Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Трудовий договір та порядок його укладення

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Контрольна робота на тему Трудовий договір та порядок його укладення План: 1. Вступ. 2. Поняття трудового договору. 3. Гарантії при укладенні, зміні та припинення трудового договору. 4. Строки трудового договору. 5. Укладення трудового договору. 6. Випробування при прийнятті на роботу, строки випробування, результати випробування. 7. Контракт—особливий вид трудового договору. В числі багатьох соціально-економічних прав громадян України є право на працю, закріплене в ст.43 Конституції України. ”Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку він вільно погоджується”. Життя людини в суспільстві тісно пов’язане з її трудовою діяльністю, спрямованою на отримання й використання матеріальних благ. Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини. Праця звеличує людину в суспільстві, ставить її на вищий щабель, на вищу сходинку. І хоча проблема зайнятості сьогодні дуже актуальна, більшість людей працює в різних сферах суспільного виробництва. Відносини, що виникають в процесі їх трудової діяльності, регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України від 1 липня 1993 року “Про колективні договори і угоди”, Законом України від 14 жовтня 1992 року ”Про охорону праці ”та іншими. Кодекс законів про працю України (КЗпП) регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ та організацій: державних, колективних, приватних, тобто незалежно від форм власності, виду діяльності і галузей належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. (ст.3 КЗпП України). Дуже важливою гарантією трудових прав працівників є принципи рівності громадян в їх трудових правах, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. (ст.2 КЗпП України). Діюче трудове законодавство передбачає гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Так, згідно з ст.22 КЗпП України, забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції України, будь-яке пряме, або непряме обмеження прав чи встановлення прямих, або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання не допускається. Більше того, відмова в прийнятті на роботу з цих мотивів може зумовити притягнення винної в цьому особи до відповідальності. (ст. 161 КК України). А згідно ст.172 КК України, відмова в прийнятті на роботу неповно-літнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком чотирнадцять років, або дитину-інваліда тягне за собою кримінальну відповідальність. Закон встановлює певні гарантії для працівників, прийнятих на роботу. Зокрема, режим робочого часу, відпустки, оплату праці не нижче встановленого мінімуму і другі.

Важливо відзначити, що адміністрація підприємств, установ і організацій може покращувати умови праці працівникам. І навпаки, умови договорів про працю, які погіршують становище працівників в порівнянні з іншими умовами, які передбачені законодавством про працю, є недійсними. (ст.9 КЗпП України). При поступленні на роботу кожен працівник укладає трудовий договір. Згідно ст.21 Кодексу законів про працю України: ”Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації, або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін”. Як бачимо із цього визначення, що сторонами трудового договору є, з однієї сторони—власник підприємства і, з другої сторони—працівник, який поступає на роботу. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. У трудовій угоді обов’язково визначають місце роботи, посаду, за якою буде працювати працівник, заробітну плату, а також інші умови праці. Згідно ст.24 КЗпП України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим: при організованому наборі працівників; при укладені трудового договору про роботу з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я; при укладенні контракту; коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі; при укладенні трудового договору з неповнолітнім; (ст.87 КЗпП України). при укладенні трудового договору з фізичною особою; в інших випадках, непередбачених законом. Трудовий договір після його укладання оформляється наказом про прийняття на роботу. Якщо працівника допущено до роботи без оформлення наказу, трудовий договір вважається укладеним, а працівник прийнятим на роботу. Із-за недбалості адміністрації підприємства чи власника підприємства, які не видали наказ, не повинен страждати від цього працівник і його інтереси. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт, або інший документ, що засвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, непередбачених законом,—також документ про освіту (про його спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства чи організації за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору. Забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота, протипоказана за станом здоров’я.

Якщо на роботу, в порядку винятку, поступає особа віком до 16 років (ст.188 КЗпП) і вона немає паспорта, то така особа подає замість паспорта свідоцтво про народження. Якщо на роботу поступає особа вперше і, зрозуміло вона не має трудової книжки, то вона подає довідку з житлово-експлуатаційного управління, або місцевого органу влади про останнє заняття. Згідно ст.25 КЗпП України, при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством. Згідно з ст.24 КЗпП України, у разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою, фізична особа повинна в тижневий строк, з моменту фактичного допущення працівника до роботи, зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання. Трудове законодавство встановлює строки трудового договору. Згідно ст.23 КЗпП України, трудовий договір може бути укладений: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. Найчастіше трудовий договір укладається на невизначений строк. Інколи, за згодою працівника і власника, може бути встановлено чітко визначений строк трудового договору—місяць, рік, до кількох років, або на час виконання певної роботи (наприклад, на час художнього оформлення об’єкта, виконання простих робіт тощо). Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законом. Адміністрація чи власник підприємства при укладенні трудового договору повинен бути впевнений в тому, що працівник, який поступає на роботу, зможе виконати доручену йому роботу. Згідно ст.26 КЗпП України, при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути оговорена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: а) на осіб, які не досягли вісімнадцяти років; б) на молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховничих закладів; в) на молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; г) на осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; д) на інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування також не встановлюються при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, в організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством. Ст.27 КЗпП України визначає строки випробування при прийнятті на роботу. Зокрема, вказана норма закону вказує, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, — шести місяців.

Власник або уповноважений ним орган ма право розрвати трудовий договр не пзнш як через мсяць з дня одержання згоди виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника). Якщо розрвання трудового договору з працвником проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника), суд зупиня провадження по справ, запиту згоду виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника)  псля  одержання або вдмови виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) в дач згоди на звльнення працвника (частина перша ц статт) розгляда спр по сут. Законодавством можуть бути передбачен й нш випадки розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу без згоди вдповдного виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника). Стаття 44 Вихдна допомога При припиненн трудового договору з пдстав, зазначених у пункт 6 статт 36 та пунктах 1, 2  6 статт 40 цього Кодексу, працвников виплачуться вихдна допомога у розмр не менше середнього мсячного заробтку; у раз призову або вступу на вйськову службу, направлення на альтернативну (невйськову) службу (пункт 3 статт 36) не менше двомсячного середнього заробтку; внаслдок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статт 38  39) у розмр, передбаченому колективним договором, але не менше тримсячного середнього заробтку

1. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

2. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

3. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

4. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

5. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

6. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
7. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
8. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

9. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

10. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

11. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

12. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

13. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

14. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

15. Умови вступу та перешкоди до укладення шлюбу

16. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

17. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

18. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

19. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

20. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав – членів Європейського Союзу

21. Трудовые споры и порядок их разрешения

22. Суть процесу навчання та засоби його активізації
23. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
24. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

25. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

26. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

27. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

28. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

29. Трудовая книжка. Порядок ведения

30. Декабристський рух та його поширення на Україні

31. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

32. Обоснование и порядок прекращения трудовых договоров в РБ

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

33. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

34. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

35. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

36. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

37. Інтрузивний магматизм та його продукти

38. Економічное районуванне, його суть та значення
39. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
40. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

41. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

42. Столипін та його аграрна реформа в Україні

43. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

44. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

45. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

46. Аудиторський ризик та його визначення

47. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

48. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Договір дарування та пожертви

50. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

51. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

52. Значение и общая характеристика трудового договора: понятие, стороны, содержание, порядок заключения

53. Новый порядок возмещения вреда, причиненного трудовым увечьем

54. Общая характеристика трудового договора, их виды, содержание и порядок заключения
55. Підряд та його види
56. Покарання та його види

57. Поняття національного доходу та його використання

58. Поняття права природокористування та його види

59. Поняття, функції та система трудового права України

60. Порядок обращения за трудовой пенсией

61. Порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя

62. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

63. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

64. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров в Республике Беларусь

66. Трудовой договор, его содержание и порядок заключения

67. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

68. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору

69. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

70. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі
71. Іван Виговський та його державотворча програма
72. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

73. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

74. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

75. Генеральний Секретаріат та його склад

76. Джанні Родарі та його книги для дітей

77. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

78. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

79. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

80. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Метод векторів та його застосування

82. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

83. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

84. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

85. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

86. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті
87. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
88. Економіка праці та соціально-трудових відносин

89. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

90. Концепція підручника та його структуризація

91. Порядок проведения индивидуальной педагогической трудовой деятельности

92. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

93. Лобізм та його регулювання

94. Властивості алюмінію та його сплавів

95. Прояви стресу та успішні способи його подолання

96. Таїнство Хрещення і його сутність

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

98. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

99. Гіперзвук та його властивості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.