Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)» ТЕМА: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЗАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ студентки 3 курсу юридичного факультету ЗНУ заочної форми навчання Волик Яни Миколаївни науковий керівник: Самойленко Георгій Валерійович старший викладач кафедри цивільного права кандидат юридичних наук ЗАПОРІЖЖЯ 2007 ЗмістВступ . 3-4 1. Становлення інституту довічного утримання . . 5-11 2. Поняття і характеристика договору довічного утримання . 12-21 3. Зміст договору довічного утримання: а) майно, що може бути об’єктом договору довічного утримання; . 22-25 б) строк чинності договору довічного утримання; . . 26-27 в) права і обов’язки сторін . . 28-31 г) підстави і порядок розірвання, припинення договору довічного утримання . 32-35 4. Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД . . 36-42 Висновок . . 43-44 Перелік посилань . . 45-46 Список використаної літератури . 47-48 Вступ В останній час в нашому житті все частіше почало з’являтись в обіході таке поняття як інститут довічного утримання. Ми часто чуємо про нього по телебаченню, радіо, зустрічаємо в газетах, журналах, а також в юридичній літературі. Але що це таке ? Інститут довічного утримання українським законодавством виражається як договір, де одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач майна зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. В якості сторін договору довічного утримання є будь-який суб’єкт цивільних правовідносин. Для цього норми матеріального права мають визначити правовідносини сторін, а також передбачити всі можливі випадки змін у правовідносинах. Насамперед необхідно виходити з основної мети такої угоди. Основною метою держави, яка визначила можливість укладати договори довічного утримання, є надання особам, які за станом здоров’я або внаслідок віку не можуть себе обслуговувати і потребують постійного стороннього догляду, здійснити цю можливість за рахунок власного нерухомого майна. При цьому особливих вимог до осіб, які беруть на себе обов’язок щодо надання допомоги, законодавством не висувається, і це зрозуміло, оскільки умови догляду за хворою особою можуть виражатися не лише грошовим утриманням. Тому таку угоду можуть укладати й забезпечені громадяни, ті, які мають власні грошові кошти на своє утримання – значну за розміром пенсію, але за станом здоров’я не можуть себе обслуговувати, тому допомога їм може полягати у догляді за ними, в утримані будинку, приготуванні їжі та у певній періодичності годування хворої особи, прогулянок у супроводі іншої особи. Але при цьому слід зауважити, що така особа може не сплачувати певну чітко виражену суму на утримання іншої особи. В цьому випадку особа, яка надає таку допомогу, має лише витрачати власний час, а не грошові кошти.

Аналізуючи правові аспекти договору довічного утримання, то не можливо не згадати важливих за своєю змістовною глибиною та переважному значенню наукові праці в сфері становлення інституту довічного утримання, які розроблялись цілою плеядою видатних вчених. Серед них, насамперед, треба виділити роботи В. Маслова, Г. Амфітеатрова, М. Бару, О.В. Дзери, Д.В. Бобрової, А.С. Довгерт, М.І. Панченко, І.А. Безклубого та інших. Праці цих авторів являються теоретичною базою даного дослідження. З набранням чинності нового ЦК України, він передбачає суттєві зміни порівняно з попереднім кодексом, який вже застарів і мав низку недоліків при регулюванні інституту довічного утримання і тому у вітчизняній науці та практиці в останній час все більше уваги приділяли цим недолікам. Тому дана проблема потребувала всебічного вивчення з урахуванням практики застосування нового законодавства, тобто нового Цивільного кодексу України, а також з урахуванням того, що більшість аспектів все ще не отримали належного законодавчого врегулювання. Метою даної роботи являються дослідження законодавства регулюючого інститут довічного утримання, вивчення природи, характеристики стадій аналізу процедур, які застосовуються в даному інституті. Для реалізації цієї мети необхідно детально вивчити нормативну базу, учбову літературу, публікації в періодичних виданнях, матеріали судової практики. Основними методами, за допомогою яких буде розкрита тема роботи являються: дедуктивний, індуктивний, описовий і метод порівняльного аналізу. Об’єктом дослідженняданої курсової роботи являється договір довічного утримання в загальному розумінні, а предметом - договір довічного утримання з його змістом та притаманними лише йому рисами. Курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку посилань та списку використаної літератури. 1. Становлення інституту довічного утримання. Цивільний кодекс УРСР 1922 року не згадує інституту довічного утримання. Проте нотаріальна Інструкція УРСР від 17 листопада 1928 року у статті 120 дозволяла у договір дарування вміщувати пункт про обов’язок особи, яка одержала дар, утримувати дарувальника або третіх осіб до смерті та забезпечувати дане зобов’язання, капіталізуючи накладення арешту на майно . Це була перша згадка про інститут довічного утримання у нашому законодавстві. Але 01 серпня 1940 року директивним Листом НКЮ УРСР названа стаття змінена. Цим документом було прямо заборонено вносити в договір дарування пункти про зобов’язання утримувати дарувальника чи третіх осіб, проте вказане не означало, що не можна укладати договір довічного утримання взагалі; просто дану умову заборонялось включати у договір дарування. Незважаючи на це, зазначені договори часто зустрічалися в практиці як до 1928 року, так і після 1940 року. Поява у той час у практиці подібних договорів не пройшла непомітно у науці. Починаючи з 1945 року, з’являються перші статті та наукові праці, присвячені договору довічного утримання. Серед них, насамперед, треба виділити роботи В. Рясенцева, Г. Амфітеатрова, М. Бару, В.

Маслова та інших вчених. Аналізуючи тогочасну практику, М. Бару в праці «Договірне зобов’язання про утримання» виділяв три різновиди договору довічного утримання. По-перше, це договори приймачества. За ними сільськогосподарські двори, у яких залишались лише непрацездатні члени, укладали договори зі сторонніми особами, згідно з котрими члени двору передавали останнім садибу і все майно, а сторонні особи зобов’язувались утримувати їх до смерті. Земельно-судові органи визнавали подібні договори тільки за формальними ознаками недійсними (не було згоди земельного товариства, а для даних угод закон обов’язково її вимагав). По-друге, своєрідною формою договірного утримання був патронат, що встановлювався над дітьми-сиротами, вихованцями дитячих будинків. Він регулювався спеціальними нормативно-правовими актами та встановлювався договором між патронуючою сім’єю і відповідними державними органами (охорони здоров’я, народної освіти, сільськими радами). Особливістю вказаної угоди було те, що особа, над якою встановлювався патронат, не брала участі в укладені договору. Тягар утримання дитини розподілявся між двома сторонами . Слід також зазначити: даний вид утримання, як правило, не був довічним; він припинявся з досягненням дитиною повноліття. Проте, якщо дитина була інвалідом, то це утримання ставало довічним. Третім видом довічного утримання були, власне, договори довічного утримання, які набули поширення, порівняно з двома наведеними вище різновидами. І тому в подальшому буде аналізуватись саме ця форма довічного утримання. Незважаючи на те, що з 1940 року заборонено укладати договори дарування з умовою довічного утримання, люди продовжували це робити різними шляхами, обходячи закон. Сторони могли оформлювати відчуження будинку договором купівлі-продажу, при цьому ціна була незначною, але тут же формулювався додатковий обов’язок довічно утримувати продавця. Часто у договорі про відчуження будинку встановлювалася дійсна ціна, але при цьому вказувалось, що у рахунок покупної ціни покупець зобов’язаний надавати продавцю довічне утримання. У практиці зустрічались і такі випадки, коли сторони укладали два окремих договори (дарування та довічного утримання). Врешті-решт, наводиться, навіть, приклад спадкового договору, згідно з яким одна сторона заповідала будинок іншій, яка зобов’язувалась годувати першу особу до її смерті . Судова практика неоднозначно ставилася до договорів довічного утримання. Суди часто відмовляли у задоволені позовів, що ґрунтувались на подібних угодах. Наприклад, Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду СРСР в Ухвалі № 416 за 1944 рік за позовом Л.Н. до Н.Н. вказала: договори довічного утримання не мають законної сили, так як вони не передбачені чинним Цивільним кодексом . Судові органи нерідко визнавали дані угоди недійсними також з інших підстав. Наприклад, Ухвалою Судової колегії у цивільних справах Верховного Суду СРСР за позовом П. до М. (1948 рік) визнано недійсним договір дарування житлового будинку з умовою довічного утримання, оскільки дарування є безоплатною угодою, а дана угода – оплатна .

У цьому пекл комунзму гине багато вдважних революцонерв, що беруться за цю справу. Та, все ж таки, на кнець 30-х ґ. Коновальцев вдалося налагодити постйн зв'язки з клькома осередками укранських патротв в Схднй Укран. Вн мав з ними систематичний контакт, навть сам готувався нелегально похати в УРСР для безпосередньо органзаторсько роботи на мсцях. Однак, вс ц зв'язки  контакти ґ. Коновальця залишилися тамницею з причин несподвано смерт полковника. Hхто з членв Проводу не знав про них в конкретних деталях, лише за загальними характеристиками ґ. Коновальця. Тому вдновити х псля його трагчно загибел не вдалося. Таке глибоке засекречення нацоналстичного руху в УРСР було абсолютно виправданим. Комунстичний терор тод просто шаленв на Укран. Про будь-яку системну органзацю в суспльств нафаршированому гепеушними донощиками  провокаторам не могло бути й мови. Тому, за планом ґ. Коновальця, створювались окрем клтини з обмеженою клькстю членв, як не мали зв'язку мж собою, не знали одна про другу. ¶ тльки хн представники контактували нколи з Головою Проводу ОУH

1. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

2. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

3. Форми державності та їх загальна характеристика

4. Поняття та сутність менеджменту

5. Загальна характеристика конституції України

6. Поняття та форми державного устрою
7. Поняття та структура світового ринку
8. Юридическая характеристика договора мены (бартера)

9. Загальна характеристика класу Птахи

10. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

11. Гражданско-правовая характеристика договора страхования

12. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

13. Загальна характеристика права власності

14. Загальна характеристика системи органів влади

15. Поняття та види адміністративного примусу

16. Поняття та види слідів у трасології

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Поняття та методи криміналістики

18. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

19. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

20. Поняття та система господарського законодавства

21. Поняття та склад злочину

22. Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP
23. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики
24. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

25. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

26. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

27. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

28. Поняття та сутність ефективності управління

29. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

30. Основні види діяльності та їх характеристика

31. Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

32. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

33. Енргоносії та їх характеристика

34. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

35. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

36. Право лісокористування, поняття та види

37. Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"

38. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"
39. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства
40. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

41. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

42. Поняття, види та форми договорів

43. Поняття: ознаки та характеристика

44. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

45. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

46. Виникнення науки и поняття логічного закону

47. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

48. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

50. Поняття сущність та ознаки держави

51. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

52. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

53. Поняття, види та принципи страхування

54. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини
55. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
56. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

57. Характеристика антитіл та імуноглобулінів

58. Відкриття та характеристика генетичного коду

59. Годівля, утримання та догляд за козами

60. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

61. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

62. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

63. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

64. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

66. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

67. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

68. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

69. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

70. Общая характеристика трудового договора, их виды, содержание и порядок заключения
71. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
72. Поняття держави та її історичні форми

73. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

74. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

75. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

76. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

77. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

78. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

79. Правовая характеристика и содержание гражданско-правового договора

80. Сравнительная характеристика коллективного договора и локального нормативного акта

Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

82. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

83. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

84. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

85. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

86. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки
87. Характеристика та використання систем відеоспостереження
88. Поняття "культура" та її сутність

89. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

90. Види попиту. Поняття товару та його суть

91. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

92. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

93. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

94. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

95. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

96. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

98. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

99. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.