Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ДИПЛОМНА РОБОТА ВИХОВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗмістВступ Розділ 1. Теоретико-методичні основи виховання організованості молодших школярів 1.1 Психолого-педагогічна суть організованості як особистої якості дитини 1.2 Особливості розвитку організму дітей молодшого шкільного віку 1.3 Самостійність як елемент організованості школярів 1.4 Наполегливість школярів молодших класів як елемент їхньої організованості 1.5 Уважність як елемент організованості дітей 1.6 Роль фізичних вправ у процесі виховання організованості дітей молодшого шкільного віку Розділ 2. Методи та організація дослідження 2.1 Методи дослідження 2.1.1 Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел 2.1.2 Методи визначення та оцінки рівня розвитку організованості молодших школярів 2.1.3 Методи математичної статистики 2.2 Організація дослідження Розділ 3. Розвиток організованості молодших школярів 3.1 Особливості розвитку організованості учнів початкових класів на уроках фізкультури 3.2 Оцінка рівня розвитку організованості молодших школярів 3.2.1 Рівень розвитку об’єму уваги учнів другого класу 3.2.2 Рівень розвитку концентрації і стійкості уваги учнів другого класу Загальні висновки Список використаниж джерел ВступПереорієнтація системи цінностей у суспільстві в сучасних соціальних умовах вимагає осмислення з нових позицій цілей і завдань виховання, оновлення його змісту. Потреби соціально-економічного розвитку і концепція модернізації української освіти ставлять перед вітчизняною школою завдання підготовки сучасних освічених, етичних, заповзятливих людей, які можуть самостійно ухвалювати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їхні можливі наслідки, вміють співпрацювати, володіють розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни. До особистих якостей, яких вимагає сучасне суспільство належить організованість. Саме організованість дозволяє людині успішно справлятися з тими вимогами, які ставить перед особистістю навколишня дійсність, погоджувати їх з власними потребами й інтересами, звільняючи себе від зовнішнього контролю, примусових перевірок. Сенситивним періодом у вихованні організованості виступає молодший шкільний вік, оскільки саме протягом нього закладаються основи моральності, відбувається свідоме освоєння соціального середовища та способів діяльності, формується спрямованість особистості (М.М. Безруких, М.Н. Волокитіна, Л.А. Висотіна, Т.Я. Довга, В.В. Зеньковський, С.П. Єфімова). Проблеми виховання організованості учнів знаходять віддзеркалення в класичних роботах А.С. Макаренка, К.Д. Ушинського і в загальних положеннях теорії виховання (Е.В. Бондаревська). Суть, зміст і структура організованості як якості особистості розглядаються в роботах Е.П. Ільїна, А.Г. Ковальова. І.С. Мангутов, Л.І. Уманський розглядають проблему організованості в процесі вивчення особливостей організаторської діяльності; С.Л. Чернер - в процесі формування ділових якостей особистості; Ю.К. Васильєв і І.А. Мельничук звертаються до організованості, досліджуючи питання економічного виховання учнів. Ряд учених пов'язує організованість учнів з їхньою навчальною діяльністю.А

.Д. Алферов розглядає організованість як необхідну передумову виховання відповідального відношення школярів до навчання. На думку Е.С. Рабунського, виховання організованості учнів безпосередньо пов’язане з їхньою самостійною навчальною діяльністю. М.І. Шилова вважає, що організованість у навчанні відображає відношення школяра до розумової праці. Безпосередньо питанням виховання організованості учнів присвячена невелика кількість робіт. Серед них - дослідження формування організаційних умінь і навичок у молодших школярів (Т.Я. Довга); педагогічних умов формування організованості у молодших школярів (Н.Ф. Прокіна, Ц.Р. Якобсон) і старших дошкільників на матеріалі занять по ручній праці (К.С. Сейдекулова); виховання організованості молодших школярів у різновікових групах продовженого дня (В.П. Ручкіна). Таким чином, у педагогічній науці є певні передумови для вирішення проблеми, що вивчається. Проте виховання організованості молодших школярів у навчально-виховному процесі, з урахуванням соціальних відносин, що змінилися, досліджено, на наш погляд, недостатньо. Аналіз соціальної, психолого-педагогічної літератури з проблеми організованості та вивчення реального стану сформованості даної якості у сучасних учнів дозволили виявити основні суперечності: необхідність виховання організованості та відсутність форм, методів її цілеспрямованої реалізації в процесі початкової школи; високий рівень педагогічних вимог до організованості учнів у середніх класах і низький рівень її сформованості в початкових класах. Пошук шляхів вирішення даних протиріч склав проблему дослідження. Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес у початковій школі. Предмет дослідження - умови виховання організованості на уроках фізичної культури у початковій школі. Метою дослідження є виявити умови, які сприяють ефективному вихованню організованості молодших школярів на уроках фізичної культури. Завдання дослідження: Визначити теоретико-методичні основи організованості молодших школярів. Виявити засоби розвитку організованості молодших школярів на уроках фізичної культури. Визначити рівень організованості учнів початкових класів. Практичне значення роботи полягає у визначенні засобів фізичної культури для виховання організованості молодших школярів, визначенні рівня уважності учнів початкових класів. Результати дослідження можуть бути використані в процесі фізичного виховання учнів початкових класів. Розділ 1. Теоретико-методичні основи виховання організованості молодших школярів 1.1 Психолого-педагогічна суть організованості як особистої якості дитиниСоціально-економічні перетворення, які відбуваються в нашій країні, породили суперечливі тенденції. З одного боку, при відмові від жорсткого зовнішнього контролю у людей з'явилася можливість організації життя згідно із власними поглядами, відповідно до своїх схильностей, устремлінь. Сьогодні життя людини, багато в чому залежить від її власної активності, уміння організувати і надати подіям бажаного напряму. З іншого боку, ігнорування моральних обмежень, довгождана свобода обернулися вседозволеністю, етичною деградацією, розгулом грубості та насильства.

Бажаючи отримати &quo ;борців&quo ;, здатних вижити в умовах багатоаспектної кризи, забуваємо, що будь-яка агресія веде до відторгнення від навколишнього світу. Сьогодні суспільству необхідні зміни в свідомості і поведінці людей, що в цілому висуває вищі вимоги до виховання підростаючого покоління. Постають завдання перед вихованням сучасного покоління. Це, перш за все, формування нових життєвих установок особистості, здатної самостійно ухвалювати відповідальні рішення в ситуації вибору. Отже, суспільні зміни та нові завдання, які стоять перед сучасною людиною вимагають віддзеркалення в навчально-виховному процесі школи виховання організованості, що дозволяє справлятися з вимогами навколишньої дійсності, погоджувати ці вимоги із власними бажаннями, звільняючи себе від зовнішнього примусового контролю, перевірок. Феномен „особистості” завжди знаходився в центрі уваги багатьох наук. З філософської точки зору особистість - „людина зі всіма соціально обумовленими і індивідуально вираженими якостями: інтелектуальними, емоційними, вольовими&quo ; . У понятті „особистість” фіксуються суспільні та соціальні відносини людини. Особистість - це соціальна функція людини, система її соціальної діяльності . Особистість - дійсність індивіда як соціального феномена, це суб'єкт суспільних відносин, що реалізовує себе в соціальній діяльності. У філософії особистість постає як інтегральне поняття, що обґрунтовує соціальну форму існування індивіда, в рамках якої він володіє внутрішньою цілісністю і відносною самостійністю, що дає можливість творчо проявляти себе. Щоб залишатися самою собою, особистість повинна змінювати саме себе, з урахуванням всіх змін, що відбуваються . Л.С. Виготський підкреслював, що особистість є поняття соціальне, воно виражає все, що є в людині надприродне та історичне. Особистість не народжується, але виникає в результаті культурного і соціального розвитку . За визначенням В.А. Аверина, особистість „. суспільний індивід, об'єкт і суб'єкт історичного процесу. Тому в характеристиках особи найповніше розкривається суспільна суть людини, що визначає всі явища людського розвитку.&quo ; . На думку Л.І. Божович „особистість - це людина, яка досягла визначеного, достатньо високого рівня свого психічного розвитку. Найістотніша її характеристика, коли вона дійсно стає особистістю, полягає в тому, що вона здатна панувати над випадковостями і змінювати обставини життя відповідно до своїх цілей і завдань; вона здатна також свідомо управляти і самою собою&quo ; . У педагогіці особистість розглядається як „учасник історично-еволюційного процесу, виступаючи носієм соціальних ролей і володіє можливістю вибору життєвого шляху&quo ;, як феномен суспільного розвитку, конкретна жива людина, яка володіє свідомістю і самосвідомістю, тобто особистість характеризується таким рівнем психічного розвитку, який дозволяє їй управляти власною поведінкою. На думку П.Я. Гальперина: „. особистість людини. є справа рук самої людини, продукт її самовиховання. Оскільки особистість ніколи не дана готовою, але завжди твориться, вона є не пасивна річ, але творчий процес” .

Зная, что у Теда нет денег, они наняли команду опытных юристов и сделали ему контрпредложение - они дают ему деньги и он отступается, или он, в свою очередь, отдает им ту же сумму, и они оставляют его в покое. Ставкой были 200000 дол. Иначе фирма вынуждена будет призвать его к порядку при помощи судебных органов. Они решили преподать Теду урок в его же порывистом духе, предложив в течение тридцати секунд принять решение. Большие мальчики сделали такую же ошибку, что и многие другие на протяжении последующих двадцати лет. Они просчитали, ошибочно, что у него есть только один выход - взять 200000 дол. и исчезнуть. Своим неожиданным поступком Тед поверг их в шок. Он пошел в наступление вместо того, чтобы занять защитную позицию - классический военный маневр. Он сказал им: "Мне не нужны ваши тридцать секунд. Я заплачу вам 200000 дол., а сейчас убирайтесь из моего офиса". Шокированные и сбитые с толку опытные ветераны корпоративных войн капитулировали и согласились с ним. После этого он спросил своего финансового советника: "Где бы нам раздобыть 200000 дол.?" Получилось так, что он смог расплатиться акциями вместо наличных

1. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

2. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

3. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

4. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

5. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

6. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
7. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
8. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

9. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

10. Кризове явище функціонування та розвитку організації

11. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

12. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

13. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

14. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

15. Дитячі та юнацькі організації в Україні

16. Соціальне середовище та соціалізація особистості

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

18. Диференціація доходів населення

19. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

20. Організація кредитної роботи в комерційному банку

21. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

22. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання
23. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури
24. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

25. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

26. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

27. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

28. Економічне виховання молодших школярів

29. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

30. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

31. Організація технології роботи вантажної станції

32. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска

33. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

34. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

35. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

36. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

37. Поняття та форми державного устрою

38. Форми співучасті та види співучасників у злочині
39. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
40. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

41. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

42. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

43. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

44. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

45. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

46. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

47. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

48. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

49. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

50. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

51. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

52. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

53. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

54. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
55. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
56. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

57. Організація обліку в магазині "Світанок"

58. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

59. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

60. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

61. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

62. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

63. Суть та фактори картографічної генералізації

64. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

65. Застосування права як особлива форма його реалізації

66. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

67. Організація захисту державної таємниці в Росії

68. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

69. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

70. Поняття держави та її історичні форми
71. Поняття, види та форми договорів
72. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

73. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

74. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

75. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

76. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

77. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

78. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

79. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

80. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Цивілізації середньовіччя та сучасності

82. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

83. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

84. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

85. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

86. Організація та проведення екскурсій по м. Києву
87. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами
88. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

89. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

90. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

91. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

92. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

93. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

94. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

95. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

96. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики

97. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

98. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

99. Форми та прояви слабоумства

100. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.