Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Комплексна курсова робота З ДИСЦИПЛІН «БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ» ТА «ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА» на тему «Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці» (на прикладі ТОВ «Велетень» Глухівського району Сумської області) Зміст Вступ Загальні теоретичні основи виробництва озимої пшениці 1.1. Значення виробництва озимої пшениці в розвитку народного господарства 1.2. Сутність економічної ефективності та особливості її визначення у зерновому господарстві 1.3. Стан розвитку виробництва озимої пшениці на сучасному етапі в Україні та передовий світовий досвід 2. Економічна характеристика ТОВ «Велетень» 2.1. Природно-кліматична характеристика умов розміщення господарства 2.2. Розміри та економічні особливості об’єкту дослідження 2.3. Розміри та стан розвитку виробництва озимої пшениці 3. Економічна ефективність аналізованого виробничого процесу 3.1. Маржинальна калькуляція 3.2. Визначення потреби в добривах 3.3. Розрахунок потреби в робочому часі, а також змінних і постійних витрат механізації виробничого процесу 3.4. Розрахунок порогів виробництва та порога рентабельності 3.5. Визначення окупності та продуктивності використовуваних виробничих ресурсів Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ У розвитку багатьох галузей економіки нашої держави, і насамперед сільського господарства, дуже важливу роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна. Це пояснюється винятковим значенням його та різнобічним використанням. Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей, воно є незамінним кормом при виробництві продукції тваринництва, а також основною сировиною для переробної промисловості. Зерно є важливим експортним продуктом і має забезпечувати значні надходження валютних коштів державі. Адже в процесі зберігання зерно майже не втрачає своєї якості а, отже, придатне для створення державних резервів продуктів харчування та кормів. Обсяги виробленого зерна в країні визначають рівень розвитку сільськогосподарського господарства. Але у свою чергу на обсяги виробництва зерна впливають такі важливі фактори як розмір посівних площ, їх структура і урожайність. Однак, в останні роки спостерігається тенденція скорочення виробництва зерна. У загальному обсязі спаду валового збору зерна частка впливу зниження урожайності. В результаті значно погіршились властивості зерна. Незважаючи на велике значення вирощування озимої пшениці для економіки України, проблема ефективності вирощування у сучасній економічній літературі висвітлена недостатньо, є лише поодинокі праці, присвячені окремим її аспектам. А у даній курсовій роботі зроблено спробу комплексно розглянути ефективність виробництва озимої пшениці через призму діяльності об’єкту дослідження, виявити основні недоліки та запропонувати шляхи її покращення. Ці положення і визначають актуальність обраної теми дослідження. Метою даної курсової роботи є вивчення досягнутого рівня економічної ефективності вирощування озимої пшениці в ТОВ « Велетень» Глухівського району Сумської області, а також визначення резервів збільшення ефективності вирощування.

Заходами, за допомогою яких вирішується дана проблема, є економічна оцінка організації виробничих чинників, визначення ефективності виробництва, недоліків, невирішених проблем, пошук резервів, і на цій підставі опрацювання конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та вирішення проблем. 1. Загальні теоретичні основи виробництва озимої пшениці 1.1 Значення виробництва озимої пшениці в розвитку народного господарства Як кажуть, хліб – усьому голова. Так, від зерна і продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і добробут її населення. Господарство, яке займається виробництвом зерна формує продовольчий фонд і постачає фуражне зерно тваринництву, створює резервні державні запаси зерна і дає продукцію на експорт. Серед основних продовольчих зернових культур озима пшениця, як по площі посіву, так і по валовому зборі зерна займає в нашій країні перше місце. В останні роки площа озимої пшениці в Україні дорівнювала близько 40–50% всіх зернових, більш як 2 млн. га. Пшениця ( ri icum L) – одна з найбільш давніх поширених культур на земній кулі. Встановлено, що вона була відома приблизно за 900 р. до н.е. в Іраку, близько 600 р. до н.е. в Єгипті. На території нашої країни, і зокрема, сучасних Грузії, Вірменії, Азербайджану та середньої Азії, її почали використовувати за 3000-4000 років до нашої ери. . Зерно широко використовується для продовольчих цілей, в особливості в хлібопеченні і кондитерській промисловості, а також для виробництва круп, макаронів, вермішелі і інших продуктів. Цінність пшеничного хліба визначається хімічним складом зерна. Залежно від сорту і умов вирощування вміст білку в зерні пшениці становить 12-15%, та вміст клейковини 20-40%. У зерні пшениці міститься велика кількість вуглеводів, у тому числі до 70% крохмалю, вітаміни В1, В2, Р, Е та провітаміни А, D, до 2% зольних мінеральних речовин. Білки пшениці є повноцінними за амінокислотним складом, містять усі незамінні амінокислоти – лізин, триптофан, валін, метіонін, треонін, фенілаланін, гістидин, аргінін, лейцин, ізолейцин, які добре засвоюються людським організмом. 400-500 г пшеничного хліба та хлібобулочних виробів покриває близько третини всіх потреб людини в їжі, половину потреби у вуглеводах, третину (до 40%) – у повноцінних білках, 50-60% – у вітамінах групи В, 80% – у вітаміні Е. Пшеничний хліб практично повністю забезпечує потреби людини у фосфорі та залізі, на 40% – у кальції. Співвідношення білків і крохмалю у зерні пшениці становить у середньому 1: 6-7, що є найбільш сприятливим для підтримання нормальної маси тіла і працездатності людини. В Україні поширені сорти озимої твердої пшениці, борошно яких є незамінною сировиною для макаронної промисловості, а також вони використовуються для виробництва крупчатки та виготовлення вищої якості манної крупи. . У тваринництві широко використовують багаті на білок (14%) пшеничні висівки, які особливо ціняться при відгодівлі молодняку. Також озиму пшеницю висівають у зеленому конвеєрі як у чистому вигляді, так і у суміші з озимою викою. Тваринництво при цьому забезпечується вітамінними зеленими кормами рано навесні.

Для годівлі тварин певне значення має і пшенична солома, 100 кг якої прирівнюється до 20-22 корм. од. і містить 0,6 кг перетравного протеїну та полови, особливо безостих сортів пшениці, 100 кг якої оцінюється 40,5 корм. од. із вмістом 1,5 кг перетравного протеїну. Солома використовується, як будівельний матеріал, для виготовлення паперу, підстилки для тварин тощо. Озима пшениця, яку вирощують за сучасною інтенсивною технологією, є добрим попередником для інших культур сівозміни, і в цьому полягає її агротехнічне значення. . Найбільш сприятливі грунтово-кліматичні умови для вирощування озимої пшениці склалися в областях Степовій і Лісостеповій зоні, де ця культура займає половину площ, відведених під зернові. В областях Полісскої зони питома вага посевів озимої пшениці значно нижче. Для нашої країни хліб і хлібопродукти є основою харчування. За останні роки споживання хлібних продуктів на душу населення зросло з 138 кг у 1997 р. до 145 кг у 2007 р. при фізіологічній нормі його споживання 101 кг. У раціоні харчування мешканця нашої країни хліб і картопля становлять 46%, у той час як у американця – 22%. У цілому продовольчим зерном ми забезпечуємо свої потреби, але не вистачає якісного зерна, сильної і твердої пшениці. В зв'язку з цим у вирішенні зернової проблеми пріоритетне значення надаватиметься збільшенню виробництва високоякісного зерна твердих і сильних пшениць, посівні площі під якими мають збільшуватися в степових і лісостепових областях України. 3 часом все очевиднішою стає орієнтація на використання потенціалу України в галузі зернового господарства, а це 50–60 млн. тонн зерна в рік. Проте розвиток ситуації на зерновому ринку України вказує на відсутність чіткої визначеності щодо структури виробництва на найближчі роки. Як вважає академік УААН П.Т. Саблук, настав час переглянути наші підходи до структури вирощування зернових. Із позицій наукових установ» для зерносіючих господарств вигідніше скоротити посіви озимих культур, збільшивши площі під яру пшеницю, ячмінь, кукурудзу». . Є різні погляди на саму структуру виробництва, зокрема такі, де перевага надається культурі ячменя. . В іншому випадку звертається увага на круп'яні культури тощо. У цьому зв'язку, як відомо, існує полярність поглядів прихильників ринкової схеми: «попит-пропозиція», згідно з якою попит може задовольнятись і сучасним рівнем виробництва, з іншого боку – є пропозиція максимізації виробництва до 60 млн. т зерна на кінець прогнозованого періоду. На мою думку, перший підхід для України є згубним, тоді як інший практично нереальний. 1.2 Сутність економічної ефективності та особливості її визначення у зерновому господарстві Основною метою економічної стратегії розвитку агропромислового комплексу України є неухильне піднесення матеріального рівня життя населення. Досягнення цієї мети вимагає насамперед вирішення продовольчої проблеми на основі підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Тому основне завдання сільського господарства полягає в забезпеченні подальшого зростання і сталості виробництва для повнішого задоволення населення в продуктах харчування і промисловості – в сировині.

Повищ наш зав-важення не мають на мет виблювати чорн плями, тльки застерегти перед неправдивим  несправедливим узагальненням, щоб окремих, процентово  свом впливом незначних випадкв дейного, полтичного  морального падння й вдпаду окремих людей не вдносити на рахунок цлости руху. В свой статт Ю. Бобровський пише таке: «Чи колишня таборова «УПА» таборова адмнстраця, що складалась на 9095P% з так зв. «симпатикв», взагал чимось подбна до УПА в Краю?» Цим реченням автор да вислв свому озлобленому ставленню не тльки до «колишньо таборово адмнстрац», з участю симпатикв, але рвночасно й до прибулих з Краю воякв УПА, що гуртами жили в таборах у Нмеччин. Замсть полемзувати з п. Бобровським, наведемо деяк уривки з його листа з 29. 11. 1949 р. на цю тему: «В нашй Органзац (особливо в низах) борються завзято проти «корита». Мають рацю, коли борються проти того, щоб наше членство стало «коритниками», але безглуздя ткати вд платних посад  залишати х КУКов. Коли ми будемо ткати вд оплачуваних посад, то ми не зможемо провадити жодно органзацйно роботи, бо поперше ми тльки й матимемо в думц про хлб насушний,  подруге не матимемо змоги рухатися

1. Економічна ефективність виробництва

2. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

3. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

5. Економічна ефективність організації виробництва пальто

6. Економічна ефективність птахівництва
7. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
8. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

9. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

10. Економічна ефективність туризму

11. Економічна ефективність капіталовкладень

12. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

13. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

14. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

15. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

16. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

18. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

19. Економічна сутність монополізму

20. Ефективність виробництва та фактори її зростання

21. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

22. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині
23. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
24. Економічна діяльність ООН

25. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

26. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

27. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

28. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

29. Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы

30. Економічна теорія предмет і методи вивчення

31. Економічна інтеграці в АТР

32. Інтегральна ефективність діяльності

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Міжнародна економічна система та її головні елементи

34. Хімічна промисловість України

35. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

36. Валютні ризики: економічна природа та управління

37. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

38. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
39. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району
40. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

41. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

42. Совершенствование технологии возделывания озимой пшеницы на продовольственные цели

43. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

44. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

45. Хімічна промисловість в України

46. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

47. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

48. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

49. Економічна інформатика

50. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

51. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

52. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

53. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

54. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом
55. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну
56. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

57. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

58. Економічна характеристика країн Африки

59. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

60. Світова економічна інтеграція

61. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

62. Ефективність праці і її показники

63. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

64. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

66. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

67. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

68. Економічна природа дефіциту бюджету

69. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

70. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність
71. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
72. Ефективність заходів по покращенню якості води

73. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

74. Економічна глобалізація

75. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

76. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

77. Економічна історія

78. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

79. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

80. Економічна оцінка екологічних збитків

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа

81. Економічна роль держави в ринковій економіці

82. Економічна теорія

83. Економічна теорія фізіократів

84. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

85. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

86. Ефективність використання ресурсів підприємства
87. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення
88. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

89. Продуктивність і ефективність праці

90. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

91. Економічна статистика

92. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

93. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

94. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

95. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

96. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

98. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

99. Економіко-географічна характеристика Чілі

100. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.