Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік на підприємстві

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст 1. Вступ 2. Вихідні данні 3. Журнал реєстрації господарських операцій 4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат 5. Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням 6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат 7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б 8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам 9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам 10.Звіт про фінансові результати Висновок Список використаної літератури 1. Вступ У розрахунково-графічній роботі з «Бухгалтерського обліку» закріпили облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про фінансові результати. У роботі закріпимо знання: - у відкритті журналу реєстрації господарських операцій звітного місяця; - запису на рахунки господарських операцій відображених в журналі реєстрації господарських операцій; - у розрахунку відсотку транспортно-заготівельних витрат та списанні їх на відповідні рахунки виробничих запасів пропорційно сумам витрачених матеріальних ресурсів за обліковими цінами; - у розрахунку виробничої собівартості виробів, які встановлюються з урахуванням їх незавершеного виробництва в калькуляційній відомості, визначити фактичну собівартість цих виробів; - визначити фінансовий результат від основної діяльності – прибуток чи збиток, нарахувати суму податку на прибуток; - закритті синтетичних рахунків та складанні оборотної відомості; - складанні балансу - складанні звіту про фінансові результати. 2. Вихідні дані Таблиця 1 – Відомість залишків на синтетичних рахунках на початок звітного періоду – на 1 червня 2002р. Код рахунку Найменування рахунку Дт Кт 1 2 3 4 10 Основні засоби по первінній вартості 17000 13 Знос необігових активів 3500 20 Сировина та матеріали: за обліковими цінами 7000 транспортно-заготівельні витрати 700 Загальна сума 7700 203 Паливо --- 22 Малоцільні та швидкозношувальні предмети --- 23 Виробництво ( вироби А) 2400 26 Готова продукція ( за фактичною собівартістю) 600 301 Каса 300 311 Поточні рахунки у національній валюті 6500 372 Розрахунки з підзвітними особами 350 44 Статутний капітал 18760 441 Нерозподілений прибуток 2000 631 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 3000 641 Розрахунки з податків і платежів ( податок на прибуток) 150 651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 1000 652 Розрахунки з соціального страхування 140 66 Розрахунко з оплати праці 6000 685 Розрахунок з іншими кредитовами 500 Разом 35050 35050 Таблиця 2 – Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості Статті витрат на початок місяця на кінець місяця вироби разом вироби разом А Б А Б 1.Сировина і матеріали 1163 -- 1163 2150 -- 2150 2.Основна і додаткова зарплата виробничих робітників 900 -- 900 1200 -- 1200 3.Відрахування на соціальні заходи 337 -- 337 450 -- 450 4.Загальновиробничі витрати Разом 2400 -- 2400 3800 -- 3800 3. Журнал реєстрації господарських операцій Для виконання контролю за вірністю та повнотою облікового запису, господарські операції реєструються у хронологічній послідовності. На підставі переліку господарських операцій за поточний місяць складаємо: Журнал реєстрації господарських операцій а лютий місяць 2007 року № п/п Зміст операцій Документ Сума Кореспонденція рах.

Дебіт Кредіт 1. Надійшли матеріали від постачальників і прийняті на склад за обліковими цінами, в т.ч. ПДВ 1200 — — 1.1. Відображена отримані матеріали на склад. накладна 1000 201 631 1.2. Відображен податковий кредит. податкова накладна 200 641 631 2. Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення матеріалів, в т.ч. ПДВ 540 — — 2.1.Відображено витрати транспортній організації за перевезення матеріалів. рахунок на оплату 450 201 685 2.2.Відображен податковий кредит податкова накладна 90 641/ПДВ 685 3. Перерахована заборгованість постачальникам з поточного рахунку платіжне доручення, виписка банку, договір 1200 631 311 4. Відпущені матеріали за обліковими цінами: накладна внутрішнього переміщення — — — 4.1.для виробництва виробів А 2000 231 201 4.2.для виробництва виробів Б 2800 232 201 4.3.на потреби цехів 400 91 201 4.4.на потреби заводоуправління 500 92 201 4.5.на потреби відділу збуту 500 93 201 5. Списуються транспортно-заготівельні витрати ( ТЗВ) по матеріалах: відомість розподіду ТЗВ — — — 5.1.для виробництва виробів А 288 231 201 5.2.для виробництва виробів Б 403 232 201 5.3.на потреби цехів 58 91 201 5.4.на потреби заводоуправління 72 92 201 5.5.на потреби відділу збуту 72 93 201 Загальна сума ( визначити в табліці 2) 893 6. За даними первинних документів нарахована зарплата: відомість нарахування заробітної плати — — — 6.1.робочим за виготовлення виробництва А 5000 231 661 6.2.робочим за виготовлення виробництва Б 2000 232 661 6.3.Виробникам по обслуговуванню цеха 600 91 661 6.4.робітникам заводоуправління 2000 92 661 6.5.робітникам відділу збуту 400 93 661 Загальна сума 10000 7. Провести відрахування: бухгалтерська справка про суму нарахування на ФОТ — — — 7.1.До Пенсійного фонду 3320 7.1.1.робочим за виготовлення виробництва А 1660 231 651 7.1.2.робочим за виготовлення виробництва Б 664 232 651 7.1.3.виробникам по обслуговуванню цеха 199 91 651 7.1.4.робітникам заводоуправління 664 92 651 7.1.5.робітникам відділу збуту 133 93 651 7.2.До фонду соціального страхування 140 7.2.1.робочим за виготовлення виробництва А 70 231 652 7.2.2.робочим за виготовлення виробництва Б 28 232 652 7.2.3.Виробникам по обслуговуванню цеха 8 91 652 7.2.4.робітникам заводоуправління 28 92 652 7.2.5.робітникам відділу збуту 6 93 652 7.3.На випадок безробіття 160 7.3.1.робочим за виготовлення виробництва А 80 231 653 7.3.2.робочим за виготовлення виробництва Б 32 232 653 7.3.3.виробникам по обслуговуванню цеха 10 91 653 7.3.4.робітникам заводоуправління 32 92 653 7.3.5.робітникам відділу збуту 6 93 653 7.4.На профісійні захворювання 100 7.4.1.робочим за виготовлення виробництва А 50 231 656 7.4.2.робочим за виготовлення виробництва Б 20 232 656 7.4.3.виробникам по обслуговуванню цеха 6 91 656 7.4.4.робітникам заводоуправління 20 92 656 7.4.5.робітникам відділу збуту 4 93 656 8 Утримано з зарплати робітників: відомість нарахування заробітної плати — — — 8.1.прибутковий податок 1900 661 641 8.2.до Пенсійного фонду 170 661 651 8.3.на випадок безробіття 45 661 653 8.4.на соціальне страхування 45 661 652 9. Нарахована амортизація (знос): відомість нарахування амотризації — — — 9.1

.основних засобів цеху 200 91 131 9.2.основних засобів 155 92 131 Загальна сума 355 10. Перерахований з поточного рахунку податок на прибуток за попередній звітній період. платіжне доручення, виписка банку 150 641 311 11. Відпущені зі складу малоцінні та швидкозношувальні предмети для потреб: –— –— –— цехів –— –— –— заводоуправління –— –— —– Загальна сума –— —– —– 12. Отримано в банку готівкою гроші на виплату зарплати за попередній звітний період випіска банку, приходно-касовий ордер 6000 301 311 13. Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення готової продукції. рахунок на оплату 300 93 685 14. Затверджено звіт про витрати на відрядження керівника відділу збуту. звіт про витрати 200 93 372 15. Перерахована з поточного рахунку заборгованість з соціального страхування. платіжне доручення, виписка банку 140 652 311 16. Перерахована з поточного рахунку заборгованість Пенсійному фонду. платіжне доручення, виписка банку 1000 651 311 17. Виплачена зарплата робітникам підприємства за попередній звітній період. платіжна відомість 6000 661 301 18. Списуються в кінці місяця загальновиробничі витрати та розподіляються між виробами А та Б пропорційно зартлаті виробничих робочих: бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат 18.1.на вироби А 1058 231 91 18.2.на вироби Б 423 232 91 Загальна сума 1481 19. Випущена з виробництва готова продукція та прийнята на склад по фактичній собівартості: бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості, калькуляційна відомість 19.1.вироби А 8806 26 231 19.2.вироби Б 6370 26 23/2 Загальна сума 15176 20. Виставлено рахунок покупцю за відвантажену (реалізовану)готову продукцію (вироби Б) за договірними цінами.Загальна сума розрахунку з ПДВ накладна, рахунок на оплату, договір 12000 361 701 21. Нараховане податкове зобов'язання з податку на додану вартість по відвантаженій продукції податкова накладна 2000 701 641 22. Отримана на поточний рахунок в національній валюті виручка за реалізовану готову продукцію. випіска банка 12000 311 361 23. Списано фактичну собівартість відвантажених (реалізованих) готових виробів зі складу підприємства. бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості готової продукції 2500 901 26 24. Визначіть і спишіть суму чистих доходів від реалізації продукції основної діяльності. бухгалтерська спавка про суму чистого доходу 10000 701 791 25. Спишіть фактичну собівартісь реалізованих готових виробів на результат основної діяльності. бухгалтерська справка про суму фактичної виробничої собіватрості 2500 791 901 26. Підрахуйте та спишіть на результат основної діяльності витрати підприємства, пов'язані з: бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат та витрат на збут 26.1.управлінням 3471 791 92 26.2.збутом 1621 791 93 27. Розрахуйте суму прибутку підприємства за звітній період та нарахуйте зобов’язання передбюджетом з податку на прибуток в розмірі 30%(суму визнач. за наявності прибутку) Фінансовий результат до податкування: Д-В=10000-2500-3471-1621= 2408 Відображен податок на прибуток Сума податку на прибуток: ПП=2408 0,25=602 бухгалтерська справка 2408 602 98 641 28.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

5. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

6. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
7. Облік доходів підприємств
8. Облік неопераційних витрат на підприємстві

9. Організація облікового процесу на підприємстві

10. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

11. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

12. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

13. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

14. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

15. Фінансовий облік на підприємстві

16. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

18. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

19. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

20. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

21. Правовий статус підприємств

22. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
23. Планування діяльності підприємств
24. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

25. Економічний аналіз підприємств

26. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

27. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

28. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

29. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

30. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

31. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

32. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

33. Охорона праці на підприємстві

34. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

35. Доходи сільськогосподарських підприємств

36. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

37. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

38. Бухгалтерський облік
39. Бухгалтерський облік
40. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

41. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

42. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

43. Етапи організації бухгалтерського обліку

44. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

45. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

46. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

47. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

48. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

49. Основи організації бухгалтерського обліку

50. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

51. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

52. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

53. Розподіл прибутку державних підприємств

54. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
55. Українська школа бухгалтерського обліку
56. Форми бухгалтерського обліку

57. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

58. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

59. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

60. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

61. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

62. Інформаційні системи і технології на підприємстві

63. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

64. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

65. Комерційна діяльність підприємств

66. Маркетингові дослідження на підприємстві

67. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

68. Організація збутової діяльності на підприємстві

69. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

70. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств
71. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств
72. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

73. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

74. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

75. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

76. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

77. Дослідження та розробки на підприємстві

78. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

79. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

80. Основи управління персоналом підприємств

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

81. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

82. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

83. Рух кадрів на підприємстві

84. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

85. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

86. Управління інноваційним розвитком підприємств
87. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
88. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

89. Бізнес-планування на підприємстві

90. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

91. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

92. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

93. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

94. Інноваційний розвиток готельних підприємств

95. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

96. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

97. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

98. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

99. Здійснення лізингових операцій на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.