Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Молодіжна субкультура

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Проблема формування особистості підлітка до теперішнього часу залишається однією з самих складних проблем у вітчизняній педагогіці. Її вирішення потребує комплексного науково-педагогічного підходу, адже процес формування особистості складається з різних факторів: впливу спадковості, виховання в сім’ї та школі та впливу оточуючого середовища. Спадковість залежить від генотипу (або генофонду) людини, від успадкування зовнішніх та внутрішніх рис батьків, або ще раніших генерацій, проявляється у схожості задатків, здібностей, темпераменту, характерів, рис обличчя, тощо. Але спадковість може бути також і генетичним наслідком розумового відставання (через недорозвиненість інтелекту або алкоголізму батьків). Виховання ж являється цілеспрямованим організованим процесом формування особистості, який впливає на свідомість та поведінку людини. Метою цього процесу є формування відповідних життєвих установок, понять, принципів, ціннісних орієнтацій, які забезпечують необхідні умови для розвитку людини, підготовки її до суспільного життя та успішної трудової діяльності. До наступного фактору - впливу оточуючого середовища - мають відношення навколишні, суспільні, матеріальні та духовні умови існування людини. Однією із складових кожного з цих факторів являється культура, як історично визначений ступінь розвитку суспільства та людини, який відображається у результатах матеріальної та духовної діяльності. Існують різні способи класифікації цього поняття, найбільш поширеним з яких є розділення культури на матеріальну та духовну, до якої відносять сферу виробництва, розповсюдження та споживання результатів духовної діяльності. Також до духовної культури належать різноманітні види духовної творчості, освіта, виховання та діяльність засобів масової комунікації - преси, радіо, кіно, телебачення та культурно-освітніх установ. (Естетика. Словник. М.,1989.-с.167.) Але наприкінці ХХ століття з’явився новий термін на базі поняття “культура”; термін який зараз широко застосовується у сучасній педагогічній науці. Це “субкультура” (підкультура) - поняття, яке характеризує культуру групи або класу, що відрізняється від панівної культури або протистоїть їй. В це поняття входить і молодіжна субкультура, деякі складові якої будуть проаналізовані у цій роботі, а саме - російська та українська сучасна естрадна музика, яка на теперішній момент являється складним і протирічливим явищем цієї субкультури. Її вплив на підліткову психіку має величезне значення. У процесі спілкування під час педагогічної діяльності автора роботи з підлітками було виявлено, що ця тема являється актуальною та потребує детального розкриття. Сучасні підлітки мають різноманітні музичні смаки, деякі з них розбираються у музичних стилях сучасної розважальної музики, але в більшості своїй вони не мають конкретного уявлення щодо естрадних музичних стилів, про те, як саме створюється сучасна естрадна пісня (в технології), та яким чином відбувається “розкрутка” (тобто популяризація) сучасного музичного проекту. На жаль, навіть викладачі музики у загальноосвітніх школах часто не можуть дати відповідь учням щодо стильових напрямів та творчості груп та виконавців підліткової музики, адже ця тема поки що маловивчена і потребує постійного та систематичного опанування нової інформації, яка знаходиться у музичних та підліткових сучасних виданнях та фрагментарно у деяких телепередачах.

На думку О.Я. Ростовського, у музично-педологічній діяльності слідує постійно враховувати процеси і явища сучасного мистецького життя, що цікавить підлітків, і що вдумливий педагог завжди знайде потрібний зв’язок між навчальним матеріалом та музичним дозвіллям учнів. (О.Я.Ростовський. Методика викладання музики в основній школі. с.4) І тому бажано, щоб сучасний вчитель музики був в курсі інтересів і уподобань своєї аудиторії та допомагав учням-підліткам правильно орієнтуватись в естрадній музиці, проводити історичні паралелі та знаходити тематичні та жанрові зв’язки між народною, професійною класичною музикою (яка входить до навчальної програми) та естрадним мистецтвом (яке має пряме відношення до молодіжної субкультури). У цій роботі ми пропонуємо включити у індивідуальні робочі плани уроків музики в основній школі демонстрацію найкращих зразків естрадної творчості (від джазу до альтернативних сучасних), використання яких відповідало би меті та навчальним завданням уроку. Цей підхід ліквідував би синдром “заборонного плоду” (стосовно молодіжної субкультури) та сприяв би стимулюванню інтересу учнів до уроків музики. 1. Молодіжна субкультура - невід’ємна складова розвитку підлітка 1.1. Поняття “субкультури” Поняття “субкультури” як наукового терміну є досить широким та багатоскладовим. За даними новітнього філософського словника “субкультура”- це система норм та цінностей, що відрізняє групу від більшості суспільства. Сучасне суспільство, яке базується на розділі труда та соціальної стратифікації, представляє собою систему багатоподібних напрямних субкультур. Поняття “субкультури” включає в себе також : 1) сукупність деяких негативно інтерпретованих норм та цінностей традиційної культури, що функціонують як культура злочинного прошарку суспільства, 2) особлива форма організації людей (частіше всього молоді) - автономне цілісне утворення усередині панівної культури, яке визначає стиль життя та мислення її носіїв та відрізняється своїми звичаями, нормами та комплексами цінностей, 3) трансформована професійним мисленням система цінностей традиційної культури, що отримала своєрідне світоглядне забарвлення (професійні “с”). За способом виникнення розрізняють субкультури, що утворились як позитивна реакція на соціальні та культурні потреби суспільства, та субкультури, які являються негативною реакцією на існуючу соц1альну структуру і панівну в суспільстві культуру. Взагалі сучасні субкультури являються специфічним способом диференціації розвинених національних та регіональних культур, в яких поряд з основною класичною традицією існують своєрідні культури утворення, що виникають на генетичній основі провідної культурної традиції, але по формі та змісту відрізняються від неї. Молодіжна субкультура являється одним з багатьох видів субкультур. Молодь створює свій жаргонний язик, моду, музику та моральний клімат. Особливості цієї субкультури пояснюються, з одного боку - надлишком життєвої енергії, а з іншого - відсутністю у більшості молодих людей економічної та соціальної самостійності. І тому для такої людини спосіб знаходження свого місця у молодіжному угрупуванні є способом самоствердження та самореалізації себе в суспільстві.

1.2. Молодіжна естрадна музика як яскравий приклад сучасного шоу-бізнесу Одним з проявів молодіжної субкультури являється тотальне захоплення естрадною музикою, яка нараховує безліч стилів та працюючих в них виконавців. Серед естрадної творчості минулого та сучасності кожна людина може знайти для себе ту музику, яка більш всього відповідає її естетичним потребам. Творча діяльність сучасних відомих естрадних виконавців тісно пов’язана з комерційною структурою шоу-бізнесу, яка відображає рівень монополізації естрадної музики. Складовим цієї структури являються: індустрія виготовлення CD та касет, комерційне телебачення, радіомовлення, організація гастролей виконавців, система концертних залів, рекламні агентства і органи преси, що відають популяризацією естрадної музики. Також в цю структуру входять фестивалі, клуби та дискотеки, фан-клуби зірок, магазини, де продаються CD та аудіо- та відеокасети, тощо. Успіх виконавців у публіки залежить від багатьох факторів: музики та текстів створених композицій, голосових та артистичних даних виконавця, його професійних вмінь та сценічного іміджу - уявного образу, що складається у свідомості публіки щодо конкретного виконавця чи групи. Імідж створюється спеціально або мимоволі самим музикантом або його продюсером - людиною, яка здійснює технічне та фінансове керування процесом створення естрадного музичного проекту. Такими проектами можуть бути: звукозапис пісні, альбому, створення групи виконавців, тощо. Провідним жанром естрадної музики є пісня - жанр, розвиток якого налічує багатовікову історію у різних країнах світу. Технологія створення сучасної естрадної пісні та її “розкрутка” являються дуже дорогим і комплексним комерційним проектом, реалізація якого починається із вкладення в даний проект певної суми грошей. Для цього виконавець або продюсер повинен знайти спонсора ( людину, яка захоче вкласти гроші у цей проект). Це стосується конкретного уже існуючого виконавця. Способи пошуку виконавців можуть бути різними, але з них зараз найбільш розповсюдженим являється кастинг - конкурсний відбір виконавця, або декількох виконавців (для групи). Кастинг організується продюсерами проекту, і під час його проведення знаходять потрібних артистів. Наприклад, таким чином створились групи “Стрелки” і “Тату” (рос. назви). Опис самого процесу створення наданий у конспекті уроку музики для 6-го (7-го) класу (див. додаток). Коли цей процес завершено, наступним дуже важливим етапом роботи є перетворення вже готової пісні в шлягер. До цього мають відношення: 1) ратирування - трансляція проекту у великій кількості у засобах масової інформації (по радіо та телебаченню); 2) випуск звукозаписаних пісенних збірників, до яких входить ця пісня; 3) популяризація в Інтернеті та у пресі; 4) випуск сувенірної продукції, яка рекламує даний проект. Коли музичний проект розкручений, починається концертна діяльність виконавця чи групи на великих концертних майданах, в клубах, дискотеках та різних рекламних акціях. Виконавець та продюсер отримують гроші згідно контракту, укладеному на початку роботи над проектом.

Но внутри этих субкультур всегда имело место противостояние между веселыми хулиганами и закоренелыми революционерами. Тем не менее возникает неотступный вопрос: являются ли развлечение и удовольствие сами по себе действиями революционными, как станут утверждать ситуационисты? Является ли искажение потока культурной информации подрывным действием по самой своей природе, как стал бы доказывать Скэгг? Или, может быть, смесь искусства с политикой — это просто вопрос необходимости, и нужно, перефразируя Эмму Голдман[7], снабдить революцию хорошей звуковой системой? «Глушение культуры» — подводное течение, которое никогда не умирает окончательно, а в последние пять лет оно, несомненно, переживает новое рождение, причем в такой ипостаси, которая больше занята политикой, чем веселым хулиганством. Для все большего числа молодых активистов «рекламо-борчество» представилось идеальным средством высказать осуждение в адрес транснациональных корпораций, которые так навязчиво преследуют их, этих активистов, как потребителей и столь бесцеремонно бросаются ими как работниками

1. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

2. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

3. Сценарій виховного заходу: дружбі наша сила"

4. Актуальність охорони природи

5. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

6. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі
7. Ефективність заходів по покращенню якості води
8. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

9. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

10. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

11. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

12. Детство и первая молодость Иоанна IV

13. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

14. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

15. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

16. Зачетные темы по английскому языку для школы

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Темы для экзамена по Английскому

18. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

19. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

20. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"

21. Субкультура компьютерного андеграунда

22. Интернет как субкультура
23. Тема "Революции" в Творчестве Блока
24. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

25. Тема Родины в поэзии Блока

26. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

27. Тема вольности в произведениях А.С. Пушкина

28. Мое отношение к литературе на военную тему

29. Тема свободы в лирике Пушкина

30. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

31. Тема Родины в творчестве А. Блока

32. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

33. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина

34. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой

35. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

36. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

37. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

38. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя
39. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина
40. Тема мудрого безумия в романе "Дон Кихот"

41. Тема Судьбы в романах Пушкина

42. Тема войны в произведениях В. Быкова

43. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

44. Актуальные вопросы истории ВОВ

45. Роль политических субкультур в политической культуре общества

46. Интернет как субкультура

47. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями

48. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии

Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Моделирование учебного процесса на примере темы "Издержки производства"

50. Обобщающее повторение по геометрии /на примере темы "Четырехугольник"/

51. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

52. Изучение темы "Акмеизм" в 11 классе

53. Словесно-дидактические игры по теме «Знакомство с экзотическими плодовыми комнатными растениями»

54. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе
55. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"
56. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"

57. Богоматерь Донская /ГТГ/ Интерпретация темы Богоматери Елеусы (Доклад)

58. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)

59. Программа прикладного социологического исследования на тему: "Изучение мнения потенциальных и реальных пользователей всемирной компьютерной сети Internet о проблемах ее существования и развития в Москве"

60. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

61. Подборка пословиц на Философские темы

62. Основные разделы бизнес-плана, калькуляция темы и расчет цены программного продукта, технико-экономическое обоснование с расчетом экономической эффективности разработки

63. Інвестиційна діяльність страхових компаній

64. Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"

Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Вводная тема по истории Казахстана

66. Торжок - город древний и вечно молодой

67. Новая (молодая) историческая школа

68. Тема судьбы в письмах М. М. Сперанского к дочери из Сибири

69. Тема предателя или героя. Борхес Хорхе Луис

70. Конспекты по теме "Некоторые методологические проблемы истории психологии"
71. Мотивация преступного поведения. Криминальная субкультура
72. Лермонтовская тема в романе Гончарова "Обрыв"

73. Тема сверхчеловека в произведениях русских классиков

74. Тема “вольности” в становлении Новгородской культуры

75. Специфика приобщения молодого актера к профессиональной деятельности

76. Фольклор как универсальный тип субкультуры

77. Основные темы, персонажи и образы мифологии

78. Гадамер Х.Г. "Актуальность прекрасного"

79. «Мелодией одной звучат печаль и радость...» (Тема любви в лирике А.Блока.)

80. Тема России в поэзии Андрея Белого

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

81. Лирика любви. Тема "страшного мира"

82. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

83. Пушкин и салонная культура его времени: заметки к теме

84. Тема любви в лирике Ф. И. Тютчева

85. Тема «страшного мира» в поэзии Блока

86. Тема подвига в одном из произведений русской литературы
87. «...Чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа»
88. Развитие темы «маленького человека» в творчестве Н. В. Гоголя

89. Тема родины в произведениях А. А. Блока и В. В. Маяковского

90. Тема деревни в современной литературе (по произведениям В. Распутина)

91. Тема России в поэзии русской эмиграции (И. Бродский)

92. «Слава тебе, безысходная боль!» (Тема любви в лирике А. Ахматовой)

93. Тема греха и покаяния в одном из произведений русской литературы

94. «Слава тебе, безысходная боль» (Тема любви в лирике А.Ахматовой.)

95. Бал у Сатаны в романе «Мастер и Маргарита» и отношение Михаила Булгакова к «еврейской теме»

96. Тема любви в произведениях А.И Куприна

Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль

97. Тема счастья в романе Гончарова «Обломов»

98. Темы и мотивы поэзии Б. Пастернака

99. Тема дороги в лирике Н. А. Некрасова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.