Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ВСТУП На сучасному етапі розвитку суспільства, незважаючи на велику кількість експериментальних, емпіричних і теоретичних досліджень стану агресивності, концептуальна розробка даного поняття в психологічній літературі залишається недостатньо розробленою. Сьогодні поставлено під сумнів закон існування і розвитку добра. Багато років дітей виховували згідно з цим основним моральним законом: добро породжує добро, а зло здатне породити лише зло. Зараз, як підкреслюють українські дослідники, &quo ;цей закон спрацьовує доти і лише там, доки і де сам грунт здоровий. У грунтовно хворому ж &quo ;суспільстві&quo ; цей закон вже не спрацьовує, скоріше навпаки: там, де добро (гуманність, чесність, істина тощо) органічно відштовхується, там добро породжує зло, викликає з глибин підсвідомості агресію і ненависть.&quo ; . Лють, жорстокість, безсердечність нашого переломного часу можна зрозуміти, проте аж ніяк не слід виправдовувати їх і миритися з ними. Передусім тому, що це підриває здоровий культурний розвиток підростаючого покоління, повноцінне формування особистості, тобто ставить під сумнів і майбутнє самого суспільства. У дітей зросла асоціальна спрямованість, вони стали більш агресивними, вразливими, швидко виходять із стану рівноваги. Значно зросла кількість психічних захворювань, безпосередньо пов'язаних із соціальними умовами. В окремих дітей розвиваються хибні якості: жорстокість, брехливість, лють та ін.; у значної частини підлітків порушуються ціннісні орієнтації. Однією з актуальних проблем сьогодення в загальноосвітніх закладах є агресивна поведінка учнів молодшого шкільного віку. На жаль, цій проблемі не наділяється достатньої уваги в психологічній та педагогічній літературі. Втім, вона є надзвичайно важливою й потребує свого розв'язання. Адже саме в цей віковий період закладаються основні стереотипи поведінки. Розуміння механізму формування агресивних дій у дітей молодшого шкільного віку допомагає не тільки пояснити причини агресивної поведінки підлітків, а й знайти засоби педагогічного та психологічного впливу на дитину, з'ясувати основні напрями психолого-педагогічної корекції та профілактики агресивних проявів у поведінці вже в учнів початкових класів. Темою наукової роботи, обрано «Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку» Мета: вивчити психологічні особливості та причини виникнення агресивності у дітей молодшого шкільного віку. • Гіпотеза: ми припускаємо, що в результаті експерименту отримаємо -діти з високим рівнем агресивності займають несприятливе положення в групі. Задачі: вивчити проблему агресивності і її вирішення в психологічній науці; розглянути деякі причини та чинники, що спричиняють формування та закріплення агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку; проаналізувати причини виявлення агресивної поведінки у дітей за допомогою проектних методик. Предмет дослідження: вплив різних чинників мікро- та макросередовища на емоційно-вольову сферу дитини молодшого шкільного віку. Об'єкт дослідження: агресивність в молодшому шкільному віці. Для дослідження агресивної поведінки дітей використовували проективні методики: тест Бака &quo ;&quo ;Будинок-Дерево-Людина&quo ; та &quo ;Малюнок неіснуючої тварини&quo ;.

Розділ 1. Проблема агресивності та її вирішення в психологічній науці 1.1 Агресивність як прояв емоційної сфери Емоції й почуття являють собою відображення реальної дійсності у формі переживань. Різні форми переживання почуттів (емоції, афекти, настрої, стреси, пристрасті) утворюють в сукупності емоційну сферу людини. Прояв агресії також можна віднести до емоційно-вольової сфери людини. Різні автори по-різному визначають походження явища агресивності. Так, наприклад, філософ Жан-Жак Руссо звинувачував за суспільне зло не людську природу, а суспільство. Томас Гоббсом (1588-1679) розглядав соціальні обмеження як необхідні для отримання тваринних проявів людської натури, яка потребує постійного контролю. У 20 ст. погляди Гоббса про те, що агресивні прояви являються вродженими, поділяли Фрейд та Лоренц. Обидва вчених вважали, що агресивна енергія має інстинктивну природу; якщо вона не знаходила розрядки, то скопичувалася до тих пір, доки не взривалася або доки потрібний стимул не випускав її на зовні. Деякі вчені давали визначення &quo ;агресії&quo ; та &quo ;агресивності&quo ;: як вроджену реакцію людини для захисту території, яку вона займає (Лоренц); як намагання панувати (Моррісон); як реакцію на ворожу навколишню дійсність (Хорні, Фромм). Взагалі поняття &quo ;агресивність&quo ; розглядають як властивість особистості, а &quo ;агресію&quo ; як прояв, акт поведінки. Агресивність характеризується імпульсивною активністю поведінки, афективними переживаннями - гніву, злості, прагненням заподіяти іншому травму (фізично чи морально). В агресивному стані людина може повністю втрачати самоконтроль. Агресію інколи розглядають як стінічний активний прояв фрустрації (це все, що заважає досягнути мети). У зв&quo ;язку з цим агресію визначають як реакцію на обставини. Проте агресія виникає і в результаті наслідування зразків або використовується людиною як навмисний засіб для досягнення мети. Причиною агресії може бути ефект неадекватності, який виникає внаслідок незадоволення потреби особи в самоствердженні. Поведінка людини в стані агресії значною мірою залежить від її характерологічних рис і особливо від її виховання. Агресивна поведінка прояаляється вже в ранньому дитинстві, піддаючи випробуванню батьківське терпіння і створюючи напруження в стосунках з однолітками. Агресивність має якісну і кількісну характеристики, і має різні ступені проявів: від майже повної її відсутності до максимального розвитку. Кожна людина повинна мати &quo ;частинку&quo ; агресивності. Тому що її відсутність призводить до пасивності. Надмірний розвиток її характеризує людину як конфліктну, яка не здатна до кооперації. Але агресивну поведінку не можна однозначно вважати поганою. Виникаючи в критичній ситуації, вона виконує захисну функцію, інколи функцію розв'язання (виходу) ситуації. Найчастіше агресивна поведінка спостерігається у дітей в критичні вікові періоди. Це свідчить про те, що жити дитині стало складніше. Це стосується як нормальної дитини, так і дитини з емоційним порушенням. Так, криза 3-х років (негативізм, упертість, норовистість) характеризується такими позитивними рисами (за Виготським): прояв самостійності; відокремлення від дорослого; виділення себе як рівноправної особистості.

Розрізняють такі види агресивних реакцій (Басса, Дарки): Фізична агресія - використання фізичної сили проти іншої людини. Непряма агресія спрямована через іншу людину чи групу людей. Роздратованість - схильність до прояву негативних почуттів при найменшому збудженні (запальність, грубість). Негативізм - опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до активної боротьби встановлених звичаїв і законів. Образа - заздрість і ненависть до оточуючих за справжні й вигадані дії. Підозра - діапазон від недовіри до переконання, що всі люди погані. Вербальна агресія - вираження негативних почуттів як через крик, вереск. Так і через словесні відповіді (погрози). Почуття вини - переконання суб&quo ;єкта, що саме він поганий. Всі форми агресивності мають одну спільну рису: вони викликані спробами контролювати ситуацію, впливати на неї з метою вдосконалення або себе, або свого оточення. Спалахи люті з елементами агресивної поведінки вперше спостерігаються тоді, коли бажання дитини, з якоїсь причини, не задовільняється. Перепоною до виконання бажання звичайно служить заборона або обмеження з боку дорослого. Великого значення для появи агресивності у шкільному віці набуває популярність дитини у групі однолітків. Не маючи адекватних засобів спілкування, дитина кулаками намагається посісти лідируюче місце в групі, і різні вікові періоди вирішальне значення для здобуття популярності мають різні вимоги з боку групи. Мають значення інтелектуальний рівень, розвиненість мови, фізичний розвиток, спритність, ступіньоволодіння різними діяльності. Агресивність таким чином може бути наслідком переживань, пов&quo ;язаних з образою, ущемленим самолюбством. Уперше вона виникає в тій ситуації, яка травмує психіку і спрямована проти тих, кого дитина вважає причиною неприємних переживань і конфліктів. 1.2 Причини виникнення агресивності та особливості прояву в дітей молодшого шкільного віку У дітей молодшого шкільного віку відбувається процес адаптації до соціальних умов взагалі та до шкільного життя зокрема. У цьому віці закладаються та формуються вміння вчитись, соціальна пристосованість тощо. Тому, на думку багатьох сучасних психологів (Я.Коломийський та ін), період молодшого шкільного віку надзвичайно важливий у справі формування та закріплення основних тенденцій поведінки дітей, також і агресивних. То й звертати увагу на агресивні прояви дитини повинні не лише вчителі, які працюють з дітьми підліткового віку, в котрих основні стереотипи поведінки вже майже сформувалися, а й учителі початкових класів. Чим молодша дитина, тим легше на неї вплинути і тим ефективнішою буде профілактична і корекційна робота. Щоб спланувати профілактичну та психокорекційну роботу з агресивними дітьми молодшого шкільного віку, слід з'ясувати механізм агресивних дій і виявити причини та чинники, що сприяють його формуванню та закріпленню. За визначенням М.Боришевського, психологічні механізми—це феномен, який &quo ;означає наявність стану оптимальних взаємовідносин і взаємодії між структурними елементами (підсистемами) психологічної системи, що забезпечує її функціонування, становлення, розвиток&quo ; [1, с.2

Не розрядило ситуацію вбивство наближеними до царя особами (великий князь Дмитро Павлович, князь Ф.Юсупув, один з правих думських лідерів — В. Пуришкевич) пройдисвіта Г.Распутіна, що користуючись особливим покровительством цариці, згубно впливав на політику двора. Та й щодо самої цариці Олександри Федорівни-принцеси Гессенської дедалі ширилося невдоволення, множилися чутки щодо її зв'язків з німецькими родичами як однієї з прямих причин воєнних невдач і поразок. Непокоїло правих не лише загрозливе становище на фронті, а й поведінка Миколи II, який перебрав від популярного у військах великого князя Миколи Миколайовича на себе ще й посаду Верховного головнокомандувача російської армії. Позитивного впливу на ситуацію це не справило. Навпаки — лише сфокусувавши додаткову увагу на августійшій особистості, дедалі» очевидніше віддзеркалювало всю абсурдність, неадекватність її поведінки, покладало пряму відповідальність за воєнні провали й кризу в суспільстві. Навіть такі віддані монархії особистості, як В. Шульгін, його оточення уже вголос говорили про загальний настрій — вимоги відставки уряду й зречення корони Миколи ІІ

1. Психологічні стани дітей дошкільного віку

2. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

3. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

4. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

5. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

6. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
7. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку
8. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

9. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

10. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

11. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

12. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

13. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

14. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

15. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

16. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

17. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

18. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

19. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

20. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

21. Професійна діяльність шкільних психологів

22. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості
23. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом
24. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

25. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

26. Страхи дітей молодшого шкільного віку

27. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

28. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

29. Про практичність соціальної психології

30. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

31. Психологіна готовність дитини до навчання у школі

32. Психологія і творчість

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

33. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

34. Теорія й практична діяльність психолога

35. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

36. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

37. Физиология, психология и интеллект близнецов

38. Этика - эстетика. Психология творчества
39. Психология преступной личности
40. Пути решения экологических проблем глазами психолога

41. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

42. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

43. Психология политического лидерства

44. Психология - "Казус"

45. Психология рекламы

46. Психология: Дружба

47. Психология

48. Зарождение и развитие психологии

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

49. Сравнительный анализ отечественной и Американской социальной психологии

50. Психология

51. Психология деятельности

52. Основы психологии предпринимательского мышления

53. Психология национальной идентичности

54. Основы психологии
55. Психология
56. Проблема способностей в психологии

57. Психология конфликта. Философия возникновения, пути разрешения

58. Психология семейных отношений

59. Учебные материалы курса "Социальная психология"

60. Юнг. Аналитическая психология

61. Социальная психология как наука

62. Теоретическая психология (ответы на экзамене)

63. Психология и ее предмет

64. Психология конфликта

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

65. Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии

66. Психология чувств

67. Проблема одиночества в психологии

68. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии

69. Психология математических способностей

70. Психология конфликтов
71. Общие проблемы малой группы в социальной психологии
72. Психология и педагогика

73. Структурный анализ психологии масс

74. Психология дружбы и любви в юношеском возрасте

75. Психология политического лидерства

76. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

77. Критерии оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта

78. Психология труда и инженерная психология

79. Психология малых групп

80. Психология преступной группы

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Общая психология (контрольная)

82. Феноменология духа в сказках в свете аналитической психологии Юнга

83. Возрастная психология

84. Понятие личности в психологии

85. Психология труда: рефлексология В.М. Бехтерева

86. Детская психология в учениях Античности, Средневековья и эпохи Возрождения
87. Основы психологии
88. Понятие методологии психологии

89. Использование корреляционного анализа в работе школьного психолога

90. Предмет и задачи психологии как науки

91. Система образования и психология

92. Психология конфликта

93. Психология личности военнослужащего

94. У истоков интегральной психологии

95. Шпаргалки по общей психологии

96. Феномен лидерства в психологии

Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Психология эмоций

98. Экзистенциональная психология

99. Психология народов В.Вундта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.