Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ефективність використання ресурсів підприємства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістРОЗДІЛ І 1. Ефективність використання ресурсів підприємства 2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів 3. Основні показники підвищення ефективності підприємства 4. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємства РОЗДІЛ ІІ 2. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства 2.1. Показник стану і руху основних фондів 2.2. Показники оснащення підприємства і робітників основними фондами 2.3. Показники ефективності використання основних фондів 2.4. Показники ефективності використання оборотних фондів 2.5. Показники використання трудових ресурсів РОЗДІЛ ІІІ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання трудових та виробничих ресурсів і їх вплив на результати господарської діяльності 3.1. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню використання ОВФ 3.2. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по прискоренню оборотності оборотних коштів 3.3. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню продуктивності праці 3.4. Вплив підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів на господарську діяльність підприємства Висновки Додатки Список використаної літератури ВступВ сучасних умовах господарювання в умовах переходу до ринкових відносин економіка потребує глибоких і структурних зрушень. В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки підприємства. Саме на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надаються послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економічних витрат ресурсів, застосування висопродуктивної техніки. На підприємстві намагаються знизити витрати до мінімальних. В умовах ринкової економіки “виживає” лише те підприємство, яке більш компетентно визначає вимоги ринку, створює і організовує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечує прибутком кваліфікованих робітників. Ми зустрілися з тією проблемою, що не має в світі аналогів переходу дол. Ринку великої держави з такою як в Україні створеною системою структурного господарювання, високим рівнем монополізму в промисловості, залежністю тисяч промислових підприємців від постачальників окремих видів продукції, що залишилися за межами державних кордонів. Сьогодні потрібно розробити не тільки довгострокову програму поетапного розвитку ринкового сектору економіки, а й визначити найефективніше співвідношення між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням. Розбудова ринкового сектору економіки має базуватися на програмі поступової приватизації, розширення підприємства, створення розгалуженої структури ринку, підвищення ефективності виробництва. Ефективність виробництва на підприємстві тісно пов’язана з проблемою економії всіх видів ресурсів, бо вони є обмеженими. Раціональне використання трудових і виробничих ресурсів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі.

Частина витрат, які утворюють собівартість продукції, пов’язані з використанням факторів виробництва, що веде до зниження собівартості одиниці продукції і до збільшення прибутків підприємства. Метою курсової роботи є оволодіння методичного розрахунку показників ефективності використання виробничих і трудових ресурсів, напрацювання навичок оцінки техніко-економічної інформації з метою вивчення виробничого потенціалу підприємства і трудових ресурсів. В курсовій роботі передбачається провести аналіз використання виробничих і трудових ресурсів підприємства, розробити заходи, які спрямовані на поліпшення їх використання і оцінити вплив запропонованих заходів на результати виробничо-господарської діяльності. Об’єктом дослідження виступає механічний завод, який спеціалізується на випуску технологічного обладнання і відноситься до серійного типу виробництва. РОЗДІЛ І. Економічна ефективність використання трудових і виробничих ресурсів підприємства 1. Ефективне використання ресурсів підприємства Ринкові відносини – форма зв’язку між виробниками і покупцями, тобто механізм узгодження їх дій. В процесі цих відносин становиться ефективність всіх сфер економіки та кожного підприємства окремо. Важливою ланкою ринкового механізму є конкуренція. Це ключове поняття, що є змістом ринкових відносин. Досвід західних країн показує, що конкуренція виступає як важливий фактор стимулювання господарської активності, збільшення різноманітності і підвищення якості продукції, зниження затримок і стабілізації економічного росту. В нашій економіці роль конкуренції незначна. Вона тільки зароджується і проявляється в окремих галузях. Розробка конкурентної стратег дозволяє галузям і підприємствам підвищувати ефективність господарської діяльності і вийти на світовий ринок товарів і організації торгівлі. Кожне підприємство приймає рішення для вирішення сукупності питань: на якому ринку реалізовувати свій товар, які технології використовувати для виробництва і реалізації товарів, яка структура ресурсів необхідна і як розподілити трудові, матеріальні і фінансові ресурси; яких показників повинно досягнути підприємство за певний період, особливо по якості і технічним характеристикам, ефективності виробництва і збуту. Існують наступні цілі діяльності підприємства: - завоювання і збереження певної частини ринку для окремого товару і для всього асортименту; - підвищення якості всього товару; - отримання прибутку від господарської діяльності; - досягнення певних переваг в якості товарів і їх диференціації (забезпечення покупців товарами нової якості), зниження витрат (собівартості); - забезпечується підвищення ефективності використання матеріальних і трудових, фінансових ресурсів; - прагнення зайняти лідируюче положення в сфері технології і так далі. В кожній національній економіці є невичерпні резерви підвищення ефективності як на підприємстві, так і в галузях. Зміна цих показників в сторону підвищення ефективності в даному періоді порівняно з величиною в попередньому періоді свідчить про ефективність роботи підприємства за вказаними напрямками.

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми віковими, віковими, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси, реальні (ті люди, які вже працюють), та потенційні (ті, що колись можуть залучені до конкретної праці). Для характеристики всієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни – персона, кадри, трудовий колектив. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку тощо) факторів. Вплив останніх характеризується в таких параметрах макроекономічного характеру: кількість пасивного (працездатного) населення, загальноосвітній цього рівень, пропонування робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу ці характеристики зумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів. Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. Кадри – це спеціалісти або працівники, що мають достатньо високий рівень кваліфікації та значний стаж роботи на даному підприємстві. На формування різних видів структур персоналу та трудових ресурсів в Україні (як на макро- так і на мікрорівні) у найближчі роки впливатимуть фактори та загальні тенденції: - інтенсивний перерозподіл працівників із промисловості та сільського господарства в інформаційну сферу та у сферу праці з обслуговуванням населення; - включення до складу трудових ресурсів працівників з більш високим освітнім рівнем, ніж у тих, що вибувають за межі працездатного віку; - підвищення частини допоміжної розумової праці (нині вона в кілька разів менша, ніж у розвинутих країнах з ринковою економікою); - уповільнення темпів зниження частини малокваліфікованої та некваліфікованої праці у зв’язку з різким скороченням за останні п’ять років технічного переозброєння діючих підприємств; - зростання попиту на кваліфіковану робочу силу, що може значною мірою задовольнитися за рахунок безробітних з категорій працівників та спеціалістів; - інерція системи освіти, яка продовжує відтворювати кваліфіковані кадри в основному за старою фаховою системою. 2. Показники ефективності діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів Ефективність – це категорія яка складається на підприємствах під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів: економічних, правових, соціальних та інших. Це обставина і той факт, що ефективність підприємства в різних видах (ефективність господарської діяльності підприємства, використання різних ресурсів, виробництва та інше) являється причинами використання для її кількісної оцінки множини показників. Практичне використання системи показників в економічній ефективності в галузях і господарських суб’єктах передбачає: - орієнтацію підприємства (галузей) та інтенсивний шлях розвитку і досягнення більш високого рівня ефективності в економіці; - виявлення резервів подальшого вдосконалення господарської діяльності підприємства (галузей) на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, досконалої технології і покращення організації виробництва; - створення діючого механізму підвищення ефективності.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

2. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

3. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

4. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

5. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

6. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
7. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
8. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

9. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

10. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

11. Статистика трудовых ресурсов

12. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

13. Управление трудовыми ресурсами

14. Управление трудовыми ресурсами

15. Эффективность использования трудовых ресурсов в железобетонном цехе

16. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

17. Трудовые ресурсы предприятия

18. Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

19. Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

20. Анализ использования трудовых ресурсов на примере

21. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

22. Статистический анализ трудовых ресурсов
23. Международное перемещение трудовых ресурсов
24. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов

25. Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

26. Здоровье население как показатель качества трудовых ресурсов

27. Планирование Трудовых Ресурсов

28. Трудовые ресурсы

29. Трудовые ресурсы мировой экономики

30. Население и трудовые ресурсы России. Формирование рынка труда

31. Движение трудовых ресурсов

32. Трудовые ресурсы мировой экономики

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Анализ трудовых ресурсов

34. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

35. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

36. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

37. Анализ использования трудовых ресурсов РСПУП "Гомельская птицефабрика"

38. Трудовые ресурсы и производительность труда сельскохозяйственных предприятий
39. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы
40. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

41. Население и трудовые ресурсы России

42. Моделирование и поддержка решений в управлении трудовыми ресурсами

43. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

44. Международная миграция трудовых ресурсов

45. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии

46. Анализ использования трудовых ресурсов ООО "Лукойл - Западная Сибирь"

47. Анализ обеспеченности ООО "Прикладные системы" трудовыми ресурсами

48. Анализ состава трудовых ресурсов

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

49. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

50. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

51. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и пути ее повышения (на примере ОАО "Продсервис")

52. Трудовые ресурсы

53. Трудовые ресурсы и рабочая сила

54. Управління трудовими ресурсами
55. Эффективное использование трудовых ресурсов – залог выхода из социально-экономического кризиса
56. Эффективность использования трудовых ресурсов в организациях потребительской кооперации

57. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами

58. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их взаимосвязь с экономическими показателями

59. Баланс трудовых ресурсов в Свердловской области

60. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

61. Анализ демографической ситуации и оценка использования трудовых ресурсов России

62. Анализ использования трудовых ресурсов

63. Анализ ликвидности баланса и состава и качества трудовых ресурсов

64. Анализ результатов использования трудовых ресурсов цеха

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

66. Межотраслевой баланс: структура, назначение. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости

67. Повышение экономической эффективности трудовых ресурсов

68. Проблемы использования трудовых ресурсов на примере Южного федерального округа

69. Резервы и пути улучшения использования трудовых ресурсов ( на примере цеха пигментной двуокиси титана №1 предприятия ЗАО "Крымский титан"

70. Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ
71. Трудовые ресурсы
72. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества

73. Трудовые ресурсы предприятия

74. Учение Оуэна об управлении трудовыми ресурсами

75. Экономико-статистический анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии ОАО "Ново-Вятка"

76. Эффективность использования трудовых ресурсов в организации

77. Анализ трудовых ресурсов

78. Анализ трудовых ресурсов и ФЗП в магазине "Припутник"

79. Анализ трудовых ресурсов предприятия

80. Анализ труда и трудовых ресурсов предприятия

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Трудовые ресурсы и занятость муниципального образования Нижнекамского района Республики Татарстан

82. Оптимізація трудових ресурсів

83. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

84. Ефективність використання ресурсів підприємства

85. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

86. Фінансова звітність підприємства
87. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
88. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

89. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

90. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

91. Фінансова діяльність підприємства

92. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

93. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

94. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

95. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

96. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Інноваційна діяльність підприємства

98. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

99. Рентабельність підприємства

100. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.