методы психологии

25. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

26. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

27. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

28. Роль власності у соціально-економічних процесах

29. Соціальні проблеми у ЗМІ

30. Соціальна екологія

31. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

32. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

33. Соціальне та особисте страхування

34. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

35. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

36. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

37. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

38. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
39. Демократія як соціальне явище
40. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

41. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

42. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

43. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

44. Соціальна держава

45. Соціальна обумовленість державної служби

46. Соціальна цінність права

47. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

48. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные

49. Суть та принципи соціальної держави

50. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

51. Мова як символ соціальної солідарності

52. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

53. Історія України. Соціально-політичні аспекти

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

58. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

59. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

60. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

61. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

62. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

63. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

64. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

66. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

67. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

68. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

69. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

70. Соціально-духовні основи культури класицизму
71. Соціально-філософські погляди І.Франка
72. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

73. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

74. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

75. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

76. Ожиріння як медико-соціальна проблема

77. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

78. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

79. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

80. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее

81. Зайнятість: соціально-трудові відносини

82. Організація як соціальне утворення

83. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

84. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

85. Управління персоналом в соціальній сфері

86. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств
87. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
88. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

89. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

90. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

91. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

92. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

93. Тривожність як соціально-педагогічне явище

94. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

95. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

96. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

98. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

99. Феномен соціальної держави в європейській традиції

100. Політика і етика: соціально-філософський аспект


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.