Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методи дослідження затрат робочого часу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Предмет: &quo ;Економіка праці&quo ;Тема: &quo ;Методи дослідження затрат робочого часу&quo ; 1. Робочий час і час відпочинку Робочий час є загальною мірою кількості праці. Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем розвитку виробництва, з іншого – фізичними і психофізіологічними можливостями людини. Поліпшення використання робочого часу є одним із основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення екстенсивної та інтенсивної характеристик розвитку виробництва. Важливим завданням з поліпшення організації праці є встановлення найдоцільніших режимів праці та відпочинку. Розрізняють змінний, добовий, тижневий та місячний режим праці та відпочинку. Вони формуються з урахуванням працездатності людини, яка змінюється протягом доби, що береться до уваги передусім у змінному та добовому режимах. Змінний режим визначає загальну тривалість робочої зміни, час її початку та закінчення, тривалість обідньої перерви та частоту регламентованих перерв на відпочинок. Добовий режим праці та відпочинку передбачає різні графіки роботи, кількість вихідних днів на тиждень, роботу у вихідні та святкові дні. Тижневий режим праці та відпочинку передбачає різні графіки роботи, кількість вихідних днів на тиждень. Місячній режим праці та відпочинку передбачає кількість робочих та неробочих днів у даному місяці, кількість працівників, які йдуть у відпустку, тривалість основних та додаткових відпусток. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу у таких випадках: 1) для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу; 2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці – не більш як 36 годин на тиждень. Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством. Законодавством України встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та ін.). Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда. Важливим завданням у поліпшенні організації праці є встановлення найдоцільніших режимів праці та відпочинку. Розрізняють змінний, добовий, тижневий та місячний режими праці і відпочинку. Вони формуються з урахуванням працездатності людини, яка змінюється протягом доби (рис. 1). Змінний режим визначає загальну тривалість робочої зміни, час її початку та закінчення, тривалість обідньої перерви, тривалість праці та частоту регламентованих перерв на відпочинок.

Добовий режим праці та відпочинку передбачає різі графіки роботи, кількість вихідних днів на тиждень, роботу у вихідні та святкові дні. Графіки роботи передбачають порядок чергування змінами. Тижневий режим праці та відпочинку передбачає різні графіки роботи, кількості вихідних днів на тиждень, роботу у вихідні та святкові дні з врахуванням порядку чергування змін. Місячний режим визначає кількість робочих та неробочих днів у даному місяці, кількість працівників, які йдуть у відпустку, тривалість основних та додаткових відпусток. Власником або уповноваженим органом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу може встановлюватись п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється. На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути поділений на частини так, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості робочого дня. Рис. 1. Зміна працездатності протягом робочої зміни: а – час входження в роботу; в – період найбільш сталої працездатності; с – період втоми Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у випадках, що визначаються законодавством України – ст. 52, 53, 62 КЗпП. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів і 120 годин на рік. Власник або уповноважений їм орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника. Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватися, як правило, через чотири години після початку роботи. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. На підприємствах, в установах, організаціях надаються два вихідних дня на тиждень, а при шестиденному робочому тижню – один. Загальним вихідним днем є неділя. Згідно з чинним законодавством, крім вихідних днів, встановлюються такі дні відпочинку: святкові і неробочі дні – 1 січня – Новий рік; 7 січня – Різдво Христове; 8 березня – Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня – День Перемоги; 24 серпня – День незалежності України; а також дні релігійних свят: один день (неділя) – Пасха (Великдень); один день (неділя) – Трійця. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні та святкові неробочі дня допускається тільки з дозволу професійних спілок і лише у випадках, які встановлені законодавством.

Усім працівникам надаються щорічні відпустки із збереженням місця роботи і середнього заробітку. 2. Методи та заходи дослідження робочого часу Фактор часу – це ресурс, який має велике значення в раціоналізації виробничих процесів. Для поліпшення використання робочого часу насамперед необхідно провести його дослідження за допомогою фотографії робочого часу, хронометражу та інших методів. На рис. 2 приведена класифікація існуючих методів дослідження трудових процесів і робочого часу. Рис. 2. Класифікація методів дослідження витрат робочого часу Вибір методу дослідження робочого часу залежить від того наскільки ретельно досліджують вибраний об’єкт, якими силами проводять дослідження, яким часом розраховують дослідники, який характер праці у робітників, скільки робочих місць буде вивчено. При досліджені використовують різні засоби для реєстрації затрат часу в листі спостереження: цифровий, графічний та комбінований. При цифровому заході записують поточний час виконання роботи, при графічному способі затрати часу фіксують у вигляді відрізків прямої лінії, її довжина відповідає тривалості часу виконання роботи або перерви. Комбінований спосіб поєднує цифровий та графічний способи, і поряд з фіксацією затрат часу у вигляді прямої лінії вказують цифрові дані про тривалість роботи або перерви. Незалежно від того, який метод, використовують дослідження проходять в три етапи: підготовка, проведення, обробка отриманих результатів. 3. Хронометражні дослідження і техніка їх проведення Хронометраж – це такий вид дослідження, при якому вивчається тривалість елементів роботи, що циклічно повторюються, а також окремі елементи підготовчо-заключної роботи та роботи по обслуговуванню робочого місця. Основними задачами хронометражу є: вивчення виробничої операції та визначення фактичної тривалості ручних, машино-ручних та механізованих елементів роботи; виявлення та вивчення передових методів та прийомів роботи в цілях проектування раціонального змісту та послідовності виконання окремих елементів роботи та навчання цим методам усіх робітників, зайнятих виконанням даної роботи; отримання вихідних даних для розробки нормативів часу оперативної роботи, окремих елементів підготовчо-заключної роботи та роботи по обслуговуванню робочого місця; визначення витрат часу на окремі роботи для перевірки діючих норм, виявлення причин невиконання норм окремими робочими та уточнення встановлених норм; отримання вихідних даних для виявлення можливих сполучень та перекритій окремих елементів витрат часу, розробки графіків багатостаночного обслуговування при циклічному характері технологічних процесів та визначення оптимального складу бригади і раціонального розподілу роботи між робочими при бригадній формі організації праці; отримання вихідних матеріалів для правильної організації роботи на поточних лініях та на конвеєрах в цілях досягнення повної завантаженості робочих та окремих агрегатів. Об’єктами вивчення при хронометражі є виробнича операція, що виконується одним робітником або групою робочих на певному робочому місці, або окремі елементи роботи.

Як зрозумло з назви, «етносимволзм» перемщу фокус дослджень вд чисто зовншнх полтичних  економчних чи соцобологчних факторв до культурних чинникв символв, спогадв, мтв, вартостей  традицй[52]. Так само, як  решта парадигм, етносимволзм набира рзномантних форм. Джон АрмстронA (John Armstrong) бльше схиляться до переналстського погляду, що тяж до применшення вдмнностей мж нацями й етнчними дентичностями (хоча вн  робить розмежування мж нацями до  псля 1800 p., так званим вододлом «нацоналзму»). Це частково тому, що АрмстронA займа феноменологчну позицю, яка сприйма етнчн дентичност як змну групових сприймань, почувань  стосункв. Водночас, вн користуться методом символчного граничного аналзу, започаткованого Фредриком Бартом (Fredrik Barth)  пдкреслю, для того щоб вважати етнчну належнсть незмнною, необхдно дослджувати «мто-символчн комплекси» протягом тривалого часу (Amstrong, 1982 та 1995; пор. Barth, 1969: Вступ). Джон Гатчинсон, з ншого боку, розкрива рушйн сили культурних форм, а для розрзнення сучасних культурного та полтичного типв нацоналзму вибрав бльш веберанський пдхд

1. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

2. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

3. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

4. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

5. Війско княжих часів. Слов’яни та варяги

6. Філософські аспекти кохання, часу і вічності, смерті та безсмертя в сонетах Шекспіра
7. Метод векторів та його застосування
8. Методи вікової та педагогічної психології

9. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

10. Проблема методов обучения

11. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права

12. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

13. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

14. Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

15. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

16. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

17. Проблема методов в философии Рене Декарта

18. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

19. Методи та етапи статистичного дослідження

20. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналізметоди лінгвістичних досліджень

21. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

22. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
23. Про методи дослідження малих річок
24. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

25. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

26. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

27. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

28. Дослідження методів чисельного інтегрування

29. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

30. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

31. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

32. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

33. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

34. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

35. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

36. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

37. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

38. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
39. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень
40. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

41. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

42. Дослідження та розробки на підприємстві

43. Методи науково-педагогічних досліджень

44. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

45. Методи наукових і експериментальних досліджень

46. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

47. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

48. Педагогічний експеримент як метод дослідження

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

49. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

50. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

51. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

52. Види та методи фінансового аналізу

53. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

54. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
55. Методи та прийоми економічного аналізу
56. Методи економіко-статистичних досліджень

57. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

58. Попередельный метод учета затрат и калькулирования

59. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции

60. Методы изучения затрат рабочего времени

61. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

62. Дослідження харчування

63. Аналіз та удосконалення оперативного управління

64. Законодавче регулювання робочого часу

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

66. Облік робочого часу працівника

67. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

68. Калькуляция себестоимости методом суммирования затрат

69. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

70. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
71. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера
72. Метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

73. Спектральні наземні дослідження

74. Кредитний ризик та методи управління ними

75. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

76. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

77. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

78. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

79. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

80. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

82. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

83. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

84. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

85. Виробничі запаси - облік та аналіз

86. Калькулирование себестоимости продукции и методы учета затрат
87. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення
88. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

89. Методы учета затрат на производство и калькуляции себестоимости продукции

90. Нормативный и позаказный методы учета затрат

91. Нормативный метод учета затрат

92. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

93. Организация учета производственных затрат и методы их распределения

94. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

95. Стандарт-кост – зарубежный аналог нормативного метода учета затрат

96. Учетные записи при нормативном методе учета затрат

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

98. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

99. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.