Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова Зміст Вступ 1. Загальна характеристика суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст. 2. Практична діяльність М.І. Пирогова-педагога 3. Система народної освіти і проблеми дидактики 4. М.І. Пирогов про виховання дітей 5. Основні проблеми «Питань життя» Висновки Література Вступ Микола Іванович Пирогов (1810-1881) народився у Москві, у сім’ї казначейського чиновника. Після закінчення Московского університету (медичний факультет) він готувався в Дерпті (м. Тарту) до професуриі після дисертації на ступінь доктора медичних наук протягом двох років займався В Німеччині вдосконаленням своїх знань. У віці 26 років він став професором хірургії спочатку в Дерптському університеті, а потім у Медико-хірургічній академії у Петербурзі. В 1854 році під час облоги Севастополя Пирогов за власною ініціативою був направлений на фронт на чолі з організованою ним общиною «сестер милосердя». В 1856 році з’явилась стаття Пирогова «Питання життя», яка висвітлювала важливі питання виховання. Вона звернула на себе увагу суспільства передовими ідеями про суспільне виховання, зробила ім’я автора широко відомим. В 1856 році Пирогов був призначений керівником Одеського учбового округу. Олександр II негативно відносився до Пирогову, вважаючи його «красним» (хоча він був лібералом), але, призначаючи його на цей пост, хотів створити видимість турботи царського керівництва про народну освіту. Протягом дворічного управління Одеським учбовим округом Пирогов намагався підняти значення педагогічних рад гімназії, внушав директорам і учителям учбових закладів думку про необхідність гуманного відношення до дітей, підготував відкриття університету в Одесі. Ліберальна діяльність його у якості керівника учбового округу визвала в одеського генерал-губернатора підозру у вільнодумстві і підриві авторитету влади. Пирогов був переведений у Київ на посаду керівника Київського учбового округу . Тут продовжував покращувати роботу шкіл, рекомендував учителям відвідувати уроки один одного, заохочував педагогічні пошуки вчителів, ввів у практику гімназій позакласні літературні бесіди, сприяв відкриттю у Києві одній з перших в Росії недільних шкіл для дорослих. Коли у 1861 році Порогов був звільнений з посади керівника, прогресивна спільнота Києва влаштувала йому урочисті проводи. Керівництво зробило вигляд, що воно має на меті використати досвід Пирогова як педагога, і назначило керівником молодих людей, які готувались за кордном до професури, але в 1866 році позбавило його і цієї посади. Великий хірург, видатний учений, суспільний діяч та педагог, Пирогов повинен був піти ще повний сил у свій невеликий маєток на Україні, де й помер у 1881 році. Ім’я Миколи Івановича Пирогова складає гордість і славу Вітчизняної педагогічної науки, народної освіти. Своєю видатною діяльністю як в області медицини, так і освіти М. І. Пирогов заслужив визнання широких мас і педагогічної спільноти. Його педагогічні ідеї є джерелом наукової творчості і практичної діяльності. Вони близькі нам і сьогодні актуальністю поставлених проблем, таких , як єдність школи і життя, педагогічної науки і практики; виховуюче навчання, «гармонійний розвиток усіх вроджених сил народу», виховання людини – громадянина, корисного своїй державі.

У даній курсовій роботі ми намагатимемось розкрити зміст педагогічної діяльності видатного педагога, просвітителя і організатора народної освіти М.І. Пирогова, творча спадщина якого ввійшла в скарбницю вітчизняної педагогіки. 1. Загальна характеристика суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст. 60-ті роки ХІХ ст. (починаючи з 1855 року) були в Росії періодом великого суспільного руху, обумовленого зростаючими протиріччями між розвитком виробничих сил і гальмуючими цей розвиток кріпосними відносинами. Кримська війна 1853-1855 років особливо яскраво розкрила застарілість кріпосної системи. Не дивлячись на героїзм солдатської маси і багатьох воєначальників, Росія внаслідок економічної та технічної відсталості, неправильної стратегії вищого командування потерпіла поразку. У 60-ті роки ХІХ ст. у Росії широко поширились ідеї матеріалізму, спостерігався подальший розвиток критичного реалізму й ідеї народності мистецтва , літератури і виховання. Ці ідеї , однак, по-різному сприймались представниками різних світоглядів. Важливою складовою частиною суспільного руху був потужний педагогічний рух того часу. Гостра критика кріпосного виховання, боротьба проти класової школи зо всенародну освіту, яка дає широкий світогляд, за виховання людини і громадянина, за освіту жінок, боротьба проти прагматизму і схоластики, зубріння і муштри, за повагу до особистості дитини, розробка на прогресивних засадах дидактичних питань, вимога широкої мережі народних шкіл, автономія вищої школи – такими були найважливіші питання, які висувалися російською прогресивною педагогікою 60-их років ХІХ ст. Педагогічний рух не був, звичайно, одноманітним. Педагоги, що належали до різних суспільних напрямків, трактували питання зі своїх класових позицій. У цей період виникає ряд суспільних організацій, котрі ставлять собі за мету вирішення насущних проблем педагогічної теорії і практики. У 1859 році створюється Петербурзьке педагогічне товариство . В його роботі брали участь П.Г. Рєдкін, К.Д.Ушинський, В.Я. Стоюнін, В.І. Водовозов, Д.Д. Семенов, А.Я. Герд і багато інших педагогів та методистів. В 1861 році при Вільному економічному товаристві створюється Комітет грамотності, де обговорюються питання організації народної школи. Виникають різноманітні суспільні педагогічні організації. Організовуються недільні школи, в яких ведуть свою роботу і новатори. Створюються школи для дітей робітників, а у деяких місцях – дошкільні установи. Під впливом суспільно-педагогічного руху розвивається в ці роки педагогічна журналістика; на сторінках журналів жваво обговорюються найважливіші питання виховання і навчання. Видавались: «Журнал для виховання» (виник в 1857 році, з 1860 року виходив під назвою «Виховання»; у ньому було вміщено декілька перших статей К. Д. Ушинського) ; «Російський педагогічний вісник», «Вчитель» ( виходив з 1860 до 1870 року, був присвячений майже винятково питанням народної школи) ; «Педагогічний збірник» (журнал видавався Головним управлінням військово-учбових закладів з 1864 року, був присвячений загальним питанням виховання і середньої загальноосвітньої школи) ; «Ясна Поляна» (журнал видавався у 1861 – 1862 роках Л.

М. Толстим, висвітлював досвід Ясно полянської школи. дуже гостро критикував царську і зарубіжну школу) та ін. Питання виховання і народної освіти висвітлювались також літературними і політичними журналами. Загальним питанням виховання присвячували свої сторінки на початку 60-их років навіть деякі спеціальні журнали. Так, у 1856 році в передовому журналі «Морський збірник» була опублікована відома стаття М.І. Пирогова «Питання життя». 2. Практична діяльність М.І. Пирогова-педагога М.І. Пирогов був активнім учасником суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст. Після закінчення медичного факультету Московського університету Пирогов читав лекції у Дерптському університеті, а потім у Петербурзькій медично-хірургічній академії. У роки Кримської війни був у числі захисників Севастополя і вперше в Росії організував общину медичних сестер. Виражаючи незадоволеність існуючими порядками, він вважав , що необхідних покращень у житті країни можна досягти шляхом реформ. Однією з найважливіших умов удосконалення суспільної дійсності він вважав освіту, тому так багато уваги приділяв питанням виховання, педагогіки і школи. Бажаючи поширення освіти серед народу, він приймав участь і створенні недільних шкіл, боровся за загальнодоступність вищої освіти і висловлював багато цінних ідей по його вдосконаленню. Широкий відгук у всіх верствах суспільства отримала його стаття «Питання життя» (1856 р.) . У ній він показав своє відношення до дійсності, поставив насущні питання виховання і народної освіти. На противагу класовій політиці керівництва М. І. Пирогов захищав ідею рівного для всіх загальнолюдського виховання, виступав проти ранньої професіоналізації, стверджуючи, що професійному навчанню повинна передувати загальна освіта. Невдовзі після появи статті керівництво, поступаючись суспільній думці, призначило Пирогова керівником учбового округу ( Одеського, а потім Київського ), де він користувався великою популярністю як гуманний і чуйний наставник молоді. На цій посаді М.І. Пирогов багато зробив для удосконалення навчально-виховної роботи школи, для розвитку творчої ініціативи вчителів, їх підготовки. Він вважав , що одним з головних завдань школи, вчителів є пробудження в учнів бажання вчитися і творити. Діючи за своїми переконаннями та всупереч офіційним вказівкам, Пирогов викликав незадоволеність державних чиновників та був звільнений. Герценівський «Дзвін» оцінював відставку Пирогова як одну з наймерзотніших справ уряду. Останні 15 років М.І, Пирогов жив у селі Вишня, лікував хворих, працював над «Щоденником старого лікаря», чудовим твором про виховання. Велику цінність мають висловлювання Пирогова про виховання дітей у сім’ї перед школою. Він закликав батьків до формування цілісної та правдивої людини з раннього дитинства, підкреслював необхідність вивчати особливості маленьких дітей, рахуватися з їхніми бажаннями та потребами. Цікавими є думки про особливості дитячої уваги, необхідність її вправляти, про співвідношення наочності і живого слова у виховання, про розвиток у дітей можливості здобуття реальної освіти через «розумні ігри» , пов’язані з пізнанням предметів і явищ оточуючого життя, про значення дитячих ігор, його критичні зауваження з приводу штучності та надмірної систематизації занять у навчально-виховних закладах.

Бандери Провд ОУH призначив його наступником вдомого дяча революцйного руху автора "12 прикмет характеру укранського нацоналста" Осипа Мащака. Повальн арешти, як пройшли влтку  восен 1934 р., вдчутно прордили мережу ОУH на захдноукранських землях , головне, в ув'язнен опинився майже весь Крайовий Провд, що призвело до майже повно втрати органзацйних зв'язкв. ОУH, як законспрована органзаця, тримала х в суровому секрет  тому на якийсь час  органзована дяльнсть загальмувалася до вдтворення чткого внутршнього зв'язку. Цим, власне, з великою енергю почав займатися О. Мащак. Проте, його активний вихд на непроврених людей призвв до "виходу" на польську полцю  арешту. Тод ж були заарештован надобласн провдники ОУH З. Матла  М. Богун. Таким чином, восени 1934 р. знову вся верхвка Органзац Краю опинилася в тюрм. Роботу О. Мащака перебрав на себе Микола Кос, якому активно допомагав вдомий дяч ОУH трохи старшого поколння Ярослав Старух. Hа початку 1935 р. в Край прибула зв'язкова вд Проводу ОУH Анна Чемеринська , ознайомившись з ситуацю на мсцях, повдомила, що, як вповноважена, вона признача головою Крайово Екзекутиви ОУH Лева Ребета з Стрийсько Округи ОУH, що викликало деяке здивування сеpед кpайовикв. Якийсь час Л

1. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

2. Соціально-педагогічна діяльність як професія

3. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

4. Економічна діяльність ООН

5. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

6. Зовнішня економічна діяльність
7. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
8. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

9. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

10. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

11. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

12. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

13. Діяльність римських магімтратів

14. Інноваційна діяльність підприємства

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Хімічна промисловість України

18. Життя та діяльність І.П.Котляревського

19. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

20. Діяльність СГ "ТАС"

21. Маркетингова діяльність комерційного банку

22. Інвестиційна діяльність страхових компаній
23. Життєдіяльність личинок волохокрильців
24. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

25. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

26. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

27. Економічна ефективність виробництва соняшника

28. Економічна ефективність рослинництва

29. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

30. Виробництво зерна, його економічна ефективність

31. Аудиторська діяльність

32. Хімічна промисловість в України

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

33. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

34. Підприємницька діяльність

35. Приватна детективна і охоронна діяльність

36. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

37. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

38. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
39. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги
40. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

41. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

42. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

43. Діяльність першого професійного театру Полтави

44. Акторська діяльність І. Тобілевича

45. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

46. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

47. Комерційна діяльність

48. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

49. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

50. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

51. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

52. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

53. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

54. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
55. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
56. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

57. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

58. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

59. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

60. Діяльність органів управління освітою

61. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

62. Операційна діяльність підприємства

63. Виховання як педагогічна категорія

64. Групова навчальна діяльність

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

66. Педагогічна експертиза шкільних підручників

67. Педагогічна практика

68. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

69. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

70. Самостійна учбова діяльність молодших школярів
71. Діяльність викладача в процесі навчання
72. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

73. Політичні погляди і діяльність Платона

74. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

75. Індустріально-педагогічна психологія

76. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

77. Теорія й практична діяльність психолога

78. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

79. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

80. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

82. Економічна ефективність туризму

83. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

84. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

85. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

86. Інвестиційна діяльність підприємства
87. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
88. Фінансова діяльність акціонерних товариств

89. Фінансова діяльність субєктів господарювання

90. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

91. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

92. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

93. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

94. Екологія і практична діяльність людини

95. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

96. Економічна ефективність організації виробництва пальто

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

98. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

99. Інноваційна діяльність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.