Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудиторська діяльність

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні основи та розвиток аудиторської діяльності в України Суть, мета, завдання та схема процесу аудиту в Україні Генезис аудиту в Україні – між вчора та завтра Розділ 2. Види аудиту: основні характеристики, аналіз відмінностей між ними та сфера застосування на підприємствах України 2.1 Методика організації внутрішнього аудиту на підприємствах України Поняття та функції операційного аудиту в Україні Методика організації зовнішнього аудиту на підприємствах України Суть та функції фінансового аудиту в Україні Суть добровільного та обов’язкового аудиту в Україні Розділ 3. Шляхи удосконалення аудиторської діяльності в Україні Вимоги до аудиторського висновку Проблемні питання та істотні переваги аудиту Перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні, а саме внутрішнього, операційного та фінансового видів аудиту Висновки Список використаних джерел Додатки Практична частина Вступ«Человек бедный, но независимый состоит на побегушках только у своей нужды; человек богатый, но зависимый – на побегушках у другого человека, а то и у нескольких сразу». Н. Шамфор За останні роки відбулися радикальні зміни у розвитку аудиторської діяльності, обумовлені прагненням України досягти світових стандартів. Адже, саме сьогодні вже існує професійна незалежність аудиту в Україні. Сьогодні вітчизняний професійний аудит на порозі свого дванадцятиріччя. Одинадцять років аудит існує на ринку інформаційних, інтелектуальних послуг в Україні. За цей короткий період зроблено не так вже й мало: більше ніж 4700 громадян України отримали сертифікат аудитора; близько 1700 суб’єктів аудиту активно практикують на ринку аудиторських послуг, 1572 з них об’єдналися у Спілку аудиторів України (САУ) тощо. У зв’язку з цим дослідження питань організації проведення аудиту та ведення його на підприємствах України набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання. Об’єктом дослідження в моїй роботі є внутрішній, зовнішній, операційний, фінансовий, добровільний та обов’язковий види аудиту. Основними завданнями яких є: перевірка фінансової звітності для встановлення їх достовірності; виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств; оцінка ефективності внутрішнього контролю та надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, фінансів; виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств. Метою даної роботи є розкриття суті аудиторської діяльності в Україні, її перспектив та проблем розвиту, а також шляхів її вдосконалення, проведено обґрунтування теоретичних основ організації аудиту, розкриття діючої практики з аудиторської діяльності її суті, сфери застосування та становлення в Україні, а також здійснено пошук напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі питання: розглянуто генезис та суть аудиту в Україні; наведено сучасний стан розвитку внутрішнього, зовнішнього, операційного, фінансового, добровільного та обов’язкового видів аудиту, їх становлення та організацію проведення на підприємствах України; викладено вимоги щодо аудиторського висновку; запропоновано шляхи удосконалення внутрішнього, операційного та фінансового видів аудиту, обґрунтовано переваги та недоліки аудиту в Україні.

У курсовій роботі були використані такі закони України: “Про підприємства в Україні” (п. 4 ст. 29) 1991рік, “Про цінні папери та фондову біржу” (ст. 6, 22, 24), “Про аудиторську діяльність” 22 квітня 1992 року (ст. 5) № 3125-ХІІ зі змінами і доповненнями від 14 березня 1995 року № 81-95-ВР, від 20 лютого 1996 року № 54-96-ВР та інші. Основним джерелом дослідження є науково-практичний журнал “Бухгалтерський облік і аудит”. З цих журналів в роботі були використані статті таких авторів: Л. Драгуна, О. Вініченко, О. Редька, О. Нетикши, А. Білоусова та інших. Реалізація запропонованих основних напрямів розвитку бухгалтерського обліку, аудиту і фінансового контролю в роботі сприятиме подальшому розвитку економіки України та інтеграції її з економікою високорозвинених країн світу. Розділ 1. Теоретичні основи та розвиток аудиторської діяльності в Україні 1.1Суть, мета, завдання та схема процесу аудиту в Україні Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керівними структурами, що представляють інтереси власників щодо підвищення ефективності виробництва, державного контролю уже було недостатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це стало поштовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. audio – той, хто вислуховує), тобто такого, що вислуховує звіти посадових осіб. Аудитори потрібні й незацікавленій стороні – суду, арбітражу, які відстоювали справедливість. Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників. Аудит – це надання практичної допомоги керівництву й економічним службам підприємства щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудит також дає змогу дати оцінку майна під час приватизації і при акціонуванні підприємств різних форм власності. Аудит, крім того, охоплює такими основними питаннями: перевірка комерційної і господарсько-фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складання і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними чинного законодавства. Аудит покликаний надавати допомогу представникам страхових компаній, бірж, акціонерних товариств, спільних підприємств, комерційних банків, різних іноземних фірм. Мета аудиту – сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку. Основними завданнями аудиту є: перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених господарських і фінансових операцій чинному законодавству; виявлення і попередження (профілактика) порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств; реальність визначення фінансових результатів; оцінка ефективності внутрішнього контролю; надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права, менеджменту, маркетингу, фінансів тощо.

На сьогодні, певний досвід проведення аудиту в Україні уже накопичено. Це стосується насамперед підприємств, що приватизуються, а також корпоратизації, експертної оцінки майна суб’єктів підприємницької діяльності, перевірок фінансового стану суб’єктів господарювання, що переходять на емісію цінних паперів або беруть банківські кредити тощо. Аудиторські послуги широко використовують уряди, діловий світ і неприбуткові організації. Схема аудиту подана в Додатку А.1.2 Генезис аудиту в Україні – між вчора та завтраВітчизняний професійний аудит на порозі свого дванадцятиріччя. Одинадцять років існування аудиту на ринку інформаційних, інтелектуальних послуг в Україні з історичної точки зору період невеликий. Проте за цей період зроблено не так вже й мало: більше ніж 4700 суб’єктів аудиту активно практикують на ринку аудиторських послуг, 1572 з них об’єдналися у Спілку аудиторів України (САУ); Аудиторська палата України (АПУ) впровадила Національні нормативи аудиту та Кодекс професійної етики аудитора. АПУ прийняла концептуальне рішення про гармонізацію Національних нормативів аудиту (ННА) з Міжнародними стандартами аудиту (МСА). АПУ у співпраці з USADE у 2001 р. провели загальноукраїнське навчання серед вітчизняних аудиторів та викладачів аудиту з практики застосування МСА. Це свідчить про те, що вітчизняний аудит досить впевнено іде шляхом інтеграції у світову підприємницьку практику глобалізації всього спектру людських відносин. Сьогодні в Україні, мабуть, вже не залишилося людей, які б не чули слово “аудит” в усіх його реальних та нереальних іпостасях. Можна досить впевнено сказати, що незалежний аудит як професія відбувся. Переживши з 1993 року злети та падіння, аудит поступово завойовує власну нішу в сфері сучасного підприємництва в досить жорсткій конкуренції з фіскальним контролем в усіх його проявах. Започаткуванню аудиту в Україні сприяли як зовнішні так і внутрішні чинники. Ззовні з 1999 р. в країну почав потроху проникати іноземний капітал, власникам якого хотілося мати реальне уявлення про стан активів і пасивів українських підприємств. Маючи недовіру до системи колишнього радянського державного фінансового контролю і не бажаючи поступатися звичками, інвестори, в особі МБРР, USADI та донорських організацій, “рекомендували” керівництву країни спочатку запровадити у вітчизняну практику міжнародні стандарти обліку та аудиту, а потім і незалежний аудит. У вітчизняному підприємницькому середовищі склалася певна патова ситуація, коли чисельні контрольно-ревізійні підрозділи галузевих міністерств та відомств, так званий “народний” та “робочий” контроль практично втратили роботу (а деякі зовсім перестали існувати), а штат КРУ Мінфіну не охоплював діяльність кооперативів, малих підприємств, товариств, чисельність яких зростала дуже швидко. Тобто “верхи” не без підказки, але все ж таки дозріли до думки про необхідність легалізації незалежного фінансового контролю – аудиту. Причому спочатку створювалась загальна підстава для легалізації аудиту – у прийнятому в 1991р.

Розвдувальна дяльнсть пдплля Органзац укранських нацоналств у Захднй Укран в 19391941 роках // Науков записки ¶ПЕНД НАНУ. - 2005. - Вип. 28. - С. 186-203. 74. Вднв Д.В. Погляди Органзац укранських нацоналств на мсце  роль органв безпеки в Укранськй самостйнй соборнй держав (19401941 рр.) // Концептуальн засади забезпечення державно безпеки Украни. Матерали науково-практично конференц 29 червня 2004 р. К.: Видавництво Нацонально академ СБ Украни, 2004. - С 62-65. 75. Вднв Д.В. Командувач пропагандистським фронтом // ¶сторичний календар. - К., 2004. - С. 127-132. 76. Вднв Д. До стор нагородно системи УПА // Однострй. 2004. - 8. - С.36-39. 77. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН // В мире спецслужб. -2005. -1.- С. 20 -26. 78. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН в Западной Украине (1939-1941 годы) // В мире спецслужб. - 2005. - 2. - С.32-40. 79. Вднв Д. Командир повстансько арм // ¶сторичний календар. - 2005. - С. 94-99. 80. Веденеев Д

1. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

2. Інвестиційна діяльність страхових компаній

3. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

4. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

5. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

6. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
7. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
8. Життя та діяльність І.П.Котляревського

9. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

10. Діяльність СГ "ТАС"

11. Маркетингова діяльність комерційного банку

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Життєдіяльність личинок волохокрильців

14. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

15. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

16. Правотлумачна діяльність

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

18. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

19. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

20. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

21. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

22. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
23. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича
24. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

25. Діяльність першого професійного театру Полтави

26. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

27. Творча діяльність Панаса Мирного

28. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

29. Комерційна діяльність підприємств

30. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

31. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

32. Товарна політика і комерційна діяльність

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

34. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

35. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

36. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

37. Економічна діяльність ООН

38. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
39. Зовнішня економічна діяльність
40. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

41. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

42. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

43. Діяльність органів управління освітою

44. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

45. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

46. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

47. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

48. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

49. Діяльність дошкільника

50. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

51. Політична діяльність і політичні відносини

52. Професійна діяльність шкільних психологів

53. Теорія й практична діяльність психолога

54. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
55. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
56. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

57. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

58. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

59. Діяльність державної податкової інспекції

60. Діяльність фінансових фондів

61. Інвестиційна діяльність підприємства

62. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

63. Фінансова діяльність акціонерних товариств

64. Фінансова діяльність субєктів господарювання

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

66. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

67. Екологія і практична діяльність людини

68. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

69. Інноваційна діяльність

70. Інфляція та інвестиційна діяльність
71. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання
72. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

73. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

74. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

75. Творчість Рембрандта

76. Маркетингова сутність реклами

77. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

78. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

79. Сутність та зміст сучасного менеджменту

80. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

81. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

82. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

83. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

84. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

85. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

86. Філософська культура особи та її суспільна значущість
87. Сбалансованість бюджета України
88. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

89. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

90. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

91. Ринкова пропозиція та її еластичність

92. Ліквідність банку

93. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

94. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

95. Підсудність і її види

96. Легка промисловість України i транспорт

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Сільське господарство i харчова промисловість України

98. Активність і творчість учнів на уроках історії

99. Античність у поетичних творах Яра Славутича


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.