Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Технічний аналіз ринку форексних операцій

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат На тему Технічний аналіз ринку форексних операцій. Зміст Основні положення технічного аналізу Види трендів. Лінії підтримки та опору Графічний метод. Типи графіків. Японські свічки Свічний аналіз Фігури: розвороту та продовження тенденцій 1. Основні положення технічного аналізу Задача технічного аналізу визначити поточний напрям руху ринку. На відміну від інструментів фундаментального аналізу, які використовуються для прогнозування перспектив розвитку ринку, технічний аналіз дає візуальне уявлення про поточну ситуацію і дозволяє визначити найкращий момент для здійснення операцій. Практичні рекомендації по застосуванню інструментів технічного аналізу не можна сприймати як аксіому. По-перше, ринок постійно міняється. По-друге, трактування результатів, досягнутих різними методами аналізу ринку, різне в кожному індивідуальному випадку. Корисність інструментів і методів визначається тільки шляхом їх практичного застосування в процесі роботи на ринку. Технічний аналіз ґрунтується на трьох положеннях: Ціни враховують все. Іншими словами будь-який чинник здатний вплинути на зміну ціни: економічний, політичний, психологічний вже врахований ринком і включений в ціну. Тому для прогнозування зміни курсу слід вивчати безпосередньо графік ціни. Ринок закономірний (історія повторюється). Це означає, що все, що відбувається зараз, в тій чи іншій мірі вже відбувалося, і, ймовірно, відбуватиметься в майбутньому. Історична закономірність і певна циклічність розвитку ринку дозволяє застосовувати інструменти статистичного аналізу. Ціни рухаються направлено. Це положення є основоположним для трендового аналізу, суть якого зводиться до принципу торгувати по тенденції, поки вона існує. 2. Види трендів. Лінії підтримки та опору Виділяють три типи тенденцій (трендів). Підвищення курсу – бичачий тренд (bullish re d, up re d) – кожен подальший пік і кожен подальший мінімум вищі попереднього. (приклад) Пониження курсу – ведмедячий тренд (bearish re d, dow re d) – кожен подальший пік і мінімум нижчі попереднього. (приклад) Консолідація ринку або рух курсу в рамках коридору – бічний рух (fla , ra ge) – максимуми і мінімуми курсу знаходяться приблизно на одному рівні. (приклад) Тренди, показують напрям руху ринку і є ключовим інструментом графічного аналізу. Працювати потрібно по поточному тренду, за винятком ситуації, коли цей тренд затухає і очікується розворот ринку. По термінах дії тренди бувають: довгостроковий тренд – основна тенденція, яка триває від півроку до декількох років. середньостроковий тренд – проміжна тенденція, яка є коректуючою по відношенню до основного тренда і триває від декількох тижнів до півроку; короткостроковий тренд – триває не більш ніж три тижні і є короткостроковими коливаннями в рамках проміжної тенденції. Лінія опору (resis a ce) – лінія будується по не менше ніж двох максимумах цін; показує рівень, який курс не зможе пробитися при рухові ринку вгору. Лінія підтримки (suppor ) – лінія будується по не менше ніж двох мінімумах цін; показує рівень, який курс не може пробитися при рухові ринку вниз. Для висхідного тренда визначаючою є лінія підтримки, для низхідної тенденції трендоутворюючою є лінія опору.

Бічний рух фактично є рухом по каналу, де лінії підтримки і опору практично горизонтальні. 3. Графічний метод. Типи графіків. Японські свічки Аналіз графіків є ключовою складовою технічного аналізу, оскільки це найнаочніше відображення динаміки розвитку ринку. Більшість людей сприймає графічну інформацію набагато легше, ніж дані, виражені за допомогою слів, текстів або цифр. Для трейдера важливо виявити напрям руху курсу і визначити оптимальну ціну і час для здійснення прибуткової операції. Графіки використовувалися для аналізу ще до того, як одержали широке застосування математичні інструменти. Графіки відображають зміну ціни, які викликані взаємодією на ринку двох груп учасників: «бики» (bulls) – учасники, що грають на підвищення курсу (покупці); «ведмеді» (bears) – учасники, що грають на пониження курсу (продавці); Розрізняють три основні види графіків (char s): Лінійний графік (Li e Char s) – суцільна лінія, що сполучає ціни закриття. Це самий неінформативний графік зі всіх існуючих. Стовпчиковий графік (Bar Char s) – діаграма барів, які включають ціни відкриття, закриття, максимальне і мінімальне. Для побудови графіка використовують наступні дані: Ціна відкриття (ope i g price) – курс відкриття певного тимчасового періоду. Співпадає з ціною закриття попереднього періоду. Якщо виникає ціновий розрив, називають gap. Звичайно розриви виникають дуже рідко під час вступу новин фундаментального характеру або форс-мажорних подій. Ціновий розрив вважається індикатором сили поточного тренда. Ціна закриття (closi g price) – курс закриття певного тимчасового періоду; вважається більш інформативною, ніж ціна відкриття. Максимальна ціна (high) – максимальне значення курсу за певний часовий період. Мінімальна ціна (low) – мінімальне значення курсу за певний часовий період. Японські свічки (Ca dles ick) – специфічний спосіб зображення цін виник ще в XVIII столітті в Японії. Це найбільш інформативний вид графіків. Японська свічка складається з «тіла свічки» (real body) і «тіні або хвоста свічки» (shadow). Тіло свічки - прямокутник, утворюваний в інтервалі між ціною відкриття і ціною закриття. Білий колір тіла означає, що ціна відкриття нижча за ціну закриття. Чорний колір тіла свічки означає падіння ціни протягом тимчасового інтервалу (ціна відкриття вища за ціну закриття). Тінь (хвіст) свічки – рухи цін вищі за тіло до максимального значення (upper shadow) і нижче за тіло до мінімального значення (lower shadow). Одного погляду на графік досить, для того, щоб визначити росли або падали ціни в певний проміжок часу. 4. Свічний аналіз Існує безліч комбінацій свічок. Для всіх можна виділити наступні основні моменти: Довжина тіла свічки показує силу тіла: чим довше свічка, тим сильніше бажання ринку йти у вибраному напрямі. Довжина тіні свічки показує силу тіні: чим довше тінь, тим сильніше не співпадають бажання і можливості ринку йти у вибраному напрямі. Довга верхня тінь говорить про слабкість биків закріпити тимчасову перемогу над ведмедями. Довга нижня тінь свідчить про слабкість ведмедів утримати результати свого попереднього тиску.

5. Фігури: розвороту та продовження тенденцій До класичних фігур технічного аналізу відносяться: Фігури, підтверджуючі розворот тренда: Подвійна або потрійна вершина-дно (Double, riple op/Bo om). Лінія, яка будується у підставі вершин або дна називається лінією шиї. Після розвороту ринку, вірогідне проходження курсом відстані, рівної як мінімум висоті найвищої вершини дна. «Голова-плечі» (Head & Shoulders). На бичому тренді поява цієї фігури означає вірогідне падіння курсу, що підтверджується у випадку, якщо друге плече нижче першого. Для ведмежого ринку ця фігура розташована вверх ногами і означає швидке вірогідне підвищення курсу. Сигнал посилюється, якщо друге плече вище першого. Іноді після виходу з фігури курс повертається назад до лінії шиї. Як правило курс, змінивши напрям розвитку, пройде відстань, рівну висоті від вершини голови до рівня шиї. Основний мінус цієї фігури – важкість в своєчасному розпізнаванні. Але, навіть якщо курс вже минув рівень шиї, є відносна упевненість у напрямі тренда в найближчий часовий відрізок. Фігури, підтверджуючі продовження тренда: Прапор (Flag) – утворюється паралельними лініями опору і підтримки. Після входу у фігуру по поточному тренду курс, як правило виходить з прапора, зберігаючи попередній напрям тренда. Підтвердженням є перетин курсом рівнів максимумів коливань усередині ведмежогочого прапора і мінімумів коливань усередині бичого прапора. Якщо лінії опору і підтримки не паралелі, така фігура називається розкритим прапором. Вихід з такої фігури буде сильнішим, ніж з класичного прапора. Вимпел (Pe a ) – має ті ж характеристики, що і прапор, але утворюється лініями опору і підтримки, що сходяться в низхідний або висхідний трикутник. Клин (Wedge) – є тим же вимпелом, але направлений звичайно гострим кутом вліво. Поведінка тренда на виході з клину передбачена менше, ніж для всіх фігур цієї групи. Фігури, які підтверджують можливість як розвороту, так і продовження тренда: трикутники ( ria gle) або сходження-розбіжність ліній трикутника. Вихід графіка курсу з трикутника в тому ж напрямі більш вірогідний, ніж розворот в протилежну сторону. Висхідний трикутник інформує про вірогідніше зростання курсу, а низхідний – про його падіння. Додатковим сигналом є недосягнення графіком лінії опору або лінії підтримки. У першому випадку, курс, швидше за все, падатиме; у другому – рости. У класичному трикутнику з моменту входу звичайно налічується п'ять ліній. Чим більше за лінії усередині трикутника і чим ближче до кінця фігури, тим сильніше буде динаміка курсу при виході. Для всіх фігур і ліній трендів характерні наступні особливості: сигнал з'являється у момент перетину ліній опору або підтримки і підтверджується пробиттям сильного або «ключового» рівня – рівня максимальних або мінімальних цін, який спостерігався раніше; вірогідність того, що продовжиться тренд, діючий до входу у фігуру, більше, ніж можливість розвороту ринку (за винятком фігур, що свідчать про це); будь-який сигнал бажано підтвердити за допомогою інших інструментів; тренд на малих проміжках часу, незалежно від його напряму, слабкіший за тренд, діючий на більшому відрізку часу.

Серя "ПРИГОДИ. ПОДОРОЖ¶.PНАУКОВА ФАНТАСТИКА" 19601964 р.р. 1960 Ананян В.PПолонен Барсово ущелини У повст розповдаться про дтей, що попали в бду в горах Кавказа. Опинившись в полон стих, вони мужньо переносять випробування дол. ___________________ Бердник О. Стрла часу ___________________ Дашкв М. Загибель Уран На Землю прилта гсть з ншо зоряно системи. Це складна кбернетична машина, що керуться цлком автоматично. Вона розповда людям про далеку планету Прейю та про жахливу трагедю, яка сталася на нй. Новий роман письменника заклика до пильност, до ще активншо боротьби за мир. ___________________ Герлах ¶., Кунерт Й.PМсце злочину Берлн ___________________ ґфремов ¶. Туманнсть Андромеди Розмах фантаз про технчний прогрес людства, вра в безперервне удосконалення  свтле майбутн розумно побудованого суспльства все це так вагомо  зримо пдтверджено сигналами маленьких мсяцв. Чудесне по швидкост здйснення одн мр з «Туманност Андромеди» ставить перед мною питання: наскльки врно розгорнута в роман сторична перспектива майбутнього?.. ¶. ґФРЕМОВ ___________________ Квлч Ф

1. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

2. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

3. Економічний аналіз підприємств

4. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

5. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

6. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів
7. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
8. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

9. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

10. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

11. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

12. Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища

13. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

14. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

15. Экономічний аналіз підприємства

16. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

18. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

19. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

20. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

21. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

22. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки
23. Аналіз художньо-технічного оформлення видання
24. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

25. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

26. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

27. Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами

28. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

29. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

30. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

31. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

32. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

33. Аналіз та прогнозування ринку праці

34. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

35. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

36. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

37. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

38. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
39. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці
40. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

41. Банковские операции с использованием векселей

42. Международные транспортные операции

43. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

44. С. Есенин "Анна Снегина"

45. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

46. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

47. Анна Герман

48. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

50. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

51. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

52. Программа по ведению операций в магазине

53. Техника операций при ИБС и перикардитах

54. Антиглаукомная операция
55. Берлинская операция
56. Технологические операции штамповки

57. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

58. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

59. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

60. Лизинговые операции банков

61. Форфейтинговые операции банков

62. Валютные операции коммерческих банков

63. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

64. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

65. Валютные операции Сберегательного банка РФ

66. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

67. Эффективность использования финансовых векселей в расчетных операциях

68. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

69. Трастовые операции банков

70. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций
71. Учет лизинговых операций
72. Банки и их операции

73. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

74. Учет валютных операций

75. Бухгалтерский учет операций с фьючерсными контрактами

76. Аудит расчетных операций

77. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

78. Аудит кредитных операций

79. Бухгалтерский учет валютных операций

80. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

81. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

82. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

83. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

84. Тара и тарные операции в торговле

85. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

86. Управление международными лизинговыми операциями
87. Мировой рынок услуг и основные операции по их реализации
88. Валютные рынки и валютные операции

89. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

90. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

91. Операции с ценными бумагами

92. Евробумаги. Рынок и операции

93. Валютный рынок и валютные операции

94. Векселя и операции с ними

95. Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

96. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Морской торговый флот в военных операциях на Чёрном и Азовском морях

98. Орловская наступательная операция (12 июля -- 18 августа 1943 г.)

99. Операция "Марс": различные трактовки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.