Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка Юридичний факультет РЕФЕРАТ з курсу: «Актуальні проблеми кримінального права України» на тему: «Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності» Студента 1 курсу магістратури (спеціалізація «Господарське та фінансове право») Науковий керівник : к.ю.н. доцент ДЗЮБА Володимир Трохимович Київ 2009 План Передмова 1. Особливості злочинів, передбачених статтями 218 «Фіктивне банкрутство» та 219 «Доведення до банкрутства» КК України 2. Проблеми вітчизняного кримінального законодавства України 3. Суб’єкти злочинів у сфері господарської діяльності Висновки Список використаних джерел Вступ Об'єднуючи в самостійний розділ Особливої частини КК (VII розділ) злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, законодавець виходить із спільності їх родового об'єкта, яким є суспільні відносини, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг. Безпосереднім об'єктом цих злочинів виступають конкретні суспільні відносини, що складаються у певній сфері господарської діяльності. Так, наприклад, безпосереднім об'єктом злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 202 (порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю), є суспільні відносини у сфері підприємницької діяльності. При вчиненні деяких злочинів у сфері господарської діяльності шкода заподіюється крім основного ще і додатковому безпосередньому об'єкту. Так, наприклад, безпосереднім об'єктом такого злочину, як випуск або реалізація недоброякісної продукції, є суспільні відносини, що забезпечують випуск доброякісної продукції, а додатковим можуть виступати життя та здоров'я споживача. З об'єктивної сторони більшість злочинів у сфері господарської діяльності вчиняються шляхом дії (наприклад, фіктивне підприємництво, протидія законній господарській діяльності, незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, контрабанда тощо).№ Окремі злочини можуть виразитися тільки у бездіяльності (ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів тощо). Велику частину злочинів у сфері господарської діяльності слід віднести до злочинів з формальним складом. Тому такі злочини необхідно вважати закінченими незалежно від настання наслідків, тобто з моменту вчинення вказаних у законі дій. Так, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту чи збут підроблених грошей, державних цінних паперів або білетів державної лотереї є закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з указаних дій, а не з моменту настання негативних наслідків внаслідок цих дій. Серед злочинів у сфері господарської діяльності є злочини з так званим матеріальним складом, тобто такі, для об'єктивної сторони яких необхідно встановити не тільки суспільно небезпечне діяння, а й настання шкідливих наслідків, це, наприклад, приховування стійкої фінансової неспроможності, доведення до банкрутства. 1. Особливості злочинів, передбачених статтями 218 «Фіктивне банкрутство» та 219 «Доведення до банкрутства» України Відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності законодавець пов'язує з розміром предмета злочину.

Так, відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України настає тільки тоді, коли предметом цього злочину були бюджетні кошти у великих розмірах. Більшість диспозицій статей, що встановлюють відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, є бланкетними, тому встановлення ознак об'єктивної сторони цих злочинів передбачає звернення до низки законодавчих та інших нормативних актів інших галузей права — наприклад, підприємницького, банківського, митного, податкового, валютного тощо. Суб'єктивна сторона злочинів, які вчиняються у сфері господарської діяльності, характеризується виключно умисною формою вини. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони деяких складів є наявність мотиву та мети. Так, відповідальність за розголошення комерційної таємниці настає тільки тоді, коли це діяння вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів. Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, утворять злочин за наявності спеціальної мети — розголошення чи іншого використання таких відомостей. Суб'єктами злочинів у сфері господарської діяльності можуть бути особи, які досягли 16-річного віку. На підставі прямої вказівки закону суб'єкт деяких злочинів — спеціальний (службова особа, платник податків, засновник, власник суб'єкта господарської діяльності та інші). З'ясування зазначених об'єктивних та суб'єктивних ознак дозволяє сформулювати поняття злочинів у сфері господарської діяльності. Це умисне діяння (дія або бездіяльність) у сфері господарської діяльності, що заподіює шкоду суспільним відносинам, які складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів, робіт і послуг. Залежно від безпосереднього об'єкта посягання, злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, можуть бути таких видів: 1. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України (статті 199, 200, 201, 207, 208, 210, 211, 212, 204, 215 і 216). 2. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб'єктів (статті 202, 203, 205, 206, 209, 213, 214, 228, 229, 230, 231 і 232). 3. Злочини у сфері банкрутства (статті 218, 219, 220 і 221). 4. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів (статті 222, 223 і 224). 5. Злочини у сфері обслуговування споживачів (статті 217, 225, 226 і 227). 6. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна (статті 233, 234 і 235).№ Злочини, пов’язані з банкрутством є одними з найпоширеніших злочинів в сфері економіки, суспільна небезпечність яких полягає у заподіянні матеріальної шкоди кредиторам, інвесторам та іншим особам (працівникам підприємств-банкрутів), при цьому позбавляючи державу важливого фінансового джерела – кредитів та інвестицій. Тому, з метою зменшити, а в деяких випадках і уникнути можливих фінансових втрат зацікавлених осіб, український законодавець вводить інститут кримінально-карного банкрутства. В сучасних умовах причинами банкрутства можуть бути різні об’єктивні чинники (несприятлива економічна кон’юнктура, форс-мажорні обставини, вплив макроекономічної та регуляторної політики держави) та суб’єктивні (умисні неправомірні діяння деяких осіб).

У ККУ року передбачено чотири статті, які регулюють питання банкрутства (ст.218 “Фіктивне банкрутство”, ст.219 “Доведення до банкрутства”, ст.220 “Приховування стійкої фінансової неспроможності” та ст.221 “Незаконні дії у разі банкрутства”. Криміналізація приховування банкрутства і фіктивного банкрутства (ст.ст. 156-2, 156-3 попереднього КК) відбулась у 1994 р., доведення до банкрутства (ст.156-4 попереднього КК) – у 1999р., а ст. 221 КК., присвячена незаконним діям у разі банкрутства, є нововведенням – подібної норми в КК 1960 р. не було. Зазначене пояснюється швидкістю поширення зазначених злочинних діянь на території України. 2. Проблеми вітчизняного кримінального законодавства України Деякі науковці вважають недоречним використання терміну “банкрутства” для формулювань норм кримінального права через неправильне тлумачення понятійного апарату інституту неспроможності у спеціальному законодавстві України, а пропонують використовувати термін “стійка фінансова неспроможність”. Незважаючи на широке використання в науковому обігу кримінально-правових і кримінологічних термінів &quo ;фіктивне банкрутство&quo ; та &quo ;доведення до банкрутства&quo ;, відповідних загальноприйнятих понять у світі ще не вироблено. Це обмежує можливості конструктивного діалогу з метою удосконалення, уніфікації та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, як це визначено Законом України &quo ;Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу&quo ; від 18 березня 2004 р. Проблемою українського кримінального законодавства про банкрутство є те, що склад злочинів, на відміну від законодавства деяких країн, які мають більший досвід розкриття цих злочинів, побудований так, що вирішальне значення має спричинення “великої матеріальної шкоди кредиторам і державі”. Але завдану шкоду видно не одразу, а лише після проведення певних процедур, під час яких зникають документи та втрачаються докази. Тому, з метою уникнення даної проблеми, необхідно незалежним особам здійснювати розрахунок коефіцієнтів рентабельності, ліквідності, платоспроможності та інших, які дають можливість контролювати фінансовий стан підприємства щомісяця.№ Визначення термінів &quo ;фіктивне банкрутство&quo ; та &quo ;доведення до банкрутства&quo ; міститься у ст. 215 Господарського Кодексу України та статтях 218, 219 ККУ. У Методичних рекомендаціях працівникам підрозділів організації оперативних заходів по скороченню податкової заборгованості, по виявленню і розкриттю злочину, передбаченого ст.218 КК “Фіктивне банкрутство” офіційність заяви з точки зору застосування аналізованої кримінально-правової норми пов’язується з письмовим зверненням винної особи до господарського суду. На думку російських науковців, що завідомо неправдива заява керівника або власника комерційної організації чи індивідуального підприємця про неспроможність утворює склад злочину “фіктивне банкрутство” (ст. 197 КК РФ) у двох випадках: по-перше, у разі подання боржником до суду заяви про банкрутство, по-друге, у разі добровільного оголошення боржником про своє банкрутство, якому передує звернення до кредиторів для отримання від них згоди на добровільну ліквідацію.

Делайте заметки по поводу ваших обсуждений с подчиненными и храните их в отдельных папках с тем, чтобы перед каждой сессией обратной связи вы могли освежить в памяти поставленные цели. Информацию о задачах и сроках их исполнения вы можете занести в раздел «Что надо сделать?» своей ПИС. Более полную информацию о распределении и контроле над выполняемыми задачами проекта вы можете хранить в программном обеспечении управления проектом. Обратное делегирование полномочий Это эвфемизм такого положения, когда молодые коллеги приходят к вам с проблемой, на решение которой вы передали полномочия им, или когда проблема целиком находится в сфере их деятельности, а решать ее приходится вам. Такого положения вещей следует избегать, во что бы то ни стало. Когда кто-либо приходит к вам с проблемой, а вы чересчур заняты или ваше внимание сосредоточено на другом, и вы не можете уделить даже малой его толики этой проблеме, простейшим выходом из положения будут слова: «Оставьте это мне». Это удобная тактика, чтобы избавиться от назойливых посетителей, но теперь эта проблема становится вашей

1. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

2. Проблеми визнання недійсними установчих господарських товариств

3. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

4. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

5. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

6. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения
7. Субєктивна сторона складу злочину
8. Некоторые проблемы развития государственного финансового контроля в кредитно-банковской сфере

9. Некоторые проблемы обеспечения безопасности региона во внешнеэкономической сфере (на примере Ростовской области)

10. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

11. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

12. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

13. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

14. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

15. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

16. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

17. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

18. Проблема защиты прав потребителей в сфере оказания услуг

19. Проблемы защиты прав потребителей в сфере оказания услуг

20. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

21. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

22. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
23. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері
24. Аналіз господарської діяльності підприємства

25. Основні проблеми молоді у сфері праці і зайнятості

26. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

27. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

28. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

29. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

30. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

31. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

32. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Підприємництво як вид господарської діяльності

34. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

35. Проблемы изучения космоса

36. Проблемы существования внеземных цивилизаций

37. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

38. Проблема происхождения и эволюции человека
39. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)
40. Глобальна продовольча проблема

41. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

42. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

43. Проблемы Аральского моря

44. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

45. Продовольственная проблема мира

46. Индия. Проблемы и пути их решения

47. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

48. Демографические проблемы Китая

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Глобальные проблемы здоровья человечества

50. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

51. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

52. Государственный бюджет, проблемы его формирования

53. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

54. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике
55. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
56. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

57. Проблемы налогообложения в Российской экономике

58. Проблемы реформирования налоговой системы в России

59. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

60. Государственный долг России: проблемы и решения

61. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

62. Проблемы избирательного права современной России

63. Государственное управление в хозяйственной сфере деятельности

64. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

65. Преступность в банковской сфере

66. Преступления в сфере экономической деятельности

67. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

68. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

69. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

70. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине
71. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах
72. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

73. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

74. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

75. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

76. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

77. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

78. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

79. Проблемы наказания несовершеннолетних

80. Проблема происхождения права

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

81. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

82. Проблемы страхования автотранспорта в России

83. Преступления в сфере таможенного дела

84. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

85. Проблемы законности в Российской Федерации

86. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда
87. Дискриминация в сфере трудовых отношений
88. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

89. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

90. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

91. Ценообразование в сфере культуры

92. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

93. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

94. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

95. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

96. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

97. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

98. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

99. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.