Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Середовище програмування Borland Delphi

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет комп’ютерних наук Кафедра комп’ютерних систем і мережСЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ BORLA D DELPHI Реферат2007 АнотаціяВ даному документі описані загальні відомості про середовище розробки програм Borla d Delphi, роботу його компонентів, особливості створення нових компонентів та використання компонентів Delphi для роботи з базами даних. Програмний документ містить: розділів - 3, сторінок - 27. ЗмістАнотація 1. Загальні відомості про Borla d Delphi 2. Елементи мови та способи структуризації програми 3. Засоби обміну даними та вбудовані елементи 3.1 Системи керування базами даних I erBase та Firebird 3.2 Компоненти Delphi для роботи з СКБД FireBird Список використаних джерел 1. Загальні відомості про Borla d DelphiBorla d Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Applica io Developme ) . Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм, які можуть працювати в середовищі Wi dows або Li ux. При цьому Delphi дозволяє звести до мінімуму об’єм програмного коду, який вводиться вручну. В склад Delphi входять засоби, необхідні для розробки, тестування та встановлення програм, включаючи велику за обсягом бібліотеку компонентів (VCL - Visual Compo e s Library), засоби візуального проектування, шаблони програм і форм. Середовище проектування Delphi є відкритою системою і дозволяє використовувати як компоненти VCL, так і компоненти від сторонніх розробників, або власні компоненти. Також, сильною стороною Delphi є можливість використання функцій Wi API. В системі Delphi використовується спеціалізована версія мови програмування Паскаль, що постійно вдосконалюється; вона називається Delphi (в шостій і більш ранішніх варіантах системи Delphi вона називалась Objec Pascal - &quo ;Об’єктний Паскаль&quo ;). Ця версія включає набір розширень, орієнтованих тільки на застосування в рамках середовища Delphi і призначених для прискореного створювання програм. Середовище Delphi 6 являє собою інтегровану оболонку розробника, в яку входить набір спеціалізованих програм, які відповідають за різні етапи створення готової програми. Основні вікна системи Delphi 6 наступні: інспектор об’єктів, провідник, проектувальник форм, вікно редактора. Вихідний текст програми готується в середовищі Delphi 6 за допомогою вбудованого редактора вихідних текстів. Цей редактор спеціалізований. Він відрізняється гнучкими можливостями кольорового виділення різних елементів тексту програми (ключових слів, назв, операцій, чисел і рядків) і надає можливість швидкого вводу конструкцій, які часто зустрічаються. 2. Елементи мови та способи структуризації програмиЕлементами мови є набори компонентів, які дозволяють створювати додатки за найрізноманітнішими тематиками. Компоненти володіють наборами властивостей, що характеризують їх особливості. Крім властивостей, компоненти містять методи - програмний код, який обробляє значення властивостей та події - повідомлення, які компонент приймає від програми.

Всі програми в Delphi 6 будуються по наступному принципу: в їхній головній частині з розширенням. DPR зберігається тільки виклик декількох команд, які відкривають головне вікно, а також виконують завершальні дії. Решта всього програмного коду міститься в файлах, що зберігають опис додаткових модулів, які підключаються. Кожен модуль має строго задану структуру, яка зазвичай автоматично генерується системою Delphi 6 при його створенні. Модуль складається з чотирьох частин: інтерфейсної частини, частини реалізації (обов’язкова), частини ініціалізації і частини завершення (необов’язкова) . Спочатку вказують заголовок модуля - ключове слово U i , за ним довільну назву модуля (вона повинна співпадати з іменем файлу, в якому модуль зберігається) і кладуть крапку з комою: U i es u i ; Інтерфейсна частина описує інформацію, яка доступна з інших частин програми, з інших модулів і головної частини. Частина реалізації описує інформацію, яка недоступна з інших модулів. Подібне розділення модуля на частини дозволяє створювати і розповсюджувати модулі у відкомпільованому вигляді (розширення. DCU), додаючи до них тільки опис інтерфейсної частини. При цьому внести зміни в такий модуль неможливо, вихідний код, який реалізує описані в інтерфейсній частині можливості, недоступний. Такий підхід дозволяє повторно використовувати раніше написані для інших програм і вже відкоректовані модулі та розмежовує доступ до модуля декількох програмістів, а також дозволяє розбивати програму на набір логічно незалежних модулів. Інтерфейсна частина завжди йде першою і починається з ключового слова i erface, а частина реалізації з - impleme a io . Частини ініціалізації і завершення необов’язкові. Вказані в них дії виконуються, відповідно, на самому початку та в самому кінці роботи програми і тільки один раз. Частина ініціалізації починається з ключового слова i i ializa io , частина завершення - з ключового слова fi aliza io . В кінці модуля завжди ставиться слово e d і крапка. Базовими елементами мови являються: коментарі, змінні, константи, оператори, типи даних тощо. 3. Засоби обміну даними та вбудовані елементи 3.1 Системи керування базами даних I erBase та FirebirdI erBase 6. x є вбудваним в Delphi. Разом з Delphi постачаються дві частини сервера I erBase 6. x: серверна та клієнтська. Не зважаючи на те, що сервер I erBase постачається разом з Delphi, встановлюється він окремо: після встановлення Delphi видається запит на встановлення сервера I erBase. Встановлення виконується в автоматичному режимі, основні файли сервера копіюються в підкаталог I ERBASE, який знаходиться в каталозі BORLA D. Серверна частина I erBase є локальною версією сервера I erBase та використовується для налагодження програм, призначених для роботи з віддаленими базами даних (БД), дозволяючи на одному комп’ютері перевірити їх у мережевому варіанті. Після налагодження на локальному комп’ютері програму можна перенести на мережевий комп’ютер без змін, для чого потрібно: скопіювати БД на сервер; встановити для програми нові параметри з’єднання з віддаленою БД.

Клієнтська частина потрібна для забезпечення доступу програм до віддаленої БД. При розробці БД та програм з використанням локальної версії сервера I erBase треба враховувати, що вона має ряд обмежень і може не підтримувати, наприклад, механізм подій сервера або функції, що визначаються користувачем. В основі роботи з віддаленою БД лежить можливість мови SQL, яка забезпечує відповідні операції. Призначення та можливості мови SQL для віддалених БД в основному співпадають з призначенням та можливостями цієї мови для локальних БД. При описі формату операторів мови SQL використовуються наступні правила: символи &l ; та &g ; позначають окремі елементи формату операторів, наприклад, імена таблиць і стовпчиків, та при записі операторів SQL не вказуються; в квадратних дужках розміщуються необов’язкові елементи конструкції мови; елементи списку, з якого при програмуванні можна вибрати будь-який з цих елементів, розмежовуються знаком , а сам список розміщується в фігурних дужках. Інформація всієї БД сервера I erBase зберігається в одному файлі, який має розширення GDB. Розмір цього файлу може складати одиниці і навіть десятки гігабайт. Аналогічні розміри БД має система керування базами даних (СКБД) Microsof SQL Server, в той час як для більш потужних СКБД Oracle та SyBase розмір БД досягає десятків і сотень гігабайт. На відміну від локальної БД, структуру якої складають таблиці (окремі або зв’язані), віддалена БД має більш складну структуру, яка включає в свій склад наступні елементи: таблиці; індекси; обмеження; домени; перегляди; генератори; тригери; функції користувача; процедури, що зберігаються; виключення; BLOB-фільтри; привілеї. Елементи структури віддаленої БД також називають метаданими. Слово &quo ;мета&quo ; має зміст &quo ;над&quo ;, метадані - дані які описують структуру БД. Для I erBase максимальне число таблиць в БД рівне 65536, а максимальне число стовпчиків в таблиці - 1000. Відмітимо, що таблиці I erBase мають менше число допустимих типів стовпчиків (полів), ніж таблиці локальних БД Paradox. Типи стовпчиків бази I erBase дані в таблиці 3.1 В таблицях I erBase відсутні наступні типи, логічний та автоінкремент. Логічний тип замінюється типом CHAR (1), а замість автоінкрементого типу для забезпечення унікальних значень використовуються генератори та тригери.Таблиця 3.1. Типи даних I erBase Тип Опис SMALLI Ціле число. Діапазон - 32 768. .32 767. I EGER Ціле число. Діапазон - 2 147 483 648. .2 147 483 647. FLOA Число з плаваючою крапкою. Діапазон по модулю 3,4ґ10-38. .3,4ґ1038. Точність 7 цифр мантиси. DOUBLE PRECISIO Число з плаваючою крапкою. Діапазон по модулю 1,7 ґ 10-308. .1,7ґ10308. Точність 15 цифр мантиси. CHARAC ER ( ) Рядок довжиною символів (не більше 32767) VARCHAR ( ) або CHARAC ER ( ) VARYI G Рядок символів довжиною символів (не більше 32767) DA E Дата. Діапазон 01.01.0100. .11.12.5941 BLOB Двійкові дані будь-якого типу. Розмір не обмежений. Для запуску сервера використовується програма I erBase Server Ma ager, яка викликається однойменною командою головного меню Wi dows або через панель інструментів.

Тем не менее, если вы заглянете в DELPHI\DOC\EXTCTRLS.INT, декларацию класса TPage вы там не найдете. По неизвестной причине Borland не включил определение TPage и в DOC-файлы, поставляемые с Delphi. Декларация TPage в EXTCTRLS.PAS (можно найти в библиотеке VCL-исходников), правда, расположена в интерфейсной части модуля. Мы восполним пропущенную информацию о классе TPage: TPage = class(TCustomControl) private  procedure WMNCHitTest(var Message: TWMNCHitTest); message WM_NCHITTEST; protected  procedure ReadState(Reader: TReader); override;  procedure Paint; override; public  constructor Create(AOwner: TComponent); override; published  property Caption;  property Height stored False;  property TabOrder stored False;  property Visible stored False;  property Width stored False; end; Теперь, по аналогии с вышеприведенной процедурой, попробуем добавить кнопку на TNotebook. Все, что мы должны сделать – заменить "TTabbedNotebook" на "TNotebook" и "TTabPage" на "TPage". Вот что должно получиться: { Данная процедура добавляет

1. Робота з "потоками" в середовищі Delphi

2. Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

3. Засоби виводу інформації на принтер в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування Delphi

4. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

5. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

6. Характеристика звезд
7. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
8. Характеристики ВМС Великобритании

9. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

10. Экономико-географическая характеристика Юга США

11. Австралия - экономико-географическая характеристика

12. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

13. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

14. Характеристика Австралии

15. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

16. Экономико-географическая характеристика Московского региона

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

18. Экономико-географическая характеристика Японии

19. Комплексная характеристика Бразилии

20. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

21. Общая характеристика Туниса

22. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал
23. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
24. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

25. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

26. Комплексная характеристика Словении

27. Китай. Характеристика страны

28. Социально-экономическая характеристика Индии

29. Экономическая характеристика Псковской области

30. Характеристика политико-географического положения Китая

31. Страноведческая характеристика Грузии

32. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

34. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

35. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

36. Сравнительная характеристика средневековых государств

37. Характеристика налоговой системы Великобритании

38. Характеристика источников Конституционного права
39. Характеристика Конституции Франции
40. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

41. Политический режим как сущностная характеристика государства

42. Характеристика Чикаго

43. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

44. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

45. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

46. Характеристика Иудушки Головлева

47. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

48. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

50. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

51. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

52. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

53. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

54. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна
55. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией
56. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

57. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

58. Пример базы данных на Delphi 2.0

59. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

60. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

61. Возможности системы программирования Delphi для создания пользовательского интерфейса

62. Разработка тестового приложения "Компоненты меню Delphi"

63. Учебник для продвинутых по Delphi 7

64. Общая характеристика MS-DOS

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

65. Характеристика Microsoft Excel

66. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

67. Ряд Фурье

68. Преобразование Фурье

69. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

70. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов
71. Система комплемента (подробная характеристика)
72. Характеристика и значение деловых игр в медицине

73. Общая характеристика и классификация органов чувств

74. Общая характеристика эндокринной системы

75. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

76. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

77. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

78. Криминалистическая характеристика вымогательства

79. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности

80. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Характеристика механических повреждений

82. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

83. Особенности психологической характеристики личности преступника

84. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

85. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

86. Криминологическая характеристика преступлений, совершенных против собственности
87. Социально-правовая характеристика терроризма
88. Доказательственное право. Общая характеристика

89. Зерно: классификация, характеристика, требования к качеству, условия хранения

90. Общая характеристика этики образования – этические требования к учителю

91. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

92. Учебное издание: характеристика и подготовка рукописи

93. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

94. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

95. Товарная характеристика макаронных изделий

96. Товароведная характеристика сыров

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

97. Характеристика современного ассортимента и требования нд к качеству шоколада

98. Основные механические характеристики материалов

99. Материалы и расчетные характеристики подшипников качения для условия сухого трения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.