Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ 1. Планування роботи з фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі 1.1 Планування навчального матеріалу з фізичної культури 1.2 Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані 1.3 Оперативне планування з фізичної культури Розділ 2. Створення умов для ефективного фізичного виховання дітей у дошкільному закладі 2.1 Фізкультурне обладнання групової кімнати та його роль у підвищенні ефективності проведення занять 2.2 Обладнання фізкультурного залу 2.3 Обладнання фізкультурного майданчика Розділ 3. Залежність ефективності занять від способів організації, рухової діяльності та режиму дня дитини 3.1 Способи організації дітей на заняттях з фізичної культури 3.2 Керівництво самостійною руховою діяльністю дітей 3.3 Режим дня дитини Висновки Література ВступАктуальність. Ефективність педагогічного процесу в дитячому садку, спрямована на зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток та оптимальну рухову підготовленість дітей дошкільного віку, залежить від урахування біологічних закономірностей їх організму, пов'язаних із значною потребою дитини у різноманітних рухах. Наукові дослідження (Е.М. Вавілова, Е.С. Вільчковський, Т.І. Осокіна, Н.Ф. Денисенко, В.А. Шишкіна та ін) довели, що рухова активність дітей обумовлена численними соціальними, біологічними та природними факторами (режимом, станом здоров'я дитини, руховою підготовленістю, кліматичними умовами та ін). Активна рухова діяльність для підростаючого організму має особливе значення як фактор, який сприяє розвитку та вихованню особистості дитини в цілому. На думку академіка К.М. Бикова: &quo ;Без м'язових рухів неможливо ні пізнання природи, ні, тим більш, переобладнання її в процесі праці, ні удосконалення самої людини в процесі виховання &quo ;. Тільки в процесі оволодіння різноманітними руховими вміннями та навичками удосконалюються психомоторні та вегетативні функції, покращується якісна сторона рухової діяльності, розвиваються фізичні можливості дітей. Ефективність проведення занять з фізичної культури, рухливих ігор, вправ спортивного характеру, самостійного виконання дитиною рухів залежить від створення відповідних умов у приміщенні та на майданчику. Керівництво дошкільним закладом повинно забезпечити правильний підбір фізкультурного обладнання і розмістити його у групових кімнатах, фізкультурному залі та на майданчику. Воно має відповідати педагогічним, гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп. Головна вимога до фізкультурного обладнання - забезпечення безпеки під час виконання вправ, виключення можливості дитячого травматизму та нещасних випадків. Потрібно систематично стежити за міцністю кріплення гімнастичного обладнання та за правильною обробкою дерев'яних приладів (гімнастична стінка, лави, драбинки, дошки та ін). Вони повинні бути добре відполіровані, а металеве обладнання відшліфоване та з закругленими кутами. Якість обладнання, їх стійкість та міцність перевіряються вихователем перед початком занять з фізичної культури. Мета роботи - з`ясувати основні шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження являється фактори, які впливають на ефективність занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку. Об`єктом дослідження в нашій роботі є робота вчителя фізичної культури дитячого садка. Основні завдання, які постають при досягненні поставленої мети роботи: встановити як впливає планування роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі на ефективність проведення занять; охарактеризувати вплив умов та обладнання приміщень на підвищення ефективності проведення занять; проаналізувати залежність ефективності проведення занять від організації діяльності дитини на протязі дня. Методи дослідження: аналіз та синтез, порівняння, узагальнення. Практична значимість: підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку відкриває досить вагомі перспективи в майбутньому, заняття проведені на високому рівні не тільки сприяють зміцненню та фізичному розвитку організму дитини, але в майбутньому можуть сприяти залученню дитини до професійного спорту. Розділ 1. Планування роботи з фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі 1.1 Планування навчального матеріалу з фізичної культуриПланування та облік роботи - неодмінна умова високої ефективності процесу фізичного виховання в дошкільному закладі. Планування допомагає вихователеві чітко визначити перспективу роботи, сформувати загальні та конкретні навчально-виховні завдання, дає цілеспрямований напрям усій роботі з фізичного виховання відповідно до віку дітей, матеріальної бази, кліматичних та інших умов дошкільного закладу. Плануванню підлягають: завдання, засоби, організація та методи навчально-виховної роботи з фізичної культури. Основою для планування є програмний матеріал для кожної вікової групи. Здійснюється воно в певній послідовності. Спочатку вихователь старанно вивчає програму з фізичної культури і основні завдання з фізичного виховання дітей своєї групи. Розподіляючи навчальний матеріал на місяць або квартал, обов'язково враховують умови, в яких будуть проводити заняття (кліматичні, наявність відповідного інвентарю та обладнання тощо). Після цього матеріал, передбачений програмою, розподіляється за системами занять. Поняття &quo ;система занять&quo ; розкривається, як ряд послідовних занять, що забезпечують у своєї єдності вирішення навчально-виховних завдань на даний період навчання. Система занять при цьому не є чергуванням різних типів занять, а правильним здійсненням процесу навчання фізичних вправ, виходячи з реалізації принципів дидактики. При розподілі засобів фізичного виховання (загально розвиваючі вправи, основні рухи, вправи спортивного характеру, рухливі ігри) за системами занять перевага надається тим з них, які мають кращий оздоровчий ефект та різнобічний вплив на дітей . Заключний етап планування - складання оперативного плану на один-два дні, до якого входить план-конспект заняття з фізичної культури з визначенням конкретних навчально-виховних завдань, а також перелік рухливих ігор та вправ, що плануються вихователем для проведення з дітьми під час прогулянок. 1.2 Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному планіПланування з фізичної культури починається із складання графіка розподілу навчального матеріалу на місяць або квартал (за бажанням вихователя).

У ньому має бути правильне розподілення програмного матеріалу на окремі заняття. Залежно від обсягу і складності його, а також важливості даних вправ для успішного вирішення освітніх, оздоровчих та виховних завдань встановлюється та кількість занять, яка потрібна для його засвоєння. Перспективний план на місяць (квартал) є робочим (допоміжним) планом. Це планування дає можливість методично правильно розподілити програмний матеріал з фізичної культури на триваліший відрізок часу, а також поступово ускладнювати його, встановити певну наступність між заняттями та іншими організаційними формами. Цей план дає можливість встановити більш тісний контакт між вихователями, що працюють позмінно, та дозволяє забезпечити наступність у проведенні занять з фізичної культури . Рекомендований план краще складати у вигляді графіка. Види фізичних вправ, взяті з програми, розміщуються в графічному плані один під одним. Програмний матеріал поділяється (з урахуванням поступового підвищення вимог до дітей) як за складністю виконання окремих вправ, так і за фізичним навантаженням. Проти кожного виду вправ у графі &quo ;І заняття&quo ; ставлять знак &quo ; &quo ;. По горизонталі можна простежити за послідовністю внесення певного виду вправ у програмний зміст окремих занять, по вертикалі - зміст кожного заняття. Слід пам'ятати, що на кожне заняття плануються вправи з шикування та перешикування, комплекс загально розвиваючих вправ (за винятком тих, які проводяться взимку на свіжому повітрі: катання на ковзанах, лижах та ін), основні рухи, рухливі ігри, вправи спортивного характеру. При цьому враховується місце проведення заняття з фізичної культури (на фізкультурному майданчику або в залі) та період року (погодні умови). Наприклад, стрибки в довжину та висоту з повного розбігу, метання предметів на дальність, деякі рухливі та спортивні ігри, які потребують багато місця, планують провести на фізкультурному майданчику. У зв'язку з тим, що в процесі виконання графічного плану занять можуть виникнути різні зміни (погана погода і через це перенесення заняття з майданчика у фізкультурний зал та ін), у графі &quo ;примітки&quo ; зазначають причину невиконання тих чи інших вправ. Графічний план дає можливість наочно бачити хід виконання кожного виду вправ, а також вносити корективи в підбір засобів фізичної культури до окремих занять . Розподіляючи програмний матеріал у перспективному плані, необхідно пам'ятати про реалізацію дидактичних принципів: систематичності, послідовності, поступового ускладнення програмного матеріалу, повторення й правильного чергування видів рухів. У теплий період року всі заняття з фізичної культури планують на свіжому повітрі. Восени, взимку та ранньою весною два з них проводять у залі, а три - на фізкультурному майданчику. Велике значення при складанні перспективного плану має добір доступного дітям матеріалу, який відповідав би їх можливостям у зазначений період. Дотримуючись послідовності, вихователь підбирає спочатку більш легкі для дітей фізичні вправи та ігри, які потім поступово ускладнюються. При плануванні слід обов'язково вводити повторення фізичних вправ та ігор, які сприяють кращому засвоєнню рухових вмінь та навичок дітьми.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

2. Природные и географические факторы в истории России

3. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

4. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

5. Особо охраняемые природные территории как фактор регионального развития

6. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS
7. Негативні фактори, що впливають на населення України
8. Природные ресурсы как экономический фактор

9. Природно-технические геосистемы, как современные основные факторы взаимодействия общества и природы

10. Действия населения при стихийных бедствиях опасных природных явлениях: факторы опасности, оповещения, действие населения: при з

11. Лимитирующие природные факторы в основании гор

12. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

13. Воздействие природных и социально-экологических факторов на человека

14. Экологические и природные факторы

15. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

16. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

18. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера

19. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

20. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

21. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

22. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)
23. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района
24. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

25. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

26. Важнейшие природные соединения алюминия

27. Миграция элементов и ее факторы

28. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

29. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

30. Конспект учебника Новицкого И.Б., "Римское право", 1993

31. Механизм охраны окружающей природной среды

32. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Культура как фактор общения

34. Биографии отдельных нобелевских лауреатов по литературе (Выборочный конспект сборника "Hобелевские лауреаты")

35. Конспекты лекций по языкознанию

36. Влияние климатического фактора на развитие древних цивилизаций

37. Факторы самобытности российской истории

38. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)
39. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России
40. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

41. Конспект по статистике (основные понятия)

42. Конспект по социальной психиатрии

43. Факторы роста

44. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

45. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания

46. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

47. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

48. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

50. Природные и техногенные катастрофы

51. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

52. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

53. Природные ресурсы России

54. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и военной деятельности. Правовые меры охраны озонового слоя атмосферы Земли. Правовой режим зон повышенного экологического риска
55. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.
56. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам

57. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

58. Конспект традиционного урока

59. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

60. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

61. Политический центризм как фактор стабилизации общества

62. Конспект лекций по предмету Горячая Штамповка

63. Производство плавленого периклаза из природного брусита

64. Конспект лекций по "Основам психотерапии"

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

65. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

66. Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека

67. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

68. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

69. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

70. Факторы эффективности внешности специалиста по связям с общественностью на телеэкране
71. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)
72. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы

73. Культура как фактор общения

74. Структура и свойство материалов (из конспекта лекций)

75. Колебания системы " Атмосфера - Океан - Земля" и природные катаклизмы. Резонансы в Солнечной системе, нарушающие периодичность природных катаклизмов

76. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям

77. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

78. Влияние на человека опасных вредных факторов производственной среды

79. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

80. Конспект и анализ первоисточников: Аристотель "О душе". Платон "Диалоги"

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

81. Природные душистые вещества и современная химия

82. Природный газ

83. Попутный и природный нефтяные газы

84. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов

85. Рынок природных ресурсов

86. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка
87. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста
88. Конспект лекций по маркетингу (Пермский государственный университет)

89. Валютный курс и факторы его определяющие

90. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций в российскую экономику

91. Факторы внешнего окружения фирмы и их учет(Теория + практика на примере СЛДК)

92. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

93. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

94. Социальный и человеческий капитал как факторы благосостояния и развития

95. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

96. Ценообразование на факторы производства

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Понятие экономического роста, его типы и факторы

98. Труд как фактор производства: спрос и предложение

99. Экономический рост, его типы и факторы

100. Факторы и резервы в экономичексом анализе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.