Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Полтавська державна аграрна академія КОНТРОЛЬНА РОБОТА З СТАТИСТИКИ Тема Статистичне вивчення інвестиційної діяльності Виконав студент Сілков Євген Олександрович Полтава-2009 ЗмістВступ Розділ 1. Статистичний аналіз рівня та динаміки інвестиційної діяльності 1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності 1.2 Виявлення тенденцій інвестиційної діяльності Розділ 2. Аналіз взаємозв’язків та вивчення факторів впливу інвестиційної діяльності 2.1 Застосування методу аналітичних групувань 2.2 Дисперсійний аналіз Висновки Список використаних джерел ДОДАТКИ Вступ Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Актуальність досліджуваної теми обумовлена тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень. Економічна ситуація, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та утримують перехід України на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є низька інвестиційна активність. Об́єктом даного дослідження є інвестиційна діяльність в Україні. Предметом дослідження є вивчення ефективності капітальних вкладень. Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень. Крім того інвестиції дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем. Дослідженнями встановлено пряму залежність між темпами зростання ВНП та інвестиціями, бо конкурентоспроможність і темпи розвитку підприємства визначаються інвестиціями. Без них підприємство будь-якої форми власності приречене на банкрутство. Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності. Органи державного управління у цих країнах використовують широкий спектр методів її стимулювання: прискорена амортизація; раціональна податкова система; кредити та регулювання банківських процентних ставок; заохочення лізингу.

В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування народного господарства посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Вивести Україну з цієї ситуації може лише науково обґрунтована інвестиційна політика держави. Розділ 1. Статистичний аналіз рівня та динаміки інвестиційної діяльності Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвестування засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть в перед в економічній конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшому степені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопичується, проходить подальше збільшення виробництва, процес повторюється безперервно. Таким чином інвестиції, що утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення. При чому, чим ефективніше інвестиції, тим більше ріст національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри накопичення (при даній його частці), які можуть бути знову вкладеними в виробництво. При достатньо високій ефективності інвестицій приріст національного прибутку може забезпечити підвищення частки накопичення при абсолютному рості споживання. Отже, в широкому розумінні інвестиції є вкладанням капіталу з метою його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді. 1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності Для аналізу динаміки інвестиційної діяльності розглянемо інвестиції в основний капітал за 2002 – 2007 р.р. у фактичних цінах (Додаток А). Ряд динаміки складається з двох елементів: 1) ряду рівнів – це розмір інвестиції в основний капітал у млн. грн.; 2) ряду періодів - це моменти часу, до яких належать рівні ряду – роки. Обидва елементи називаються членами ряду динаміки.Далі розраховуємо аналітичні показники ряду динаміки та заносимо їх у таблицю 1.1. Таблиця 1 Розрахунок аналітичних показників ряду динаміки Показники ряду Символи Роки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Рівень ряду (інвестиції в основний капітал, млн.грн.) у 1831 2158 2887 3709 4760 6672 Абсолютний приріст : базисний ланцюговий х 327 1056 1878 2929 4841 х 327 729 822 1051 1912 Коефіцієнти зростання: базисний ланцюговий х 1,179 1,577 2,026 2,600 3,644 х 1,179 1,338 1,285 1,283 1,402 Темп зростання: базисний ланцюговий х 117,9 157,7 202,6 260,0 364,4 х 117,9 133,8 128,5 128,3 140,2 Темп приросту: базисний ланцюговий х 17,9 57,7 102,6 160,0 264,4 х 17,9 33,8 28,5 28,3 40,2 Абсолютне значення одного процента приросту х 18,31 21,58 28,87 37,09 47,6 1.Середній рівень інтервального ряду визначається за формулою середньої арифметичної простої з рівнів ряду: .

Середній рівень моментного ряду розраховується за формулою середньої хронологічної: 2. Середній абсолютний приріст розраховується за формулою середньої арифметичної простої з ланцюгових приростів: 3. Середній коефіцієнт зростання визначається за формулою середньої геометричною з ланцюгових коефіцієнтів зростання: . 4. Середній темп зростання дорівнює: . 5. Середній темп приросту: . Таким чином за даними інвестиції у основний капітал за 6 років провели розрахунок середніх значень аналітичних показників ряду динаміки. Середній рівень інтервального ряду склав 3069,4. Середній рівень моментного ряду дорівнює 3012,375. Середній абсолютний приріст склав 968,2 . Середній коефіцієнт зростання дорівнює 1,2951 , оскільки він більше за 1, то він показує, що збільшення показника збільшилося у 1,2951 разів. Середній темп зростання – це коефіцієнт зростання виражений у % і він склав 129,51. Середній темп приросту дорівнює 29,51 і він показує, що на 29,51% рівень інвестицій у основний капітал збільшився відносно базисного рівня. 1.2 Виявлення тенденцій інвестиційної діяльності Для виявлення загальної тенденції розвитку інвестиційної діяльності будемо застосовувати прийоми укрупнення періодів, розраховувати ковзну середню аналітичного вимірювання. Результати обчислення при проведенні згладжування ряду динаміки способом ковзної середньої заносимо у таблицю 2. Таблиця 2 Розрахунок ковзної середньої (трьохрічної) динаміки показника Рік Рівень ряду Трьохріччя Рівень ряду Приріст середнього рівня сума за 3 роки середня за рік 2002 1831 2003 2158 2002-2004 6876 2292 - 2004 2887 2003-2005 8754 2918 626 2005 3709 2004-2006 11356 3785,3 876,3 2006 4760 2005-2007 15141 5047 1261,7 2007 6672 Для 2002-2004 р.р. сума склала: 1831 2158 2887=6876, а середня: 6876/3=2292; для 2003-2005 р.р. сума склала: 2158 2887 3709=8754, середня: 8754/3=2918, приріст середнього рівня: 2918-2292=626; для 2004-2006 р.р. сума склала: 2887 3709 4760=11356, середня: 11356/3=3785,3, приріст середнього рівня: 3785,3-2918=876,3; для 2005-2007 р.р. сума склала: 3709 4760 6672=15141, середня: 15141/3=5047, приріст середнього рівня: 5047-3785,3=1261,7. Як бачимо з даних, наведених у табл.2, після згладжування загальна тенденція з інвестиційної діяльності проявляється досить виразно. Водночас за такими розрахунками можна більш детально прослідкувати і характер динаміки. Так, показники приросту середнього рівня свідчать про те, що зростання здійснювалося нерівномірно. Аналітичне вирівнювання рядів динаміки проводиться за допомогою математичної формули, яка найбільш точно відображає загальну тенденцію ряду (пряма лінія). При вирівнюванні динамічних рядів за допомогою прямої лінії , Параметри прямої визначаються за системою рівнянь: , Звідки: ; . Вихідні та розрахункові дані для дисперсійного аналізу наводяться у таблиці 3. Таблиця 3 Вихідні та розрахункові дані одно факторного дисперсійного комплексу Роки Порядковий номер року Фактичний рівень показника Розрахункові величини Теоретичний рівень показника y y 2 a1 2002 -2 1831 -3662 4 -1481,8 1587,2 2003 -1 2158 -2158 1 -740,9 2328,1 2004 0 2887 0 0 0 3069 2005 1 3709 3709 1 740,9 3809,9 2006 2 4760 9520 4 1481,8 4550,8 Разом 0 15345 7409 10 х 15345 Для 2002 р.

Не довряв нкому, навть свом найближчим приятелям, сам недоук, ненавидв нтелгенцю. Вн був вузьколобий, хитрий деспот[593]. Сотн тисяч таких нечавцв стали по 1917 р. бльшими  меншими можновладцями в СРСР, отож нема нчого дивного, що вигублено десятки мльйонв людей. С. Нчав учив, що намовляти когось до революцйно дяльност марна трата часу. Не намовляти, а робити треба революцонерв: штовхати студентв на вчинки, за як уряд вижене х чи посадить до вязниц. Це й зробить х революцонерами. За вйни 19411945 рр., знаючи, що нмц стрляють чи вшають полоненого члена КПРС без слдства  суду, ЦК КПРС наказав 1941 р. прийняти до КП сотн тисяч людей без звичайних формальностей: цим новим комунстам до нмецького полону йти не випадало. С. Нчав учив, що найгрший боягуз буде битися, якщо опиниться в обставинах, за яких бйка  диним шляхом порятунку. Уряд СРСР посилав 1941 р. пд нмецький гарматний вогонь сотн тисяч неозброних колишнх полтичних вязнв, пдганяючи х ззаду кулеметами енкаведиств

1. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

2. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

3. Основи інвестиційної діяльності

4. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

5. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

6. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії
7. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів
8. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

9. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

10. Статистичне вивчення рослинництва

11. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

12. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

13. Суть комерційної діяльності на підприємстві

14. Рекреаційно-туристичне вивчення Мальти

15. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

16. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

18. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

19. Організаційні форми інноваційної діяльності

20. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

21. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

22. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
23. Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
24. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

25. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

26. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

27. Рекреаційно-туристичне вивчення Італії

28. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

29. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

30. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

31. Державне регулювання інноваційної діяльності

32. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

33. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

34. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

35. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

36. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

37. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

38. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
39. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності
40. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

41. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

42. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

43. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

44. Контрольна з підприємницької діяльності

45. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

46. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

47. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

48. Аналіз діяльності комерційних банків

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

49. Інтегральна ефективність діяльності

50. Планування діяльності підприємств

51. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

52. Аналіз діяльності комерційного банку

53. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

54. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну
55. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"
56. Валютний ризик в діяльності банківської системи

57. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

58. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

59. Методика вивчення творів різних жанрів

60. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

61. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

62. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

63. Основи страхової діяльності

64. Планування банківської діяльності

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль

65. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

66. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

67. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

68. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

69. Інвестиційна політика банків в Україні

70. Історія діяльності товарних бірж в Україні
71. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
72. Аналіз діяльності Приватбанку

73. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

74. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

75. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

76. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

77. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

78. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

79. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

80. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Історичні аспекти вивчення інстинктів

82. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

83. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

84. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

85. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва

86. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"
87. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства
88. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

89. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

90. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

91. Облік зовнішньоекономічної діяльності

92. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

93. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

94. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

95. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

96. Аудит витрат діяльності

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

97. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

98. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

99. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.