Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПОЛТАВА 2003 Словник іншомовних слів для студентів економічного факультету / Укл. Ю.О. Єщенко Відп. за вип. – канд.іст.наук, доцент Н.К.Кочерга Полтава: ПНТУ, 2003 – 33 с. Затверджено радою університету Протокол № 4 від 29.12.2002 р. Науковий редактор Н.В.Жигилій Коректор - ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! Якщо ви хочете знати зміст слів іншомовного походження із обраного фаху – цей словник для вас. Підготовлений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки спільно із студентами, словник допоможе вам при вивченні багатьох дисциплін економічного профілю – обліку і аудиту, менеджменту, фінансів і кредиту та ін. Укладачі словника ставили своїм завданням відокремити із величезної кількості слів іншомовного походження терміносистеми економічного змісту, дати можливість студентам-економістам працювати з ними під час занять із “Української ділової мови”, інших дисциплін економічного профілю. Хоча, безперечно, в сучасній ринковій економіці України слів іншомовного походження економічного змісту знайдете значно більше, ніж вміщено у словнику. Статті у словнику складаються із реєстрового слова (слова-заголовка), етимологічної довідки і дефініції (короткого тлумачення). У словник уведені слова іншомовного походження активної економічної лексики, яка поповнила українську мову останніми роками. Словник містить близько 500 іншомовних слів. А Абандон (фр. ’aba do ’) – відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страхівника з метою отримання від нього певної страхової суми. Абекор (англ. abecor) – скорочена назва міжнародного банківського об”єднання у складі 10 учасників – великих європейських банків, яке сприяє міжбанківському обміну інформацією та здійсненню наукових досліджень. Абонемент (фр. ’abo eme ’) – документ на право обслуговування або користування чим-небудь. Аваль (фр. ’aval’) – банківська гарантія, що передається у формі підпису на лицьовій стороні векселя. Аваліст – особа, яка надає вексельне поручництво, тобто та, що здійснила аваль. Аванс (фр. ’ava ce’) – грошова сума, що надається за рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги. Авізо (італ. ’avviso’) – у банківській, комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції. Авіста (італ. ’a vis a’ – після пред’явлення) – напис на векселі або іншому документі грошових розрахунків, який засвідчує, що оплата цього документа повинна бути здійснена при його поданні чи через певний термін із дня його подачі. Автаркія (гр. ’av arkeia’ – самозадоволення) – в економічній практиці: політика створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни із закріпленням внутрішнього ринку за монополіями. Авуари (фр. ’avoir’ - майно) – 1) в широкому значенні – різні активи (грошові кошти, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть бути здійснені платежі й погашені зобов’язання їх власників; 2) у вузькому розумінні – кошти банку в іноземній валюті, цінних паперах і золоті, що зберігаються в закордонних банках.

Агент (англ. ’age ’ Я лат. ’age s’ – діючий) – юридична або фізична особа, що здійснює юридичні дії за рахунок і в інтересах іншої особи. Адвертайзинг (англ. ’adver isi g’) – система реклами, організація та процес інформування. Адендум (лат. ’addere’ – додавати) – доповнення до договору, в якому можуть змінюватися або конкретизуватися ті або інші умови. Аджастер (англ. ’adjus er’) – спеціаліст у галузі складання диспаш-рахунків (щодо збитків між судном, вантажем та фрахтом, пов'язаних із загальною аварією). Ажіо (італ. ’aggio’) – 1) сплата, що перевищує встановлений курс валюти або номінальну ціну акції. Термін використовується при підвищенні валютного курсу. Ажіо також називають додаток до продажної ціни валюти за особливих умов її реалізації (обміну) – за терміновість обміну, її обсяг та інші пільгові умови або додаток до ціни акції (якщо акції розміщено на ринку цінних паперів); 2) термін, який використовують, характеризуючи інфляцію. Використовують для порівняння цінності металевих (золотих, срібних) грошей та їх паперових еквівалентів за номіналом. Аквізитор (лат. ’acquisi or’) – страховий працівник або агент, який займається укладанням нових договорів добровільного страхування, або тих, дiя яких закінчилася достроково. Аквізиція (лат. ’acquico’) – робота із залученням осіб до укладання нових договорів добровільного страхування. Акредитив (нім. ’akkredi iv’ Я лат. ’accredi ivus’ – довірчий) – 1) вид банківського рахунку, який використовують для іногородніх безготівкових розрахунків між підприємствами за рахунок спеціально заброньованих коштів; 2) іменний грошовий документ, що засвідчує право особи на отримання в банківському закладі вказаної у ньому суми. Акцепт (лат. ’accep us’ – прийнятий) – одна з форм безготівкових розрахунків між господарськими суб'єктами за продукцію, надані послуги або виконані роботи, яка передбачає отримання згоди покупця на сплату за продукцію (виконані роботи, надані послуги). Акцептант (лат. ’accep a is’ – приймаючий) – особа, що бере на себе обов'язки оплатити в обумовлені строки вексель, рахунок. Альпарі (італ. ’al pari’ – ­нарівні) – відповідність біржового курсу цінних паперів або валюти їх номіналу. Амендмент (лат. ’ame do’) – 1) заява про зміни; 2) поправка до резолюції. Андерайтер – особа, яка бере на себе обов'язки з розміщення, реалізації цінних паперів (акцій) на ринку. Андерайтинг (англ. ’u derwri i g’) – розміщення цінних паперів за публічною передплатою через посередників, функції яких зазвичай виконують інвестиційні банки. Ануїтет (лат. ’a ui as’) – вид державної позики, з якої кредитор періодично одержує певний прибуток, що встановлюється з розрахунком на поступову оплату боргу й процентів з нього. Аудієнція (лат. ’audie ia’ – слухання) – офіційний прийом у особи, яка займає високу посаду. Афірмація (лат. ’affirma io’) – створення, посвідчення. Афорфе (фр. ’a forfair’) – див.

Фортейтинг. Б База (фр. base Я гр. basis) – підприємство з приймання, зберігання, переробки та відпускання товару оптовим покупцям. Бай-бек (англ. ’buy-back’) – 1) довгострокова товарообмінна операція, коли поставки машин та устаткування в кредит надалі оплачуються продукцією, що вироблена на їх основі; 2) купівля корпорацією власного товару на відкритому ринку аби скоротити число неоплаченої частки. Банк (фр. ’ba que’) – заклад, що займається фінансовими та кредитними операціями, переважно як посередник між юридичними та фізичними особами, що шукають застосування своїм грошовим коштам, та юридичними й фізичними особами, що потребують їх. Банкір (нім. ’ba kier’ Я фр. ’ba quier’) – банківський ділок, великий акціонер банку або власник банкірського дому. Банкнота (англ. ’ba k- o e’) – кредитні знаки грошей, що їх випускають емісійні банки для заміни металевих грошей як засіб обігу й платежів. Банко (італ. ’ba co’ – лава) – ціна або курс, за якими банк продає та купує цінні папери. Банкомат (фр. ’ba que’ гр. ’au oma es’) – автоматичний електронний апарат, що здійснює виплату готівкою за індивідуальним банківським магнітним чеком вкладника (кредитною карткою). Банкрутство (фр. ’ba querou e’) – боргова неспроможність, припинення платежів за борговими зобов'язаннями окремими підприємцями або акціонерними товариствами. Баратрія (англ. ’barra ry’) – збиток, завданий судну або вантажу навмисними діями членів судової команди. Бербоут-чартер (англ. ’bareboa char er’) – фрахтування судна без екіпажу. На відміну від звичайного чартера, який є договором перевезення, Б-ч. є договором найму. Фрахтувальник сам наймає екіпаж і несе всі видатки за експлуатацію судна. Беквордейшн – див. Контанго. Беса – зниження курсу цінних паперів, що котуються на ринку. Бід (англ. ’bid’) – 1) зобов'язання купити товар за визначену ціну, наприклад, за курсом, за яким дилер купить або візьме до торгу валюту; 2) ставка цінних паперів або контракт за вказаною ціною. Бізнесмен (англ. ’busi essma ’) – комерсант, підприємець, людина, яка робить вигідну справу (бізнес). “Білий слон” (англ. ’whi e elepha ’) – біржовий жаргон, вираз, що означає угоду, за якою попередньо відомо, що витрати перебільшують потенційні можливості очікуваного прибутку з неї. Угода типу «Білий слон» проводиться для того, щоб знизити ринкові ціни (курси цінних паперів) на біржі, якщо є необхідність у терміновому збуті товару. Бодмерія (нім. ’bodmerei’) – грошова позика під заставу судна та вантажу за рахунок їх власників, яку бере капітан судна в разі необхідності для завершення рейсу. Бонд (англ. ’bo d’) – такий стан товару, коли він ще не оплачений провізним митом. Бони (фр. – ’bo ’) – 1) кредитні документи, які дають утримувачу право отримання у вказаний строк визначеної грошової суми; 2) тимчасові паперові гроші, які вийшли з обігу і стали предметом колекціонування, вивчення.

Большевицька пропаAанда намагаться накинути погляд, що всяка боротьба проти большевизму  його ладу прагне вдновлення того стану, зокрема соцяльного, який снував до 1917 р. Так нби снують лише дв можливост: большевицький лад або такий, який був накинений в Укран царською Росю й ншими окупантами. Таким способом большевики намагаються використати живу ще в нам'ят народу здорову ненависть до старорежимного стану, компромтувати визвольний рух  створити почуття безнадйности, безвихдности становища. Укранський нацоналзм так само катеAорично вдкида  поборю московський большевизм-комунзм, як  всяке намагання привернути стан нацонально-полтичного  суспльно-економчного поневолення блою чи будь-якою ншою Росю, або ншими окупантами. Т соцяльн вдносини, як були накинен Укран попереднми окупантами, й усяка спроба х вдновити знаходять в укранському нацоналзм непримиренного ворога. Його метою  побудувати в Укранськй Держав свй власний суспльний лад, вдповдно до потреб  бажань усього укранського народу, що запевнить укранськй нац найкращий розвиток, усм громадянам Украни всебчну свободу, справедливсть  добробут

1. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

2. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

3. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

4. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

5. Економічний зміст лізингу

6. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
7. Ревізія як елемент методу економічного контролю
8. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

9. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

10. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

11. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

12. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

13. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

14. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

15. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

16. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

18. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

19. Екологічні аспекти економічного розвитку

20. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

21. Загальні закономірності світового економічного розвитку

22. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
23. Передумови "Японського економічного дива"
24. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

25. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

26. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

27. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

28. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

29. Циклічні коливання економічного розвитку

30. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

31. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

32. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

33. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

34. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

35. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

36. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

37. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

38. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
39. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
40. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

41. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

42. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

43. Економічна теорія предмет і методи вивчення

44. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

45. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

46. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

47. Виникнення науки и поняття логічного закону

48. Економічна інтеграці в АТР

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

49. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

50. Сутність та зміст сучасного менеджменту

51. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

52. Реклама в ЗМІ

53. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

54. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
55. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
56. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

57. Американський неолібералізм. Монетаризм

58. Господарський механізм

59. Економіка бджільництва

60. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

61. Економічний аналіз

62. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

63. Міжнародна економічна система та її головні елементи

64. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

65. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

66. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

67. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

68. Подільский економічний район

69. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

70. Державне регулювання економіки
71. Економічний аналіз підприємств
72. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

73. Роль власності у соціально-економічних процесах

74. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

75. Механізм кредитування банками України

76. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

77. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

78. Економічна безпека Росії

79. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

80. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

82. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

83. Правове регулювання вільних економічних зон

84. Короткий словник географічних термінів та понять

85. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

86. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр
87. Економічное районуванне, його суть та значення
88. Введення в курс “Основи економічної теорії”

89. Вивчення біогеохімічного циклу магнію

90. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

91. Зміст та завдання професійної етики юриста

92. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

93. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

94. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

95. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

96. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

98. Економічна оцінка кредитного процесу

99. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.