Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародна валютна ліквідність

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Кафедра фінансів Контрольна робота з дисципліни: «Валютне регулювання» Зміст контрольної роботи 1. Міжнародна валютна ліквідність 2. Чинники, що впливають на формування валютного курсу (курсоутворюючі чинники) Література 1. Міжнародна валютна ліквідність Під міжнародною валютною ліквідністю розуміють сукупність усіх джерел фінансування та кредитування світового платіжного обороту, до яких належать валютні резерви, золоті запаси, міждержавні кредити, міжнародний ринок позичкових капіталів, сукупність різних джерел фінансування та кредитування зовнішньої торгівлі. Показники міжнародної ліквідності кожної країни прискіпливо вивчаються та аналізуються фінансистами, економістами і політиками, а тому уряди приділяють велику увагу публікації та розповсюдженню відповідної інформації. У квітні 1992 р. на прохання України Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР — Світовий банк) прийняли рішення про членство України в цих авторитетних фінансових організаціях. Верховна Рада України 3 червня 1992 р. прийняла Закон України &quo ;Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій&quo ;. З вересня 1992 р. наша держава стала членом МВФ та МБРР. У своїй політиці та діяльності МВФ керується Статутом, прийнятим у 1994 р. на Бреттон-Вудській валютно-фінансовій конференції, який відомий як &quo ;Статті угоди про МВФ&quo ;. Згідно із &quo ;Статтями угоди про МВФ&quo ; країна-член повинна надавати Фонду інформацію, яку він вважає необхідною для своєї діяльності. Із грудня 1992 р. Національний банк України надає Міжнародному валютному фонду зведені балансові звіти Національного та комерційних банків України, а також інформацію щодо валютних курсів та відсоткових ставок, а з 1993 р. складається платіжний баланс України. Розпорядженням Кабінету Міністрів та Національного банку України від 14 грудня 1995 р. Національний банк був призначений відповідальним за підготовку показників і проектів публікацій грошово-кредитної статистики та статистики платіжного балансу в збірнику &quo ;Міжнародна фінансова статистика&quo ;. Збірник &quo ;Міжнародна фінансова статистика&quo ; (&quo ;I er a io al Fi a cial S a is ics&quo ;, IFS) є основним статистичним виданням Міжнародного валютного фонду, який публікується англійською мовою щомісяця починаючи з січня 1948 р. МФС містить сторінки країн — членів Фонду. Сторінки країн демонструють основні агреговані економічні показники, які використовуються для аналізу економічного розвитку та містять інформацію про валютні курси, міжнародну ліквідність, гроші та банківські операції, відсоткові ставки, виробництво, цінові показники, міжнародні трансакції, рахунки державного сектора та національні рахунки. Крім міжнародних організацій і донорів інформація цього видання широко використовується на фінансових ринках, а також потенційними іноземними інвесторами. Перше видання сторінки України було надруковано в липневому випуску збірника МФС за 1996 р.

і містило показники грошово-кредитної статистики починаючи з грудня 1992 р. і статистики платіжного балансу починаючи з першого кварталу 1994 р. Показники розраховуються за методологією Міжнародного валютного фонду. Перелік показників, що входять до збірника, стандартний для всіх країн — членів МВФ. Дані опубліковано в збірнику на тематичній сторінці, присвяченій Україні. Дані для публікацій у збірнику МВФ &quo ;Міжнародна фінансова статистика&quo ; готуються на основі статистичної звітності, яку щомісяця складає Економічний департамент Національного банку України й надає Міжнародному валютному фонду. Міжнародні резерви — це зовнішні активи, що контролюються органами грошово-кредитного регулювання і можуть бути використані для фінансування дефіциту платіжного балансу, а також для проведення інтервенцій на валютних ринках та ін. До складу міжнародних резервів входять: монетарне золото — високочисте золото у формі монет, злитків або брусків не нижче 995 проби, що перебуває у власності або під контролем центрального банку або органів державного управління і є частиною їх міжнародних резервів; СДР, що належать Україні (у доларовому еквіваленті); резервна позиція України в Міжнародному валютному фонді; валютні активи (валюта, вклади та депозити й цінні папери). Показник &quo ;іноземна валюта&quo ; включає вимоги монетарних органів до нерезидентів у вигляді банківських депозитів, казначейських векселів, коротко- та довгострокових державних цінних паперів, євро та інші вимоги, які використовуються при потребі платіжного балансу незалежно від того, деноміновані вони у валюті дебіторів чи кредиторів. Квота в Міжнародному валютному фонді — це частка країни — члена МВФ у капіталі Фонду. Залежно від квоти у МВФ визначається кількість голосів країни в керівних органах Фонду, сума СДР при розподілі, обсяг одержання кредитів. Статутом МВФ передбачено, що величина квоти (внеску) встановлюється для кожної країни окремо з урахуванням її ролі у світовій економіці, насамперед — у міжнародній торгівлі (враховуються також валовий внутрішній продукт і міжнародні резерви). Внески у МВФ здійснюються у національній валюті, СДР або іноземній валюті, що визначається МВФ. До 1 квітня 1978 р. 25% квоти сплачувалося золотом. Розмір квоти у МВФ переглядається не частіше одного разу на п'ять років. Авуари в СДР (СПЗ) — це резервні активи, що належать учасникам Фонду та встановленим міжнародним фінансовим установам і є частиною міжнародних резервів країн — членів МВФ. Запроваджений у 1969 р. Спеціальний рахунок запозичення МВФ надає країнам — членам МВФ додаткові міжнародні резерви. СПЗ не є зобов'язаннями МВФ. Вони розглядаються як активи, оскільки дають право на отримання інших активів — іноземної валюти або інших резервних активів. Починаючи з січня 1996 р. вартість одиниці СПЗ визначається Фондом щодня як середньозважене значення валютних курсів п'яти провідних валют. У цілому позицію України в Міжнародному валютному фонді можна визначити як стабільну, однак слід зазначити, що сума заборгованості за кредитами і позичками Фонду за останні роки значно зросла.

2. Чинники, що впливають на формування валютного курсу (курсоутворюючі чинники) Валютний курс є ціною, в якій грошова одиниця однієї країни виражається (відображується) в грошовій одиниці іншої країни, а тому, як і на ціну будь-якого іншого товару, на рівень і динаміку валютного курсу впливає ціла низка чинників. Розрізняють чинники структурного (макроекономічного) характеру, тобто такі, що відображають стан економіки даної країни, та кон'юнктурні, які постійно змінюються під впливом тенденцій внутрішнього та світового ринків. До структурних чинників належать: показники економічного зростання; обсяг грошової маси в обігу; рівень інфляції; рівень облікової ставки; стан і структура платіжного балансу країни; обсяги дефіциту державного бюджету; платоспроможність країни та довіра до національної валюти на внутрішньому і зовнішньому ринках; обсяги внутрішніх та зовнішніх запозичень тощо. Кон'юнктурними чинниками можна вважати: спекулятивні валютні операції; формування інфляційних очікувань; часті зміни урядів; лобіювання у вищих ешелонах влади інтересів певних політичних та економічних структур; рівень розвиненості інших секторів фінансового ринку та ін. Стан платіжного балансу, який характеризує ефективність зовнішньоекономічної діяльності країни, безпосередньо впливає на рівень і динаміку валютного курсу. При цьому найбільший вплив на нього спричиняють поточні операції балансу (купівля товарів, послуг, доходи від інвестицій тощо). Дефіцит поточного балансу свідчить про низьку конкурентоспроможність національних товарів і послуг на світових ринках та більшу привабливість іноземних товарів. За наявності дефіциту платіжного балансу відбувається збільшення зовнішньої заборгованості країни та виникають умови для підвищення курсу національної валюти. Активне сальдо платіжного балансу свідчить про підвищення попиту на національну валюту і зниження її курсу по відношенню до іноземних валют. Суттєвий вплив на валютний курс мають збільшення обсягів грошової маси, підвищення темпів інфляції та наявність інфляційних очікувань. Практично у всіх країнах, особливо за умови спаду виробництва, ці чинники призвели до підвищення курсів національних валют. Показовим прикладом може бути фінансова криза 1998 р. Інфляційні очікування почали проявлятися ще в травні—червні 1998 p., коли з ринку ОВДП пішли нерезиденти. В серпні фінансова криза розпочалася спочатку в Росії, а потім перекинулася й до України. Однак завдяки тому, що Національному банку України вдалося частково погасити інфляційні очікування, перші наслідки фінансової кризи в Україні не були такими руйнівними, як в Росії, коли з полиць магазинів за кілька днів зникли товари широкого вжитку. Оскільки чинники фінансової кризи в Україні та Росії були схожими, її наслідки знайшли свій прояв у суттєвому підвищенні курсів і гривні, й рубля по відношенню до більш стабільних валют. Підвищення відсоткових ставок означає подорожчання грошей, а тому сприяє зміщенню (переміщенню) інвестиційного та спекулятивного попиту з іноземної валюти на внутрішній грошовий ринок. Маневрування відсотковими ставками спричиняє перетоки значних сум капіталів на міжнародних фінансових ринках.

И там, где мы ее устанавливаем, мы поддерживаем ее силой наших штыков»[295]. Загарбуючи сусдн земл, Московщина водночас нколи не забувала заявляти про свою миролюбнсть. Микола ¶¶ пропонував 1898 р. скликати мжнародну нараду, що мала виробити план повного роззброння всх держав. У Лз Нацй Московщина запропонувала 1927 р. те саме, а 1932 р. зненацька напала на Фнляндю. Мж 19141939 рр. Московщина пдписала угоди про ненапад з Польщею, Фнляндю, Румуню, Латвю, Литвою, Естоню  на кожну напала несподвано 1939 р. З Японю пдписала угоду про ненапад 1941 р., а напала 1945 р. За злочини гтлервського нацистського уряду заплатив увесь нмецький народ. Лише вреям заплатив 890 мльйонв доларв. Московщин вдесятеро бльше. Нхто в усьому свт не запротестував. Отже, весь свт визнав це справедливим. Чому ж московський народ не мусить платити за злочини свого уряду? Адже московськ злочини мльйонократно бльш  пдлш за нмецьк. Школяр розум, що накази В. Ленна (чи будь-кого) залишилися б на папер, якби не знайшлося мльйонв охочих т накази виконувати, якби т мльйони сам не прагнули саме ТАК¶ накази здйснювати

1. Ліквідність банківської системи України

2. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

3. Бідність в України

4. АПК, його галузева структура і необхідність формування

5. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину

6. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха
7. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
8. Міжнародні валютні ринки та їх функції

9. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

10. Бідність – як глобальна проблема людства

11. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

12. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

13. Болота та необхідність їх збереження

14. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

15. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

16. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

18. Відповідальність у міжнародному праві

19. Сутність міжнародного маркетингу

20. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

21. Міжнародні контракти: сутність структура види

22. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
23. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції
24. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

25. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

26. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

27. Валютное регулирование в РФ

28. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

29. Расчет системы электроснабжения с напряжением сети 1 кВ и ниже

30. Электрическая сеть района системы 110 кВ

31. Валютные операции коммерческих банков

32. Валютные операции Сберегательного банка РФ

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

34. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов

35. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ

36. Учет валютных операций

37. Международные валютные и кредитные организации

38. Международные валютные отношения
39. Европейская валютная единица - ЭКЮ
40. Валютные системы и валютные курсы

41. Международные валютные отношения

42. Валютные риски и методы их страхования

43. Европейская валютная система /Европейский валютный союз/

44. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

45. Международные валютные отношения

46. Валютное регулирование на Украине

47. Валютный курс и факторы его определяющие

48. Международные валютно-финансовые и кредитные организации

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Международные валютно-финансовые отношения

50. Валютная спекуляция и предпосылки возникновения

51. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

52. Мировое хозяйство и мировой рынок. Международные валютные отношения

53. Валютный рынок и его регулирование

54. Функции и структура валютного рынка
55. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы
56. Валютный рынок и валютные операции

57. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции

58. Реальный валютный курс

59. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

60. Творчість Рембрандта

61. Маркетингова сутність реклами

62. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

63. Міжнародна економіка

64. Международные валютные системы

Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

65. Развитие отношений Россиской Федерации с Международным Валютным Фондом

66. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

67. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

68. Поняття та сутність менеджменту

69. Сутність та зміст сучасного менеджменту

70. Відповідальність за порушення податкового законодавства
71. Валютные операции в РФ (понятие, виды, лицензирование)
72. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

73. Понятие и место валютного права России

74. Правовое регулирование валютных операций в РФ

75. Ответственность за нарушение валютного законодательства

76. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

77. Определение критериев выделения валютных ограничений

78. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

79. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

80. Система таможенно - банковского валютного контроля.

Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Святкові і неробочі дні

82. Матераільна відповідальність працівників

83. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

84. Філософська культура особи та її суспільна значущість

85. Валютные отношения

86. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
87. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения
88. Мировая валютная система

89. О становлении и этапах развития валютного рынка Вьетнама

90. Международный валютный беспорядок

91. Международный валютный рынок

92. Международная торговля и валютный курс

93. Валютный дилинг при ближайшем рассмотрении

94. Валютный курс и денежные показатели

95. Эволюция валютной системы

96. Валютная политика

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Система валютных курсов. Учимся на ошибках Аргентины

98. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России

99. Регулирование валютных операций коммерческих банков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.