Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА УДК 618.5-089.888.61 ТЕЛЕНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України Науковий керівник доктор медичних наук, професор Глазков Ілля Сергійович, Кримський державний медичний университет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Камінський Вячеслав Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, зав. кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, доктор медичних наук, професор Товстановська Валентина Олександрівна, Національний медичний университет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1 Захист дисертації відбудеться “ 29 ” травня 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий “11” квітня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професорРоманенко Т.Г. Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Проблема оперативного розродження є однією з основних дискусійних і дослідницьких тем, інтенсивно обговорюваних у вітчизняній і зарубіжній літературі (Е.А. Чернуха и соавт., 2003; В.М. Запорожан та співав., 2006; Y.D. Kimberly e al., 2002). Після даних цих же авторів за останні 10-15 років у зв’язку з високою популярністю кесарева розтину (КР) продовжує збільшуватися число жінок з оперованою маткою, оскільки кожна друга з них планує в подальшому народжувати (R. Azziz e al., 2003; R.S.Gibbs, 2006). Із зростанням питомої ваги оперативного розродження відсутня тенденція до зниження частоти інфекційних ускладнень, а ризик розвитку ендометриту збільшується в 5-10 разів (R. C a igi s e al., 1999; A. Pedro e al., 2003). Продовжується пошук уніфікованого абдомінального оперативного розродження, що методологічно є сумнівним, оскільки унікальність цієї операції полягає не тільки в тому, що відбувається швидка динамічна зміна об’ємів прооперованого органу в післяопераційному періоді, що корінним чином міняє умови загоєння раневої поверхні, але і те, що оперативне втручання відбувається в абсолютно різних початкових умовах, обумовлених як акушерською патологією, так і акушерською ситуацією (нерозгорнений нижній сегмент, порушення скоротливої діяльності матки), впливаючих на характер репаративних процесів і прогноз функціональної спроможності області її розрізу при подальших вагітностях і пологах.

Отже, виникла настійна потреба патофізіологічного обгрунтування доцільності і пошуку самих оптимальних технологій і методик ушивання розрізу на матці під час КР при акушерських ситуаціях, що найчастіше зустрічаються: плановий КР на фоні нерозгорненого нижнього сегменту, повторний КР і наявність високого інфекційного ризику. Все вищевикладене є чітким обгрунтуванням актуальності вибраного наукового напряму. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України “Прогнозування, профілактика та лікування патології репродуктивної системи жінки“ (№ д.р. 0102 V 006916). Мета і завдання дослідження. Метою дослідження стало зниження частоти післяопераційних ускладнень при абдомінальному розродженні (АР) на підставі розробки й упровадження диференційованого підходу до методики ушивання розрізу на матці. Для реалізації зазначеної мети були поставлені такі завдання: 1. Провести оцінку структури показань до операції КР при різних акушерських ситуаціях: плановий КР на фоні нерозгорненого нижнього сегменту, повторний КР і АР на фоні високого інфекційного ризику. 2. З’ясувати вплив різних методик ушивання розрізу на матці на тривалість операції КР, операційну крововтрату, частоту післяопераційних ускладнень і перебування пацієнток в стаціонарі. 3. Порівняти основні ехографічні параметри матки і рубця на ній при використанні різних методик ушивання рубця на матці під час КР. 4. Оцінити стан репаративних процесів в матці після КР і використання різних методик ушивання розрізу на матці на основі вивчення в метроаспіраті найінформативніших біохімічних і імунологічних показників. 5. Розробити, упровадити й оцінити ефективність диференційованого підходу до ушивання розрізу на матці при основних показаннях до операції КР. Об'єкт дослідження - клінічний перебіг післяопераційного при АР. Предмет дослідження – стан інволюції і шва на матці після КР, стан репаративних процесів в матці. Методи дослідження - клінічні, ехографічні, біохімічні, імунологічні, морфологічні і статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчено вплив різних методик ушивання матки після КР (планова операція на фоні нерозгорненого нижнього сегменту, повторне АР і високий інфекційний ризик післяопераційних ускладнень) на стан інволюції і шва на матці, а також на репаративні процеси в матці. Вперше встановлений взаємозв’язок між клінічними, ехографічними, біохімічними, імунологічними і морфологічними змінами при різних методиках ушивання розрізу на матці під час КР. Це дозволило розширити дані про патогенез післяопераційних ускладнень при АР з урахуванням різних акушерських ситуацій. Одержані дані дозволили науково обгрунтувати необхідність розробки диференційованого підходу до ушивання розрізу на матці при плановому КР, повторному АР і високому інфекційному ризику. Практичне значення одержаних результатів.

Встановлено особливості структури показань до операції КР при різних акушерських ситуаціях: плановий КР на фоні нерозгорненого нижнього сегменту, повторний КР і АР на фоні високого інфекційного ризику. Показано, що при виборі методики ушивання розрізу на матці під час КР необхідно використовувати диференційований підхід, який полягає в наступному: при плановому КР на фоні нерозгорненого нижнього сегменту перевагу слід віддавати однорядному Роверденовському шву, при повторному КР і високому ступені інфекційного ризику – дворядному Роверденовському шву. З метою контролю за клінічним перебігом післяопераційного періоду при АР необхідно з 3 доби оцінювати наступні ехографічні і лабораторні параметри: вертикальний розмір матки, довжина шва, вміст в метроаспіраті загального білка, лізоциму і імуноглобуліну М, на 7 день – додатково оцінювати довжину матки й її поперечний розмір, вертикальний розмір шва і площа шва, вивчати цитологію метроаспірату (число нейтрофілів, лімофоцитів і фібробластів) і вміст імуноглобуліну G. Особистий внесок здобувача. Планування і проведення всіх досліджень виконано за період із 2005 по 2007 рр. Автором проведено клініко-лабораторне і функціональне обстеження 190 жінок, з яких 160 пацієнток були розроджені абдомінальним шляхом з різними методиками ушивання розрізу на матці. Самостійно проведено забір і підготовку біологічного матеріалу. Дослідження виконано безпосередньо автором та за його участю. Автором розроблено практичні рекомендації щодо зниження частоти післяопераційних ускладнень при АР пацієнток з різною акушерською ситуацією: (планова операція на фоні нерозгорненого нижнього сегменту, повторне АР і високий інфекційний ризик післяопераційних ускладнень). Статистичну обробку отриманих даних проведено винятково автором. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації докладалися і обговорювалися на засіданні науково-практичної конференції „Актуальні питання репродуктології” (Київ, листопад, 2005); асоціації акушерів-гінекологів респ. Крим (2005 грудня); на конференції молодих учених Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (грудень 2006); на 1 спеціалізованій медичній виставці „Здоров’я жінки і дитини” (Київ, 23-26 травня 2006 р.); на 1 з’їзді перинатологів України (19-21 квітня 2007), а також на засіданні проблемної комісії „Акушерство і гінекологія” Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (жовтень 2007 р.). Публікації. За темою кандидатської дисертації опубліковано 4 наукових роботи, 3 з яких у часописах, затверджених переліком ВАК України. Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 107 сторінках машинопису, складається зі вступу, огляду літератури, розділу методів дослідження і лікування, трьох розділів власних досліджень, їх обговорення, висновків і списку використаних джерел, що містить 198 джерел кирилицею і латинкою. Робота ілюстрована 63 таблицями і 1 рисунком. Основний зміст роботи Об’єкт, методи та методологія досліджень. Для вирішення поставленої мети було обстежено 190 жінок, 30 з яких було розроджено через природні пологові шляхи (контрольна група) і 160 – шляхом операції КР.

Стаття 202 Створення необхдних умов для поднання роботи з навчанням Працвникам, як проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без вдриву вд виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхдн умови для поднання роботи з навчанням. Стаття 203 Заохочення працвникв, як поднують роботу з навчанням При пдвищенн квалфкацйних розрядв або при просуванн по робот повинн враховуватись успшне проходження працвниками виробничого навчання, загальноосвтня  професйна пдготовка, та успшне проходження працвниками навчання в навчальних закладах. Стаття 204 Здйснення виробничого навчання в робочий час Теоретичн заняття  виробниче навчання при пдготовц нових робтникв безпосередньо на виробництв шляхом ндивдуального, бригадного  курсового навчання провадяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працвникв вдповдних вку, професй  виробництв. Стаття 205 Неприпустимсть залучення до роботи, що не стосуться спецальност, яка вивчаться В перод виробничого навчання, переквалфкац або навчання ншим спецальностям працвники не можуть використовуватись на будь-якй робот, що не стосуться спецальност, яка вивчаться ними

1. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

2. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

3. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

4. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

5. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

6. Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості
7. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
8. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

9. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

10. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

11. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

12. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

13. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

14. Билеты по методике обучения иностранным языкам

15. Теория и методика преподавания классического танца

16. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

17. Методика предупреждения орфографических ошибок

18. Методика расследования компьютерных преступлений

19. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

20. Пропись цифр. Методика прописи цифр

21. Преступность и методика ее изучения

22. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений
23. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе
24. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

25. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

26. Методика организации тематических выставок в школе

27. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

28. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

29. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

30. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

31. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

32. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

33. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

34. Книга- методика "Солнечная Медитация"

35. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

36. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

37. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

38. Теория и методика физического воспитания
39. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике
40. Гибкость как физическое качество и методика её развития

41. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

42. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

43. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

44. Стратегический план развития предприятия и методика его составления

45. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

46. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания

47. Методика разработки нового тура в Эльзас

48. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

50. Методика расследования вымогательства

51. Методики розслідування хуліганства

52. Общие положения методики расследования преступлений

53. Теория и методика редактирования

54. Теория и методика телевизионной журналистики
55. Методика факультатива "Современные тенденции развития русской литературы"
56. Дуальные числа

57. Методика обучения по курсу математики за 3 года

58. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

59. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

60. Кесарево сечение

61. Кесарево сечение

62. История кесарева сечения

63. Кесарево сечение

64. Методика самоусовершенствования Цигун

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

65. Экспериментальные методики

66. Методика разработки бизнес-плана предприятия

67. Методика позиционирования товара из 7 шагов

68. Требования к психодиагностическим методикам

69. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

70. Платежи за загрязнение окружающей среды, методика исчисления и порядок уплаты
71. Разработка ионометрической методики определения четвертичных аммониевых солей
72. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года

73. Методика интенсивного обучения французскому языку

74. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля

75. Курс математики в средней школе и методика преподавания

76. Организация и методика производственного обучения

77. Методика викладання природознавства тема Звірі

78. Методика обучения письму

79. Методика преподавания

80. Методика преподавания иностранных языков

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы

81. Методика преподавания написания сочинения в начальных классах

82. Шпаргалка по методике естествознания

83. Методика перекрестной проверки лесхозов и лесозаготовителей

84. Методика собеседования при приеме на работу

85. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

86. Методики исследования агрессивности
87. Курсовой проект Психология деятельности и методика преподавания экономики (Курс Стратегическое управление)
88. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

89. Методики экстренной психологической помощи

90. Профориентационная диагностика в раннем возрасте с помощью нетрадиционных методик

91. Методика установления деловых контактов и завязывания знакомств

92. Развитие теории и методики воспитания нравственных качеств у детей

93. Развитие теории и методики воспитания у детей нравственных качеств и взаимоотношений в Российской дошкольной педагогике

94. О педагогической методике обучения миролюбию М. Липмана

95. К методике преподавания прикладной математики в военно-инженерном вузе

96. Психология деятельности и методика преподавания экономики

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Методика блочного обучения как условие формирования орфографической грамотности учащихся

98. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

99. Основные методики исследования эффективности рекламы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.