Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Творча робота з дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини” на тему: „Соціальні стандарти” Київ – 2007 Законодавче регулювання державних соціальних стандартів і державних соціальних гарантій в Україні Одним із основних законів, що визначає правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію основних соціальних гарантій в Україні, є Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», прийнятий 5 жовтня 2000 р. Закон прийнято з метою визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення потреб громадян у матеріальних і духовних благах, визначення механізму реалізації їхніх соціальних прав і державних соціальних гарантій, джерел фінансування соціального захисту населення. Згідно закону наведено категорії та поняття, що застосовуються для визначення соціальних стандартів і нормативів. Основними з них є: державні соціальні стандарти, державні соціальні гарантії, прожитковий мінімум, соціальні норми і нормативи, нормативи витрат (фінансування). Державні соціальні стандарти - це встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій. Під останніми розуміють установлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів і мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Прожитковий мінімум визначається на основі соціальних норм і нормативів — показників необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними і соціально-культурними послугами. Фінансування реалізації державних соціальних стандартів і гарантій здійснюється на основі нормативів витрат (фінансування) - показників поточних і капітальних витрат із бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів. Державні соціальні стандарти обов'язково враховуються при розробці програм економічного і соціального розвитку. Основними принципами формування державних соціальних стандартів і нормативів в Україні є: - забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав і державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного; - законодавче встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів; - диференційований за соціально-демографічними ознаками підхід до визначення нормативів; - наукова обґрунтованість норм споживання та забезпечення; - соціальне партнерство; - гласність і громадський контроль у їх визначенні та застосуванні; - урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту і трудових відносин.

До основних державних соціальних гарантій відносять: - мінімальний розмір заробітної плати; - мінімальний розмір пенсії за віком; - неоподатковуваний мінімум доходів громадян; - розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму. Інші державні соціальні гарантії забезпечують: - рівень життя населення, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; - рівень оплати праці працівників різної кваліфікації в установах та організаціях, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів; - стипендії учням професійно-технічних і студентам вищих державних навчальних закладів; - індексації доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян і купівельної спроможності їхніх грошових доходів в умовах зростання цін; - надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, торгівлі й громадського харчування; - забезпечення пільгових умов задоволення потреб у товарах і послугах окремим категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки. Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. Органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів. Що стосується фінансування заходів соціальної підтримки населення, то, згідно з законом, надання державних соціальних гарантій повинно здійснюватися за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ і організацій та соціальних фондів на засадах адресності й цільового використання. Причому державні соціальні гарантії та державні соціальні стандарти і нормативи повинні бути основою і пріоритетом для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів і соціальних фондів, міжбюджетних відносин, розроблення загальнодержавних і місцевих програм економічного і соціального розвитку. Контроль за дотриманням законодавства про державні соціальні стандарти і нормативи та державні соціальні гарантії Контроль за дотриманням законодавства про державні соціальні стандарти і нормативи та державні соціальні гарантії здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування із залученням громадських організацій та незалежних експертів на засадах гласності. Об'єднання профспілок відповідно до їх повноважень можуть проводити перевірки дотримання державних соціальних стандартів і нормативів та державних соціальних гарантій, з результатами яких вони ознайомлюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Посадові особи, винні у порушенні законодавства про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством. Фінансування При затвердженні тимчасового розпису держбюджету на І квартал 2007 року Мінфін розподілив його ресурси для стовідсоткового фінансування нових соціальних стандартів.

Наразі видатки державного бюджету здійснюються відповідно до тимчасового розпису державного бюджету на І квартал 2007 року, складеного Міністерством фінансів та затвердженого 27 грудня 2006 року. При формуванні тимчасового розпису бюджету його ресурси розподілялися, в першу чергу, для фінансового забезпечення нових соціальних стандартів, які вводяться в дію з 1 січня 2007 року, а саме нових: прожиткового мінімуму; допомоги сім’ям з дітьми; мінімальної заробітної плати; пільг і субсидій. Вказані видатки заплановано у необхідному об’ємі, а не у розмірі 1/12 показників 2006 року. При цьому, загальна сума помісячних видатків не перевищує 1/12 річної суми 2006 року. Тимчасовим розписом передбачено доходи загального фонду бюджету у сумі 24,4 млрд. грн., що на 4,4 млрд. грн. більше затвердженого тимчасовим розписом на І квартал 2006 року; видатки передбачено у сумі 26,4 млрд. грн., що на 4,2 млрд. грн. більше відповідного показника 2006 року. Із загальної суми видатків загального фонду бюджету половину становлять видатки соціального спрямування, а саме: заробітна плата з нарахуваннями - 8,5 млрд. грн., пенсії, стипендії, інші соціальні виплати населенню - 4,8 млрд. грн. При цьому, соціальні виплати включають також погашення заборгованості минулих періодів по чорнобильських виплатах у сумі 94,9 млн. грн. У І кварталі передбачено також здійснити перерахування трансферту Пенсійному фонду України у сумі 4,3 млрд. грн. Вказані кошти будуть спрямовані: - на компенсацію Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по сплаті збору на обов'язкове пенсійне страхування; - на виплату пенсій; - на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами; - на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу; - на пенсійне забезпечення суддів у відставці. Це забезпечить стовідсоткову виплату пенсій і допомог у І кварталі 2007 року. Мінфіном передбачено також ресурс на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв із загального фонду держбюджету у І кварталі передбачається перерахувати 0,5 млрд. грн. або 26,8 % річної суми, що передбачена законом про бюджет. Також тимчасовим розписом передбачено перерахування трансфертів з державного бюджету місцевим у сумі 8,5 млрд. грн. При цьому, виконання вимог нової тарифної сітки з оплати праці стане можливим завдяки перерахуванню дотації вирівнювання у сумі 4,5 млрд. грн. або 25,2% річної суми. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт в Україні Існування розвинутої системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів є ознакою соціально спрямованої держави. Завданням такої держави є не лише закріплення їх у своїх нормативно-правових актах, а й виконання та реалізація їх на практиці. Особливо актуальним це питання є в Україні, оскільки держава, перебуваючи в стадії переходу від командно-адміністративної до ринкової, а інакше кажучи трансформаційної економіки, не здатна в силу реальних економічних можливостей виконувати свої зобов’язання перед суспільством.

Нин в тих примщеннях розташована Академя податково служби Украни. 19 ¶нженернобудвельний нститут, заснований у 1930 р. на баз вддлення фабричнозаводського  комунального будвництва Кивського полтехнчного нституту й архтектурного факультету Кивського художнього нституту. Нин Кивський нацональний унверситет будвництва  архтектури. 20 А потайн «вороги народу» до цього лозунAу додавали ще: « только не дешевле». Звичайно, вкладаючи ц «ворож» слова до уст улюблено в совтських анекдотах постат жида. 21 За тодшнми цнами пвклограма добро ковбаси. 22 Останн роки перед вйною умови прац робтникв погршали. 28 грудня 1938 р. Рада Народних Комсарв СРСР, ЦК ВКП(б)  ВЦРПС прийняли постанову «Про заходи упорядкування трудово дисциплни, полпшення практики державного соцального страхування  боротьби з зловживанням у цй справ». Цю постановою було вжито жорстких, аж до звльнень з роботи за запзнення на 20 хвилин, заходв щодо порушень трудово дисциплни. 26 червня 1940 р. за поданням ВЦРПС Президя Верховно Ради СРСР ухвалила указ «Про перехд на восьмигодинний робочий день, на семиденний тиждень  заборону самовльного уходу робтникв та службовцв з пдпримств та закладв»

1. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

2. Державна соціальна допомога

3. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

4. Соціальне середовище та соціалізація особистості

5. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

6. Соціальна система та її структура
7. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
8. Суть та принципи соціальної держави

9. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

10. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

13. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

14. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

15. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

16. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

18. Соціальна обумовленість державної служби

19. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

20. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

25. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

26. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

27. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

28. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

29. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

30. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

31. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

32. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки

33. Політика та соціальний конфлікт

34. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

35. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

36. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

37. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

38. Метацінності та ідеали соціальної роботи
39. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
40. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

41. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

42. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

43. Освіта та соціальна мобільність

44. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

45. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

46. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

47. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

48. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

50. Соціальні інститути.

51. Роль власності у соціально-економічних процесах

52. Право як спеціальне соціальне явище

53. Соціальна екологія

54. Мораль і соціальне управління
55. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю
56. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

57. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

58. Демократія як соціальне явище

59. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

60. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

61. Система соціального захисту в Україні

62. Соціальна захищеність дітей в Україні

63. Соціальна цінність права

64. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал

65. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

66. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

67. Історія України. Соціально-політичні аспекти

68. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

69. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

70. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
71. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
72. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

73. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

74. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

75. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

76. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

77. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

78. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

79. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

80. Соціально-філософські погляди І.Франка

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

82. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

83. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

84. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

85. Ожиріння як медико-соціальна проблема

86. Глобалізація і процеси соціального розвитку
87. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
88. Зайнятість: соціально-трудові відносини

89. Організація як соціальне утворення

90. Соціальна психологія організацій

91. Соціально-трудові відносини як система

92. Типологія соціально-трудової мобільності населення

93. Управління, як соціальний феномен

94. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

95. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

96. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

98. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

99. Тривожність як соціально-педагогічне явище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.