Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Управління освіти Сумської міської ради Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів військово-юридичний ліцей № 1 С.Г. КАЖАН ШКОЛА ТА ОСВІТА В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ 16 – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 СТ. Суми 2001 Автор - Кажан Сергій Григорович, учитель історії, вчитель-методист. Рецензент - Здоровцов Іван Миколайович, заступник директора НВК № 1, старший вчитель. Кінець 16-початок 17 століть були часом пробудження національної свідомості українського народу, його духовного піднесення. Утверджувались відчуття рідної землі. Вітчизни, зв'язку поколінь, історичного обов'язку сприйняти й зберегти духовні надбання свого народу -культуру, мистецтво, мову, звичаї та обряди, віру предків - тобто все, без чого неможливе існування нації. Збереження і розвиток духовної культури, культурно-національне відродження стає історичною необхідністю. Новий етап розвитку української культури відбувався одночасно з помітним пожвавленням соціально-економічних процесів - збільшенням кількості ремісничих і промислових підприємств, розвитком внутрішньої та зовнішньої торгівлі, товарно-грошових відносин. Центрами господарського та політичного життя стають міста. Зростає й міцніє міський стан, зацікавлений у піднесенні виробництва, а також освіти і науки. Саме це середовище сприйняло ідеї Гуманізму й Реформації, зокрема про необхідність поширення в народі освіти й нагромадження знань. Відродження національної самосвідомості спричинилося до розгортання руху за національне визволення, що в свою чергу не молю не зумовити потребу в освічених ідеологах, знавцях мов, полемістах, учених-теологах. Національно-культурне відродження в Україні було тісно пов'язане із внутрішніми суспільно-економічними зрушеннями, а також із поличною й ідейною боротьбою, викликаною наростанням визвольного руху і тих політичних і культурних процесів у Європі, які дістали назву Відродження (14-16 ст.). Культурне відродження в Україні відбувалося у надто складних умовах - переважна частина українських земель протягом 14-16 століть перебувала у складі Литви, Польщі, інших держав. Соціальне пригнічення поєднувалося з національно-духовним - принижувалися та викорінювалися місцеві культура, мова, традиції, православна віра. Католицизм і унія стали тією зброєю, за допомогою якої польські магнати та шляхта намагалися остаточно поневолити українське населення. Віра являлась не лише основою світосприйняття та ознакою належності людини до тієї чи іншої культури, а й складовою самої культури, ознакою певного народу. Державно-пануючою релігією в Речі Посполитій визнавалася лише католицька. Сповідання православ'я вело до виключення польського підданого з громадсько-суспільного життя. Його позбавляли економічних і політичних привілеїв, можливості захищати себе перед судом. Православних ремісників у ряді міст звільняли із цехів. Релігійні мотиви тісно перепліталися з економічними, політичними, становими, а також культурними інтересами. Будучи не спроможними покатоличити українців, правлячі кола Речі Посполитої вдалися до запровадження єзуїтської ідеї - &quo ;церковної єдності&quo ;, або унії православної й католицької церков під верховенством папи римського.

До унії прагнула й частина українського православного духовенства і феодальної верхівки. Сприймаючи чужу віру, а з нею й мову, зав'язуючи родинні стосунки, входячи в коло політичних і культурних інтересів польської шляхти, українське панство відмовлялося від свого історичного коріння, своєї національності. Все, що було до того рідним і дорогим -мова, віра, надбання вітчизняної освіти й культури, тепер здавалося &quo ;мужицьким&quo ;, застарілим, осоружним. Притуплялася і згасала національна самосвідомість. &quo ;І почуття безпорадності обіймало українське громадянство. Здавалося, що перед цим натиском польської державності, польської культурності, польської національності виходу немає, і українству прийдеться тільки тихо коритися сьому непереможному процесові&quo ;, - так писав про становище в Україні тих часів М. Грушевський. Одначе селяни, козаки, міщани, дрібна шляхта й духовенство, котрі трималися православ'я, вже починали гуртуватися на захист своїх соціальних і національних прав та інтересів. Обурений нестерпними умовами існування, принизливим становищем &quo ;схизматів&quo ; і &quo ;глупих русинів&quo ;, народ підіймався на боротьбу, яка згодом переросла у Визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. Тим часом в освічених колах визріває переконання, що примусова полонізація й покатоличення загрожують самому національному існуванню народу, що польсько-католицькій експансії конче необхідно протиставити свою вітчизняну систему духовних цінностей, свою культуру - один з найдійовіших засобів відродження самосвідомості, зміцнення волі народу до боротьби. Таким чином, політичні й ідейні потребі часу надали українському культурному відродженню високого громадянського змісту й патріотичного спрямування. Вирішити ж це життєво важливе завдання в умовах того часу можна було лише через розповсюдженні писемності, укладання й розповсюдження підручників, організацію шкіл і друкарень, створення полемічних та історичних творів, підготовку вчителів, письменників, учених тощо. Головну роль у вирішенні цієї проблеми відіграли світські кола - міщанство, козацтво, інтелігенція, а також деякі магнати і шляхтичі. Розвиток освіти ставав життєво необхідною справою. Так зародилася і згодом завоювала визнання ідея залежності суспільного розвитку від поширення освіти. Так постало завдання створення національної світської школи. Ідея громадське - політичної значимості освіти поширювалась серед різних верств суспільства. Визрівало переконання, що освіченість впливає не тільки на формування особистості, а й визначає місце в суспільстві, забезпечує розквіт самого суспільства. Розвиток шкільної освіти в Україні наприкінці 16 - першій половині 17 ст. базувався на досягненнях шкільництва попередніх часів. Школи розташовувалися здебільшого при церквах і монастирях. Спеціально підготовлені дяки навчали дітей письму старослов'янською мовою, початкам арифметики, молитвам, співу. Кількість шкіл постійно збільшується. Взагалі можна твердити, що свої школи мали майже усі міста, містечка і чимало сіл. Крім елементарних міських, церковних і монастирських, були ще й домові школи.

Всі вони внесли вклад у розвиток і поширення освіти в Україні. Певний вплив на формування освітньої справи мала епоха Відродження, яка породила гуманізм і реформацію. Так в Україні виникають протестантські школи. Найбільш відомими серед них були соцініанські та кальвіністські навчальні заклади, які діяли в Дубець ку (Руське воєводство). Хмільнику й Любарі (Брацлавське воєводство), Кисилині, Гощі й Берестечку (Волинське воєводство) та ін. У них вивчалися грецька, латинська, польська, церковнослов'янська мови, математика, діалектика, риторика, основи християнської етики, а в Панівецькій школі, що мала характер вищого навчального закладу, - філософія і теологія. Основна увага приділялася вихованню молоді в дусі віровчення. Ці школи сприяли також проникненню у вітчизняну систему виховання й освіти західноєвропейського впливу, зокрема ідей гуманізму. Найчисленнішими серед неправославних навчальних закладів були католицькі. Єзуїти розгорнули на українських землях широку освітню діяльність, прагнучи виховувати у своїх закладах вірних слуг Ватикану. Перший єзуїтський колегіум був відкритий у Ярославі в 1571 році. Очолював його Бенедикт Гербест, що був одним із теоретиків єзуїтської педагогіки. Головною метою його діяльності було покатоличення дітей української знаті, перетворення їх у слухняне знаряддя реалізації підступних. папських задумів. Єзуїтські навчальні заклади були створені також у, Львові, Луцьку, Києві, Кам'янці-Подільському, Острозі, Ужгороді та інших українських містах. Навколо єзуїтських шкіл гуртувалися вчені богослови, які всіма силами захищали католицизм, виступали проти православ'я, а також проти вітчизняних традицій виховання. Відомо, що діти української знаті, які навчалися в єзуїтських школах, окатоличувалися й зрікалися рідної мови, культури, звичаїв. В єзуїтських школах вивчали латинську граматику, грецьку і польську мови, риторику і діалектику. Багато уваги приділялося вивченню схоластичної діалектики, яка базувалася на законах формальної логіки і в ті часи була символом єзуїтської науки. Схоластичні положення такої &quo ;діалектики&quo ; єзуїти використовували для виправдання своїх огидних вчинків, терору нехтування найелементарнішими етичними нормами. У період, що розглядається в Україні функціонували різні за рівнем викладання та конфесійними ознаками школи, які сприяли поширенню й організації освіти. Іновірні школи, особливо уніатські та католицькі, правили перед усім за знаряддя покатоличення і полонізації. Це добре розуміла українська громадськість. Культурно-освітні діячі України взялися за організацію вітчизняних шкіл, котрі, не втрачаючи національної основи, за змістом і рівнем навчання не поступалися б перед польськими та європейськими, тобто відповідали потребам часу. Новий етап у розвитку шкільної освіти в Україні починається з відкриття у 1578 році Острозької школи-академії. Її фундатором був князь Василь-Костянтин Острозький - представник старовинного українського православного роду. Людина патріотичних переконань, палкий ревнитель православ'я, князь Острозький виступив організатором опору католицькій експансії, згуртував навколо себе однодумців.

Он не сопровождал ее в Тур, где был двор дофина, а только дал ей письмо и провожатых. Дофином Карла VII именовали потому, что он, хотя и провозгласил себя королем после смерти отца, не короновался в Реймсе, находившемся в руках англичан. Без этой церемонии монарх не обретал, по массовым представлениям, сакральной власти и мог быть лишь правителем и наследником (дофином) королевства. [13*] Новейшие исследования показывают, что наиболее активное преследование ведьм приходилось не на XV в., а на вторую половину XVI первую половину XVII в. К концу XV в. относится начало массовой "охоты на ведьм", показателем чего является обнародование буллы Summis desiderantes (см. прим. 14[*] к гл. XVII) в 1484 г. и Молота ведьм в 1487 г. [14*] Й. Хейзинга придерживается наиболее распространенной в западной историографии периодизации мировой истории, где Средневековью отводятся V XV вв. Однако существуют и другие представления о рубежах этой эпохи, в зависимости от того, что кладется в основу периодизации: культура (тогда концом Средних веков оказывается начало Возрождения), религия (в этом случае рубеж отмечает Реформация), социально-экономические отношения (при таком рассмотрении верхней границей будут буржуазные революции)

1. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

2. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

3. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVIIXVIII ст.

4. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

5. Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.

6. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
7. Кавказ в XVI–первой половине XVII века
8. Українськi землi у другiй половинi XVII ст.

9. Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

10. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

11. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

12. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

13. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

14. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

15. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

16. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

17. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

18. Вища освіта України і Болонський процес

19. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

20. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

21. Підсобні промисли та художні ремесла українців

22. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
23. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
24. Поняття, форма та функції Конституції України

25. Культура та побут населення України

26. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

27. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

28. Населення та трудові ресурси України

29. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

30. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

31. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

32. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

34. Суспільно-політичне та культурне життя України

35. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

36. Поезії та поеми Лесі Українки

37. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

38. Вища освіта Нідерландів
39. Освіта в Китаї
40. Специфіка та типи уроку українського народознавства

41. Екологічна освіта на уроках біології

42. Обрання та функції Президента України

43. Освіта та соціальна мобільність

44. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

45. Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI

46. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

47. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

48. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

49. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

50. Польська республіка наприкінці ХХ поч. - ХХІ ст.

51. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

52. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

53. Військові події на території України у роки Першої світової війни

54. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
55. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.
56. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

57. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

58. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

59. Українська культура першої половини ХІХ століття

60. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

61. Феадальныя павіннасці сялян другой паловы XVI-XVII ст.

62. Международная политика Японии в конце XVI – первой половине XIX вв.

63. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

64. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры

65. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

66. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

67. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

68. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

69. Виникнення та формування українського етносу

70. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
71. Походження людини та її поява на території України
72. Декабристський рух та його поширення на Україні

73. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

74. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

75. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

76. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

77. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

78. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

79. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

80. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

81. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

82. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

83. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

84. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

85. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

86. Українська та зарубіжна культура
87. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
88. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

89. Освоєння космосу: історія та сучасність

90. Національний банк України та особливості його функціонування

91. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

92. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

93. Формування та розвиток банківської системи України

94. Банківська система України та проблеми її реформування

95. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

96. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные

97. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

98. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

99. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.