Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Виконав: Студент 2-го курса спеціальність «Міжнародна економіка» специализация 8.050103 Шаль Эдуард Альбертович Науковий керівник Геєць Ірина Олексіївна Київ – 2008 ЗМІСТ Вступ Розділ І. Розрахунки ефективності ефективного проекту в Україні Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту ( PV) Розрахунок внутрішньої норма дохідності (IRR) інвестиційного проекту Розрахунок дисконтованого періоду окупності (DPP) інвестиційного проекту Розрахунок індексу рентабельності (РІ) інвестицій та коефіцієнту ефективності інвестицій (ARR) Розрахунки показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу Розділ ІІ. Адаптація основних показників фінансово господарської діяльності досліджуваної компанії та проведення скорегованих розрахунків відповідно до умов Швейцарії 1. Розрахунок показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів для країни Швейцарії 2. Розрахунок внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR) 3. Визначення дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту (DPP) 4. Розрахунок індексу рентабельності PI та коефіцієнта ефективності інвестицій (АРР) 5. Розрахунки показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП На підприємстві розглядається інвестиційний проект будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся (побутових) потужністю 0,15, 0,2; 0,25 кВт. Табл. 1. Прогнозований випуск продукції за роками, натур. од. Потужність фена, кВт Роки 2004-2006 (щорічно) 2007-2010 (щорічно) 0,15 5160 7660 0,2 4160 8160 0,25 4660 9660 Поточні витрати на виробництво одиниці продукції (за винятком відсоткових платежів та амортизаційних відрахувань) такі: •фен потужністю 0,15 кВт – 135 грн. за од.; •фен потужністю 0,2 кВт – 180 грн. за од.; •фен потужністю 0,25 кВт – 210 грн. за од. Грошові надходження від реалізації фенів, прогнозуються в таких обсягах (без урахування податкових платежів, що включаються до ціни продукції): •фен потужністю 0,15 кВт – 225 грн. за од.; •фен потужністю 0,2 кВт – 300 грн. за од.; •фен потужністю 0,25 кВт – 350 грн. за од. Визначимо необхідний обсяг інвестицій та джерела їх фінансування. Таблиця 2. Необхідний обсяг інвестицій і розподіл за джерелами їх фінансування, грн. Роки Загальний обсяг інвестицій Джерела фінансування власні позичені 1 1300000 650000 650000 на 4 роки під 16% 2 950000 750000 200000 на 3 роки під 18% 3 2000000 1000000 1000000 на 5 років під16% 4 550000 550000 - Із загального обсягу інвестицій на оборотні засоби припадає з 4 р. – 100000 грн., з 7 – обсяг оборотних засобів збільшується в два рази. Сума річних амортизаційних відрахувань – 576000 грн. Прибуток оподатковується у розмірі 30%. Підприємство розраховує отримати віддачу від власних вкладених фінансових ресурсів в розмірі 12% (керівництво підприємства розглядає цей інвестиційний проект стосовно зміцнення конкурентних позицій на ринку).

Є достовірна інформація про втрату в 7 р. конкурентами своїх ринкових позицій, тому підприємство вважає за доцільне перейти на двозмінний графік роботи, що надасть можливість збільшити обсяги виробництва продукції. Відповідно до практики прийняття рішень, що склалася в сфері інвестиційної політики, керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах з терміном окупності більше 10 років. Тривалість проекту складає 1-10 г.г. включно. Суми, отримані при ліквідації майна інвестиційного проекту, покривають витрати демонтажу обладнання. Розрахувати доцільність впровадження інвестиційного проекту для України та іншої країни Швейцарії. РОЗДІЛ І. РОЗРАХУНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ В УКРАЇНІ 1. Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту ( PV) Існує 2 схеми розрахунку показників ефективності, залежно від способу дисконту і чистого грошового доходу. Це традиційна схема та схема власного капіталу. Всі показники економічної ефективності мають особливість: видатки та доходи, розділені за часом, приводять до базового моменту часу – дати початку реалізації проекту. Спершу для розрахунків застосуємо традиційну схему. Для того, щоб отримати точне значення чистого приведеного до справжньої вартості доходу необхідно розрахувати середньозважену вартість капіталу (WACC). Зазначимо, що інвестиції у даний проект вкладаються послідовно на різні строки та декілька періодів. Тобто з розрахунками WACC по кожному року цей показник буде наповнюватися. WACC розраховується за формулою: , де - частина у загальній структурі капіталу фірми відносно кредитних засобів, привілейованих акцій і власного капіталу; - вартість відповідних частин капіталу. Розрахунок: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій складає: (650000/1300000) 100%=50% WACC=16% х (1-0,3) х 0,5 12% х 0,5= 5,6 6= 11,6% 2 рік. Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій складає: = Доля кредитних коштів розраховується як: = Так само і для другого року: WACC=16% х (1-0,3) х 0,2888 18% х (1-0,3) х 0,0888 12% х 0,622=11,817% 3 рік: Частина власних коштів під 12% Частина кредитних коштів під 16% річних: Частина кредитних коштів під 18% річних: Частина кредитних коштів під 16% річних: WACC=16% х (1-0,3) х 0,1529 18% х (1-0,3) х 0,0471 16% х (1-0,3) х х 0,2353 12% х 0,5647 = 1,71248 0,59346 2,63536 6,7764 = 11,718% 4 рік: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій: Частина кредитних коштів під 16% річних: Частина кредитних коштів під 18% річних: Частина кредитних коштів під 16% річних: WACC=16% х (1-0,3) х 0,1354 18% х (1-0,3) х 0,0417 16% х (1-0,3) х 0,2083 12% 0,6146=1,51648 0,52542 2,33296 7,3752=11,75% 5 рік: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій: Частина кредитних коштів під 16% річних: Розрахунки для 6-го і 7-го років такі ж самі, як і для п’ятого року. WACC=16% х (1-0,3) х 0,2532 12% х 0,7468 = 2,83584 8,9616=11,79% WACC= WACC= WACC У 8-му, 9-му, і 10 му роках значення середньозваженої вартості капіталу буде становити 12%: Для більшої наглядності занесемо ці розраховані дані до такої зведеної таблиці: Таблиця 3.

Розрахункова таблиця для WACC Показники Роки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Частина власних коштів під 12%, % 50 62,2 56,47 61,46 74,68 74,68 74,68 1 1 1 2. Частина кредитних коштів під 16%, 50 28,88 15,29 13,54 25,32 25,32 25,32 - - - 3. Частина кредитних коштів під 18%, - 8,88 4,71 4,17 - - - - - - 4. Частина кредитних коштів під 16%, - - 23,53 20,83 - - - - - - 5. WACC, % 11,6 11,817 11,718 11,75 11,79 11,79 11,79 12 12 12 Тепер необхідно розрахувати чисті грошові потоки, які розраховуються як сума прибутку до амортизаційних відрахувань, податку на прибуток і відсоткових платежів плюс додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільнення робочого капіталу. Прибуток до амортизаційних відрахувань, податку на прибуток, відсоткових платежів розраховується як: (Грошові надходження від реалізації продукції)-(Поточні витрати на виробництво продукції)=(225 х 5160 300 х 4160 350 х 4660) - (135 х 5160 180 х 4160 210 х 4660) = (1161000 1548000 1806000) - (696600 928800 1083600) = 1806000 грн. Тобто, прибуток до амортизаційних відрахувань, податку на прибуток, відсоткових платежів у 4, 5 і 6 роках дорівнює 1806000 грн. Для 7, 8, 9 і 10 років цей показник буде дорівнювати: (225 х 7660 300 х 8160 350 х 9660) - (135 х 7660 180 х 8160 210 х 9660)=(1723500 2448000 3381000) - (1034100 1468800 2028600) = 3021000 грн. Чисті грошові потоки за традиційною схемою для 4, 5 і 6 років дорівнюють: 1806000 х (1-0,3) 172800 0 = 1437000 грн. Для 7-го року: 3021000 х (1-0,3) 172800 - 100000= 2187500 грн. Для 8 і 9 років: 3021000 х (1-0,3) 172800 0 = 2287500 грн. Для 10-го року: 3021000 х (1-0,3) 172800 200000 = 2487500 грн. Розрахуємо всі необхідні показники та дані запишемо до таблиці 4. Таблиця 4. Чисті грошові потоки за традиційною схемою Показники Роки 4 5 6 7 8 9 10 1. прибуток до амортизаційних відрах., податку на прибуток, відсоткох платежів 1806000 1806000 1806000 3021000 3021000 3021000 3021000 2. Амортизаційні відрахування 576000 576000 576000 576000 576000 576000 576000 3. Податковий виграш через амортизаційні відрахування(р2 х 0,3) 172800 172800 172800 172800 172800 172800 172800 4. Додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільненням роб. капіталу - - - 100000 - - 200000 5. Чисті грошові потоки за традиційною схемою (р.1 х (1-0,3) р.3 р4) 1437000 1437000 1437000 2187500 2287500 2287500 2487500 Для розрахунку PV використаємо дисконтну ставку, яка дорівнює 12%: Значення PV, яке дорівнює 1861780,27 грн свідчить про те, що даний інвестиційний проект можна реалізувати. Показник чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту ( PV) розраховується за такою формулою. - чистий грошовий потік в році , підрахований без урахування здійснених інвестицій (якщо вони припадають на цей рік); - загальна сума всіх інвестицій (як вкладення власного капіталу, так і запозичених коштів), що здійснюються в році , від дати початку реалізації проекту. - порядковий номер року від початку реалізації проекту (дати початку інвестування); - кількість років у періоді, за які розглядається проект; r- необхідна норма дохідності вкладеного капіталу (WACC).

Наш думки в розшуках за ними блукають вд рдних осель до страшних большевицьких тюрем, концтаборв та всх незлченних мсць нелюдсько каторги  заслань, по неозорих просторах пдмосковського царства страждань, невол  жаху. Са. та-нинська система большевицько катвн затира навть межу мж свтами живих  померлих, так що не тльки нам на чужин, але й нашим рдним в Укран невдомо про багатьох найближчих осб, що попались большевикам до рук, хто з них ще живий, а кого доконала неволя й каторга. Коли так застановлямось над незлченними втратами найкращих синв  дочок укранського народу, яких день-у-день, рк-у-рк знищу большевицька Москва, тод все наново насуваться питання про доцльнсть ведено протибольшевицько боротьби. Це питання завжди вирина у зв'язку з проблемою жертв большевицького режиму. Сама ж революцйно-визвольна боротьба кошту чимало жертв, до того ж найкращих укранських патротв. Але крм того з цю боротьбою та з широким спротивом большевизмов, пдсичуваним тю боротьбою, ворог пов'язу сво нелюдськ методи тотального терору та масового знищування людей

1. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

2. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

3. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

4. Проект будівництва будинку експлуатаційної служби лінії метро

5. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

6. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"
7. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
8. Характеристика інноваційного проекту

9. Освіта та соціальна мобільність

10. Аналіз інвестиційних проектів

11. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

12. Методи оцінки інвестиційних проектів

13. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

14. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

15. Ціноутворення в інвестиційній сфері будівництва

16. Режим оподаткування капітального будівництва

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Питання військового будівництва

18. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

19. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

20. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

21. Розробка проекту по створенню нового виду продукції на базі АТЗТ "Сумський фарфоровий завод"

22. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві
23. Будівництво дорожнього одягу автомобільної дороги
24. НТР в будівництві

25. Ціни і ціноутворення у будівництві

26. Спорудження земляного полотна для будівництва дороги

27. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

28. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва

29. Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

30. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

31. Фінансова стійкість комерційного банку

32. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

33. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

34. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

35. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

36. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

37. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

38. Проект триповерхового будинку
39. Електроємність. Конденсатори. Закони постійного струму
40. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

41. Інвестиційна діяльність

42. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

43. Інвестиційна активність підприємства

44. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

45. Інфляція та інвестиційна діяльність

46. Разработка основных разделов проекта производства работ

47. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

48. Интегрированный проект учебного процесса

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Технический проект аэрофотосъемки

50. Регистрация юридического лица (проекты документов)

51. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

52. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации

53. Конституционые проекты Директории

54. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области
55. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"
56. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

57. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

58. Интегрированный проект учебного процесса

59. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000

60. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

61. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

62. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

63. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

64. Проект ткацкой фабрики для выработки ткани «Бязь» артикул С-32БХ-206 на станках СТБ-250 в количестве 500 ± 20 станков

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Проект одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка с плоскоременным приводом

66. Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха

67. Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.

68. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора

69. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

70. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.
71. Инженерный проект строительства автомобильной дороги "А-Б"
72. Проект участка цеха с детальной разработкой единичного технологического процесса изготовления детали "Картер"

73. Проект ТЭЦ на 4 турбиы К-800

74. Проект планировки города на 80 000 жителей

75. Проект вулканизаторного отделения на 200 автомобилей Маз 5335 и на 150 автомобилей ЗИЛ 130

76. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

77. Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 130 с применением ультразвукового упрочнения

78. Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центре

79. Проект новой участковой станции

80. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

82. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

83. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

84. Ризик кредитних операцій комерційного банку

85. Оценка инвестиционных проектов

86. Концепция АС. Эскизный проект
87. Управление проектом: строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды
88. Управление проектами

89. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта строительства цеха электролиза никеля

90. Оценка эффективности инновационного проекта

91. Мир управления проектами

92. Экономическое обоснование инвестиционного проекта на базе "Донецкого металлургического завода"

93. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

94. Управление проектами

95. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/

96. Эффективность проекта "NPV"

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

97. Экономическое обоснование развития или создания проекта

98. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

99. Бизнес-план инвестиционного проекта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.