Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Визначення розміру страхового відшкодування

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Контрольна робота по дисципліні «Основи страхової справи» Задачі варіанту М-1 Київ -2007 Задача № 1(Варіант М-1) Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза: а) Страхова сума ( в млн.грн.) дорівнює Сст = 110 тис.грн. б) Фактичний збиток (у млн.грн.) буде Уф = 0,76 тис.грн. в) Договором страхування передбачена умовна франшиза Фу1 = 2,0 % („Вільно від х %”) Рішення 1. Умовна франшиза в договорі страхування визначає рівень збитку, нижче якого страхове відшкодування не сплачується, а вище якого страхове відшкодування сплачується з усієї суми збитку . 2. Оскільки рівень збитку в умовах умовної франшизи заданий в процентах, розраховуємо відносний ( в %) рівень фактичних страхових збитків : Оскільки фактичний відносний рівень збитків становить 0,69 %, та є нижчим рівня умовної франшизи Фу1 = 2,0 % по договору, то страхове кодування страховиком не виплачується. Задача № 2(Варіант М-1) Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза: а) Фактичний збиток буде Уф1 = 2,0 тис.грн. б) Договором страхування передбачена умовна франшиза Фу2= 2,0 тис.грн. ( „Вільно від Х тис.грн.). Рішення 1. Умовна франшиза в договорі страхування визначає рівень збитку, нижче якого страхове відшкодування не сплачується, а вище якого страхове відшкодування сплачується з усієї суми збитку . 2. Оскільки фактичний рівень збитків становить Уф1 = 2,0 тис.грн , а рівень умовної франшизи є рівним та становить Фу2 = 2,0 тис.грн, то страхове відшкодування страховиком не виплачується. Задача № 3(Варіант М-1) Визначити розмір страхового відшкодування: а) За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі Фбу = 2,0 % від суми збитку б) Фактичний збиток ( в тис.грн.) буде Уф2 = 5500 тис.грн. Рішення 1. Безумовна франшиза в договорі страхування визначає, що при якому завгодно рівні збитку страхове відшкодування сплачується з суми збитку мінус рівень безумовної франшизи . 2. Страхове відшкодування страховиком буде виплачено в розмірі : Задача № 4(Варіант М-1) Розрахувати суму збитку, який підлягає відшкодуванню за системою пропорційного страхового забезпечення: а) Вартість застрахованого майна становить ( в грн.) Сім1 = 20700 грн. б) Організація застрахувала майно на Вимв = 64 %. Рішення 1. Страхування за пропорційною системою відповідальності передбачає виплату страхового відшкодування за формулою : , (4.1) де Q – страхове відшкодування; S – страхова сума по угоді (договору); W – вартісна оцінка об’єкту страхування; Т – фактична сума збитків. 2. Згідно вихідним даним в договорі страхування відношення S/W погоджене у вигляді коефіцієнта Вимв = 64 %. Тобто страховий збиток, розрахований за фактичною ціною Т, буде відшкодований тільки на 64%. Таким чином, максимальна сума страхового відшкодування при повному збитку, який дорівнює Сім1, по системі пропорційного страхування становитиме : Задача № 5(Варіант М-1) Розрахувати страхове забезпечення за системою першого ризику: а) Вартість майна (грн.) становить Сім2 = 22 650 грн. б) Договір страхування був укладений на суму Сд = 5 550 грн.

в) Сума збитків Сущ = 12 600 грн. Рішення 1. Страхування за системою першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі частини фактичного збитку, яка не перевищує страхову суму „першого ризику” . При страхуванні за цією системою всі суми збитків, які перевищують страхову сум „першого ризику” страховиком сплачуються в сумі „першого ризику”, а суми вище рівня „першого ризику” - не відшкодовуються. 2. Оскільки за умовами задачі сума збитків Cущ = 12600 грн. перевищує страхову суму „першого ризику” Сд = 5550 грн., то страхове відшкодування буде виплачене в сумі „першого ризику” – 5550 грн., а інша сума збитків страховиком буде проігнорована. Задача № 6(Варіант М-1) Розрахувати розмір частини страхової премії, яка повертається у разі дострокового розірвання договору, якщо заданий коефіцієнт К1 = 0,4, що враховує минулий термін дії договору на момент його розірвання, і премія П = 30700 грн. з розрахунку на рік за початковою сумою. Рішення 1. Згідно з статтею 28 закону України «Про страхування» : «Стаття 28. Припинення дії договору страхування У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю» 2. Згідно умов задачі, страховик та страхователь погодили коефіцієнт часткового відшкодування страхової премії П1 при віднесенні частини К1 страховику. Відповідно, страхователю буде повернена сума: Задача № 7(Варіант М-1) Розрахувати розмір страхової премії по додатковому страхуванню, якщо початкова сума, що дорівнює П = 30700 грн. , збільшилась на М = 35 %. Заданий коефіцієнт К2 = 0,4, враховуючий строк с моменту підвищення страхової суми до моменту закінчення договору страхування. Рішення 1. Заключення додаткової угоди страхування виконується в розрахунку на розмір страхової премії по додатковому договору страхування та з врахуванням строку до закінчення договору: Задача № 8(Варіант М-1) Розрахувати показники страхової статистики: збитковість страхової суми У; коефіцієнт збитковості Ку; норму збитковості Ну; вагу ризику Тp; коефіцієнт ваги ризику Ту. Під час розрахунку використовувати такі показники : сума виплаченого страхового відшкодування Св = 2600 грн.; страхова сума, що приходиться на ушкоджений об”єкт Спо = 5600 грн.; число об’єктів страхування = 150; число потерпілих об’єктів m = 130 сума зібраних страхових внесків Ссв = 12600 грн. Рішення 1. Коефіцієнт збитковості страхової суми (Ку): 2.Показник збитковості, або частота страхових випадків З – це відношення кількості страхових випадків в розрахунку на один об’єкт страхування: 3.

Середня страхова сума на один об’єкт (договір) страхування: 4. Середня страхова сума збитків(сплаченої суми) на один ушкоджений об’єкт (договір) страхування: 5. Вага ризику (Тp) - це відношення середньої сплаченої суми на один ушкоджений об’єкт до середньої страхової суми на один об’єкт страхування : 6. Норма збитковості Ну або коефіцієнт виплат - це процентне відношення суми сплаченого страхового відшкодування В до суми зібраних страхових премій(внесків) Р : Задача № 9(Варіант М-1) Розрахувати брутто-ставку Вбр, якщо відомий розмір нетто-ставки Тн1 = 10,5 коп./ на 1 грн. страхової суми і питома вага навантаження Н = 27% від нетто-ставки. Рішення 1. Загальна методика розрахунку брутто-ставки (страхової брутто-премії) має наступний вигляд : (9.1) де Ввр – брутто-ставка; Тн1 – нетто-ставка; Н – сумарна нагрузка ; Нс – статті нагрузки, які встановлюються в абсолютній сумі; Н0 – статті нагрузки, закладені в тариф в процентах до нетто-ставки; Якщо всі елементи нагрузки визначені в відсотках до нетто-ставки, то величину брутто-ставки розраховують по формулі : (9.2) Якщо всі елементи нагрузки визначені в відсотках до брутто-ставки, то величину брутто-ставки розраховують за формулою : (9.3) 2. Для заданих вихідних даних брутто-ставка розраховується по формулі (9.2) : Задача № 10(Варіант М-1) Розрахувати нетто-ставку Тн, якщо відома : кількість виплат Kв = 21 за період (рік); кількість укладених договорів Kд = 210 у данному році; середня виплата на один договір Вср = 2550 грн.; середня страхова сума на один договір Сср = 24000 грн. Рішення 1. Нетто-ставка страхування розраховується за практичним значенням показника збитковості страхової суми : Задача № 11(Варіант М-1) Розрахувати бруто-ставку Т, якщо відома : нетто-ставка Тн2= 0,22 коп./ з 1 грн. страхової суми; навантаження до ведення справи Нвд = 0,66 коп/ з 1 грн. страхової суми; частка статей навантаження Нс(%) = 63%, що закладаються у відсотках до нетто-ставки Рішення 1. Загальна методика розрахунку тарифної брутто-ставки (страхової брутто-премії) має наступний вигляд : (11.1) де Тбр – брутто-ставка; Тн – нетто-ставка; Н – сумарне навантаження ; Нн – навантаження на ведення справи ( в відсотках нетто-ставки) Нвд – статті навантаження на ведення справи, які встановлені в абсолютних сумах; Нс – статті навантаження, закладені в тариф в відсотках до нетто-ставки; 2. З врахуванням п.1, величину брутто-ставки розрахуємо по формулі : Задача № 12(Варіант М-1) Використовуючі коефіцієнт Коньшина, необхідно вибрати найбільш фінансово стійку операцію, якщо: по страховій операції А кількість договорів страхування Кдс1 = 1700, середня тарифна ставка (в грн.) Тст1= 0,0020 грн./1 грн.страх.суми; по страховій операції Б кількість договорів страхування Кдс2 = 840, середня тарифна ставка (в грн.) Тст2= 0,0038 грн./1 грн.страх.суми; Рішення 1. Згідно з формою умовного коефіцієнта Коньшина , найбільш фінансово стійка страхова операція визначається по мінімальному значенню коефіцієнта, який визначається за формулою: (12.4) де – кількість договорів по визначеному виду страхування; СТ - середня ставка страхової премії по даному виду страхування, виміряна в коп.

Зявляться дедал бльше розробок як емпричного, так  теоретичного характеру, присвячених цй проблематиц. Проте яксний рвень цих розробок поки що залишаться невисоким: м не вистача систематичност, категорально  понятйно визначеност, надто часто вони пдпорядковуються динй мет задовольнити потреби деологчно та полтично конюнктури (що, загалом,  цлком природним явищем, проте нод надто непродуктивним у науковому вдношенн). ¶ дедал бльше даться взнаки згаданий розрив мж укранським  захдним суспльствознавством. Це змушу укранських дослдникв витрачати час та нтелектуальн зусилля на «вдкриття Америк», як давно вже  загальновдомими стинами для будьякого захдного студента, що цкавиться теорями нацй  нацоналзму. Тим часом на Заход, за всього розмаття наявних теоретичних  конкретнонаукових розробок у цй галуз,  лише одна узагальнююча праця, присвячена аналзов теорй нацоналзму. Це монографя Е. Смта «Теор нацоналзму», видана в 1971  перевидана в 1983 р

1. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

2. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

3. Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации

4. Батый. Нашествие Батыя на Русь

5. Киевская Русь - раннефеодальное государство восточных славян

6. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности
7. История страхового дела в России
8. Технические резервы в страховой компании

9. Государственное регулирование страховой деятельности

10. Страховой бизнес в современной России

11. Разработка рекламной программы для страховой компании

12. Различия государственного регулирования страховой деятельности за рубежом и в Российской Федерации

13. Страховой рынок: состояние, перспективы

14. Древняя Русь

15. Значение православного воспитания в государстве Киевская Русь

16. Киевская Русь 9-11 вв.

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Київська Русь

18. Нашествие на Русь с Востока и Запада. Татаро-монгольское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси

19. Русь в период феодальной раздробленности (XII - XIII вв.)

20. Тематический обзор: Киевская Русь - Россия, ХХ в.

21. Русь в период феодальной раздробленности XII-XIII вв.

22. Государство Киевская Русь
23. Русь. От феодальной раздробленности до объединения
24. Київська Русь – князівська держава

25. Электронный документооборот страхового общества

26. Проникновение христианства на Русь и отношения с язычеством до крещения Руси при князе Владимире

27. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

28. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

29. Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка

30. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках

31. УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВЫМИ РИСКАМИ

32. Проблемы и состояние страхового сектора в России

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

33. Северо-Восточная Русь во второй половине XIII века

34. Русь и норманны

35. Древняя Русь

36. Древняя Русь и Великое княжество московское

37. Нашествие на Русь

38. Русские земли во времена феодальной раздробленности. Русь удельная в XII-ХIII вв.
39. Русь в правление Ивана Грозного. Опричный период
40. Киевская Русь и Великое княжество Литовское в период становления и развития государственности

41. Московская русь (XIV - XVI вв.)

42. Древняя Русь

43. Древняя Русь

44. Древняя Русь - здоровый образ жизни

45. Киевская Русь - ее место и роль в украинской истории

46. Происхождение названия Русь

47. Русь в эпоху феодальной раздробленности

48. Русь по властью Золотой Орды

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Татаро-монгольское нашествие на Русь

50. Русь и Орда

51. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

52. Золотая Орда и Русь

53. Северная Русь. Золотая Орда и Русско - Литовское государство

54. Фундаментальная тематическая структура языческой культуры восточных славян до прихода варягов на Русь
55. Киевская Русь — первый этап синтеза культур
56. «O Rus! О Русь!»

57. "...с названьем кратким Русь"

58. "Ой ты Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу"

59. "Ревизор" - сатира на крепостническую Русь

60. Помещичья Русь в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души"

61. Поэма "Мертвые Души" - гениальная сатира на крепостническую Русь

62. План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу

63. Некоторые аспекты уплаты страховых вносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

64. Страховые брокеры:реальная действительность и идеальная модель

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Русь изначальная и "столкновение цивилизаций"

66. Русь, Россия, святые и святость

67. Святая Русь в XVII столетии

68. 4 задачи по основам страхового дела

69. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ

70. Основи страхової справи
71. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
72. Развитие страхового рынка в России

73. Рейтинг страховых компаний Украины

74. Страхование, его сущностные признаки, участники страховых отношений

75. Страховая деятельность европейских стран

76. Страховой менеджмент

77. Страховой рынок РФ

78. Страховые агенты

79. Технологическая практика в страховой компании

80. Финансовые аспекты страховой медицины

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Экономико-финансовые основы страхового дела

82. Щодо визначення поняття стратегія життя

83. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

84. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

85. Страховой рынок Франции

86. Штрих-код на страховом полисе
87. Финансы страхового рынка
88. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

89. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

90. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

91. Страховая система в Германии

92. Руал Амундсен

93. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

94. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

95. Банківська і страхова справа

96. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./

Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Древняя Русь

98. Русь Владимирская

99. Киевская Русь


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.