Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни» Зміст Вступ Загальні поняття про модульну систему навчання Структура модульної системи навчання Структура професійного блоку 1.3 Особливості модульної технології навчання 2. Проектування модульної технології навчання 2.1 Проектування технологічного процесу діагностування електрообладнання Висновок Список використаної літератури Вступ Введення нових педагогічних технологій навчання базується на модернізації управління навчальним процесом пізнання. Основними складниками управління навчальним процесом планування, організація, контроль та мотивація. Управляти означає спонукати студента до кращого навчання. В процесі навчання виникають запитання: де ми знаходимося ? (на якому рівні освіти ?) куди йти ? (чи визначена політика в освіти і яка мета ?) що робити ? (чи визначена стратегія ?) як робити ? (чи обрана тактика ?) Так як викладач не може визначити політику освіти і зазначити стратегію, він займається рішенням тактичних задач, образно кажучи, розробкою власної методики викладання. Він шукає відповіді в процесі навчання та викладання як вчити? чому вчити? де навчати? які результати навчання? Сучасна теорія зізнання виділяє слідуючи концепції навчання - традиційне навчання! -теорія поетапного формування практичних дій проблемне навчання; програмоване навчання, модульне навчання, ігрове навчання та інші. Всі вони поряд з позитивними сторонами мають і негативні, тому віддавати перевагу якому-небудь із перелічених концепцій навчання помилково. Сучасні концепції навчання в пізнавальної діяльності повинні мати місце і визначатися в певну систему. Технологія модульного навчання дозволяє реалізувати системний підхід в теорії пізнання. Модульна технологія навчання має багато позитивного. Це індивідуалізація і самостійність в навчанні; висока керованість навчальним процесом; наявність стійкого зворотного зв'язку; можливість оперативного контролю і оцінки хода навчання; швидке оволодіння і формування навичок і вмінь; широка можливість адаптації навчального матеріалу до індивідуальних можливостей навчаючого. 1. Загальні поняття про модульну систему навчання Модульна система виробничого навчання вперше була розроблена Міжнародною організацією праці (МАРНОТРАТ) в 70-х роках XX століття як узагальнення досвіду підготовки робочих кадрів в економічно розвинених країнах світу. Ця система швидко поширилася по усьому світі й, по суті, стала міжнародним стандартом професійного навчання. Вона забезпечує мобільність трудових ресурсів в умовах НТП і швидке перенавчання працівників, які звільняються при цьому. Модульна система розроблялася в рамках популярної тоді індивідуалізованої системи навчання Ф. Келлера, тому включило в себе ряд позитивних моментів: формування кінцевих і проміжних цілей навчання» розподіл навчального матеріалу на окремі розділи; індивідуалізовані темпи навчання?' можливість переходу до вивчення нового розділу, якщо повністю засвоєний попередній матеріал» регулярний тестовий контроль знань.

Поява модульного методу спроба ліквідувати недоліки наступних існуючих методів професійної підготовки^ - спрямованість професійної підготовки на одержання професії загалом, а не на виконання конкретної роботи, що заважало влаштовуватися на роботу випускникам навчальних закладів, - негнучкість підготовки щодо вимог окремих виробництв і технологічних процесів» - невідповідність підготовки досить сильно диференційованому загальноосвітньому рівню різних груп населення, - відсутність обліку індивідуальних особливостей учнів. Головне в модульному навчанні - можливість індивідуалізації навчання. З погляду Дж. Рассела, наявність альтернативних (вибіркових) модулів і вільний їхній вибір дозволяє всім учням засвоїти навчальний матеріал, але в індивідуальному темпі. Важливо, щоб завдання для учнів були настільки складні, щоб вони працювали з напругою своїх розумових здатностей, але, разом з тим, настільки складними, щоб не було нав'язливого педагогічного керівництва. У потребі вільного вибору модуля з альтернативного набору ховається одна з можливостей формування готовності до вибору як риси особистості, важливої також і для формування самостійності в утворенні. У той же час при індивідуалізованій системі навчання від учня потрібне повне засвоєння навчального матеріалу з конкретним випробуванням по кожному модулі. Гнучкість модульного навчання. Дж. Рассел представляє модуль, як одиницю навчального матеріалу, що відповідає окремій темі. Модулі можуть групуватися в різні комплекти. Той самий модуль може відповідати окремим частинам вимог, які стосуються різних курсів. Додаючи «нові» і крім «старого», можна, не змінюючи структуру, скласти будь-яку навчальну програму з високим рівнем індивідуалізації. Погоджуючись із таким трактуванням «гнучкості», П. Юцявичене заперечує проти розгляду модулів як одиниць навчального матеріалу, які відповідають одній темі. Гнучкість у такому розумінні приведе до фрагментарності навчання. Елективність навчання (можливість вільного вибору дій). Випливаючи системі Ф. Келлера, важливою рисою модульного навчання є відсутність твердих організаційних тимчасових рамок навчання - воно може проходити в зручне для учня час. Відсутність твердих тимчасових рамок дозволяє учневі просуватися в навчанні зі швидкістю, що відповідає його здатностям і наявності вільного часу: учень може вибирати не тільки необхідні йому модулі, але й порядок їхнього вивчення. Дж. Рассел затверджує, що модульне навчання вимагає безпосередньої відповідальності учня за результат навчання, тому що для нього створюються комфортні умови для засвоєння змісту модулів. При такому підході істотно збільшується мотивація навчання, тому що учень може вільно вибирати зручні для нього способи, засоби й темпи навчання. Але при цьому не виключається роль викладача (інструктори). Активність учнів у процесі навчання. Для ефективного засвоєння навчального матеріалу учень повинен активно над ним працювати. Головною перевагою методики в навчальних закладах Західної Європи є діяльність учнів. Інакше кажучи, - акцент ставиться не на викладанні, а на самостійній індивідуальній роботі учнів з модулями.

Функції педагога. З появою модульного навчання функції педагога міняються, тому що акцент робиться на активну навчальну діяльність учнів. Педагог звільняється від рутинної роботи викладання нескладного навчального матеріалу, активний контроль знань учнів переміняється самоконтролем. Більше часу й уваги педагог приділяє стимулюванню, мотивації навчання, особистими контактами в процесі навчання. При цьому він повинен бути високо компетентним, що дозволяє йому давати відповіді на ті складні питання творчого характеру, які можуть виникнути в учнів у процесі роботи з модулем. Взаємодія учнів у процесі навчання. Сучасне розуміння суті процесу навчання насамперед у тім, що навчання процес суб'єкт-суб'єктивної взаємодії педагога й учнів, а також учнів між собою. Ця взаємодія базується на спілкуванні. Тому навчання можна визначити, як «спілкування, у процесі якого й за допомогою якого засвоюється певна діяльність її результат». При спілкуванні відбувається передача суті навчання. Інтенсивний індивідуальний контакт є одним з факторів ефективності модульного навчання й одночасно способом індивідуалізації навчання. Головна відмінність модульної системи навчання від традиційної полягає в системному підході до аналізу вивчення конкретної професійної діяльності, що виключає підготовку по окремих дисциплінах і предметам. В основі побудови модульних навчальних програм перебуває конкретне виробниче завдання, що становить суть кожної конкретної роботи. В узагальненому виді їхній комплекс становить зміст спеціальності або професії. Термін «завдання» у цьому випадку змінений на новий - «модульний блок». Модульний блок - логічно завершена частина роботи в рамках виробничого завдання, професії або області діяльності із чітко позначеним початком і закінченням контролю, як правило, не підрозділяється надалі на більше дрібні частини. Модуль трудових навичок (МТН) – опис роботи, виражене у вигляді модульних блоків. МТН може складатися з одного або декількох самостійних модульних блоків. Навчальний елемент - самостійна навчальна брошура, призначена для вивчення, орієнтована як на самостійну роботу того, якого навчають, так і на роботу під керівництвом інструктора. Кожний навчальний елемент охоплює певні практичні навички й теоретичні знання. Інструктивний блок - сучасна форма плану занять, розроблена для модульної системи навчання. Він сприяє інструкторам і викладачам здійснювати систематичне планування й підготовку занять. Інструкційні блоки можуть також бути основою для розробки навчального елемента 1.1 Структура модульної системи навчання Перший етап. На ньому визначається зміст навчання по будь-якій професії й з окремими її складовими. Його можна назвати проектуванням змісту модульного навчання. Створення змісту – це послідовна деталізація даних конкретної професії працівника, починаючи з його функціональних зобов'язань і до окремих детальних навичок виконання кожного робочого прийому або дії. Після визначення всіх можливих видів робіт професії розробляється «Опис професії». Тут у стислому виді втримується опис основних професійних функцій. Тут також даються умови роботи й вимоги до тих, хто буде вчиться.

Деятельность Йогода Сатсанга[6] включает издание ежеквартального журнала Йогода и рассылку каждые две недели уроков студентам во всех уголках Индии. В этих уроках даются подробные инструкции Общества Самопознания к методам энергизации, концентрации и медитации. Их благоговейная практика составляет основу для высшей инструкции в крия-йогу, которая дается преуспевающим студентам в последующих уроках. Образовательная, религиозная и гуманитарная деятельность Йогода требует служения и преданности многих учителей и сотрудников. Я не привожу здесь их имен, так как их много, но в моем сердце для каждого имеется теплое место. Мистер Райт прочно сдружился с ребятами Ранчи. Одетый в простое дхоти, он некоторое время жил среди них. В Бомбее, Ранчи, Калькутте, Серампуре повсюду, куда бы ни поехал мой секретарь, обладающий даром живописания, он вынимал свой путевой дневник, для того чтобы записывать все, что пережил. Однажды вечером я спросил его: PДик, каково твое впечатление от Индии? PМир,P сказал он задумчиво.P Аура расы мир. глава 40 (сноски) [1]

1. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

2. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

3. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

4. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

5. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

6. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
7. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
8. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

9. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

10. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

11. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

12. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

13. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

14. Трудовий договір та порядок його оформлення

15. Основні принципи модульного програмування та стеки

16. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

18. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

19. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

20. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

21. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

22. Організація та методика виконання курсових
23. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
24. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

25. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

26. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

27. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

28. Воспитание культуры поведения в общественных местах у детей 5-6 лет на основе проблемных ситуаций

29. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

30. Суїцид та шляхи його попередження

31. Теоретичні основи електротехніки

32. Теоретичні основи вивчення сутності грошей

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

34. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

35. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

36. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

37. Предмет та методологія інформаційного права України

38. Принципи розробки та оцінки державної політики України
39. Трипільська культура та бронзовий вік на території України
40. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

41. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

42. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

43. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

44. Програмоване та модульно-розвиваюче навчання

45. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

46. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

47. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

48. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Декабристський рух та його поширення на Україні

50. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

51. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

52. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями

53. Основы методики развития гибкости и координации движения у юных гимнасток

54. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура
55. Товар та його властивості
56. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

57. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

58. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

59. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

60. Етикет та його національні особливості

61. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

62. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

63. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

64. Столипін та його аграрна реформа в Україні

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

65. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

66. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

67. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

68. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

69. Аудиторський ризик та його визначення

70. Основи пристрою лазера і застосування його у військовій техніці
71. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість
72. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

73. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

74. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

75. Покарання та його види

76. Поняття національного доходу та його використання

77. Право водокористування та його види

78. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

79. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

80. Основи методики розслідування крадіжок

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

82. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

83. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

84. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

85. Іван Виговський та його державотворча програма

86. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
87. Нюрнберзький процес та його уроки
88. Генеральний Секретаріат та його склад

89. Джанні Родарі та його книги для дітей

90. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

91. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

92. Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

93. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

94. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

95. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

96. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

97. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

98. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

99. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.